Hajo Meyer postuum gelauwerd

Hajo2of-1

Dat is mooi! Hajo Meyer, die een grote rol speelt in mijn boek Kwart over Gaza, en aan wie het boek ook is opgedragen, krijgt postuum de Clara Wichmann penning uitgereikt.

Uitnodiging uitreiking Clara Meijer-Wichmann Penning 2015 aan Hajo Maurice Meyer

Op donderdagavond 10 december 2015 om 18.30 uur (inloop vanaf 18 uur) krijgt in de Vondelkerk in de Vondelstraat in Amsterdam Hajo Meyer, postuum de Clara Meijer-Wichmann Penning 2015 uitgereikt. Deze jaarlijkse penning is hem door de Liga voor de Rechten van de Mens & de Stichting J’accuse toegekend voor zijn enorme moed, strijdvaardigheid en inzet voor de mensenrechten. Hajo Meyer zette zich in tegen islamofobie en voor de rechten van vluchtelingen en de Palestijnen. Het kon voor hem niet zo zijn dat een ander volk de dupe werd van het onrecht dat de Joden in de oorlog was aan gedaan. Hij moest zich als overlevende van Auschwitz daar voor inzetten om duidelijk te maken dat het niet in zijn naam gebeurde en bleef tegen grote weerstanden in proberen meer mensen wakker te schudden. Hij weigerde om zich neer te leggen bij wat een geaccepteerde mening was en om te zeggen wat goed lag. Hij geloofde in het belang van strijden voor rechtvaardigheid via het woord.Graag nodigen wij u uit om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.Bij gelegenheid van de penninguitreiking wordt ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Deze keer wordt de lezing verzorgd door prof. dr. Kees Flinterman, hoogleraar internationaal & europees recht, en lid van de VN-commissie voor mensenrechten.

Programma van de avond:
18.00 inloop koffie en thee
18.30 opening door Hans GaasbeekLaudatio door Cees Hamelink
uitreiking penning en oorkonde door voorzitters Liga en J’accuseantwoord van Chris Tilanus
muzikaal intermezzo door zangeres Myriam West en bassist Mart Jeninga
lezing door prof. dr. Kees Flinterman
informeel samenzijn met een drankje & hapje
21.00 einde