Oproep van Palestine Link over bezoek Netanyahu

Te gast: Ghada Zeidan, voorzitter Palestine Link (aan het eind van dit bericht oproep tot demonstratie, vandaag en morgen)

Netanyahu, de Nederlandse Regering en Internationaal Recht

Het bezoek van de Israelische premier Netanyahu aan Nederland op uitnodiging van onze regering is in lijn met een veranderd buitenlandbeleid ten aanzien van het Midden Oosten conflict. Het ministerie van Buitenlandse Zaken legt dat nieuwe beleid uit in een antwoord op een brief van Palestine Link. In die brief stelden wij dat de reden van de Nederlandse regering gezamelijke EU-standpunten te blokkeren, namelijk dat de Staat Palestina alleen door onderhanelingen met Israel kan worden bereikt in strijd is met het internationaal recht. Waarop het antwoord van de regering is dat niet alleen de grenzen tussen de twee landen door een landruil moeten worden bepaald, maar dat ook de status van Jeruzalem en het vluchtelingenvraagstuk via onderhandelingen opgelost dienen te worden.

Deze zienswijze wijkt af van het Nederlands buitenlandsbeleid tot dusver. Het is niet alleen een klap in het gezicht van alle Palestijnen. Hiermee getuigt de Nederlandse regering een diepe minachting voor het internationaal recht en waarvan de in deze context relevante passages als instrumenten met twee/derde meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer werden aangenomen. Met hun ambtseed hebben de bewindslieden zich gebonden aan de bevordering van de ontwikkeling van het internationaal recht (art. 90 van de Grondwet). Het is dus de plicht van de regering om het internationaal recht te vertalen in politiek handelen. Wanneer zij daarvan afwijken, schenden zij hun ambtseed.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft op grond van bestaand internationaal recht op 9 juli 2004 een aantal uitspraken gedaan die bepalend zijn voor het vredesproces. Eén daarvan luidt, dat Israël zich uit alle bezette gebieden dient terug te trekken, waarna finale statusonderhandelingen plaatsvinden. Een andere is, dat alle joodse nederzettingen zonder uitzondering illegaal zijn. Voor de Nederlandse bewindslieden zijn deze uitspraken bindend. Zij dienen deze te vertalen in effectief Nederlands en Europees beleid.

Met haar oproep tot onderhandelingen gaat de regering ten onrechte voorbij aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Israël zich eerst dient terug te trekken uit de Palestijnse gebieden alvorens onderhandelingen zullen plaatsvinden. Door te eisen dat partijen allereerst moeten gaan onderhandelen, wordt ten eerste deze aanwijzing van dwingend recht van het gerechtshof genegeerd. Ten tweede wordt hiermee bewust het decennialange Israëlische streven om vooruitgang in het vredesproces te saboteren en zich aldus steeds meer Palestijns bezit toe te eigenen, beloond. De regering gaat, ten derde, zelfs voorbij aan de bescheiden Palestijnse eis dat Israël minimaal de uitbreiding van de nederzettingen bevriest. En, tenslotte, treft de Nederlandse regering geen enkele effectieve maatregel om de verdrijving door Israël van de Palestijnse bevolking uit Oost-Jeruzalem tegen te gaan.

Wat Nederland betreft mondt het veredespoces voorm Israel uit in een veilig internationaal erkende Joodse staat en voor de Palestijnen in een onafhankelijke democratische en levensvatbare Palestijnse staat, staat in de brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Palestine Link en sluit met: unilaterale stappen van partijen die niet bijdragen aan de hervatting van het vredesproces wijst Nederland af.

De openlijk beleden nonchelante houding markeert een nieuw Nederlandse regering zonder de volksvertegewoordiging daarin te kennen. Het zet ook elke veiligheidsgaranties voor Palestina, als bescherming tegen de voortdurende Israëlische agressie overboord.
Want volgens internationaal recht moet Israël Palestina onmiddellijk verlaten. Zolang Israël zich niet uit de bezette gebieden heeft teruggetrokken, kunnen geen effectieve onderhandelingen plaatsvinden en is de Nederlandse eis, als zouden voor Israël ‘veiligheidsgaranties’ moeten worden afgegeven, prematuur.

