Mauro blijft godverdommeIk zal niet de enige zijn die op het punt staat om godsgloeiend woedend te worden. Driekwart van de Nederlandse bevolking, goddank, we zijn nog steeds in meerderheid een natie van mensen die een beetje hart hebben, wil niet dat Mauro eruit gezet wordt. Nou, dan mag dat ook niet gebeuren, en we gaan dat niet als makke schapen aanzien. Zijn ze nou helemaal.

32 gedachten over “Mauro blijft godverdomme

 1. Wat, o wat kunnen we doen om het niet zo ver te laten komen?
  Nu hoop ik dat God je niet zal verdomme Anja, want dan zijn we jou ook nog kwijt.

  Ik ben ook behoorlijk laaiend; maar hoe kunnen we het tij keren?

  Groet,
  Gerrie

 2. Als t moet gaan we massaal de straat op en EISEN we medemenselijkheid als ze dat in Den Haag niet vanzelf meer in zich hebben. En stop die #$%£¥! studievergunning daar waar t licht niet schijnt!

 3. zei Jezus n de bijbel niet hele nare dingen of de mannen van de regeltjes… de hypocrite Farizeers en schriftgeleerden…

  We hadden gewoon een PVV minister van immigratie moeten hebben nu… dan was het dubbeldwars en duidelijk waar de PVV Nazis voor staan …. de vermomde bruinhemden…

 4. CDA: Schijnheiligheid en hypocrisie in topvorm GODVERDOMME!!!!!!!!! Wat een lafbekken en opportunisten.
  Ik stik zowat als ik die smoelen zie.

  Jan.N

 5. Ja, en dit is dan ons land, op Christelijke grondslag gebouwd.
  Maar de partijen die daar de mond van vol hebben zijn in de Bijbel waarschijnlijk nooit de passages tegen gekomen waar geschreven staat hoe “hun” God wil dat zij met de vreemdeling binnen hun poorten om moeten gaan.
  Laten we hopen dat zij voor dinsdag alsnog tot inkeer komen.

  Groet,
  Gerrie

 6. Ik denk dat we uiteindelijk de uitzetting fysiek moeten voorkomen, desnoods met blokkades. Men heeft maling aan menselijkheid maar ook aan demonstraties…

 7. Dinsdag volgens mij om 14:00 gaat de Tweede Kamer over de moties stemmen. Lijkt me een uitgelezen kans om te demonstreren!

 8. Het wordt weer eens heel duidelijk hoezeer macht corrumpeert. Als het een machtshebber uitkomt verkwanselt hij toch zijn idealen.
  Ik durf er op te wedden dat er dinsdag weer zo’n typisch CDA-compromis uit de bus komt dat er voor zorgt dat het dossier Mauro even van tafel gaat en onze blonde Geert niet gaat grommen. Want stel je voor dat het kabinet valt en het CDA weer kleiner wordt… Godzijdank hebben de christenen nog een konijn in de hoed: de SGP, die compenseert de ellende van die afvallige Koppejans en Ferrier wel. De laatste is overigens alvast haar keutel weer aan het intrekken met dat studievisum, voor een jongen die niet kan en wil studeren.
  Ik heb een droom: het kabinet valt over de kwestie en het CDA komt na de verkiezingen terug met 2 zetels. Voor de moeite. En de SGP is opgelost.
  Kunnen we eindelijk politiek gaan bedrijven die bevrijd is van godsdienst. Want de god van deze partijen is bepaald niet die van mij

 9. De VVD bedrijft politiek die bevrijd is van godsdienst, Joes. Helpt ook niet. Zoals een waar christen zou moeten weten wat barmhartigheid is, zou een ware liberaal ook niet mee moeten doen aan het deporteren van mensen die hier gewoon horen. Waar het om gaat is ‘menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit’, kan met en zonder God.
  Verder deel ik zoals wel vaker je woede!

 10. Volgens mij zijn er voor de petitie om Mauro te laten blijven nu wel 40.000 handtekeningen in. Tijd voor een burgerinitiatief.

  Mauro hoort hier. Je gaat een kind toch niet deporteren, zijn ze gek geworden ofzo. Wordt hier gewoon beleid van de PVV gevoerd. Walgelijk!

