Ys heeft gelijk

Tussendoor hadden we in de Eerste Kamer een ingelaste zitting met premier Ys van de Antillen, die met een vijfkoppige delegatie naar Nederland was gekomen om protest aan te tekenen tegen de eenzijdige maatregel van minister Verdonk, die van plan is om jonge Antillianen die drie maanden lang geen werk of uitkering hebben het land uit te zetten. Dit vanwege de groep jonge Antillianen die overlast bezorgen en in de criminaliteit terecht komen.Ik was als Eerste Kamerlid betrokken bij de voorzichtige en zorgvuldige toenadering tussen de Antillen en Nederland als het gaat om de gemeenschappelijke aanpak van problemen als drugscriminaliteit. Premier Ys, die zich niet door woede liet leiden, maar een helder en verstandig betoog hield, wees er nog eens op hoe die criminaliteit op de Antillen was ontstaan. Toen daar onder de afbouw van de vroegere subsidies, zoals voor elctriciteit en water, de armoede steeg onder de bevolking hadden de eilanden het geluk of de pech aan de ene kant dicht bij Zuid Amerika te liggen en tegelijk uitstekende directe verbindingen te hebben met Europa – via Nederland. Sluipenderwijs werd de drugscriminaliteit het tweede economische stelsel op de Antillen waar een flink deel van de bevolking zich mee kon bedruipen. Dat kon alleen maar aangepakt worden door samenwerken en dat gebeurt nu ook enigszins. De bolletjesslikkers worden al voor 90% op de Antillen zelf gepakt, en nog eens 10% op Schiphol. Wat wel tot gevolg heeft dat de armoede op de Antillen weer is gestegen, en er nu meer roofovervallen plaats vinden. De Antilliaanse regering is bezig om het probleem van rondhangende en werkloze jongeren aan te pakken door een experiment met verplichte sociale vorming. Iedereen tussen 16 en 24 moet iets te doen hebben, een opleiding, of in een internaat. Maar het probleem blijft dat de werkloosheid op de Antillen groter is dan in Nederland. Wat doe je dus als je lastige jongeren terugstuurt naar de Antillen? Wordt er dan iets opgelost? In het geheel niet. Er zijn trouwens kanalen genoeg om illegaal terug te keren.

Premier Ys wil niet meteen met juridische stappen dreigen, maar de kans is groot dat als de Antillen naar de rechtbang stappen ze gaan winnen. De eenzijdige maatregel is tegen alle verdragen en maakt bovendien een onderscheid in staatsburgerschap. 60% van de jongeren waar het over gaat zijn in Nederland geboren, kennen de Antillen niet, spreken geen Papiaments, hebben vaak maar één Antilliaanse ouder – en die wil je het land uitzetten? Waarschijnlijk mag dat niet eens. Het is bovendien ronduit discriminerend om onderscheid te gaan maken in soorten staatsburgerschap.

Premier Ys ontkent geen moment dat er een groep jongeren is met problemen. Daar moet absoluut aan gewerkt worden. Maar dat zijn niet alleen de Antillianen, zegt hij, in Nederland zit er ook een risicocategorie onder de Joegoslaven en de Marokkanen. Om het over de autochtonen niet eens te hebben. Wat is dat voor een aanpak om daar de Antillianen van te isoleren en weg te sturen, welk probleem is daar wezenlijk mee opgelost? Behalve dat de regels zo zijn geformuleerd dat je er ook Antillianen mee schaadt die bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd en niet binnen drie maanden een baan hebben gevonden.

Een argument dat gebruikt wordt is de oude regeling, nog uit de tijd van het VOC, dat Nederlanders zich ook niet zomaar mogen vestigen op de Antillen. Maar dat had een geheel andere reden, en was destijds bedoeld om de kwetsbare Antilliaanse arbeidsmarkt te beschermen tegen een toevloed van Nederlandse gelukszoeker. De regeling werd bovendien goedgekeurd door de rechtbank, wat van Verdonks maatregel nog maar valt te bezien, want tenslotte zitten we nu eenmaal met elkaar in één koninkrijk en zolang dat zo is zijn er ook regels over gedeeld staatsburgerschap waar je niet zomaar van af kunt wijken. Nog afgezien wat het weer gaat betekenen voor de toch al niet geweldige sfeer. Die jongeren, en eigenlijk daarmee alle Nederlanders van Antilliaanse achtergrond krijgen nog eens bevestigd dat ze hier niet welkom zijn. Zouden ze daar van opknappen?

Ik vroeg premier Ys wat hij zich voorstelde wat er gedaan zou moeten worden. Hij had wel een idee. Waarom neemt Nederland de maatregel van de verplichte sociale vorming voor jongeren die niets te doen hebben niet over? Zodat aan de beide kanten van de oceaan dezelfde regels gelden voor risicojongeren? Leek mij geen slecht idee. Beter problemen gezamelijk op zien te lossen dan over de grens te schuiven en zeggen jullie bekijken het maar.

