Dagboek 30 november 2006

Groeten uit Brussel! Het heet wel werk, twee keer een paneldiscussie over Palestina, maar we doen lekker alsof het vakantie is. Garnalenkroketjes, kaaskroketjes en een groot glas Leffe Blond, wat wil een mens nog meer. In kamer Saigon in mijn themahotel zag ik op de tv dat in Den Haag behalve politici ook nog trams ontsporen. Erg zeg, voor jullie.
Lees verder

Effe weg

Staande achter een redelijk krakkemikkige computer in een hotelletje in Belgie, twee lezingen te geven, vandaag en morgen. Of het van veel weblog komt weet ik niet. We zullen zien.

De partij Wilders-Marijnissen?

Ik ken de theorie, dat het scala van links en rechts geen rechte lijn is, met de beide polen zo ver mogelijk van elkaar verwijderd, maar de vorm heeft van een hoefijzer, dat uiterst rechts en uiterst links elkaar weer zouden naderen. Ik heb dat altijd een erg onaantrekkelijke theorie gevonden: Wilders staat zo ver van mij af als maar mogelijk is, niks geen toenadering.
Lees verder

Dagboek 29 november 2006

img_5873_edited-1.jpg
(Saskia Noorman-den Uyl)

Twee heren, van andere partijen, hielden in de Eerste Kamer de deur voor me open, doen ze anders ook, beleefde mannen, maar ze gingen er nu ook nog stram bij staan: ‘voor de overwinnaar’. ‘Nou’, zei ik, ‘dat hoeven jullie echt maar een keer te doen, daarna worden we weer gewoon, hoor’.
‘Ja, zei een van de mannen, daar hebben jullie je overwinning ook aan te danken, aan gewoon doen’.
En zo is het maar net.
Lees verder

Alleenopvoedende moeders uit de bijstand

Behandeling Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (29948)
SP fractie, Anja Meulenbelt

Voorzitter,

In meer dan een opzicht beschouw ik de behandeling van het wetsvoorstel van mevrouw Noorman-den Uyl als een feestelijke gebeurtenis. In de eerste plaats is dit tegelijk voor ons het afscheid van een markant kamerlid, een vrouw die vooral uit de handelingen die ik veelvuldig heb geraadpleegd naar voren kwam als iemand, niet alleen met een groot sociaal geweten, maar ook als iemand die met een grote kennis van zaken en professionaliteit tot in de details alles uitzocht en niet los liet tot de onderste steen boven was. Ten tweede vind ik deze wetsbehandeling feestelijk omdat ik, zoals ik in mijn maidenspeech vertelde, zelf eens tot de categorie van alleenopvoedende ouder hoorde, en ik weet maar al te goed wat het betekent als je vrijwel zonder hulp maar moet zien hoe je tegelijkertijd in je eentje een kind op voedt, en er ook nog voor moet zorgen dat je gezamenlijk te eten hebt. Wat ik niet aan heb moeten rommelen om dat voor elkaar te krijgen. Een van de mensen in mijn leven die dat zag, was de moeder van mevrouw Noorman, Liesbeth den Uyl, die behalve dat ze haar eigen uitwonende kinderschare van huisraad voorzag ook voor mij een keer een tas met pannen en potten meenam. Die hartelijkheid en vanzelfsprekend meeleven herken ik in de dochter, die met deze wet beoogt dat de vrouwen die nu voor dezelfde taak staan als ik destijds, niet meer afhankelijk zijn van het goede hart van vriendinnen, maar in staat gesteld worden om op eigen benen te staan. En als derde punt doet het me deugd dat dit wetsvoorstel aan de overzijde is aangenomen door alle partijen, behalve de regeringspartijen. Dat geeft een klein voorschot op de toekomst, hoop ik, en ik zou de VVD en de CDA fractie, met name natuurlijk mevrouw van Leeuwen, waarvan ik weet dat ook zij een warm hart heeft voor alleenopvoedende moeders van harte willen uitnodigen om zich op de valreep bij dit feestje aan te sluiten.
Lees verder

Dagboek 28 november 2006

Vanochtend vroeg op, want het is weer dinsdag, ik moet naar Den Haag, het wordt een volle dag.

Gisteren zitten werken aan twee wetten die ik vandaag moet bespreken. De arbowet, de nieuwe wet die de arbeidsomstandigheden moet gaan regelen. De regering wil dat meer overlaten aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. De SP is daar geen voorstander van, maar we staan er met GroenLinks alleen voor. Morgen daarover meer.
Lees verder

Sumeyra en Ceyda mogen blijven

Minister Verdonk wilde als afscheidscadeautje nog even twee Amsterdamse Turkse meisjes uitzetten, Sumeyra en Ceyda hadden naar Turkije gemoeten, waar ze niemand hebben, terwijl hun vader en stiefmoeder in Nederland mochten blijven. Verdonk beloofde dat ze geen families uit elkaar zou halen, en deed dat toch. Maar Jan de Wit protesteerde in de Tweede Kamer, en Laurens Ivens schreef een brandbrief naar burgemeester Job Cohen. Voorlopig mogen ze blijven.
Lees verder

Inburgering

Vandaag gaan we in de Eerste Kamer stemmen over de nieuwe wet inburgering. De SP, die wel voor inburgering is, is niet erg te spreken over de wet die Verdonk naar de kamer heeft gesleept, nadat er al zoveel af moest wat juridisch niet houdbaar was, dat er weinig meer overbleef. Het punt waar het voor ons nog steeds op haakt is dat er sprake is van een ‘slaagplicht’, in plaats van een ‘prestatieplicht’. Dat vinden wij onhoudbaar en unfair. In het Nederlandse onderwijssysteem willen we dat leerlingen hun best doen, maar gezien de grote verschillen, kun je mensen niet verplichten om te slagen. Deze wet is dus vooral nadelig voor de mensen die het al het moeilijkst hebben, en als ze niet slagen, komen ze voor grote problemen, het gaat ze nog meer geld kosten, hun verblijfsvergunning komt in gevaar. Wij vinden dus dat mensen aantoonbaar hun best moeten doen, maar we erkennen ook dat er mensen bij zijn die wat meer tijd nodig hebben om Nederlands te leren. En dat willen we ze wel gunnen.
Lees verder

“GAZA: Stop the Siege! Stop the War!”

Een petitie, tegen de bezetting en de belegering van Gaza, opgesteld door een aantal belangrijke Israelische organisaties, waaronder B’Tselem en Amnesty. Jaap Hamburger, van Een Ander Joods Geluid beveelt de petitie aan. Ik ook. Je kunt hieronder de link vinden om te ondertekenen.

Dear Friends,

I have just read and signed the online petition:
“GAZA: Stop the Siege! Stop the War!”

hosted on the web by PetitionOnline.com, the free online petition service, at:
http://www.PetitionOnline.com/SaveGaza/
Lees verder