Bolk doet het weer

ali-1.jpg
(“transformatie”, met dank aan Gert Lommers)

Het was al bekend, Bolkestein is niet mijn favoriete intellectueel, en bepaald niet alleen omdat ik het zo vaak met hem oneens ben. Met iemand met wie je het niet eens bent zou je in principe nog eens een boeiende discussie kunnen hebben.

Voorwaarde daarvoor is wel dat de gesprekspartner de moeite neemt om te luisteren naar wat zijn tegenstander te zeggen heeft, want anders gaat het gesprek al heel snel richting welles nietes. En Bolkestein staat inmiddels bij mij bekend als iemand die het nogal eens te veel moeite vindt om te weten te komen wat zijn tegenstander nu eigenlijk vindt – het is makkelijker om dat uit je duim te zuigen. En dat vind ik – voor een intellectueel – een teken van kwade trouw.

Ik maakte dat al mee toen hij de arrogantie had om een debat aan te gaan met Tariq Ramadan, zonder maar één boek van hem gelezen te hebben. (Hier.) Het enige wat hij wel gelezen had was een roddelwerkje over Ramadan. Dat vond ik zo genant, dat ik hem als intellectueel nauwelijks meer serieus kon nemen.

En kijk, hij doet het weer. In zijn lezing ‘De westerse beschaving is superieur’, warmt hij de inmiddels oudbakken kwestie Hirsi Ali weer even op. (Verscheen in NRC, 7 september, ik heb geen link)

Toen kwam de Orkaan Ayaan, om de titel van het boek van Berkeljon en Wansink te citeren. Zij kritiseert de islam en komt op voor rechten van vrouwen in de wereld van de islam. Wat verklaart de woede waarmee zich progressief noemende kringen op haar hebben gereageerd? De enige verklaring die ik heb voor deze anomalie is dat Ayaan een beeld verstoort. Een vluchteling behoort hulp en ondersteuning nodig te hebben. Zij moet in Nederland verlangen naar bevestiging van haar culturele identiteit. Bij Ayaan niets daarvan. Zij heeft alles op eigen kracht bereikt. Zij is een inbreekster in het multiculturele paradijs. Dat wordt haar niet vergeven.

De enige verklaring, o ja?
Zij kritiseert de islam? Ja, als je onder kritiek verstaat dat je tegen bent. Want inhoudelijk was haar commentaar op de islam buitengewoon eenzijdig en voor een ex-moslima, buitengewoon slecht onderbouwd. En durfde ze echt met droge ogen te beweren dat een gematigde islam niet bestaat, terwijl de gematigde moslims bij bosjes gewoon over straat lopen.
Zij komt op voor de rechten van de vrouw in de wereld van de islam. O ja? Hoe ziet dat eruit als je ‘opkomt voor de rechten van de vrouw’ maar diezelfde vrouwen op geen enkele manier serieus wenst te nemen, jawel, omdat ze moslim zijn?

Hirsi Ali had maar één strategie voor de bevrijding van vrouwen, en dat was het afzweren van de religie. Zoals zij dat zelf had gedaan. Dat mag, natuurlijk, het is alleen niet zo intelligent om te denken dat dat de enige manier is waarop een vrouw zich kan emanciperen. Dat er ook buitengewoon geëmancipeerde en intelligente vrouwen waren die nog steeds moslim waren wenste ze niet waar te nemen. Sowieso wenste ze de vrouwen zelf niet waar te nemen – ook haar voormalige landgenotes die haar steun bij de strijd tegen genitale verminking goed hadden kunnen gebruiken en haar meermaals hebben uitgenodigd hoefden niet op haar te rekenen. Dat ze nooit in ging op uitnodigingen van islamitische vrouwen voor een gesprek weet ik uit eerste hand. Toen ze door Opzij werd uitgeroepen tot de heldin van de ‘derde golf’ waren er – op twee vrouwen na die bepaald niet meer ‘bevrijd’ hoefden te worden – geen moslimvrouwen die zin hadden om bij dat feestje aanwezig te zijn, want uiteraard waren zij niet gevraagd of Hirsi Ali wel de heldin was van hun bevrijding. Hirsi Ali had onder de vrouwen die ze zei te willen bevrijden een aanhang van nul. En vrouwenemancipatie zonder vrouwen – is natuurlijk geen emancipatie.

