EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaarden

EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaarden

Vandaag praat de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken met minister Verhagen over het rapport van de Commissie Goldstone. Morgen is het rapport aan de orde in de Raad voor Mensenrechten HRC van de Verenigde Naties. Een Ander Joods Geluid heeft minister Verhagen de volgende brief gestuurd:
Lees verder

Nog eens: praten met Hamas

Oproep om een gezamenlijke advertentie te ondertekenen. Ik heb dat inmiddels ook gedaan. Aanbevolen dus.

Een gezamenlijke oproep van vier organisaties.

Het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen kan alleen opgelost worden met praten. De weg van confrontatie en geweld heeft slechts tot veel menselijk lijden en verscherpingvan de tegenstellingen geleid. Om een vredesregeling mogelijk te maken is het zaak de westerse boycot van Hamas op te heffen.
Lees verder