Josephine versus Wilders

We zullen toch echt stelling moeten nemen tegen die Wilders, mompelde Josephine, de voorzitter van de PS (Partij der Staartigen). We zullen in de Tweede Kamer der Staarten Generaal met een ferm commentaar moeten komen. Erg vermoeiend. Net nu we het zo druk hebben met het wetsvoorstel om vierpotigen en staartigen een extra uitkering te geven vanwege alle mantelzorg die ze leveren aan gestresste staartloze tweebeners. Het lijkt me handig om eerst een fikse periode van bezinning en rust in te lassen en niet overhaast te reageren. Wij gaan niet mee met de hype.
Zo gezegd, zo gedaan.

poespoes-3.jpg

14 gedachten over “Josephine versus Wilders

  1. Bovendien moet nog goed gepeinsd worden over de inhoud van het stelling nemen tegen Wilders. Misschien moet eerst maar eens uit voorzorg een verbod worden uitgevaardigd tegen die geblondeerde vacht op z’n hoofd. Want die ziet er zo extremistisch uit! We zouden die wel “rauw” van z’n kop willen trekken!

  2. Vroeger had ik drie zeer beminde poezen, die helaas inmiddels in de poezenhemel zijn. Sindsdien vind ik de vrijheid die het geeft om geen huisdieren te hebben toch wel heel prettig. Een vriendin attendeerde mij vorige week op de uitspraken van Vingerhoets, die kort vertaald zei dat als iemand tegen je zegt: ‘ik hou van je’ je statistisch gezien er op moet rekenen dat die zelfde iemand je hetzij fysiek, hetzij psychisch,(soms zelfs op beide manieren) zal gaan mishandelen. Tenzij dit spinnend tegen je geknord wordt door een viervoetig bolletje wol en dat je dus beter een huisdier kunt nemen als je liefde en warmte zoekt. Door jouw poezenberichten, Anja, en ook omdat het voorjaar is en ze weer bij bosjes geboren worden, wordt de afweging wel heel moeilijk!
    Joan.

  3. Behalve dat er zeer goed over doorgepeinsd moet worden hoe onze Staartige Onafhankelijkheidsverklaring er uit zou moeten zien, is dit programma van de heer Slagroomtoupet om van je stoel te vallen! Mraauw! En eigenlijk hoeft de Partij der Staartigen helemaal geen Onafhankelijkheidsverklaring te hebben, want alle leden zijn al helemaal onafhankelijk en bijzonder eigenzinnig en uitermate gesteld op een sociale, warme omgeving. Wèg met die enge man!

  4. Heeft de Partij der Staartigen nog niet overwogen om (het programma van) Wilders als kattebakvulling te gebruiken?

  5. Laten we proberen om met Wolfgang Amadeus Wilders net zo om te gaan als met Pim Fortuyn: niet meedoen aan gescheld en hetze-achtige praktijken, verdachtmakingen en stemmingmakerij. Wij moeten het voorbeeld zijn en de mensen echt perspectief bieden. Wilders pakken we dus politiek aan, weerleggen zijn ideeën en bieden een socialistisch perspectief.

    Fillippica: Overigens ben ik met Wilders van mening dat de Antillen uit het Koninkrijk der Nederlanden gezet moeten worden en wel zo spoedig mogelijk.

  6. Joan, is dat diezelfde Vingerhoets die afgelopen week voorstelde polygamie toe te staan om zo het probleem van het tekort aan kinderopvang op te lossen?

    Ik denk dat die man kippen houdt en dat ze erg veel van hem houden.

  7. Tja, onze nationale politieke plumeau produceert weer een forse stofwolk, terwijl hij pretendeert de boel schoon te maken…

  8. Wat er van zeggen om gewoon geen commentaar te hebben.
    Ik althans heb dat niet.
    Het gaat wel weer over. Denk ik.
    De sul en minunkel.

  9. Riet, als ik kat was zou ik echt niet op Wilders willen …. jeweetwellen. Overigens zou ik mijn katten nooit vragen om “het” te doen op zulke snippers. Stel je voor dat het aan hun pootjes blijft hangen? Ieck!!!

