Scheiding van kerk en staat (1)

Er is veel te doen geweest over de vraag of de (lokale) overheid islamitische organisaties mag steunen en zou moeten steunen, en met welk doel. Burgemeester Job Cohen, die vindt dat het onder omstandigheden wel moet kunnen schreef daarover een nota. Hier, op het allochtonenweblog, ga naar het lijstje onderaan het stuk van 15 september en download.

Op 26 september is daarover een debat in Argan, in Amsterdam. Zie hieronder. En als voorproefje een discussiestuk van Lisa Arts en Ewoud Butter van het allochtonenweblog.

Emcemo organiseert in samenwerking met Argan, HTIB en ACB Kenniscentrum op vrijdag 26 september een debat over de Amsterdamse notitie over de scheiding van Kerk en Staat. Deze notitie is geschreven naar aanleiding van recente discussies over de verhouding van de gemeente Amsterdam en islamitische organisaties in de stad.

PROGRAMMA:
Het debat start om 18.00 uur bij Argan, Overtoom 141 met een korte inleiding van Marcel Maussen politicoloog, verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studie van de UvA.
Vervolgens zal Joris Rijbroek (gemeente Amsterdam) in het kort iets vertellen over de Amsterdamse notitie. Daarna zal een debat plaats vinden onder leiding van Miep van Diggelen directeur ACB Kenniscentrum.

Deelnemers aan het debat zijn: Maurits Berger hoogleraar islam in het westen aan de Universiteit van Leiden, Abdou Menebhi (Emcemo), Nora Azarkan bestuurskundige en Marcel Maussen.

Verder zullen de volgende leden uit de Amsterdamse gemeenteraad aan het debat deelnemen: Frank de Wolf (raadslid PvdA), Judith Sargentini (fractievoorzitter GroenLinks) en Ivar Manuel (fractievoorzitter D66).
Na de iftar zal het debat vervolgd worden en krijgt de zaal de gelegenheid mee te doen.

Vragen die tijdens het debat aan de orde komen:
• Kan de gemeente in uitzonderingsgevallen financiële steun geven aan religieuze organisaties? En zo ja, onder welke voorwaarden?
• Kan de gemeente in de toekomst initiatieven als Marhaba ondersteunen?
• In hoeverre is samenwerking met moskeeorganisaties noodzakelijk om islamitische vormen van radicalisering te voorkomen?
• Islamitische groepen in Nederland hebben niet alleen te maken met de overheid in Nederland, maar ook met directe bemoeienis van de overheden uit de herkomstlanden. Wat is hierbij de rol van de (lokale)
overheid en van islamitische (koepel)organisaties en seculiere migrantenorganisaties?

Graag vooraf aanmelden in verband met de iftarmaaltijd. Aanmelden voor het debat kan door een email te sturen naar: info@emcemo.nl
Op dit email-adres kunt u ook terecht voor nadere informatie over het debat of op het volgende telefoonnummer: 0655818828 (Emcemo, Abdou Menebhi)

Op het allochtonenweblog is een lijst te vinden met artikelen die te downloaden zijn, waaronder ook de notitie van Job Cohen. Hier. Ga naar 15 september.

Een gedachte over “Scheiding van kerk en staat (1)

  1. assalaam alaikum,

    misschien moeten we ons ook durven afvragen of we überhaupt wel middelen en ondersteuning willen van een lokale, regionale of nationale overheid. wiens woord men eet, diens woordt men verondersteld wordt te spreken. subsidies kunnen een welkome steun zijn op een bepaald moement in een werking, maar ze kunnen ook uitgroeien tot een vergiftigd geschenk.

    salaam,

    redwasp
    berhane_selassie@hotmail.com

Reacties zijn gesloten.