Een moslimpartij?

In Zem Zem onder andere een discussie over nut en onnut van een op te richten moslimpartij. Nabil Marcouch, een van de initatiefnemers verdedigt het plan. Een van de redenen om een eigen partij te beginnen, een Moslim Democratische Partij, is dat Verdonk met de leiders om de tafel zit die niet zijn gekozen door de moslim Nederlanders zelf. Hij neemt meteen een aantal van de beschuldigingen weg die gericht worden tegen het initiatief:

Wij zijn juist voor een strikte scheiding tussen kerk en staat, omdat religieuze mensen moeten worden beschermd tegen de staat. De staat moet neutraal zijn. Het verwijt dat we een islamitische staat willen oprichten is al eerder gemaakt. Maar ik geloof niet in een islamitische staat, net zo min als in een islamitische of christelijke tafel.


Fatima Elatik, PvdA wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg, heeft haar twijfels over het initiatief, ze is tegen een one-issue partij. Je kunt niet alleen de belangen van moslims behartigen. Een partij is meer dan een ideologie, het is ook praten over stoplichten en parkeerbeleid.

Zeki Arslan, onderwijsdeskundige en voorzitter van de Samenwerkende Turkse Organisaties, die onlangs een pleidooi hield voor een linkse minderhedenpartij ziet het niet: een partij langs etnische lijnen is niet goed. Een MPD zal de marginalisering van moslims alleen in de hand werken.

Jean Tillie, wetenschapper, politicoloog van de UvA is er voor. Waarom niet? Ook moslimburgers hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen. Waarom zou je niet op etniciteit mobiliseren? Ik zie geen principieel verschil waarom je wel op basis van klasse zou kunnen mobiliseren, maar niet op basis van etniciteit.

Rest de vraag of de MPD veel kans zal maken bij verkiezingen. Uit de peilingen blijkt dat een aanzienlijk aantal moslims zegt wel op een moslimpartij te willen stemmen. Maar Tilly, die onderzoek heeft gedaan naar het stemgedrag van allochtonen zegt dat er nog en groot verschil kan zijn tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen. De kans is groot dat ze toch meer geneigd zullen zijn om op de ‘gewone’ partijen te stemmen.

Citaat van Fatima Elatik op de vraag wat de grootste fout is die de PvdA maakt:

De PvdA is heel erg op zoek naar een nieuwe sociaal-democratische invulling van het integratievraagstuk. Ze was erg geshockeerd na de moord op Theo van Gogh. Ik denk, waarom dan? Lees de oude AIVD-rapportages. Er is al lang grote onrust. Al veel langer zijn er jongeren die zich niet herkennen in de bestaande politiek, die zich gemarginaliseerd voelen. Linkse partijen vallen over elkaar heen om snuggere opmerkingen te maken. Nu zijn moslimscholen weer niet goed. Ik zeg: gelijke monikken, gelijke kappen. Dat is voor mij sociaal-democratie.

Links heeft zich aangesproken gevoeld door de beschuldiging van doodknuffelen, een term bedacht door rechts. Dat hadden ze niet moeten doen. Er is niet doodgeknuffeld. Mijn moeder is niet dertig jaar doodgeknuffeld maar doodgezwegen. Links noch rechts heeft daar iets aan gedaan. En nu zegt links: oh, we gaan geen fiets- en taallessen meer bekostigen. Dat is mijn kritiek op links.

Waarom ze dan toch bij de PvdA blijft?
Elatik: om te vechten.

38 gedachten over “Een moslimpartij?

 1. Goed punt van Elatik, ik vind het jammer dat zoveel linkse politici dergelijke kritiek maar over zich heen hebben laten komen. Het negeren van allochtonen was algemeen politiek beleid, niet iets dat alleen door linkse partijen gebeurde. Nu wordt er net gedaan alsof de ontstane problemen het gevolg zijn van die dingen die er dankzij de linkse partijen wel zijn gebeurd. Treurig.

 2. Ik denk dat het prima als er ene moslimpartij komt. Al is het maar om in ieder geval het gevoel te hebben er bij te horen. Ik heb alleen twijfels of zo’n partij wel van de grond doordat juist binnen de moslimgemeenschap enorm veel meningsverschillen zijn over visie en beleid. Maar los daarvan, geloof ik dat het een verrijking zal zijn voor de democratie. Persoonlijk zou ik niet op een dergelijke partij stemmen, omdat ik vind dat je kerk/moskee en staat gescheiden moet houden. Een moslimpartij zou wel mooi naast een christenunie als een wat kleinere partij kunnen functioneren in de kamer.