  10. ‘Wèg met die enge man!’, ‘Wolfgang Amadeus Wilders’, ‘nationale politieke plumeau’, ‘De sul en minunkel’

    Is uw respectfilter tijdelijk buiten bedrijf? Of kunnen de bijdragen van uw welgevallige rode vrienden per definitie de toets der kritiek doorstaan. Dit in tegenstelling tot het abjecte ‘rechts’?

  11. Beste Bert, wat ik hier niet toelaat zijn de eindeloos herhaalde negatieve veralgemeniseringen, inderdaad, van rechts, over moslims en allochtonen, omdat ik die erg schadelijk vind. Wat ik ook niet toelaat is dat mensen die proberen om op dit weblog iets te vertellen voor rotte vis worden uitgemaakt door andere commentatoren, omdat een weblog dan in de kortste keren verandert in een van die schreeuwsites waar we er al zoveel van hebben.
    Ik vind het niet erg dat er mensen zijn die even stoom af moeten blazen over Wilders, al kun je merken dat ik daar zelf niet aan mee doe. Die man heeft het er wel naar gemaakt en hij kan zich bovendien als politicus uitstekend weren.
    Partijdig? Absoluut, maar dat wist je al.

  12. Mag ik eens?

    Geert wil in zijn onafhankelijkheidsverklaring aangeven meer te zijn dan een anti-islam partij. Hij slaagt hier niet in.

    Over de inleiding kan ik kort zijn. Zijn thema is vrijheid. In sentimentele termen spiegelt hij ons een Nederland voor waarin ik nog steeds leef, maar waarvan hij vindt dat het verkwanseld is door een elite. Het Vaderland gered. Geert werpt zich op. Jammer dat zijn plannen eigenlijk neerkomen op ongebreideld kapitalisme met een bruin anti-islam streepje.

    Zijn economische paragraaf is eigenlijk oud nieuws. Oud systeem. Voor en nadelen. Geert presenteert de wetten van het ongebreideld kapitalisme als de ultieme vrijheid. Daarbij moet men zich toch afvragen hoe vrij iedereen zal zijn in zijn variant. Leven volgens de harde wetten van de vrije markt. Survival of the fittest. Zal nog een hele omschakeling worden. Woeste plannen, 50% van de ambtenaren eruit! Nergens wordt aangegeven hoe we de omschakeling gaan bewerkstelligen en in welke tijdspanne. Een vage belofte dat belastingverlaging de economie zal doen boomen en alles sal reg komme. De notie van de afhankelijkheid van onze economie met nabij gelegen economieën zoals Duitsland, of groeipotentie zoals China, of conjunctuureffecten, ze doen niet meer mee. Geen week makende sociale wetgeving, regelgeving overboord en luie ambtenaren die alleen nutteloze rapporten aan het verschredderen zijn wegsturen, dat gaan we doen.

    Europa. In zijn angst voor Brusselse regelgeving betreffende immigratie en de angst voor Turkije trekt hij al zijn sterkste kaart, de angst voor de Islam. Nu uitspelen, straks gaat alles beter dan verwacht en dan? In zijn kritiek op wat het zooitje in Brussel ons allemaal kost staat hij niet alleen. Maar het komt hem wel goed uit om dat anders te doen voorkomen. De schuld van de elite, jan.

    De Antillen schop je van je af. Kom op jongens, op je eentje verder. Misschien kunnen jullie aan Suriname vragen hoe je een gezellig landje maakt. Val ons liever niet meer lastig, want je kost nu eenmaal meer dan je oplevert. Wij hebben onze eigen crisis.

    Veiligheid. Straatterrorisme (maar liefst woordinflatiewaarde 10) is volgens Geert ons grootste veiligheidsprobleem. Marokkanen maken ons land onveilig en de politie schrijft bonnetjes voor lichte verkeersovertredingen uit. De werkelijkheid volgens Geert. Ik vind de georganiseerde misdaad een wat lastiger op te lossen probleem. Superwinsten makende drugshandelaars produceren toch echt meer dood en verderf dan die rotjochies maar goed, Geert heeft eigen prioriteiten.

