Antwoord op Verdonk

Ingezonden door Hendrik Jan Bakker, als reactie op de posting over de plannen van Verdonk, en naar boven gehaald omdat het interessant is voor de discussie.

Haagsche Courant, 25-08-2005
Extremisme: ‘Het gebeurt om me heen’
Bekende moslims gaan zich inzetten om jongeren tegen de gevaren van religieus extremisme te waarschuwen, althans dat wil minister Verdonk (VVD, Vreemdelingenzaken en Integratie). Voor Den Haag blijkt het plan weinig vernieuwend.
Lees verder

Terugkeer van religie

Het seizoen voor lezingen en bijeenkomsten wordt weer geopend!
Ingezonden en aanbevolen door Fatima Lamkharrat, die zelf in het panel zit bij de eerste bijeenkomst.

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

presenteert de debatserie:

Terugkeer van Religie en Klassieke Moraal.
Einde van polarisatie of nieuw begin?

Lees verder

Onvrijwillig vrijwilligerswerk (2)

Geachte mevrouw Meulenbelt,

Vorige week is naar aanleiding van ons artikel in de Volkskrant van 15 augustus jl. flink gereageerd via uw website.
De boosheid en agressie in veel reacties was veel zeggend.

In al ons werk de afgelopen jaren hebben wij gezien hoe mensen zich gekrenkt, afgedankt en terzijde geschoven kunnen voelen.
Eén van de rampzaligste dingen die je kan overkomen: er definitief naast staan.
Lees verder

Van Agt bij Palestijnen

Het is haast een leuke oefening in: spoor de paradigma’s op. Voor wie dat niks zegt, ga terug naar de paradigmastrijd.

Korte samenvatting:
Paradigma 1: Israël is een klein land, een toevluchtsoord voor de joden, overlevenden van de holocaust en overal ter wereld vervolgd, een klein land dat zich staande moet houden in een vijandige, Arabische wereld.
Paradigma 2: Joodse Israëli’s en Palestijnen vechten alletwee om hetzelfde stukje land en zijn beide niet bereid tot compromissen.
Paradigma 3: Israël is een bezettende mogendheid die de Palestijnen bij de stichting van de staat heeft onteigend en verdreven en daar nog steeds mee doorgaat.

Twee ingezonden brieven vanochtend in Trouw, de een keurt de houding van Van Agt af, de ander ondersteunt hem.
Lees verder

Ali B for president

Ingezonden door Thea:

“VOTE ALI B FOR PRESIDENT (?!) …”

Weinig kansen voor islamitische partij

Uitgegeven: 29 augustus 2005 21:07
Laatst gewijzigd: 29 augustus 2005 21:32

AMSTERDAM – De komst van een islamitische partij is volgens de in Nederland wonende moslims wenselijk, maar heeft weinig kans van slagen. Veel moslims zullen niet op de partij stemmen en er is verdeeldheid over de te volgen koers.
Lees verder

Dagje ROOD

Gisteren mocht ik dagvoorzitter zijn op de ledendag van ROOD, de jongerengroep van de SP. Klein klusje, eitje, maar leuk, want zo blijf ik in contact, weet ik een beetje wat er leeft, en word ik weer vrolijk. Want in het partijkantoor in Rotterdam zat gisteren de toekomst, waar we het van moeten hebben.


Lees verder

De hittigheid Zijns toorns

De dikke envelop van de Eerste Kamer met de witjes en groentjes voor de eerste zitting na het zomerreces, op 6 september viel weer in de brievenbus. De Tweede Kamer begint deze week al. Ik moet er weer in komen. Twee wetten om voor te bereiden. En het jaarlijkse epistel van een van onze eigenste fundamentalisten want die hebben we in Nederland ook. Heb ik misschien gejubeld bij de ontruiming van Gaza? (Nou ben ik van mezelf al niet zo jubelig, maar ik zie ook nog helemaal niet dat dit het begin zou zijn van een zelfstandige Palestijnse staat, zoals optimisten dat graag willen geloven) De hittigheid Zijns toorns zal over mij komen! De mohammedaan zal komen met vuurbollen in zijn handen!
Lees verder

Discriminatie (2)

Het onderzoek van Jaap Dronkers illustreert precies waar Anne-Ruth Wertheim in een artikel over racisme al voor waarschuwde. De discriminatie raakt niet in de eerste plaats de allochtonen die het laagstbetaalde werk doen, het raakt met name hen die hooggeschoold zijn. We zijn in Nederland bezig met een overgang van ‘uitbuitingsracisme’ naar ‘concurrentieracisme’.
Hier het belangrijkste deel van het artikel, maar lees vooral het hele artikel nog eens.
Lees verder

Discriminatie

De minister ontkende het nog een hele tijd, zij zou nooit juridisch overtuigende bewijzen van discriminatie hebben gezien. Maar voor wie voldoende contact heeft met de ‘allochtone’ bevolking was het allang duidelijk – er wordt wel degelijk gediscrimineerd. Hoe kan het ook anders: 51% van de Nederlandse bevolking denkt negatief over moslim-migranten en dat zou niet tot uiting komen in de mate waarin allo en auto gelijk behandeld worden – in opleidingen, bij stages, bij banen?
Lees verder