Verdonk heeft weer op d’r Verdonkse manier gereageerd, met haar bekende fijngevoeligheid en tact. Ze was niet van plan om de maatregel te herzien, en ze zei: “Ik heb Ys niet nodig”. Dat is ook fijn voor minister Pechtold, die zijn taak ten opzichte van de Antillen mag beginnen met totaal verstoorde verhoudingen, net nadat het met Tom de Graaf weer een beetje ergens op begon te lijken. Het is ook de zoveelste blunder en totale vergissing, want zolang we samen in één koninkrijk zitten heeft Verdonk Ys wel degelijk nodig. Het moet de delegatie weer in de oren hebben geklonken alsof de blanken weer terugvielen in duister kolonialistisch denkpatroon.

Toen ik de delegatie en premier Ys na afloop een hand gaf heb ik ze sterkte gewenst met ons.

6 gedachten over “Ys heeft gelijk

 1. Het probleem dat Nederland met de Antilliaanse jongeren heeft gaat verder dan alleen maar overlast. Er is een duidelijk acceptatie probleem in de samenleving. Bovendien dient het Nederlandse volk eens beter voorgelicht te worden hoe de vork in de steel zit qua verhoudingen tussen Nederland en de Antil.eilanden. Ik geloof dat men het ‘probleem’ ziet als een buitenlands probleem, terwijl het wel degelijk een intern probleem is. Antilliaanse jongeren dienen geholpen te worden om hun problemen op te kunnen oplossen. Wij met elkaar moeten hen en overigens ook die Marokkaanse en bijvoorbeeld de Slavische Nederlanders helpen. Dat kan door middel van begeleiding, sociale projecten, zelfbeeldverbetering, etc. Maar niet door ze te dreigen met terugsturen. Alsof we het hebben over dieren die we naar de dierentuin terugsturen omdat ze zich in de vrije natuur niet kunnen gedragen. Het is ronduit belachelijk dat er nog geen rechtzaak is aangespannen tegen de discriminerende opmerkingen van deze ministeren.

 2. Tuurlijk !!

  Verdonk is aan het generaliseren. Een kleine groep zit in de criminaliteit en je neemt maatregelen tegen een andere groep met de zelfde afkomst om dat het zou kunnen dat er mensen van de eene groep ook in de andere zit? Zoeken naar mogenlijkheden vreemdelingen pesten noem ik dit.
  Schitterend dat Ys mat 5 man komt opdraven voor gelijke mensenrechten, de rechten van zijn jeugdige Antillanen.
  Apentrots kan je op zo’n premier zijn.

  Ik woon in brabant. daar zitten ook criminelen met de zelfde brabantse culturele achtergrond als ik. Nou wil het zo dat ik al langer dan 3 maanden zonder werk zit. Waar zijn maatregelen voor mij als brabander? waar wort ik naar toe gestuurt ? Terug ? Terug naar waaar ? ( oh das waar mijn oma komt van de Banda eilanden )
  Ben ik niet gekleurtgenoeg ? Ben ik niet vreemd genoeg ? Stuur mij maar naar een ver land liefst eentje met zo’n premier als Ys en een land zonder rasisme.
  Onze Antillanen zijn geen vreemdelingen. Al heel lang niet meer. En daarom in deze situatie gelijke rechte !
  Pak de criminalitiet aan en niet de afkomst,leeftijd en of ze werk hebben ja of neen.

 3. Ik las ergens op een site dat de Antillen zelf ook toelatingseisen stelt aan nederlanders die op de Antillen willen gaan wonen. Dat was mij eerder niet bekend. Hieronder een aantal van de eisen die sinds jaar en dag gelden kennelijk :
  – bewijs van goed gedrag door bevoegd gezag (max. 2 maanden oud)
  – kopie salarisstrook
  – een arbeidsovereenkomst op de antillen, danwel
  – een bewijs van “voldoende” middelen van bestaan (paar honderd duizend euro)
  aantal eilanden voegen daar nog aan toe een recente gezondheidsverklaring.

  Dus helemaal eerlijk is Ys niet. Ik ben het eerlijk gezegd op zich met hem eens dat de eisen moeten vervallen. Op grond van het feit dat de Antillen zelf eisen stellen , zou hij het wel eens kunnen verliezen.