 11. Hij moet blijven, wegsturen is een morele onmogelijkheid. Net als die enkele tientallen anderen die in dezelfde situatie zitten en niet worden misbruikt door de politiek.
  Hoe voorkomen moet worden dat meer gekken kinderen alleen hierheen gaan sturen weet ik ook niet, de vreemdelingenwet van paars 2 is blijkbaar behoorlijk uit de bocht gevlogen.

  Pas echt misselijkmakend vind ik hoe dit treurige verhaal wordt misbruikt om te tonen hoe Flink dan wel Mededogend politici/partijen zijn of zouden moeten zijn. Met in het brandpunt een zieltogende partij en Koppenstaart en Perrier met rubberen ruggegraat. Als in deze tijd het kabinet hierop klapt hebben we toch echt wel het cynisme ten top te pakken.
  Nogmaals hij moet blijven en het kabinet mag van mij gisteren vallen. Maar ik heb nog nooit zoveel vrachtwagens boter gezien daar in Den Haag.

 12. (12) M, kleinigheidje, op dit weblog zeggen we gewoon wie we zijn. Kan me ook niet voorstellen waarom je bij deze reactie je naam niet zou noemen. Doe je dat een volgende keer wel, graag?

 13. @13 “Hoe voorkomen moet worden dat meer gekken kinderen alleen hierheen gaan sturen weet ik ook niet, de vreemdelingenwet van paars 2 is blijkbaar behoorlijk uit de bocht gevlogen.

  Chronologisch klopt dit al niet en verder ook niet. De jongen kwam hier in 2002 en hoorde in 2006 voor het eerst dat hij geen vergunning tot verblijf kreeg, waarna (woorden Dibi) niemand van de overheid hem op kwam halen en de door de overheid aangestelde voogdij-instelling Nidos zei dat hij hier zijn school af kon maken.

  “Gekken die vandaag hun kinderen op een vliegtuig zetten” (gesteld dat dat nog lukt) zullen daar in 2020 nooit zo’n case van hebben kunnen maken als deze uit 2002. Dat is nou juist waar ik me zo over verbaas: het gaat om maar 75 kinderen (ik denk hooguit 25) waarvoor je zo een kleine regeling kunt/had kunnen maken of een discretionair besluit. Het is de enorme maatschappelijke onrust totaal niet waard.

  Die andere regeling, die het CDA nu met hulp van Lubbers schijnt te bakken – een studievisum openstelling voor MBO/ROC-kinderen, DIE heeft pas een aanzuigende werking! Hoe willen ze dat regelen voor Mauro zonder een precedent te scheppen?

  De eenheid in het CDA mag blijkbaar wat kosten.

 14. Ergens heb ik toch ook gelezen dat een of andere rechter heeft uitgesproken dat Mauro blijven mocht maar dat Leers daartegen in beroep is gegaan.

  Groet,
  Gerrie

 15. @ Sebastian (13):

  Het is onjuist dat “de vreemdelingenwet van paars 2 blijkbaar behoorlijk uit de bocht (is) gevlogen.” Alom wordt erkend dat de nieuwe Vreemdelingenwet van Cohen een verbetering is ten opzichte van de toestand die tevoren bestond. Het gaat er maar om: hoe worden de wet en het recht toegepast?

  In de kwestie-Mauro wordt veel beweerd, ook door politici zelf, wat een geheel onjuiste voorstelling van zaken is. Omdat politici beter kunnen en zelfs moeten weten beschouw ik dat wat hen betreft eenvoudig als liegen. Zo kan minister Leers gewoon besluiten om Mauro alsnog verblijfsrecht te geven; dat is op geen enkele manier in strijd met de bestaande regelgeving. Het gaat om WILLEN, niet om kunnen. De Raad van State (hoogste rechter in deze) heeft immers beslist dat de minister in redelijkheid tot zijn afwijzende beslissing heeft KUNNEN komen, maar niet -en dat kan de Raad ook helemaal niet- dat Mauro zou MOETEN worden uitgezet. (De Raad van State toetst “marginaal”, zoals dat heet).

