Verdonk

Dat Verdonk onder allochtonen nog minder populair is dan onder autochtonen konden we wel raden. Trouw heeft een onderzoekje laten doen. Vraag: heeft Verdonk voldoende respect voor alle bevolkingsgroepen die in Nederland leven? Voldoende respect, zegt ruim een derde van de autochtonen, tussen de 10 en de 15 procent van de Turkse, Surinaamse en Marokkaanse Nederlanders, en bij de Antillianen kan ze het wel helemaal schudden op het moment, daar blijft nog 3% over die het wel mooi vinden.

Terzijde: Trouw maakt bij het statistiekje onderscheid tussen Nederlanders, Turken, Antillianen enz. Nu kunnen we wel begrip opbrengen dat het zo’n mondvol is om elke keer Turkse Nederlanders te zeggen, en dat het een probleem is hoe je Nederlandse Nederlanders dan noemt, toch sluipt er hier een slechte gewoonte in: zo maak je van Nederlanders met een Turkse afkomst opnieuw buitenlanders, oomk al zijn ze ingeburgerd, hier geboren, voorzien van Nederlands paspoort en spreken ze onvervalst Rotterdams of Limburgs.

Interessant is het onderzoekje vooral waar het om andere zaken gaat. De helft van de Marokkaanse Nederlanders vindt dat Verdonk gelijk had dat ze zich ergerde aan de imam die haar geen hand wilde geven, en ze krijgt hierin meer steun van de Marokkanen dan van de autochtonen. (Waaruit ook blijkt dat de afkeer van Verdonk niet zomaar een automatische reflex is maar heel gericht gaat over haar beleid en houding) En verder is ruimschoots de meerderheid van alle bevolkingsgroepen van mening dat Verdonk er goed aan heeft gedaan om op de Dam op te treden nadat Theo van Gogh was vermoord -toen ze zei: In dit land mag niemand worden vermoord omdat hij voor zijn mening uitkomt.

Over naamsbekendheid heeft Verdonk niet te klagen. Terwijl auto’s noch allo’s het hele rijtje ministers netjes op zouden kunnen zeggen weet wel 95% van de Antillianen meteen te zeggen hoe de minister voor vreemdelingenzaken en integratie heet.

25 gedachten over “Verdonk

 1. Verdonk krijgt weinig respect en werd uitgejouwd. Volledig terecht. Ze geeft zelf het voorbeeld van belabberd omgaan met mensen. Het wordt tijd dat er een kabinet komt dat laat zien hoe je mensen wel met respect kunt behandelen. Zo’n voorbeeld zal doorwerken (net als nu) in de maatschappij.
  Ik moet toch telkens denken aan die spreuk van vroeger ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

 2. Bij de slavernijherdenking waren het echt niet alleen de activisten die haar uitjouwden. Hoewel de overgrote meerderheid van de aanwezigen voor de herdenking waren gekomen en niet om specifiek te protesteren, heeft bijna iederen meegedaan.

  Het was een indrukwekkende vertoning van ‘people power’. Bijna iedereen begon “op-rot-ten! op-rot-ten!” te roepen toen Verdonk onder zware bewaking arriveerde.

  Toen ze haar toespraak wilde geven werd het oorverdovend. Eerst heeft ze gewacht, hopend dat het rustiger zou worden. Maar dat gebeurde niet. De menigte heeft het volgehouden haar hele toespraak onverstaanbaar te maken. Pas als ze van het podium ging hield het op. (Job Cohen kon wel zijn toespraak onverstoord houden.)

  Een krans kon ze niet leggen, een groep Surinamers en Antillianen onder wie vrouwen in traditioneel kledij lieten haar niet passeren. Ze heeft dan onverrichte zaken en onder luid gejoel de herdenking verlaten. Enkele traditionele geklede Surinaamse vrouwen gingen haar achterna, doeken wuivend, alsof ze de laaste sporen van haar aanwijzigheid wilden verdrijven.

  Mijn gevoel is dat de felheid en breedheid van het protest tegen haar aanwezigheid een teken aan de wand is. Het was geen grote en lang geplande protestactie – een meerderheid van de aanwezigen hebben spontaan aand de demonstratie meegedaan.