 4. Hoi Fien, Ys was volstrekt eerlijk, want hij had het ook over die oude regeling dat Nederlanders zich niet zomaar kunnen vestigen op de Antillen, maar zoals ik in mijn stukje al zei, dat is oud en had een geheel andere reden, namelijk het beschermen van een kwetsbare arbeidsmarkt. Een ander verschil was dat de regeling door de rechtbank was goedgekeurd, terwijl het nog maar te bezien valt of de rechtbank de nieuwe regel van Verdonk goed zal keuren. Overigens zei Ys dat hij geheel bereid was om die oude wetgeving morgen in te trekken als dat nodig is om de zaak gelijk te trekken.

 5. Beste Anja,
  Je geeft een mooi betoog, ik ben het toch niet met je eens. Je spreekt over dat er niets opgelost wordt als we de lastige jongeren terugstuurt naar de Antillen. Dit is mijns inziens wél het geval. Heel simpel, deze mensen zijn dan wel geboren in het Koninkrijk der Nederlanden, ze waren, zijn en blijven Antilliaan. Net zoals ik op de Antillen kan gaan wonen, blijf ik altijd Nederlander. Buiten dat hebben wij zeer zeker wel een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid jegens iedereen die in het Koninkrijk der Nederlanden valt, echter ik ben wel van mening dat we hier in Nederland al sores genoeg hebben.

  De afschuifpolitiek van Premier Ys (hij verlegt het probleem van zijn lastige jongeren naar ons toe) ervaar ik niet als positief. Als mogelijke oplossing zou je een setup kunnen bedenken in de vorm van een begeleidingsproject cq scholingsproject met daarbij voldoende mankracht/slagkracht (hadden wij daar geen militairen meer zitten die toch niets te doen hebben?), zodat we hen daar in hun eigen omgeving het beste kunnen helpen. Ik noem een internaat met lessen (leerkrachten) en sport (militairen). Tegenwoordig spreekt zowat iedereen op de Antillen Nederlands, dus een taalbelemmering is er allang niet meer.

  Met vriendelijke groet,
  Toon

 6. Tja, Toon, zo kun je natuurlijk denken als je er van uit gaat dat we een afgesneden en afgesloten stukje van de wereld zijn zonder enige verantwoordelijkheid voor wat er buiten de grenzen gebeurt – hoewel we zeer op onze neus zouden kijken als anderen ook zo met ons om zouden gaan. Als je even helemaal over het hoofd wilt zien dat wij de koloniale mogendheid waren die de Antillen zo nodig wilden hebben, als je over het hoofd wilt zien dat we gezamenlijk een Koninkrijk vormen en wederzijds gebonden zijn aan verdragen, als je over het hoofd wilt zien dat mensen met staatsburgerschap volgens de Grondwet gelijk behandeld moeten worden, als je wilt vergeten dat een groot deel van de Antilliaanse jongeren hier zijn geboren en net zo goed kind zijn van een Nederlandse als een Antilliaanse ouder, als je het rechtvaardig vindt dat je alle jongeren met een Antilliaanse achtergrond er uit zet ook als ze hier gestudeerd hebben en niet binnen drie maanden een baan hebben, terwijl de werkloosheid op de Antillen nog een stuk hoger is dan hier, en als je ook nog over het hoofd wilt zien dat we ‘onze sores’ niet verminderen als we dezelfde mensen zo weer terug hebben maar dan via illegale kanalen, als het je ook al niet kan schelen dat een aantal problemen die we hier hebben met drugsoverlast alleen op te lossen zijn als we samen werken met de Antillen en dat het daar wel bij helpt dat wij geen onnodige eenzijdige inpopulaire maatregelen nemen, want dan kunnen zij dat ook. Dan hebben we binnenkort weer een toevloed aan bolletjesslikkers want waarom zouden zij die voor ons tegenhouden? Laten we onze eigen problemen maar oplossen, toch? Natuurlijk kun je mensen met een andere huidskleur generaties lang als ‘buitenlanders’ blijven zien en voortdurend dreigen dat ze er uit gezet kunnen worden als het je niet bevalt en je er dan reuze over verbazen dat er ook migrantenfamilies zijn die tot generaties later weinig reden zien om zich loyaal te gedragen tegenover een overheid die hen als tweederangsburgers behandelt, en die verschillende behandelingen in petto heeft voor staatsburgers met verschillende culturele achtergronden. Tja, als je zo provinciaals wilt denken dan kun je er hier een provinciaals landje van maken waarvan de buren ook zeggen los je eigen problemen maar op wij hebben genoeg aan onze eigen sores.
  Vooralsnog ga ik er van uit dat dit de zoveelste flater is van Verdonk die weer eens wat heeft geroepen zonder na te gaan of dat juridisch wel houdbaar is, en de verhouding tussen de Antillen en Nederland weer eens en geheel overbodig op scherp heeft gezet net nu het er op begon te lijken dat we eindelijk een beetje fatsoenlijk samen kunnen werken.

Reacties zijn gesloten.