 3. Er zijn zowel redelijke argumenten voor als tegen de oprichting van een islamitische partij. Voorop staat natuurlik het grondwettelijke recht, zo’n partij op te richten, zoals ook christelijke partijen bestaan. Maar, met Imad el Kaka ben ik het eens: een religieuze grondslag is heel algemeen; op basis daarvan kan je tot zeer uiteenlopende visies komen over de inrichting van de samenleving. Het zou een partij worden met zeer diverse vleugels, denk ik.
  Positief zou kunnen zijn, dat zo’n partij meer mensen met een islamitische achtergrond zou kunnen bewegen om over politiek na te denken en politiek actief te worden.

 4. Prima toch, snap werkelijk niet waarom dat nu niet zou kunnen. Iemand kan hem toch ook starten om het justitieapparaat te willen verbeteren, of christenen die hun groep vertegenwoordigen, of het milieu of wat dan ook. En nu een partij wat zich richt op mensen die vanuit de moslimcltur komen….nou prima, welkom bij de club zou ik zeggen. Helaas zoo ik er niet op stemmen omdat ik nooit stem en me neerleg bij de meerderheid van Nederland (ook een vrije kleuze nietwaar:-) en als dan inhoudt dat ik dan ook een beetje stem voor die partij, geen enkele probleem. Werk aan een mooi program zo ik zeggen en verzuip niet in het Haagse bad en als het lastig wordt eten we een Haags hopje 🙂 Succes

 5. Hoezoe etnische partij? Moslims zijn toch niet uitsluitend Marokkanen of Turken? Hoewel ik wel aan voel komen dat het een Marokkaanse partij zal worden. Bij de AEL, waar de MDP uit voortkomt, heb ik ook al ervaren dat Nederlanders op z’n best getolereerd werden.

  Aangezien geen van de bestaande partijen structureel voor de belangen van moslims opkomt is een moslimpartij pure noodzaak. De MDP krijgt van mij een stem. Op basis van hun manier van werken beslis ik daarna of ik ze blijf steunen.

 6. OFF-TOPIC:

  Hieronder een nieuwsbericht, waarnaar ik heb uitgekeken. Dit was altijd al mijn mening. Nu nog het Europese Hof van Justitie, dat alleen een bindend juridisch oordeel kan geven…..

  Nederlandse Staatscourant d.d. 27 juli 2005:

  “Verplichte integratiecursus imams strijdig met Europese wetgeving

  Het voornemen van de Nederlandse regering om buitenlandse imams te verplichten een integratiecursus te volgen voor zij een verblijfsvergunning kunnen krijgen, is waarschijnlijk in strijd met Europese wetgeving. Datzelfde geldt voor de verplichte inburgeringscursus in het buitenland. Dat schrijft de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Franco Frattini, aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Verdonk had de Commissie gevraagd de nieuwe Nederlandse integratiewetgeving te toetsen aan de Europese wetgeving. Volgens Frattini zou een speciale behandeling voor imams alleen gegrond kunnen zijn als een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt dreigt, of de nationale veiligheid in het geding is. Strijdigheid met Europese wetgeving voorziet Frattini ook in de eis dat migranten voortaan in hun thuisland een eerste integratietoets moeten doorlopen. Frattini wijst erop dat de vrijheid van verkeer voor Europese burgers en hun familieleden een grondrecht is. Alleen onder heel speciale omstandigheden mag van dit grondrecht afgeweken worden. Frattini voorziet verder problemen met de eis dat migranten hun inburgeringscursus met succes moeten doorlopen voordat zij een permanente verblijfsvergunning krijgen. Ook voor deze eis is geen basis in Europese wetgeving te vinden.”

 7. Juist Imad el Kaka,

  Zo’n moslimpartij zou het moslim zijn in dit nederland vernormaliseren. Net als het we het normaal vinden dat er een christen partij is. De vraag is: Is nederland klaar voor zo’n evolutionaire stap. Of komt dit te snel ?

 8. Ik ben ook tegen one-issue partijen. Zij zijn echter wel een teken aan de wand voor de andere partijen. Komt er een ouderenpartij op, en weet die leden en stemmers te trekken, dan betekent dat dat een aanzinlijk deel van de ouderen zich door de gevestigde partijen niet vertegenwoordigd voelt.

  En een moslimpartij hoeft geen one-issue partij te zijn. Dat is het CDA tenslotte ook niet. Zolang het geen “moslimbelangengroep” wordt, maar alle politieke issues (milieu, ruimtelijke ordening, internationaal beleid, economie….)vanuit een islamitische visie bekeken worden, zie ik geen bezwaar.