  Mensen konden eindelijk hun afkeer en boosheid over Verdonk en haar beleid van polarisatie (of provocatie) en de talloze kleine vernederingen die de allochtone gemeenschap uit haar mond vernomen heeft.

  Verdonk beweert nu dat het om de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers ging, maar dat is niet waar. Het was veel breder, en het ging om haar beleid, en dat van het kabinet.

  Verdonk en de regering zijn politiek failliet. Ze moeten zo snel mogelijk vertrekken.

  Als wij Verdonk uit het Oosterpark kunnen verjagen, kunnen wij met z’n allen (op een vreedzame manier) dit kabinet laten oprotten!

 3. “Wil cultuurbepaalde communicatie slagen, dan moet aan drie voorwaarden worden voldaan: kennis, empathie en bewustwording van de eigen culturele vanzelfsprekendheden”. Citaat uit “Cultuurbepaalde communicatie” (boekrecensie Contrast nummer 9) van Youssef Azghari. Iemand met verstand van communicatie. Mevrouw Verdonk, lezen dit boek!

 4. Ook de typische afleidingsmanovre dat het nu aan Cohen zou liggen dat dit uit de hand gelopen is is opvallend. Snel de aandacht afleiden naar waar het niet om gaat, ze begrijpen echt niet de essentie van de belevingswereld van mensen. Heel triest.

 5. @Ninka: De afleidingsmaneuver is wel heel erg doorzichtig. Maar ik moest lachen: de afleidingstaktiek van van Aartsen had wel het resultaat dat de TV stations een reden hadden om nog een keer de massa uitjouwende mensen te laten zien šŸ˜‰

 6. Mvr. R.Verdonk is als minister en mens op een onrespectvolle wijze bejegend. Er zijn grote problemen op het gebied van immigratie en integratie. Zij staat voor de moeilijke taak op een humane wijze deze problemen op te lossen. Overigens een beleid waar wij allen de afgelopen 30 a 35 jaar en zeker na het kabinet den Uyl, kabinetten met een zeer socialistisch stramien,voor hebben gezorgd. Denk aan de gettovorming, het niet goed spreken van het nederlands, zwarte scholen, onderdrukking van vrouwen, het ongelimiteerd toelaten van in ieder geval niet-westerse allochtonen. Eerlijk is eerlijk, wanneer je je kritisch opstelde t.a.v. deze problemen was je een rascist of op zijn minst een dissident.
  Wanneer het land van herkomst veilig is na een oorlog dan zul je je land mee moeten helpen opbouwen. Dat is ooit gezegd. De socialistische kabinetten hebben voor deze ellende onder asielzoekers gezorgd, door maar eindeloos de mogelijkheid te geven te kunnen procederen. Het zogenaamde belabberd omgaan met mensen wat Verdonk zou doen, daar hebben wij allen de voedingsbodem voor gegeven. Het is niet Verdonk, wij allen deden dit.
  Het is dus van een ongekende onbeschaafdheid om Verdonk te vergelijken met Hitler zoals ik op TV zag. Dan ook nog eens het onbeschaafde gebrul en gejoel. Vreselijk.

 7. Ik raad mevrouw Verdonk ook aan om Horst-Cahier. nr (???) te lezen, de inaugurele rede van Lucy Kortram als Lector op Hogeschool de Horst. Kan ze ook nog eens wat van leren.

 8. De herdenking van het einde van de slavernij werd afgelopen vrijdag door een groepje demonstranten gevierd met het uitjouwen van VVD-minister Rita Verdonk van Integratie. De groep uitjouwers bestond uit verre nakomelingen van slaven en uit een handjevol beroepsanti’s uitgedost als stadsindianen. Op een gegeven moment vonden Verdonks bewakers het verstandig dat zij vertrok, het werd er te gevaarlijk.
  Deze uitjouwers begrijpen een aantal essentiƫle zaken niet. Je kunt over Rita Verdonk beweren wat je wilt, maar een racist is ze niet. Ze behandelt witte Syriƫrs net zo hard als zwarte Ghanezen, dus de kleur doet er niet toe. Dit is een lastig thema, want voor je het weet word je voor racist versleten, en dat verwijt wil niemand meemaken.

