Leider van Palestijnse staatsburgers veroordeeld

En terwijl wij allemaal gefascineerd naar Egypte kijken, gaat de repressie van Palestijnse staatsburgers in Israël gewoon door. Ameer Makhoul, directeur van Ittijah, een koepel van organisaties die opkomen voor de burgerrechten van in Israel wonende Palestijnen is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf.

Hij zou gespionieerd hebben voor Hezbollah, ten minste, hij zou contact gehad hebben met een in Jordanië levende Libanees. De gegevens die hij doorgegeven zou hebben zijn overigens gewoon op het internet te vinden – maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Al eerder moest Azmi Bishara, eveneens voorman voor de burgerrechten van Palestijnen, uitwijken omdat hem eenzelfde lot beschoren was. Het is in beide gevallen buitengewoon onwaarschijnlijk dat de mannen gespioneerd zouden hebben, a. omdat ze een belangrijke functie hebben in het opkomen voor de rechten van Arabische staatsburgers en niet erg gemotiveerd zouden zijn om dat in de waagschaal te leggen – wetende dat ze permanent in de gaten gehouden worden, en b. juist omdat ze permanent in de gaten gehouden worden is er geen kwestie van dat ze toegang hadden tot informatie waarmee ze Israël schade zouden kunnen doen. Het ziet ernaar uit dat dit een methode is om te kritische vertegenwoordigers van de Palestijnse minderheid in Israël uit te schakelen, zoals dat ook gebeurt met de Palestijnen op de Westoever die vooroplopen in de protesten tegen de muur. Dat dat geheel geweldloos plaatsvindt is geen reden om de leiders niet gevangen te zetten.

Voor een uitgebreider verhaal: zie Abu Pessoptimist, hier.