  Verder bestaan er groepen in Nederland die zelden of nooit stemmen, laag opgeleide bewoners van achterstandswijken bijvoorbeeld evenals allochtonen (overlap??). Velen voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek en omdat ze geen electoraat vormen, vertegenwoordigen partijen hen ook niet – dat levert toch geen stemmen op. En de neerwaardse spiraal is daar.

  Als een moslimpartij ertoe bijdraagt dat de participatie van moslims groter wordt, ze in grotere getalen gaan stemmen en daadwerkelijk een factor worden die de politiek niet kan negeren, kan dat een uitwerking hebben op het beleid.

 9. etnische lijnen ? one-issuepartij en dit een zegt een moslima?!
  Sinds wanneer is de islam gebasseerd op etniciteit en een issue?
  Ik weet niet waar Elatik het minst over weet het MDP of de islam?

 10. Hoi Anja,

  Onlangs heb ik hier nog een opnie-artikel over geschreven: moslimpartij.

  Persoonlijk heb ik natuurlijk het liefst dat iedereen SP stemt, óók moslims. We zijn er tenslotte voor iedereen!

  Ik kan me heel goed voorstellen dat een deel van de moslims in Nederland het gevoel heeft niet vertegenwoordigd te worden: niet door de politiek, niet door instanties en ook niet door de imams. Een eigen geluid ontbreekt. Op zich is dat eigen geluid ook weer niet zo belangrijk, maar wel als er op je neergekeken wordt. Je kunt je als individu immers moeilijk verweren tegen de waanzin die nu gaande is.

  Als een politieke partij voor moslims een middel kan zijn om wél collectief voor belangen op te komen en de moslimgemeenschap tenminste het gevoel heeft gehoord te worden, wat is er dan op tegen?

  Aan de andere kant kun je natuurlijk niet over “de” moslim praten aangezien de religie en haar rituelen zeer sterk uiteen lopen. In hoeverre vertegenwoordigt zo’n partij dan ook daadwerkelijk de moslims?

  Het blijft een moeilijke discussie, maar ik denk dat we helemaal niet sceptisch tegen een moslimpartij aan hoeven kijken. Wie zijn wij om anderen hun rechten te ontnemen? Is het niet juist heel erg positief om te zien dat er initiatieven worden ontwikkeld binnen de kaders van onze wetgeving, waarin heel duidelijk gekozen wordt voor de vreedzame democratische wijze van overleg?

  Groet, Erik

 11. Ik sluit mij aan bij Hendrik Jan: als de partij er komt stem ik op ze, niet alleen om ze een kans te geven om te laten zien wat ze werkelijk voor ‘ons’ kunnen betekenen, maar ook zoals Christina aangaf als teken aan de wand voor andere partijen: wij zijn er ook nog en willen serieus genomen worden; op alle fronten. Dit vanuit een gevoel van praat eens wat vaker met ons in plaats van over ons.

