5 gedachten over “En doe Mauro meteen ook even..

 1. Hoi Anja,

  Zijn wij nog een land dan? Of een laf gedoogstaatje?
  Straks ziet niemand ons meer, want wie kijkt nog naar een land zonder mening. Een echt land beschermt zijn burgers. Een echt land komt op voor de zwaksten en heeft een visie. Een echt land laat iedereen meetellen die er woont. Bij een echt land is racisme iets uit een ver verleden. Een echt land spreekt zich uit. Een echt land laat zich niet gedogen.

  Groet Els

 2. Tja, en nu moet deze jongen werkelijk het land uit.
  Met dank aan de PVV.
  Ik ben boos, werkelijk heel erg boos!!!!

  Gerrie

 3. Niet alleen de PVV Gerrie, maar ook het CDA.
  Het moest verboden worden de term “Christelijk” te gebruiken in de naam van een partij die zo onchristelijk handelt.
  Bah.

 4. DWERGPOEDELTJE VAN WILDERS

  -Leers speelt Jan Klaassen voor Jan Publiek-

  Voor de zoveelste maal goedkoop CDA-volkstoneel! Komt het zien!

  In de eerste plaats is het klinkklare nonsens te beweren dat minister Leers geen ruimte zou hebben om in het geval van Mauro Manuel af te wijken van de regels die gelden voor het verblijfsrecht in Nederland. De zogeheten “discretionaire bevoegdheid”, die de minister wettelijk heeft op basis van de Vreemdelingenwet, is juist in het leven geroepen om in schrijnende gevallen af te kunnen wijken van de in het algemeen geldende regels! Als Mauro’s situatie niet schrijnend genoeg is, welke dan wél? Zelfs ex-minister Verdonk heeft relatief vrij veel gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.
  Overigens gaat het hooguit om enkele tientallen jongeren die in een vergelijkbare positie verkeren als Mauro.

  In de tweede plaats zullen Tweede Kamerleden Ferrier en Koppejan hun geloofwaardigheid –die toch al uiterst miniem was geworden- geheel en al verliezen als ze nu niet voor één keertje hun belofte aan het CDA-congres vorig jaar nakomen, dat zij het “sociale gezicht” van de partij zullen vertegenwoordigen. En dus eens niet zwichten voor de hardliners, geïnspireerd door minister Verhagen. Het CDA probeert krampachtig te verhullen dat het, verslaafd als het is aan regeringspluche, zich voortdurend laat gijzelen door Wilders. En hierbij mag minister Leers, die al een paar maal heeft moeten apporteren als het dwergpoedeltje van Wilders, nu de Jan Klaassen spelen voor Jan Publiek.

 5. De laatste tijd zijn nogal eens schijnbaar valide, maar m.i. in feite drogredeneringen rond de kwestie-Mauro (en eerder soortgelijke zaken) te horen.

  1. Het zou onrechtvaardig zijn voor gevallen die niet zo in de publiciteit komen, als Mauro onder druk van de actie alsnog zou mogen blijven.

  Neen, dat is niet onrechtvaardig. In de eerste plaats zijn andere gevallen natuurlijk nooit volledig identiek. Maar voor zover ze voldoende soortgelijk zijn, moeten die ook op hun eigen merites worden beoordeeld. (Hooguit een paar tientallen in totaal). En dat is verder een reden te meer om een helder beleid omtrent deze problematiek van de “ama’s” (alleenstaande minderjarige asielzoekers) uit te stippelen.

  2. Door de actie in de publiciteit zou het onmogelijk voor minister Leers zijn om op zijn schreden terug te keren, want onder die druk mag hij niet beslissen. Het gaat immers om rechtvaardigheid en geen willekeur.

  Neen, want dit zou in de praktijk bijzonder ongerijmd zijn. Immers: juist (bijzonder) schrijnende gevallen zullen gauwer door acties van familie, vrienden, buurtgenoten, medescholieren enz. onder de aandacht worden gebracht, en daardoor in de publiciteit komen. Moeten die anders maar wachten met acties tot het te laat is? En mogen degenen voor wie actie wordt gevoerd dan juist daardoor worden gestraft, zodat ze juist geen kans meer zouden maken op verblijfsrecht?

  3. Als een humaner beleid betreffende de “ama’s” zal worden uitgezet, zou dat alleen voor de toekomst kunnen gelden.

  Neen, het zou toch bijzonder absurd zijn dat het geval van Mauro de directe aanleiding vormt tot een humaner beleid omtrent “ama’s”, maar hij zelf daarvan niet de vruchten zou mogen plukken. (Helaas pindakaas, maar toch bedankt!). Als binnen redelijk korte tijd nieuw beleid wordt geformuleerd –lang kan daarmee immers niet worden gewacht-, dan zal ook voor Mauro, voordat tot daadwerkelijke uitzetting zou worden overgegaan (als die mogelijk blijkt), alsnog een verblijfsrecht kunnen ontstaan.

Reacties zijn gesloten.