  Terugsturen
  Toch moet ik iets duidelijk maken over het verschil tussen Verdonks beleid en de slavernij: Rita wil mensen naar hun land van herkomst TERUGSTUREN in plaats van deze mensen uit hun land WEG TE SLEPEN. Dit is geen onderwerp voor grapjes, maar het gaat ook hier om precisie, dus nog een keer: beste uitjouwers, Verdonk wil mensen TERUGSTUREN naar hun landen!

  Mag ik jullie een vraag stellen: hadden jullie geslaafde voorouders daarmee problemen gehad? Zouden zij de slavendrijver hebben uitgejouwd die hen zou hebben gezegd dat zij naar hun volken moesten terugkeren voordat zij hun ruggen op plantages hadden gebroken? Dat is toch ondenkbaar? Waarom vallen jullie dan een bewindspersoon aan die dat wel doet?

  Heb ik nu impliciet Ria met een slavendrijver vergeleken? Nee, ik niet, maar de uitjouwers wel. Voor de uitjouwers was Rita geen haar beter dan een oude plantagehandelaar. Nee, ik ben het niet altijd met Rita eens en ik denk dat onder de huidige omstandigheden een Fortuynesk generaal pardon simpeler en menselijker was geweest, maar ik denk dat de nakomelingen van slaven die haar het spreken beletten een ernstige vergissing hebben begaan.

  Uitgebruld
  De groep beroepsanti’s door wie Verdonk ook is uitgebruld, bestaat uit anti-kapitalisten en anti-globalisten. En ook ten aanzien van deze demonstranten kan ik geen logica vinden. Als je anti-kapitalist en anti-globalist bent, dan kun je er toch niet tegen zijn dat mensen worden beschermd tegen die gore uitbuitende kapitalistische maatschappij van ons?

  Is het niet veel beter dat die mensen teruggaan naar hun eigen traditionele omgeving, waar zij uiteindelijk veel gelukkiger zijn zonder onze vervuilende spullen en onze hebzucht en onze decadente afwijkingen en duurbetaalde managers en die zakkenvullers in Den Haag en De Telegraaf en John en Linda de Mol en zionistische joden? Of vergis ik me nou?

  Cohen liet het allemaal gebeuren. In plaats van zijn burgers de waarheid te zeggen – hier staat een minister van een democratie, een politica met wie je het oneens kunt zijn maar op een gelegenheid als deze heb je het fatsoen om haar te laten uitspreken – liet hij haar vertrekken.

  ‘Man of honour’
  Als hij een ‘man of honour’ was geweest, dan had hij de microfoon genomen en gezegd dat hij zelf – staatssecretaris Cohen, weet u nog? – de architect van Verdonks beleid is en dat een protest tegen haar dus ook een protest tegen hem is en dat verzet tegen zijn en haar asielbeleid geen plaats heeft op een herdenking van de slavernij aangezien slavernij en asielbeleid twee totaal verschillende dingen zijn.

  Als Cohen een daadkrachtige man was geweest, dan had hij samen met haar het terrein verlaten en had hij de uitjouwers de rug toegekeerd. Na het terechte verwijt van VVD-leider Jozias van Aartsen probeert Cohen van Verdonks schandelijke verdrijving vooral een veiligheidskwestie te maken, maar dat is het niet.

  Het gaat ook om mentale gezondheid, die bij de uitjouwers schromelijk ontbrak. Het gaat om geestelijke hygiƫne en politieke moed. Cohen laat nu onderzoeken hoe het met Verdonks (on)veiligheid gesteld was, maar hij laat niet onderzoeken hoe het mogelijk is dat een groepje politieke extremisten deze herdenking kon kapen om er verwarde boodschappen de wereld in te schreeuwen.

  Reetagenten
  Een paar weken geleden lieten extremisten bij de politie tijdens een demonstratie in Den Haag hun broek zakken om letterlijk hun reet aan VVD-minister Johan Remkes te tonen. Ik vind Remkes een zwakke minister, maar vulgaire politieagenten die hun reet aan de minister van Binnenlandse Zaken tonen, hun baas, zijn een schande voor hun uniform en dienen direct hun pet in te leveren en elders een baantje te zoeken. Deze reetagenten dienen onze rechtsorde te handhaven? U en mij een bon te geven?