 12. Wat ik denk: in de eerste plaats dat het een democratisch recht is van burgers om een eigen partij te beginnen. Het gaat er dus niet om of ‘wij’ het goed vinden, het gaat er hoogstens om om mee denken: heeft het zin om een dergelijke partij op te richten, voor de belangenbehartiging van moslims, waarbij aangetekend dat het uiteraard de mensen zelf zijn die beslissen of ze dat willen.
  Tweede plaats: als er een grote groep mensen is die een eigen partij wil dan zegt dat vooral iets over het feit dat zij zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen door de bestaande partijen. En dat mogen we ons ook als SP best aantrekken en er over nadenken.
  Ruimschoots de meeste Marokkaanse en Turkse Nederlanders stemmen links. Dat is niet zo vreemd want het gaat voornamelijk om migrantenfamilies, arbeidersfamilies. De vraag is of de migranten in Nederland zich voldoende door links vertegenwoordigd voelen, en ik denk dat het antwoord nee is. Ook links heeft de afgelopen tijd in toenemende mate de neiging gehad om in de harde taal mee te praten om de (electorale) boot niet te missen en begon al over doodknuffelen en we moeten nu niet te soft zijn. In plaats van met de migranten samen oplossingen te vinden voor problemen. (Dit is niet helemaal terecht voor geheel links, ik ken ook afdelingen die dat wel doen, en parlementsleden die nog steeds voor migranten op de bres staan). Daar komt nog iets bij: de moeilijkheid dat ook links vaak denkt dat elke religie per definitie conservatief is, en die koudwatervrees heeft er volgens mij toe geleid dat geen linkse partij werkelijk op de barricades is gegaan toen de migranten eerst tot allochtonen werden omgedoopt, en veel van hen die dachten as nederlanders te zijn met terugwerkende kracht als buitenlanders gezien werden, en vervolgens nog meer zijn ingedikt tot de probleemgroep moslims. Als er vanuit de moslim gemeenschappen stemmen opgaan om meer middelen te vinden om zichzelf als groep te mobiliseren dan heeft dat niet zoveel te maken met de islam op zich, als wel dat het gehele islamitische deel van de Nederlandse bevolking nu verdacht is en in de verdediging is gedrongen. En zoekt naar wegen om daar uit te komen. Heel terecht. Mocht die Moslim Democratische Partij er komen dan mogen wij autochtonen, ook die van links, er best van bewust zijn dat wij die mede hebben geschapen.
  En dan nog een hele andere opmerking, en dat is de vraag die ook door Elatik is gesteld of het wel goed is om een one-issue partij te beginnen. Ik maak nu even een vergelijking met de vrouwenpartij. Ook in de hoogtijdagen van de vrouwenbeweging is die er niet gekomen. Ik was er ook niet voor. Ook al was het belangrijk om meer voor vrouwenbelangen op te komen, vrouwen als groep zijn onderling veel te divers om tot één partijprogramma te komen, vond ik, en alle pogingen zijn dan ook gestrand. Ook vond ik dat je toch moest onderhandelen met andere partijen en dat je daar dus het beste maar meteen in kon gaan zitten, en zo kreeg de PSP een vrouwengroep waar ik aan verbonden was, had de PvdA de Rooie Vrouwen, enzovoorts.
  En zo vraag ik me af of de groep Nederlandse moslims niet veel te divers is en onderling te verschillend, ook van politieke kleur, om gezamenlijk genoeg kracht te kunnen bundelen.
  Kortom: de moslim Nederlanders hebben het volste recht, en veel aanleiding om zichzelf beter te organiseren. Maar ik denk nog steeds dat het beter zou zijn wanneer de linkse partijen meer op zouden komen voor migranten – en dus ook hun koudwatervrees voor alles wat zich als moslim definieert zou overwinnen om te zoeken naar goede coalities om het tij te keren.
  Het is een diepe wens van mij dat ook de SP daar een grotere rol in gaat spelen.

 13. Anja doet fantastisch werk voor migranten, inclusief moslims. Maar bij de SP als geheel heb ik mijn twijfels. Zij heeft zich het afgelopen jaar niet van haar beste kant laten zien. Ik meen dat ook de SP voor het hard aanpakken van islamitische scholen en moskeeën was. Als ik ernaast zit, heeft ze in ieder geval niet zo’n krachtig tegengeluid laten horen dat mij dat is bijgebleven. De Haagse afdeling pleitte onlangs zelfs voor onmiddellijke sluiting van As-Soennah. Als Nederlander stem ik al jaren SP, maar als moslim heb ik ernstige twijfels. GroenLinks heeft tenminste twee moslims in de Kamer, maar het partijbeleid zwabbert alle kanten op. Vandaar dat ik de MDP het voordeel van de twijfel gun.

  Een andere zaak is het one-issueverhaal en de onderlinge (etnische) verschillen onder moslims. Een partij die zijn inspiratie uit de islam put, en niet uit Turkse of Marokkaanse tradities, kan heel goed een grote groep moslims vertegenwoordigen en hoeft zich ook niet te beperken tot specifieke allochtonenkwesties, imaams en islamitisch onderwijs. De islaam heeft een heel specifieke kijk op sociaal-economische en milieukwesties en moslims kunnen heel goed meepraten als het om mobiliteit en veiligheid gaat. Ik zie daarin geen beperkingen. Er zal op een aantal punten overlap zijn met links en ook met kleine christelijke partijen. Op sommige punten kan waarschijnlijk zelfs met VVD of D66 worden samengewerkt. En het hoeft niet bij één islamitische partij te blijven… Als de MDP dit allemaal voorstaat, wordt het mijn partij. Maar als het een partij voor Marokkaanse belangen wordt hoeft het voor mij niet.

 14. Ik zou het jammer vinden als de MDP een partij wordt die zich vooral bezig houdt met het behartigen van de belangen van moslims. Ik vind het pijnlijk om te zien dat mensen op partijen stemmen omdat die voor hen het gunstigste beleid voeren, in plaats van te kijken of de partij het algemeen belang het meest dient.

