PS

En kijk, dan word ik op mijn wenken bediend. Heb je het over vijandbeelden, vliegen ze me meteen om de oren.

Zo gauw ik iets schrijf over moslims in Nederland, of over de islam kan ik er op rekenen dat er negatieve reacties komen, sommige in de trant van ‘rooie stinktrut met je schapenneukers’ waarbij me vervolgens erge nare dingen toewenst worden, maar ook een aantal minder agressieve reacties die variaties zijn op het thema hoe kan een socialiste/feministe/ex-feministe als jij nou opkomen voor zo’n achterlijke/onderdrukkende/vrouwvijandige/extremistische godsdienst?

Voorbeelden:
‘Grappig om te zien dat diehard socialisten zoals Meulenbelt cs nu zoveel op hebben met religie van het ergste soort. Interessant gegeven dat dit soort mensen zich lieert met een beweging die de mensenrechten (in het byzonder die van de vrouwen) op grote schaal vertrapt. Monocuturele waar gij ook zijt verenig u. Het socialisme is natuurlijk ook eem ééndimensionele ideologie net zoals de orthodoxe religies en het fascisme. Een nieuw monsterverbond is in de maak. ‘

‘Natuurlijk ga ik in dialoog, met iedereen, maar ik kan geen respect opbrengen voor argumenten dat in naam van een Godsdienst men vrouwen mag onderdrukken en kinderen mag mishandelen. Ik snap werkelijk niet dat een ex vrouwrechten vechster zo blindelings achter een geloof aan holt welke vrouwen onderdrukt.’

Wat je een cognitieve dissonantie noemt. Het beeld dat inzenders over mij, de boodschapper, hadden klopt niet met de opvattingen, de boodschap die ik verkondig en waar ze het niet mee eens zijn. Dan moet er een van de twee wijken. En voor wie absoluut aan het vijandbeeld vast wil houden en niet bereid is om na te gaan of dat niet een beetje bijstelling behoeft moet de boodschapper het dan maar ontgelden.

Of ik werkelijk blindelings achter een geloof aan hol en me dus medeplichtig maak aan alles wat er aan slechts in naam van dat geloof wordt gedaan – ik zou het oordeel nog maar even opschorten tot we wat verder zijn in onze serie over de islam.

18 gedachten over “PS

 1. Anja, zonder inhoudelijk hierop in te gaan want ik heb geen tijd, maar wat doe je met écht bedreigende inzendingen? Ik vind rooie stinktrut met je schapenneukers wel erg op het randje, hoewel ik soms, als ik via Google iets zoek, wel eens op andere blogs terecht kom waar ik echt schrik van de vuilspuiterij. Ik vraag me dan altijd af wat de kwaliteit van leven zal zijn van de inzenders.

 2. Tja, Anja, en wat voor argumenten je ook gebruikt, deze lieden blijven er doof en blind voor. Sommigen zijn kennelijk helemaal gefixeerd en gepreoccupeerd geraakt, en uiten hun frustraties o.a. op Jan Marijnissens weblog. Voor hen valt te hopen dat ze ooit ervan genezen.

 3. Erg bekende reacties Anja. Ik ben erg blij met je serie en hoop dat mensen er veel van zullen leren,positieve ,maar ook negatieve kanten van islam en moslims. Houd moed( maar dat doe je toch wel volgens mij) en ga gewoon lekker verder . Succes.

 4. Het is allemaal onmacht en onkunde dat gescheld. Hou vol, Anja, en gewoon zakelijk met inhoudelijke argumenten en feiten komen.

 5. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat soort negatieve reacties altijd heel leuk vind, geeft je meer het gevoel dat je goed bezig bent. Zodra dat soort figuren jouw mening aan gaan hangen moet je je zorgen gaan maken. 😉 Serieuze bedreigingen zijn natuurlijk een ander verhaal, krijg je die wel eens?

 6. Jij liever dan ik, Wouter. Het is voor mij geen spelletje. Het gaat over hele serieuze zaken. En ik ben dus blij met mensen die het in principe met me eens zijn, niet omdat ik zo nodig gelijk moet hebben, maar omdat het wat mij betreft echt alle hens aan dek is. Iedereen nodig om het getij te keren. Dus andere mensen houden wel van een rondje bakkeleien, en discussie om de discussie, ik vind het intens zonde van mijn tijd.

 7. Anja,

  Er zijn genoeg mensen die achter je staan die je zullen steunen, dus ik zou zeggen: ga gewoon verder op het pad dat je aan het bewandelen bent…
  Kardelen

 8. Lieve Anja,

  blijf vooral doen wat je doet. Er staan ook veel mensen bewonderend achter je en je insprireert velen! Maar jou kennende blijf je dat ook zien!

  Groetjes Renske

 9. Anja, ik vind het zo goed wat je doet, echt. Soms lees ik ff niet je log en dan ineens weer wel en ik vind het harstikke leuk en mooi wat je doet, echt waren maar meer mensen zoals jij die inzagen hoe het zat.
  ik ben nog steeds elke dag blij dat ik zo open en eerlijk naar de Islam heb gekeken want anders was ik geen Moslim geworden.

 10. Beste Anja Meulenbelt,

  Met veel belangstelling ben ik je serie “Islam voor beginners” gaan volgen – ik ben studente Arabische talen in Utrecht. Maar er moet me iets van mijn hart.

