Over vrouwen in de ‘Arabische Lente’


(Zainab Al-Suwaij)

Een bijeenkomst over vrouwen in de ‘Arabische lente’ in de Nieuwe Liefde. Gaat het goed, gaat het fout? Vooraf een filmfragment, Paul Rosenmöller interviewt vrouwen in Arabische landen (dat was IKON) en een ervan is de moeder van die prachtige foto die de World Press prijs won: ze zit er, nog steeds op een spleetje voor haar levendige ogen na in het zwart, met haar zwijgende zoon naast haar. Of haar man het wel goed vond, dat zij zich mengde in de revolutie buiten in Jemen. Nee, zegt ze resoluut. “Hij heeft nog een stammenmentaliteit”. Maar toen al die doden vielen ging hij ook demonstreren. Het is, in een notendop, het verhaal van hoe de revoluties in de Arabische landen ook de onderlinge verhoudingen beïnvloeden.
Lees verder

Gemeentes hebben zorgplicht ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers

Leers heeft de gemeentes verboden nog langer noodopvang te geven. Hij vond dat ‘onwenselijk’ en ‘onnodig’. Maar wat daarvan het gevolg was weten we: uitgeprocedeerde asielzoekers die om allerlei redenen niet uitgezet konden worden belandden op straat. Nu heeft de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloten dat asielzoekers op basis van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wettelijk recht hebben op opvang.
Lees verder

Hamas kuikens verslagen

Het Israëlische leger heeft weer een heldhaftige actie ondernomen tegen het terrorisme in Gaza. Op 3 juni werden twee raketten afgeschoten op Gaza, waarbij een watervoorziening voor een Bedoeïnendorp compleet werd verwoest, plus een kippenfarm. 29 Schapen gedood, plus 4300 kuikens. Behalve de enorme schrik werden er geen mensen getroffen.
Lees verder

Hoe gaat het met vrouwen en de ‘Arabische Lente”?

Morgenavond is er in De Nieuwe Liefde een lezing van de progressieve Amerikaanse moslima Zainab Al-Suwaij over de vraag hoe we in onze samenleving met verschillende culturele en religieuze achtergronden en belangen om kunnen gaan; is een ‘nieuw wij’ denkbaar? Na de lezing wordt zij geïnterviewd door Naïma Azough en volgt een discussie met het publiek. Engelstalig programma in het kader van de Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving.
Lees verder

Een parlement van hoop

Over de profeten, die drammers, die lastpakken. De laatste dienst van de Ekklesia in De Nieuwe Liefde voor het zomerreces, dubbel feestelijk. Want er werd ook een meisje gedoopt, Sara, en daarmee welkom geheten in de gemeente, in het leven, voortaan vergezeld van al onze beste wensen.
Lees verder

Frisse Kost

Behalve voor Frisse Oren (zie hier) zorgt muziekzendeling Brechtje Roos ook voor Frisse Kost. Het recept is eenvoudig: je nodigt een stel mensen uit die elkaar nog niet kennen, maar waarvan je denkt dat ze elkaar wel wat te zeggen hebben, je vraagt ze allemaal om wat te eten mee te nemen, en hoppa, feest.
Lees verder