    Onderwijs. Het is allemaal fout gegaan. Hier weer een jan met de pet weergave van wat de neo-conservatieve Burke stichting betoogt: Het Nederlandse onderwijs moet haar taak in de overdracht van beschavingskennis weer vervullen. Onderwijs kan voor de cognitieve elite niet elitair genoeg zijn. Voor de toekomstige handwerksman dient het beperkt te blijven tot dat wat men in zijn praktijk zal tegenkomen. Toegevoegd een druppeltje Geert eigen vreemdelingen angst “Kinderen worden grondiger getest op gedegen kennis van cultuur en nationale identiteit”.

    Zijn immigratie en integratieparagraaf is een kopie in jan met de pet taal van wat we bij de neo-conservatieven van de Burke stichting zijn tegengekomen. De teneur: islam en Europa zijn onverenigbaar. Geen niet-westerse immigranten meer toelaten, islamieten moeten assimileren. Verder ook weer zijn fascinatie voor ‘de Islam’. Geert vindt dat we fascisten, groepen die ons onze rechtsstaat en grondrechten willen ontnemen en bereid zijn daartoe geweld te gebruiken, de grondrechten moeten ontnemen. Hij noemt ze alleen anders: islamitische radicalen. De openingszin doet duizelen: “Islam en democratie zijn onverenigbaar,. Wel zijn moslims voor onze democratie te winnen. “ Pardon, dus de gewonnen moslim laat de Islam los? Of iets dergelijks. Of kan je toch islamiet en democraat zijn? We zullen moeten doorvragen. Voorlopig hou ik het op wartaal.

    Straatterreur. Rigoreus, het etnisch tintje in de hoofdrol. Niks immigratieproblematiek. Gewoon, in geval van dubbele nationaliteit de Nederlandse afnemen en het land uitschoppen. Bij het gehate Brussel gaan bedelen of dat mag. In feite worden er twee soorten burgers gecreëerd: degene die we het Nederlanderschap kunnen ontnemen en diegenen bij wie we bij hetzelfde vergrijp niet kunnen doen. Gevaarlijke weg. Veroorzaakt een onwenselijke tweedeling. Hadden we de dubbele nationaliteit niet toe moeten staan? Discussiepunt. Het afpakken van de Nederlandse Nationaliteit komt misschien stoer over, maar het wringt bij mij toch wel een beetje. Als een Nederlander een misdrijf begaat dan moet hij gewoon via het strafrecht aangepakt worden.

    Grondrechten. Geert is hip en gaat met zijn tijd mee: “De vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste grondrecht.” Prachtige hoor, al ging de controverse niet zozeer over de inhoud maar vooral over de vorm. Toch zet ik er liever Artikeltje 1 op een: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

    Kiezers en gekozenen. Geert heeft vragen bij het democratisch gehalte. Hier weer in Jean met de pettaal het neoconservatieve standpunt. Tot we aan de oplossingen komen. Waar de neo-conservatieven durven door te drukken naar een districtenstelsel en een gekozen minister-president, blijft Geert steken in pappen en nathouden. Wel fijn veel straf voor stoute politici.

    In zijn afsluitende ‘kortom’ duikt in bedekte termen de Islam weer op. Geen invloeden van ‘wezensvreemde culturen’ wil onze Geert. Ik ben deze man zat. Ik ben blij met deze onafhankelijkheidverklaring. Hij geeft zijn drie meest in het oog lopende gebreken bloot gaf. Gespeend van sociaal gevoel, gebrek aan lef om zich los te maken van platte angst voor ‘de Islam’ en onvermogen om ook maar één origineel idee naar voren te brengen.

  13. Geen idee, Claar, een vriendin van me schreef me deze uitspraak omdat wij beiden nog aan het bijkomen zijn van een aanvaring met de andere sekse die zijn sporen heeft achter gelaten. Voorlopig ben ik persoonlijk meer toe aan een kip dan aan een man.

Reacties zijn gesloten.