Oost-Jeruzalem wordt door het International Gerechtshof beschouwd als Palestijns bezet gebied. Derhalve dient niet alleen Israël zich daaruit zonder voorwaarden vooraf terug te trekken, de Nederlandse regering behoort daar ook met effectieve middelen en met kracht naar te streven. Het is een schending van het internationaal recht – en, gegeven de permanente Israëlische uitbreiding van nederzettingen in Oost, ook nutteloos – te stellen dat ‘de status van Jeruzalem via onderhandelingen’ moeten worden opgelost.

Het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen ligt secuur vastgelegd in het internationaal recht. De uitvoering daarvan kan geen onderdeel van onderhandelingen uitmaken. De betreffende resolutie dient zonder mankeren te worden uitgevoerd. Israëlische overwegingen van demografische aard zijn in de context van het internationaal recht irrelevant. Daarbij behoort de Nederlandse regering, mede in EU-verband, een stimulerende rol te spelen.
De Israëlische bevolking bestaat voor ca. 20% uit Palestijnen. Tegen deze achtergrond is de recent geïntroduceerde kwalificatie van Israël als een ‘Joodse’ staat, bedoeld om de Palestijnen in de Staat Israel verder uit te sluiten, ook een schending van het internationaal recht. Vervang het woord ‘Joodse’ door ‘christelijke of islamitische’, en de bewindslieden zullen, naar wij hopen, begrijpen hoe ongepast deze kwalificatie is.

Waar slechts het internationaal recht tot inhoudsvol, duurzaam recht en tot daadwerkelijke vrede zal leiden, vormt de huidige Nederlandse regering een blokkade voor het bereiken van een werkelijk duurzame en rechtvaardige vrede tussen de staat Israël en de staat Palestina.
De Palestijnse gemeenschap in Nederland doet een dringend beroep op de Nederlandse bewindslieden om hun ambtseed op de Grondwet en het internationaal recht in het beleid centraal te stellen.
Ghada Zeidan Voorzitter Palestine Link

Vandaag demonstratie, oproep van Vrouwen in het Zwart.
Op 18 januari bezoekt premier Netanyahu de Portugese synagoge te Amsterdam.

Demonstratie Portugese synagoge Mr. Visserplein 3
Tijd: van 18.15 tot 20.15 uur.

Bezorgde burgers en voorstanders van het internationaal recht willen hun stem laten horen tegen dit bezoek.

Een premier die een apartheidsstaat voor staat, kan geen bezoek brengen in Nederland en zeker niet in een gebedshuis.

Een premier die steeds meer land van de Palestijnen afpakt en zegt te willen praten over vrede, kunnen wij niet serieus nemen.

Een premier die toestaat dat de muur op Palestijns grondgebied verder gebouwd wordt in plaats van afgebroken, neemt het internationaal recht niet serieus. Een premier die de bevolking van Gaza collectief bestraft en isoleert, hoort niet in Nederland.

Vele redenen om je stem te laten horen tijdens het bezoek van premier Netanyahu aan Amsterdam. Neem spandoeken, fluitjes, potten en deksels mee om een geluid tegen dit bezoek te laten horen. Wij willen geen schenders van het internationaal recht in Nederland.

Wij staan bij de film academie
Metro 51, 53 en 54: halte Waterlooplein (uitgang Nieuwe Amstelstraat)
Tram 9 en 14: halte Waterlooplein Spandoeken, vlaggen met eenvoudige latten

Morgen demonstratie in Den Haag, Oproep van het Palestina Komitee

OPROEP TOT ACTIE WEGENS KOMST NETANYAHU 19 JANUARI IN DEN HAAG
9.45 TOT 11.30 UUR OP HET PLEIN IN DEN HAAG VOOR DE TWEEDE KAMER.

TERWIJL NETANYAHU SPREEKT MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE NEDERLANDSE REGERING
ZULLEN DEMONSTRANTEN BUITEN HEM ONTVANGEN MET LEUZEN, SPREEKKOREN EN SCHOENEN.
DE ISRAELISCHE PREMIER NETANYAHU IS NIET WELKOM IN DEN HAAG, BEHALVE BIJ HET INTERNATIONAAL STRAFHOF!

KIES UIT DE VOLGENDE ENGELSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE LEUZEN, EN BRENG ZE MEE:
· Israel apartheidsstaat
· Boycott Israeli apartheid
· Boycot Israelische apartheid
· Ethnic cleansing is a war crime
· Ethnische zuivering is een oorlogsmisdaad
· Stop Israelische landroof
· Stop Israeli landgrabbing
· Zionism = apartheid = racism
· The Wall must fall
· Sloop de Muur!
· Netanyahu apartheidsleider
· Netanyahu to the ICC!
· Netanyahu naar het Strafhof!
————————————————-

Waarom deze demonstratie?

