Amnesty waakt

Te gast: Amnesty met een oproep

Beste mensen,

Zoals sommigen van u wellicht weten heeft Amnesty International Nederland op 7 augustus – op hetzelfde tijdstip als ca. 50 andere AI-groepen overal ter wereld – een spontane wake gehouden op de Dam in Amsterdan voor de burgers die het slachtoffer zijn geworden van het conflict in Israël en Libanon.

Amnesty vroeg een einde te maken aan het doden van onschuldige burgers door de partijen in het conflict. Hezbollah en Israël schenden op grote schaal het oorlogsrecht en maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De laatste weken zijn in het conflict meer dan 800 burgers gedood en vele honderden gewond geraakt. Tienduizenden zijn op de vlucht.
Amnesty wilde met deze wake haar solidariteit met de slachtoffers in dit conflict tonen en staten oproepen een einde te maken aan het geweld.

Enkel een onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren kan meer onschuldige doden en gewonden voorkomen. Een staakt-het-vuren is eveneens noodzakelijk voor het verschaffen van humanitaire hulp en voor het effectief onderzoeken van oorlogsmisdaden.

Amnesty roept alle partijen in het conflict en de internationale gemeenschap op om burgers te beschermen door:
-Het instellen van een onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren.
-Het instellen van een onmiddellijk wapenembargo richting Israël
en Hezbollah.

‘Stop de aanvallen op burgers’ via de Internet (www.amnesty.nl)

Er staat sinds kort een oproep op de website van Amnesty International Nederland (www.amnesty.nl) om actie te voeren voor de burgers die het slachtoffer zijn geworden in het conflict in Israël en Libanon. De schrijfactie vindt u achter de startpagina onder de kop: Libanon: ‘Stop de aanvallen op burgers’. Druk op de link ‘lees meer’ onder de foto voor een oproep om een brief te schrijven.

U kunt gebruik maken van voorbeeldbrieven aan de Israëlische en Libanese autoriteiten, en de leider van Hezbollah. U kunt deze brieven downloaden en van een handtekening voorzien, waarna u ze kunt e-mailen of faxen naar het adres van uw keuze. Adressen zijn eveneens beschikbaar op deze webpagina. Wij vragen brievenschrijvers een afschrift van hun brief op te sturen naar de respectievelijke ambassades in Nederland. Hiertoe treft u de relevante adressen aan op de webpagina.

Wij verwachten zeer binnenkort (hopelijk vandaag) een oproep op de website te plaatsen ten aanzien van de situatie in de Gaza Strook. U kunt eveneens brieven versturen aan de Israëlische en Palestijnse autoriteiten en de leider van Hamas over de schendingen van mensenrechten in de Gaza Strook .

Graag deze berichten doorgeven aan vrienden en kennissen. Er moet massaal worden geschreven om zowel de autoriteiten als de internationale gemeenschap te overtuigen dat deze waanzin snel moet worden beindigd.

Voor vragen of een gedrukte kopie van de schrijfactie graag een e-mail naar: r.dewijs@amnesty.nl of r.bachnoe@amnesty.nl

Bij voorbaat onze dank voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Ruth de Wijs
Landenspecialiste Israël/OT/PA