  En een burgemeester die het gekakel van politieke dwazen niet kan onderdrukken en in zijn aanwezigheid een minister laat beledigen, geeft een brevet van onvermogen af en dient zijn ketting in te leveren.

  Ja, we zitten midden in een crisis, en deze beperkt zich niet tot alleen Den Haag of de politiek. Radicale dwaasheid en morele lafheid zijn aan de orde van de dag. Het wordt tijd dat de heren van Monty Python weer bijeenkomen om ons een spiegel voor te houden: het absurdistische niveau in onze samenleving stijgt met de dag.

 9. @Jan Breur:

  “Je kunt met je oren horen om te verstaan. Je hebt ogen om waar te nemen. Je hebt verstand om te begrijpen, je hart om te sensibiliseren en een vrije wil als kompas. Welke toerusting heb je nog meer nodig? uit Kortram L. (2004); “Multicultureel competent samen(-)leven” (Horstcahier 21, pagina 3. ”

 10. Beste Martin Hinze, je bent met heel veel genuanceerde feiten gekomen, meer dan ik mij kon herinneren. Het is van een ongekende triestheid. Je hebt gelijk.

 11. @Marcel: Het was geen ‘groepje’. Was je zelf bij? Een groepje had Verdonk verwacht denk ik.

  Dat was juist het ‘nieuwe’. Er schijnt een grens overschreden te zijn. Nu zijn zo veel mensen boos op Verdonk en het kabinet dat mensen spontaan mee gaan protesteren. Ik was zelf verrast door de felheid en boosheid van de protest. Ik had verwacht dat wij een lawaaidemonstratie aan de zijkant zouden houden.

  Ik bespeur een vleugje boosheid in je reactie. Wat is het probleem? Is het niet gelopen zoals het volgens jou hoorde te verlopen? Hebben de ‘allochtonen’ zich niet gedragen zoals zij volgens jou hoorden te gedragen? Is hun ‘incasseringsvermogen’ te laag, zoals Verdonk beweert?

  Overigens wij zijn geen ‘anti-globalisten’ maar ‘anders-globalisten’. Wij zijn tegen overheersing van de wereld door de een klein aantal rijke westerse landen. Wij zijn voor een rechtvaardige wereld waar iedereen gelijkwaardig is en als mens meetelt.

  Een wereld waar niet de rijksten aan vervetting en overvloed doodgaan terwijl anderen verhongeren of aan ziektes doodgaan omdat ze geen schoon water hebben. Een illusie misschien? Om John Lennon aan te halen:

  “You may say Im a dreamer,
  but Im not the only one,
  I hope some day you’ll join us,
  And the world will live as one.”

 12. Het ware misschien beter geweest als iedereen buiten was blijven staan zodat mevrouw Verdonk haar rede voor een leeg park had kunnen houden. Er daarna gewoon je eigen herdenking houden.

  Dat mevrouw Verdonk vooral met het eruit gooien van mensen bezig is kunnen we vandaag weer eens lezen.

  Veel sympathie heeft deze dame bij mij dan ookniet.

  Mazzel & broge, Evert

 13. Mevrouw Verdonk is in mijn ogen een van de weinige integere politici die er in Nederland rondlopen. Staan voor je beleid en voor je mening. Ik snap werkelijk niet wat er zo verschrikkelijk is aan wat zij gezegd of gedaan heeft.
  Sommige van de reacties op deze site zijn opruiiend en gevaarlijk demoniserend. Sommigen van jullie gooien vast af en toe met taarten?!

 14. -En een burgemeester die het gekakel van politieke dwazen niet kan onderdrukken en in zijn aanwezigheid een minister laat beledigen, geeft een brevet van onvermogen af en dient zijn ketting in te leveren.-

  Elke keer worden moslims met om de oren geslagen met vrijheid van meningsuiting.De dood van theo is een aanval op onze grootste goed: Vrijheid van meningsuiting.