De Israelische premier Netanyahu wordt op 19 januari warm ontvangen door de Nederlandse regering. Dit blijkt o.a. uit het feit dat hij ontvangen zal worden door koningin Beatrix, een eer die niet alle staatslieden ten deel valt..

De warme ontvangst is tevens een vertaling van het Regeerakkoord, dat om mysterieuze redenen de naam “Vrijheid en verantwoordelijkheid” heeft gekregen. In het Regeerakkoord staat dat Nederland verder wil investeren in de band met de staat Israel. Volgens het regeerakkoord “blijft Nederland daarbij voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt. Nederland blijft in de bevordering hiervan bilateraal en multilateraal een actieve rol spelen.”

De tweestatenoplossing binnen de grenzen van 1967 hoeft niet meer besproken te worden, sinds Nederland zich in 2011 tegen het Palestijnse initiatief voor erkenning van de Palestijnse staat heeft uitgesproken, zowel in Europees als in VN-verband, vanwege de vermeende eenzijdigheid ervan.

Waarover zal het gesprek met de Nederlandse regering dan gaan? We mogen aannemen dat verdieping van de economische relatie met Israel op de agenda staat, en de opwaardering van het EU Associatieverdrag met Israel. Netanyahu zal Nederland willen bedanken voor zijn politieke steun aan het Zionistische project. Hij zal Nederland vragen om steun voor sterkere wetgeving tegen anti-semitisme, wegens de vermeende groei van antisemitisme hier, opdat ook boycotactivisten als “nieuwe antisemieten” aan de schandpaal kunnen worden genageld. Ook zal hij Nederland vragen zich sterker te keren tegen de “Iraanse nucleaire dreiging”.

Nederland zal Netanyahu zeker niet de duimschroeven aandraaien over de voortgaande Israelische landroof en bouw van illegale nederzettingen op Palestijns gebied, de isolatie en uithongering van Palestijnen in Gaza, de beperkingen op Palestijnse bewegingsvrijheid en de verdrijving van Palestijnen uit de Negev woestijn en Oost Jeruzalem. Ook zal hij niet aan de tand worden gevoeld over de recente Israelische antidemocratische wetten waarmee sympathisanten van de boycotbeweging in Israel zelf kunnen worden bestraft. Netanyahu geeft persoonlijk leiding en goedkeuring aan dit alles, evenals aan dagelijkse beschietingen van de burgerbevolking in Gaza, het met traangas en rubberkogels verdrijven en soms doden van vredesactivisten, en aan de illegale detentie van duizenden politieke gevangenen waaronder honderden kinderen. Netanyahu geeft leiding aan een apartheidsstaat waarin niet-joden in principe niet welkom zijn, en waarin Palestijnen worden gediscrimineerd en weggewerkt. Daarvoor houden we hem verantwoordelijk.

DE ISRAELISCHE PREMIER NETANYAHU IS NIET WELKOM IN DEN HAAG, BEHALVE BIJ HET INTERNATIONAAL STRAFHOF!

DE DEMONSTRATIE WORDT GEORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE EN HET NETWERK “SAMENWERKEN VOOR PALESTINA”

Een gedachte over “Oproep van Palestine Link over bezoek Netanyahu

 1. Helaas wist ik niets van deze acties en het bezoek van deze boef aan onze boevenregering (welke mij in ieder geval niet vertegenwoordigd).
  Anders stond ik er.

  De politieke partijen moeten duidelijker worden in de 2de kamer.
  Geen politiek over andere partijen, maar politiek over de zaken die het er wel toe doen.

  Dat wij als Nederland zo kunnen blijven slapen! Niet te geloven..
  Hier doet mijn hart pijn van.
  Het politieke schouwspel lijkt in ieder geval erg op een toneelstuk waarvan je zonder meer kan anticiperen op de volgende ‘aflevering’ door je research te doen.

  Terwijl het nieuws belangrijke onderwerpen naast zich neerleggen, zien we de wereld verder afglijden naar een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Althans als je de geschiedenis boeken moet geloven.
  Elke dag weer wordt valse geschiedenis geschreven. En dit moeten wij niet pikken.

  Hier hou ik het bij.

Reacties zijn gesloten.