  Aansluitend op Clara (nr. 15):

  Na de eerste afwijzende beslissing heeft men Mauro bijna vijf jaar in Nederland laten blijven, met medeweten van de minister van justitie.
  En vervolgens gaan o.a. CDA-Tweede Kamerleden (!), in een actie voor Mauro, met hem en zijn voetbalmaten een wedstrijd spelen bij de parlementsgebouwen. Is dat geen kwestie van opgewekt vertrouwen, en daardoor van “onbehoorlijk bestuur” (in dit geval indirect) als die CDA-parlementariërs als een blad aan de boom omdraaien (vooralsnog met uitzondering van Koppejan en Ferrier), en hun minister braaf volgen?

  Ineens komt de gure realiteit van een gedogende Wilders die “apport!” roept, en zijn dwergpoedeltje minister Leers enkele malen op zijn knieën doet vallen. En nu is het CDA zó ontzettend bang voor de val van het kabinet, want ja, nieuwe verkiezingen….Met nu 11 zetels in de peiling?

 16. @ Gerrie van Zoelen (16):

  Inderdaad: volgens mijn informatie (het dossier van Mauro zelf ken ik niet) is de MINISTER in beroep gegaan bij de Raad van State, na een voor Mauro gunstige uitspraak van de rechtbank.

 17. Als het mag ook hier het volgende, wat ik reeds onder “En doe Mauro ook even…”(24 oktober j.l.) schreef.

  De laatste tijd zijn nogal eens schijnbaar valide, maar m.i. in feite drogredeneringen rond de kwestie-Mauro (en eerder soortgelijke zaken) te horen.

  1. Het zou onrechtvaardig zijn voor gevallen die niet zo in de publiciteit komen, als Mauro onder druk van de actie alsnog zou mogen blijven.

  Neen, dat is niet onrechtvaardig. In de eerste plaats zijn andere gevallen natuurlijk nooit volledig identiek. Maar voor zover ze voldoende soortgelijk zijn, moeten die ook op hun eigen merites worden beoordeeld. (Hooguit een paar tientallen in totaal). En dat is verder een reden te meer om een helder beleid omtrent deze problematiek van de “ama’s/amv’s”” (alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen) uit te stippelen.

  2. Door de actie in de publiciteit zou het onmogelijk voor minister Leers zijn om op zijn schreden terug te keren, want onder die druk mag hij niet beslissen. Het gaat immers om rechtvaardigheid en geen willekeur.

  Neen, want dit zou in de praktijk bijzonder ongerijmd zijn. Immers: juist (bijzonder) schrijnende gevallen zullen gauwer door acties van familie, vrienden, buurtgenoten, medescholieren enz. onder de aandacht worden gebracht, en daardoor in de publiciteit komen. Moeten die anders maar wachten met acties tot het te laat is? En mogen degenen voor wie actie wordt gevoerd dan juist daardoor worden gestraft, zodat ze juist geen kans meer zouden maken op verblijfsrecht?

  3. Als een humaner beleid betreffende de “ama’s/amv’s” zal worden uitgezet, zou dat alleen voor de toekomst kunnen gelden.

  Neen, het zou toch bijzonder absurd zijn dat het geval van Mauro de directe aanleiding vormt tot een humaner beleid omtrent “ama’s/amv’s”, maar hij zelf daarvan niet de vruchten zou mogen plukken. (Helaas pindakaas, maar toch bedankt!). Als binnen redelijk korte tijd nieuw beleid wordt geformuleerd –lang kan daarmee immers niet worden gewacht-, dan zal ook voor Mauro, voordat tot daadwerkelijke uitzetting zou worden overgegaan (als die mogelijk blijkt), alsnog een verblijfsrecht kunnen ontstaan.

 18. Mauro heeft een verzoek ingediend bij Albayrak met de vraag haar discretionaire bevoegdheid te gebruiken om Mauro hier te laten blijven. Albayrak heeft dat in november 2009 definitief afgewezen. Dus, vooral de PvdA ers hebben boter op hun hoofd als ze nu ineens Leers als kwade genius zien.
  Het zelfs zo dat Albayrak ook de mogelijkheden om de discretionaire bevoegdheid te gebruiken beperkt heeft, waardoor Leers geen kant meer uit kan.
  Nee, het is vóóral de PvdA die Mauro het land uitzet

 19. Ik lees net op “Teletekst” dat het CDA nog nooit zo laag in de peilingen heeft gestaan als nu (11 zetels).

  HEERLIJK!!!!!!!!!!