  Hoe selectief deze vrijheid blijkt maar weer van mensen die verwachten dat Cohen de ME inschakelt om mensen hun mond te laten snoeren. Weet je nog dat er na de dood van Theo werd gevraagd om een luidruchtige protest en iedereen met potten en panne op de dam stond om hun ongenoegen duidelijk te maken?
  Weet je nog dat een burgermeester weet niet meer van welk gehucht Ayaan Hirsi Ali er niet bij willen hebben wegens het gevaar voor de kindertjes. Het was een boomplantdag een feest voor de kindertjes. Dus hadden mensen geen zin een leger bodyguards. Er werd gesputterd maar uiteindelijk kwam ze niet.
  Wat dom van die Surinamers om te denken dat zij ook die rechten hebben. Dom dom dom dom.
  Integratie betekent geen gelijkwaardigheid en gelijke rechten nee ben je mal. Het betekent dat je als tweederangsburger je plaats kent anders wordt het zo chaotisch voor de hokjesgeesten en raken ze in paniek. Integratie loont niet dan raken de hokjesgeesten op tilt en weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Dan moeten ze verder denken dan ik ben blank ik ben goed, jij bent zwart jij bent slecht. Daar gaan ongelukken van komen. Wereldwanorde.

  De ME die inhakt op mensen tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is een democratie to die for.

 15. Verdonk heeft het verdiend dat ze uitgejouwd werd. Uitjouwen is ook een uiting van vrijheid van meningsuiting. Nu komen er VVD’ers die kritiek hebben op Cohen omdat Cohen niet de mond van demonstranten dichtmaakte. Tja, vrijheid he…

  Verdonk moet haar biezen pakken, dan komt de rust weer terug.

 16. Het gebeurt telkens weer dat emoties de overhand krijgen. Ook in de recente kwestie Rita Verdonk. Daardoor wordt er van alles bijgehaald dat in de kwestie zelf geen rol speelt. Dat blijkt ook uit het betoog van Marcel.
  Het is net als bij echtelijke twisten: Ruzieregel #1 is, dat je je beperkt tot de aanleiding van de ruzie. Want anders leidt het tot niets.

  Die emoties zijn op zich begrijpelijk. Ik word zelf tegenwoordig ook een beetje misselijk als ik Gietijzeren Rita op tv zie of lees wat zij nu weer heeft bedacht om haar harteloze beleid te legitimeren.

  Maar bij de herdenking ging het er uitsluitend om dat er een lid van het kabinet aanwezig was, omdat de organisatie zelf een lid van het kabinet had uitgenodigd. Als het kabinet tevoren ziet dat het mogelijk niet verstandig is Gietijzeren Rita erheen te sturen, hadden ze beter iemand anders kunnen sturen. Nu ging Rita toch en kreeg ze de volle lading die was aangekondigd. Omdat mensen aan haar duidelijk wilden maken dat ze het kabinetsbeleid waarvoor zij staat spuugzat zijn.
  Dus om die reden was het wijzer geweest van het kabinet, iemand anders af te vaardigen. Kwam op mij wat masochistisch over en in elk geval qua pr niet slim.

  Toch vind ik het niet in de haak, een minister zo te bejegenen. Ik hoor het woord zelfs met een hoofdletter te schrijven. Maar ik kan met de beste wil van de wereld niet zien hoe een burgemeester de emoties van mensen kan beteugelen als de organisatie daarin zelf niet het voortouw neemt. Want ook de burgemeester was gast, was uitgenodigd.

  Overigens begin ik me ernstig zorgen te maken over de volksgezondheid. Al die massademonstraties met hun oorverdovende politiefluitjes, gillen, schreeuwen, trommels, toeters, pannendeksels – nog even en het ganse volk is gehoorgestoord. De politiek moet beter naar de mensen luisteren, wordt gezegd. Maar hoe voer je een gesprek met de burgers als de burgers zelf niet meer kunnen luisteren?

 17. Van Aartsen is boos omdat Cohen er niet voor gezorgd heeft dat Verdonk ‘haar werk kon doen’. Nu is het de vraag wat Verdonks werk eigenlijk is. Kransen leggen, ongeacht waar je welkom bent? Lijkt mij een vreemde taakopvatting. Volgens mij is een minister van vreemdelingenzaken en integratie geslaagd als ze er – ondanks mogelijke impopulaire maatregelen, in slaagt om de verschillende bevolkingsgroepen het gevoel te geven dat ze er ook voor hen is, dat hun belangen worden meegewogen, dat ze gezien en gehoord worden en niet als tweederangsburgers worden behandeld. Wat je verder ook inhoudelijk op het werk van Verdonk wilt zeggen – ik vind het een slecht beleid, dat is duidelijk, ook met haar optreden schiet ze ruimschoots tekort. Zie boven. Tweederde van de autochtonen zien het met haar niet zitten en nog veel meer van de bevolkingsgroepen wiens minister ze ook zou moeten zijn.

  Dan Cohen. Die beseft terdege dat hij de burgemeester is van verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam, en ondertussen ook nog zijn best moet doen om de relatie met de regering een beetje werkbaar te houden. Dus doet hij wat hij onder de omstandigheden moet doen: als Verdonk als representant van de regering, ondanks de stemming die ze heel goed weet, wil komen dan kan dat, maar als ze ondanks die stemming een krans wil gaan leggen en Cohen inschat dat hij dan de ME in moet gaan zetten met het grote risico dat het dan een grootscheepse vechtpartij wordt vindt hij dat het wel genoeg is geweest. Ik denk dat hij daar groot gelijk in had. Het is al complex genoeg om tussen de partijen in te moeten manoeuvreren – en hij nam zijn eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk nemen de Verdonk-aanhangers onder de autochtonen hem dat kwalijk, zoals het sommige allochtonengroepen het hem kwalijk zullen nemen dat hij Verdonk Ć¼berhaupt heeft laten komen.
  Wat blijft is dat Verdonk er wederom in is geslaagd om de polarisatie een tandje verder op te voeren en dat voor een minister van integratie.

 18. @ Jansen (6):

  “Wij hebben daarvoor” (i.e.: het zogenaamde (?,OM) belabberd omgaan met mensen) “de voedingsbodem gegeven.” Nou, dat werp ik verre van mij (in hedendaags Haags jargon)!
  Het valt niet te ontkennen dat minister Verdonk vaak bijzondetr tactloos optreedt en geen werkelijk inlevingsvermnogen heeft ten opzichte van de mensen met wie zij als minister te maken heeft. Je moet ziende blind zijn en horende doof, als je dat ontkent.

  Onder “Genoeg is genoeg!” op 2 juli jl. schreef ik al:
  Een recente manifestatie van de stuitende arrogantie van het kabinet is het afvaardigen van minister Verdonk naar de landelijke herdenking van de slavernij op 1 juli. Ondanks alle duidelijke tekenen dat juist zij absoluut niet welkom was. Dat dit uitgelopen is op een nogal pijnlijk gebeuren, is geheel en al aan de halsstarrigheid van het kabinet te wijten. Dat weet het sociale klimaat telkens weer verder te verziekenā€¦..

 19. Claar

  dit is een onderdeel van de toespraak die Verdonk wilde houden:
  Vrijheid is meer dan het bevrijd zijn van ketenen. In vrijheid leven betekent dat je de kansen die je worden geboden durft te grijpen. Dat je je eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. En in vrijheid leven betekent dat je deelneemt aan de samenleving._

  Ook tijdens een herdenking van de slavernij moest en zal ze een haar integratiepreek mensen door het strot douwen.
  Ze was er als minister van integratie en vreemdelingenzaken.
  Op een herdenking van de Nederlandse geschiedenis met Nederlanders. Maar dat maakte niet uit want deze Nederlanders zijn zwart en dus allochtoon en dus niet geintegreerd en dus werken niet en dus nemen hun verantwoordelijkheid niet en maken niet deel van deze maatschappij.
  Verdonk en aanhang kruipen steeds onder dezelfde steen vandaan om mensen in de maatschappij te vertellen dat zij zich moeten aanpassen. aan wie?

 20. “Wat blijft is dat Verdonk er wederom in is geslaagd om de polarisatie een tandje verder op te voeren en dat voor een minister van integratie.”