  Ik vind dat je wel erg veel ruimte geeft aan mensen die over fatwa’s en schriftgeleerden en zo willen praten. Niet dat de vragen die gesteld worden niet gesteld mogen of moeten worden – Eurabia doet het zelf ook – en beantwoord moeten worden, maar het zet zo’n bepaalde toon. Mag ik vragen naar je bedoeling van je serie?

  Toch ook op jouw eigen inhoudelijke bijdrage heb ik een kritische opmerking in dit verband. Je schrijft op 21 april 2005
  in “Islam voor beginners (1)”: “Daarbij is het belangrijk vooral uit te gaan van de islam zoals die geleerd, geleefd en beleefd wordt, met name door de soennitische moslims die 85% van de belijders van de islam uitmaken”.

  Misschien doe je het onbedoeld, maar door 85% moslims Soennitisch te noemen zeg je nogal wat, en het zou me niet verbazen als dat nog eens veel ongewenste reacties kan oproepen, juist in verband met fatwa’s en schriftgeleerden.

  Wat is namelijk het geval? Soennieten kennen vier wetsscholen (kun je ook zo via google vinden): Hanbalieten, Sjafiieten, Hanifieten en Malikieten. Elke Soenniet behoort per traditie, door zijn ouders of per eigen keus tot een van die scholen.

  En nu komt het: elk van die scholen is gesticht door een schriftgeleerde die een stelsel van fatwa’s uitvaardigde:
  Hanbalieten – naar de leer van Abu ‘Abdallah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (780-855); Shafieten – naar de leer van Abu ‘Abdallah Muhammad ibn Idris ibn al-‘Abbas al-Shafi‘i (767-820); Malakieten – naar de leer van Abu ‘Abdallah Malik ibn Anas ibn Malik ibn abu ‘Amir al-Asbahi (ca. 710-795); Hanafieten – naar de leer van Abu Hanifa al-Nu‘man ibn Thabit ibn Zuta (699-767).

  Kortom, door 85% van de moslims Soenniet te noemen koppel je 85% van de moslims in Nederland aan schriftgeleerden en fatwa’s.

  Is dat niet stigmatiserend, zo vraag ik je?

  Groet,
  Helene d’Olivy

 11. Beste Helene, wat mijn motivatie is om deze serie op te zetten vind je bij islam voor beginners (0)
  Er zijn dus ook mensen die het niet kunnen laten om op de serie vooruit te lopen en alvast beginnen over fatwa’s enz. Het hoort een beetje bij de weblog-fora-website folklore dat iedereen een mening heeft en iedere mening telt. Ik ben al erg streng in het plaatsen van commentaren omdat ik niet vind dat mensen op mijn weblog met elkaar in discussie hoeven te gaan over zaken waar ze weinig van af weten, wat de islam betreft gebeurt dat al veel te veel. Maar misschien ben ik nog niet streng genoeg.
  Wat die soennitische achtergrond betreft, ik heb nou net niet gezegd dat die 85% Nederlandse moslims dus allemaal orthodox zijn. Ik heb dit overgenomen van Herman Beck, die dit onderscheid maakt omdat hij het in zijn boekje bijvoorbeeld niet heeft over de sjiitische stroming. Dus begin jij niet ook nog eens!

 12. Dank je Anja, voor je toelichting.

  Wacht, ik heb nergens gezegd dat die 85% orthodox is, maar wel dat, omdat volgens jou (of Beck, maar jij neemt dat over) die 85% soennieten zijn, ze dan of hanbaliet, malikiet, shafiet, hanafiet zijn, en dat dat gekoppeld is aan de bijbehorende schriftgeleerde en zijn fatwa’s.

  Sjiieten zijn overigens ook gekoppeld aan bijbehorende rechtscholen. Je maakt het eigenlijk alleen maar erger.

  Wat versta jij eigenlijk onder ‘orthodox’?

  Groet, Helene d’Olivy

 13. Herman Beck:
  ‘Hoewel gesteld is dat dé islam niet bestaat, is het mogelijk deze religie in een aantal hoofdlijnen te schetsen. De aandacht is daarbij vooral gericht op de islam zoals die geleerd, geleefd en beleefd is en wordt door soennitische moslims. Zij vormen met hun 85% de grote meerderheid van de belijders van de islam’.pag 11.

  In normaal taalgebruik is iemand orthodox die streng in de leer is. Er zijn in Nederland dus heel veel moslims die formeel tot de soennieten behoren maar die daarmee nog niet behoren bij de mensen die streng in de leer zijn, dus die gehoorzaam achter de orthodoxe schriftgeleerden aan zouden lopen. Zie daarover bijvoorbeeld de bijdrage van Ceylan hierboven bij het stukje over Aboutaleb. Het is dus niet stigmatiserend om een moslim een soennitische moslim te noemen als dat zo is, evenmin als het stigmatiserend is om een christen een Rooms -Katholiek te noemen, als hij dat is.

 14. Bedankt Anja,

  Ik zie uit naar het verdere verloop van je serie.

  Ik ben benieuwd te gaan lezen wat de Soennitische leer waarover je spreekt precies inhoudt en wat ‘streng in de Soennitische leer’, ‘minder streng in de Soennitische leer’ en ‘geheel niet streng in de Soennitische leer’ dan inhoudt. En hoe zich dat weer verhoudt tot de vier Soennitische wetscholen.

  Kun je het met me eens zijn dat een geloofsleer – welke dan ook – als leer per definitie orthodox is, en dat je heel streng, minder streng of geheel niet streng in die leer – welke dan ook – kan zijn?

  P.s. Mijn bijvak is Islamkunde; dat zal je wel niet verbazen.

  Helene

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *