Spelregels

Dit is geen open forum, waar iedereen reacties kan plaatsen. Het is mijn persoonlijke weblog, en ik behoud me het recht voor om te selecteren. Om het interessant te houden, om niet in eeuwige herhalingen terecht te komen, om niet te verzanden in gekift en gesteggel.

In het kort, voor de nieuwe bezoekers, hoe het toegaat op dit weblog:

1. Bijdragen worden niet automatisch geplaatst. Ik bepaal op mijn weblog de onderwerpen en de agenda, en daarin ben ik zonder meer partijdig. Ik selecteer de bijdragen, of ik ze interessant en de moeite waard vind. Of ze aansluiten bij het onderwerp. Het criterium is niet of ik het er mee eens ben, wel of ik vind dat de discussie er mee gediend is. Dit onder andere om eindeloze herhalingen te voorkomen.

2. Probeer je aan een maximum van 250 woorden te houden. Alleen als er echt een goede reden voor is neem ik bijdragen op die daar bovenuit gaan. Stuur dus geen complete artikelen van derden mee. En bij verwijzingen en links: geef aan waarom je die belangrijk of interessant vindt.

3. Over het algemeen sta ik gescheld, geschamper en aanvallen op de persoon niet toe. Verdachtmakingen, verdraaiingen van wat iemand gezegd zou hebben, beweringen die niet waar gemaakt kunnen worden dienen de discussie niet. Ook de geijkte aanvallen op de islam als geheel, op migranten als groep en dergelijke zaken maken weinig kans. Blijven doordrammen als je je punt al gescoord hebt maakt je ook niet geliefder.

4. Hou dus rekening met het feit dat sommige discussies al uitgebreid hebben plaatsgevonden. We beginnen niet elke discussie steeds opnieuw. Ga in op wat voorgangers hebben gezegd, haak aan, hou je aan het onderwerp en laat mensen met andere meningen in hun waarde. Praat anderen niet na, bedenk of je waar kunt maken wat je zegt.

5. Bijdragen zonder geldig emailadres kunnen zonder meer geweigerd worden. Je emailadres is normaal alleen voor mij en de webmaster leesbaar. 

6. Ook bij verwijzingen naar andere sites hanteer ik de bovenstaande criteria: zijn ze on-topic, voegen ze iets toe, zijn ze interessant, vind ik ze betrouwbaar als informatiebron. Zonder toelichting naar een site verwijzen heeft geen nut.

7. Veelplegers van gescheld en trucs (Het onder een andere naam nog eens proberen, hetzelfde bericht twintig keer plaatsen) hoeven niet meer terug te komen.

De technische kant: dit weblog format is standaard, ik kan dat niet veranderen. Voor wie een commentaar intikt lijkt het alsof het al is opgenomen. Dat is niet zo. Het is alleen leesbaar voor jezelf en voor de webmaster. Dat is te zien aan het nummer van het aantal reacties bovenaan, dat niet verschuift. Je commentaar komt in de wachtstand. Zo eens per dag scan ik de bijdragen. Dan pas blijkt welke reacties zijn opgenomen en zijn die ook leesbaar voor anderen.

Ondanks deze strenge voorwaarden, wie zich aan de spelregels houdt is welkom, bijdragen worden zeer gewaardeerd.