Dat kon Bolkestein natuurlijk weten, want dat is in geuren en kleuren gepubliceerd en nog steeds beschikbaar, onder andere op mijn weblog, zie hier. Met die stellingname kun je het oneens zijn, maar dan zou ik wel graag argumenten willen zien. Dat is Bolk duidelijk te veel moeite, liever verzint hij maar wat en projecteert het een en ander – zonder een schijn van onderbouwing.

Het komt niet bij hem op dat de progressieve krachten niet bepaald dol waren op Hirsi Ali omdat die zelf bepaald niet progressief was, maar haar heil zocht bij rechts en nog rechtser. Volgens hem is de enige mogelijke verklaring dat de progressieve krachten niet met Hirsi Ali wegliepen gelegen in het feit dat ze zich om sympathie te krijgen als vluchteling hulpbehoevend had moeten gedragen, want wij progressieven zouden niet houden van vluchtelingen die hun positie op eigen kracht bereiken. Nou ja, dat liegt hij om te beginnen natuurlijk nogal, want Hirsi Ali bereikte haar positie niet op eigen kracht maar met de hulp van de media die wel pap van haar lustten en verder van een hele klont rechtse blanke mannen en een enkele rechtse blanke dame die reuze blij waren met een zwarte prinses die kwam vertellen dat het allemaal lag aan de islam. En dat die moslimmannen vreselijk en die moslimvrouwen achterlijk waren. Dat is nog eens het soort feminisme waar blanke rechtse mannen heel goed tegen kunnen: geef die bruine mannen maar de schuld. Gooi het maar op de religie. Hebben zij er geen last van, aanhangers van onze superieure westerse cultuur, toch?

Had ze het gelaten bij haar levensverhaal dat schrijnend genoeg was, had ze het gelaten bij haar eigen keus om de islam en meteen maar haar familie af te schaffen, dan was ze inderdaad een heldin geweest, een voorbeeldvrouw voor andere vluchtelingenvrouwen die wel degelijk respect hebben voor wie het redt op eigen kracht, zelfs als dat niet op dezelfde manier is waarop zijzelf het doen. Maar de migranten en vluchtelingen die het in Nederland moeten zien te redden tegen dat rechtse antimoslim- en antivluchtelingenklimaat hebben niets gehad aan Hirsi Ali, die haar steentje heeft bijgedragen aan het verharde klimaat tegen migranten en vluchtelingen, de vrouwen incluis. Als dat klinkt als een verwijt – dat is het ook. Ze wordt bedankt.

Maar daar heeft Bolkestein, hoewel hij als vertegenwoordiger van die superieure westerse cultuur niet alleen geacht wordt met mes en vork te kunnen eten maar ook te kunnen lezen, natuurlijk geen idee van.

PS. De rest van de lezing laat ik zitten. Ik lees net een recensie over zijn boek in VN – zwaar geval van de klepel niet kunnen vinden, vindt de recensent. Ik ben de enige niet die langzamerhand doorkrijgt dat deze keizer bijzonder weinig kleren aanheeft.

21 gedachten over “Bolk doet het weer

 1. Ik mag toch hopen dat je niet jezelf tot de intelectuelen rekent, je bent meer een gefrustreerde haathoer.

 2. En dan niet te vergeten “het recht van beledigen”, dat Ayaan Hirsi (Magan) op hoge toon, in Polen verblijvend, opeiste. Terwijl zij als volksvertegenwoordiger toch zou moeten weten dat dat “recht” helemaal niet bestaat, en dat in het Wetboek van Strafrecht beledigingsartikelen staan die het grondrecht van vrijheid van meningsuiting enigszins beperken. Zoals elk grondrecht bij formele wet kan worden ingeperkt.
  Maar ja, je zal het vast wel goed doen bij die conservatieve Amerikaanse “denktank”.

  Ook vanmiddag op radio 1 poneerde Bolkestein weer het een en ander. Hij zei o.a., dat hij zich in de politiek “geen intellectueel” had genoemd, “om de anderen op het verkeerde been te zetten”. Want een intellectueel, ja, dat was hij natuurlijk wél.