  Dit vind ik een onhoudbare stelling. Dat ze op een eerder moment bijdroeg aan polarisatie wil niet zeggen dat ze het bij de herdenking ook doet. Ik heb haar daar niets onbetamelijks horen zeggen.

  Dus, Anja, of je neemt je woorden terug of je noemt wat je polariserend van haar vond daar.

 21. Beste Lotte, polariserend vind ik het als bevolkingsgroepen tegenover elkaar worden gezet. Uit het onderzoekje dat ik hierboven citeerde blijkt dat te gebeuren. Op geen enkele manier kun je beweren dat het optreden van Verdonk de ‘partijen’ dichter tot elkaar heeft gebracht, Vandaar mijn oordeel dat ik nog wel een keer weer herhalen: dat was polariserend.

 22. @Saida: Ik sprak vorige week een zeer betrokken jonge man van Surinaamse oorsprong die een (door de overheid georganiseerde) cursus lokale politiek gaat volgen om misschien ooit gemeenteraadslid te worden.

  Hij zei het volgende: ‘Je kunt je nooit integreren. Je blijft altijd allochtoon want je kunt je kleur en je oorsprong niet veranderen.’

  Ik vraag me af of wij moeten streven naar ‘integratie’ of ‘emancipatie’. Niemand had het over ‘vrouwenintegratie’, wel over ‘emancipatie van vrouwen’.

  Is emancipatie niet een voorwaarde voor integratie in de zin van op een volledige wijze aan de samenleving (kunnen) deelnemen?

  Bij Verdonk schijnt ‘integratie’ alleen maar om ‘het spreken van Nederlands en het aanpassen aan de autochtone Nederlanders’ te gaan, niet om gelijke rechten, eerlijke kansen, waardigheid en respect. Integratie met discriminatie kan niet. Maar volgens Verdonk komt discriminatie in Nederland eigenlijk niet voor.

 23. Eigenlijk gaat deze reactie niet speciaal over Verdonk maar ik weet niet waar ik hem anders moet plaatsen. Ik heb net zelf een weblog gecreĆ«erd en die gaat voor een groot deel over dezelfde onderwerpen – zoals anti-racisme, islam en multicultiland – deze weblog van Anja Meulenbelt, hoewel die van mij een filosofische invalshoek heeft. Misschien willen jullie er even kijken: http://levinasandculture.blogspot.com

 24. Opvallend dat alle reacties over de slavernijherdenking gaan. Niemand gaat in op het onderzoekje. Wat mij in de berichtgeving opviel is dat er de nadruk op werd gelegd dat vooral allochtonen Verdonk liever zien gaan dan komen. Dat maar een derde van de autochtonen haar beleid steunt sneeuwde een beetje onder.

  Natuurlijk is er in het verleden niet goed met immigratie en intergratie om gegaan, daar is dacht ik iedereen het wel over eens. Alleen over de nu te nemen maatregelen bestaat verschil van mening. En minister Verdonk is in veler ogen de belichaming van een inhumaan beleid. Een strenger toelatingsbeleid en betere inburgering zijn begrijpelijk. Maar om ook al die mensen die het ‘slachtoffer’ geworden zijn van onze laksheid in het verleden nu te straffen door een onrealistisch uitzettingsbeleid en het stelselmatig met de beschuldigende vinger naar ‘onwillige’ allochtonen te wijzen gaat echt te ver. Een generaal pardon voor kansloze en uitgeprocedeerde asielzoekers is veruit te verkiezen voor wat we nu zien: uitzetcentra waar de meest basale voorzieningen ontbreken en het in de illegaliteit jagen van mensen die volstrekt met hun rug tegen de muur staan.

  Wat de inburgering betreft, die is van het begin af aan chaotisch verlopen en wekt verwachtingen die niet haalbaar zijn. De meeste mensen om wie het gaat leren in een jaar niet voldoende Nederlands, laat staan de kennis om zich als autochtonen in de samenleving te manifesteren. Het ergste is nog dat nieuwkomers niet als volwaardige mensen worden behandeld, maar dat er van alles buiten hen om besloten wordt.

  Ik begrijp de afkeer van Verdonk wel.

Reacties zijn gesloten.