  Jan.N

 20. (20) Inderdaad was Albayrak ook vooral bezig met laten zien dat het haar zou lukken om zoveel mogelijk ‘illegalen’ er uit te zetten, ik heb dat van nabij meegemaakt – en was ze ook zeer zuinig met het gebruiken van haar discretionaire bevoegdheid – wat we niet alleen de PvdA van toen kunnen verwijten, maar vooral de regering, plus het feit dat Albayrak als ‘allochtoon’ vooral moest bewijzen niet te soft te zijn voor andere ‘buitenlanders’ – en ik vergeet niet dat de druk vanuit rechts om stoer te zijn toen al uitbundig speelde. Maar het zou een reuze vergissing zijn om te onderschatten onder welke druk Leers nu Mauro er uit wil zetten, terwijl hij eerder veel vriendelijker wilde zijn, en die druk komt niet van de PvdA maar van – drie keer raden eerste keer goed. In feite zou Leers allang van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik hebben kunnen maken als hij niet vast zat aan de gedoogpartner. Dus leuk geprobeerd om het in de schoenen te schuiven van links, Henk, maar niet gelukt.

 21. (21) Het enige erge, vind ik, Jan, is dat het wel het CDA is dat terecht wordt bestraft voor de onbarmhartige houding van Leers, maar dat de VVD die niet minder crimineel is en even achterlijk om als liberalen de dienst uit te laten maken door die xenofoob, fluitend de andere kant op kijkt terwijl het CDA in elkaar stort. Zij staan nog steeds triomfantelijk bovenaan, alsof hun achterban het niet kan schelen of er een neger uit wordt geknikkerd, terwijl de christenen het (terecht!) aan hun geweten hebben. Dat heeft dan wel weer wat treurigs, vind ik.

  Dat maakt ook dat ik er maar niet blij om kan zijn dat mijn partij dik twee keer zo groot in de peilingen staat als het CDA – wie had dat ooit kunnen denken.

 22. Zoals Mauro zijn er nog meer meisjes en jongens. Dit is gewoon een onmenselijk maar ook dom beleid.Dit zijn kinderen die niet meer of minder zijn dan onze eigen kinderen, die moeten we koesteren en begeleiden want die zouden nog weleens heel belangrijk kunnen worden voor de toekomst van Nederland, zeker als er inderdaad een vergrijzing komt.

 23. Anja, ik voel helemaal met je mee en ik ben het ook helemaal met je eens. Dat z.g. liberaal gedoe is iets vreselijks, laat staan Wilders. Maar die schijnheiligheid, dat is iets waar ik echt niet tegen kan. Met Wilders weet je tenslotte nog waar je aan toe bent. Ik word echt niet goed van mensen als Verhagen e.c. Vandaar mijn vreugde over hun verlies in de peiling.
  Overigens wat je zegt over onze partij t.o.a. het CDA, dat gevoel heb ik ook.

  Jan.N

 24. @ Henk (20):

  Dat is klinkklare nonsens, Henk. Minister Leers houdt te allen tijde zijn eigen volledige beslissingsbevoegdheid.
  En de hoogste rechter in deze, de afdeling rechtspraak van de Raad van State, toetst zeer “marginaal”. Die zegt dus hooguit dat de minister tot zijn afwijzende beslissing had KUNNEN komen (met het oog op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur), maar nooit dat de minister zou MOETEN overgaan tot uitzetting. Dat is een volledig politieke beslissing, voorbehouden aan de minister zelf.
  Zie b.v.: http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/mauro-raad-van-state/

  Bovendien: fouten in het verleden vormen nooit een rechtvaardiging voor voortzetting daarvan in het heden.

 25. Beste Olav. Natuurlijk behoudt Leers zijn eigen bevoegdheid, dat bestrijd ik niet. Maar Albayrak heeft destijds regels opgesteld om hieromtrent willekeur te voorkomen, waardoor feitelijk de discretionaire bevoegdheid beperkt wordt.
  Maar buiten dat, het blijft onverkwikkelijk dat de PvdA moord en brand schreeuwt, maar twee jaar geleden dit ventje feitelijk zélf het land uitgejast heeft.
  En dát Olav, die dubbele moraal die leeft in zowel het CDA als de PvdA, daar hebben Nederlanders genoeg van. Beide partijen konden in het verleden op dik veertig zetels rekenen. Nu de PvdA nog 18 en het CDA 11. Prima toch !