 3. Correctie van typefout: het derde woord in de zevende regel moet zijn: “ze” (in plaats van “je”. Sorry, Anja! :)).

 4. Anja, je neemt het me vast niet kwalijk, dat ik als eerste reactie bij het lezen van (1) in de lach schoot. Overigens, wat een hufter! Ik vond je reactie heel erg goed.

  Jan.N

 5. Ik moet altijd een beetje lachen om al die alfa mensen die te dom zijn voor iets van wiskunde, derhalve niets van werkelijkheid van de wereld begrijpen en zich toch intellectueel of zelfs intelligent noemen. Oppervlakkig gewauwel zonder inhoud.

 6. Jeetje, wat een venijn. Nou ja, als dit je tegenstanders zijn, dan hoef je die verder niet meer serieus te nemen, (Ik bedoel de eerste reactie van De Heer de grijnst) ongelooflijk.

 7. Johan, iemand oppervlakkig gewauwel verwijten zonder zelf enig argument te noemen is ook niet zo verheffend. Al snap je vast veel van wiskunde.

 8. Ja, Trees en daarna kwam er nog zo’n minkukelig huftertje die dacht dat gaat lekker doe ik ook. Kon ook al niet geweldig spellen. Alleen het woord hoer gaat ze goed af, H-O-E-R, kunnen ze net.
  Jan, ik schiet daar soms ook erg van in de lach, ze zijn vaak veel leuker dan ze zelf weten, wat denkt zo’n melkmuiltje wel, dat ik daar geweldig van onder de indruk ben of zo?
  Nou ik kukel ze er nu weer van af zoals gewoonlijk, maar soms kan ik het niet laten om zulke stupiditeit even te etaleren.

 9. Best Johan, wiskunde heeft helemaal niets met het begrijpen van de wereld te maken. Het is een systeem dat gebaseerd is op vijf axioma’s, die je nooit kunt bewijzen. Het begrijpen van de ‘wereld’ is een ontzettend moeilijke opgaven waarbij een te groot geloof in de exacte wetenschappen enkel een last is. We hebben lang genoeg geprobeerd om met geweld de sociale en humane wetenschappen in een exact jasje je passen en dat is niet gelukt. Als jij daar nog in gelooft dan zegt dat meer over jouw onwetendheid in de ontwikkeling van de wetenschappen dan over de Alfa mensen waar je het over hebt. De wereld kan heel veilig voelen als je het versimpeld tot een wiskundig systeem, maar als je opkijkt van je puzzel zie je een veel complexer systeem. In plaats van het diskwalificeren van anderen zou je misschien eens een boek van een moderne wetenschapsfilosoof moeten lezen…

 10. Ook in de Groene van deze week wordt er nogal gehakt gemaakt van Bolkesteins boek. Behalve alle fouten, behalve een slecht onderbouwde tirade tegen de ‘intellectuelen’ waar hij zichzelf kennelijk niet onder rekent, blijkt hij buitengewoon slecht te lezen, en geciteerde mensen zaken te laten beweren die ze helemaal niet hebben gezegd.
  Dacht ik het niet.

 11. Mijn promotor zei altijd: Je moet je proefschrift ZO schrijven dat zelfs een beta het begrijpen kan. Een klein grapje ten koste van types als Johan.

 12. Toen Hirsi Ali hier nog rondwaarde kwamen de blijf-van-mijn-lijfhuizen in de aandacht. De opvangcapaciteit was niet toereikend en het aantal Islamitische vrouwen dat in de huizen verbleef was enorm gestegen.
  Hirsi Ali sprong meteen op het tweede om weer eens te betogen dat de Islam de oorzaak is van vrouwenonderdrukking. Maar van het eerste (de niet toereikende opvangcapaciteit en de behoefte aan meer subsidie) wilde ze niets weten.
  Het was helemaal fout om opvang op geheime adressen voor deze mishandelde en bedreigde vrouwen te organiseren. Dat gaf zo’n Islamitische man helemaal de verkeerde boodschap: Nee, HIJ moest het huis uit. Dat zou hem leren.
  Dus: Een met eerwraak bedreigde vrouw moest van Hirsi Ali maar in de echtelijke woning blijven, op een adres dat haar bedreiger wel bekend was. Je ziet het voor je.
  De werkelijke reden achter deze redenering? Dat ze lid van de VVD was natuurlijk. Een partij die niet bepaald voorop loopt met hulp aan de zwakkeren in de samenleving, want dat kost maar geld.
  Dat was het niveau van de steun aan Islamitische vrouwen van Hirsi Ali. En dan is Bolkestein verbaasd dat progressief Nederland haar niet zo zag zitten.

 13. Uiteraard ben ik bekend met Godel (sorry voor de umlaut), de Quantumphysica en het feit dat niet alles binnen 1 systeem te bewijzen valt. Dat neemt echter niet weg dat 99,999999% wel binnen het systeem valt en derhalve, uiteindelijk, gebaseerd op wiskunde. Dat we nog niet kunnen bewijzen dat de (opeenvolgende) wiskundige, natuurkundige, chemisch, biologische, psychologische en sociologische processen er toe leiden dat Anja over 5 minuten trek krijgt in een kop thee betekent niet dat dit niet zo is maar dat we nog niet zo ver zijn. En, Elisabeth, jouw promotor is vast ook een alfa. Jij en hij zouden toch moeten weten dat het gemiddeld IQ van een beta wetenschapper zo een 20 punten hoger ligt…

 14. Dat we nog niet kunnen bewijzen dat de (opeenvolgende) wiskundige, natuurkundige, chemisch, biologische, psychologische en sociologische processen er toe leiden dat Anja over 5 minuten trek krijgt in een kop thee betekent niet dat dit niet zo is maar dat we nog niet zo ver zijn.

  De meest waarschijnlijke reden dat Anja trek krijgt in een kop thee is omdat jij erover schrijft, Johan.

 15. En de recensie in de Volkskrant rept van Bolks beste en meest diepgravende boek. Geen kritisch woord. Nou ja, de Volkskrant dus.

 16. En bij Tineke Bennema een geestig en scherp stuk. Hoezo zet je de ‘westerse’ beschaving (als superieur) tegenover de islamitische? Als je de vergelijking zuiver wilt trekken is het christelijk versus islamitisch, dan wel westers tegenover Arabisch.

  “Maar ja, ons als christelijk identificeren klopt natuurlijk niet helemaal, en bovendien sluit je dan prestaties op het gebied van literatuur, wetenschap, techniek etc. uit. Tja, en als je dan onze ‘beschaving’ tegenover hun religie zet, dan hebben we een aardige voorsprong.”

  En voor de studie van onze superieure christelijke beschaving heeft Tineke nog even de bijbel gelezen. Tsjonge, wat een beschaving. Lees bij haar, hier.

 17. Beste mevrouw,

  In uw tekst probeer u voortdurend andere mensen te kleineren en te bespotten. U verwijt Bolkestein o.a. dat hij over en met mensen wil discussiëren van wie hij geen boek gelezen heeft, uw eigen houding ten aanzien van mensen die het zeer waarschijnlijk niet met u eens zijn, is voor mij ernstiger dan wat ik maar discussiëren met argumenten vanuit de tweede hand zal noemen. Verder bekruipt mij het gevoel dat het “intellectueel zijn”voor u erg belangrijk is in de discussie. Ik vind dat een opmerkelijke manier van op de man spelen: het gaat om de argumenten en niet om de vrouw of man van wie zij vandaan komen. Wilt u een vruchtbare discussie? Laat dan die bitterheid achterwege.

 18. Beste meneer,

  Als de toon die ik op mijn weblog hanteer u zo weinig bevalt dat u niet meer in staat bent om de argumenten die ik aandraag nog tot u door te laten dringen kunt u maar beter hier niet komen. Sowieso kunt u maar beter een beetje uitkijken voor gevoelens die u bekruipen, daar komt zelden wat goeds van. En als u niet houdt van op de man spelen kan ik u aanraden om uw eigen tekst nog even te lezen.

  Met vriendelijke groet.

Reacties zijn gesloten.