 26. (28) Albayrak hebben we al gehad, Henk. Je hoeft jezelf niet te herhalen. Leers staat niet onder druk van Albayrak, die is weg. Hij had niet in hoger beroep hoeven te gaan toen de rechter besliste dat Maruo mocht blijven, en hij had gebruik kunnen maken van zijn discretionare bevoegdheid, het is allemaal al gezegd, en dat hij dat niet heeft gedaan ligt niet aan Albayrak maar aan de boeman achter de gordijnen die nu – alsof hij echt denkt dat hij de baas is van Nederland – het CDA even heeft gewaarschuwd dat hij dit niet nog eens mee wil maken.

 27. @28
  Maar buiten dat, het blijft onverkwikkelijk dat de PvdA moord en brand schreeuwt, maar twee jaar geleden dit ventje feitelijk zélf het land uitgejast heeft.

  Ho ho. Het klopt dat Albayrak negatief besliste over deze jongen. Ook Hirsch Ballin deed dat. Maar vervolgens moet je de vraag stellen waarom deze jongen door hen dan niet werd uitgezet, nadat hij tot illegaal werd verklaard. Dat komt omdat de door de overheid aangestelde voogdij-instelling Nidos anders adviseerde. Hij mocht eerst zijn school afmaken.

  En dat, beste Henk, is een al vanaf het begin bestaande frictie in de uitvoering van het overheidsbeleid. Een kind illegaal verklaren en tegelijkertijd legaal hier naar school laten gaan. Je kunt dat repareren met het wetsvoorstel van Spekman en Voordewind dat er nu ligt, als je wilt. Maar Leers wil niet. Of mag niet. Staat in het Gedoogakkoord.

  Albayrak kreeg bepaald niet alleen applaus, trouwens. Ook toen al was Spekman zeer kritisch en er waren er meer in de PvdA.

  Overigens hebben we allemaal boter op ons hoofd. Het massale protest tegen het uitzetten van Mauro heeft eigenlijk weinig met asielwetgeving te maken, denk ik, maar vooral met het feit dat mensen niet willen dat een kind na zo lange tijd nog bij zijn ouders wordt weggehaald.

  Als het ons als samenleving echt om protest tegen te strenge asielwetgeving gaat moeten we ons nu niet alleen om Mauro Manuel bekommeren, maar ook om de andere kinderen die nu wekelijks worden uitgezet. Buiten ons blikveld. Omdat we er niet naar willen kijken.

  En ook zou het geen kwaad kunnen als het grote publiek zich wat meer en beter informeerde over de praktijk in de asielverzoekerscentra en de uitzetcentra. Die praktijk verdient wat mij betreft een even massaal maatschappelijk protest als nu ontstond tegen de uitzetting van Mauro.

  Ik hoop dat de protesten van afgelopen week daar een aanzet voor vormen. Maar ergens ben ik bang dat dit niet zal gaan gebeuren. De samenleving vindt het doorgaans prima wat de Albayrakken en Hirsch Ballins en Leersen van deze wereld besluiten. Ook als het om kinderen gaat. Ook als iedereen kan weten dat het vreemdelingenbeleid van Nederland aanzienlijk strenger is dan dat van de landen om ons heen.

 28. @ Henk (1):

  Sorry voor de wat late reactie.

  Citaat:
  “Maar Albayrak heeft destijds regels opgesteld om hieromtrent willekeur te voorkomen, waardoor feitelijk de discretionaire bevoegdheid beperkt wordt.”

  Neen Henk, die discretionaire bevoegdheid is geenszins beperkt. Het is wel aardig om richtlijnen op te stellen om willekeur zo veel mogelijk te vermijden, maar die hebben absoluut niet de kracht van “regels”, omdat het hier alleen maar om beleidsuitwerking gaat. Elke (volgende) minister is geheel en al bevoegd dat beleid aan te passen. Die discretionaire bevoegdheid blijft dus volledig in tact, juist omdat die bedoeld is voor individuele, concrete gevallen.

  En “dit ventje” is totaal niet “feitelijk het land uitgejast” door de PvdA, hoor. Sterker nog, we hebben hem kunnen zien rondlopen, en op de tribunes zitten van de Tweede Kamer!

Reacties zijn gesloten.