 15. Wouter, dat hangt er toch van af hoe ze het gaan doen? Het is in het algemeen belang dat ook zij vertegenwoordigd zijn. En verder zou ik niet weten welke partij het algemeen belang het meest dient, behalve uiteraard de mijne natuurlijk (grapje). Wat er vanzelf zou gaan gebeuren, als ze een deel van het parlementair stelsel uit zouden gaan maken, is dat ze over veel zaken een visie moeten ontwikkelen, en coalities moeten sluiten om iets voor elkaar te krijgen, van daar uit stijg je al werkende uit boven alleen de groepsbelangen.

 16. Ik vind het ook in het algemeen belang dat zij vertegenwoordigd zijn, misschien zou het oprichten van zo’n partij (en dan hopelijk een die veel stemmen krijgt) de al bestaande partijen wakker schudden. Ik heb bij een partij die puur voor moslimbelangen (whatever that may be) opkomt een beetje hetzelfde gevoel als bij de partij voor de dieren (okee dit kun je fout uitleggen ;-)); goede zaak dat mensen zich ervoor inzetten, maar oh zoveel effectiever als dat binnen al bestaande partijen zou gebeuren.

 17. Ik snap de commotie niet. Wanneer er een Christen Democratische partij mag zijn mag er ook een Moslim Democratische Partij zijn.

  Zeki Arslan: “een partij langs etnische lijnen is niet goed”
  Ook een non-argument, want het moslim-zijn heeft niets met etniciteit te maken. Er zijn heel veel soorten volkeren die overwegend moslim zijn. Naast christenen en atheïsten bestaan er in Nederland ook een gedeelte moslims, en is het dom om dat te ontkennen. Zo is er ook een Partij voor de Dieren omdat er in Nederland dieren zijn – no pun intended.

 18. Grappig dat ik de Partij voor de Dieren al een paar keer als voorbeeld voorbij heb zien komen. Is het niet triest dat over de oprichting daarvan veel minder commotie was dan over deze partij? Een partij voor Christenen: een normaal recht, een partij voor de dieren: geen probleem, maar een partij voor moslims: levensgevaarlijk. Is het ‘het was maar een poema’ verhaal dan toch echter dan het lijkt?

 19. Amna en Sonja, er is toch geen commotie over een mogelijke oprichting van een moslimpartij?

  Ik zie hier en elders alleen een discussie en dat lijkt me een logische en gezonde zaak. Een discussie die ik met interesse (en soms wat verbazing over de betutteling van niet-moslims) volg.

 20. Ook ik zou het goed vinden als er partijen komen waarbinnen molsims beter voor hun belangen kunnen opkomen zoals ook christenen dat doen. En waarom zou er slechts een moslimpartij komen: waarom niet meer (binnen de christelijk geinspireerde politiek heb CU, SGP en CDA en het CDA is weer een fusie van drie christelijke partijen)?

 21. Amna, ik heb weinig gelezen over reacties op een moslimpartij, waar heb je gelezen dat mensen het levensgevaarlijk vinden?

  Ik vind de Partij voor de Dieren geen goed idee, omdat andere partijen zich al bezig houden met die issue. Daarmee snoep je potentieel toch een zetel weg bij die andere partij.
  Ik hoop dat de MDP meer zal lijken op de ChristenUnie dan op de SGP, die laatste vind ik namelijk ook eng. 🙂

 22. Ik heb eigenlijk gemengde gevoelens. Vind het zeker een goed initiatief, maar heb er zo mijn twijfels bij. Toen Theo van Gogh vermoord was werden hier in Groningen alle moslimorganisatie’s bij Burgermeester Wallage geroepen. Organisatie’s, die al jaren bestonden en eigenlijk nooit contact met elkaar hadden. Ik heb toen ook gezegd;” Wij zijn in mijn opinie eerst allemaal moslims en daarna Turk, Marokkaan, Nederlander enz. en wordt het niet eens tijd dat we eens wat samen gaan doen??” Dat hebben we dus ook gedaan en dat was heel geslaagd en Ceylan Pektas-Weber was onze dagvoorzitter( naar ieders tevredenheid)

  Maar……….. alhoewel er nog steeds contacten met elkaar zijn heb ik toch nog steeds het idee, dat wij moslims erg verdeeld zijn.En niet alleen over meningsverschillen over visie en beleid. Deze organisatie’s hebben het vaak al te druk om de boel te laten reilen en zeilen en komt het zoals in vele organisatie’s vaak op een bepaald groepje kartrekkers neer. (Kerken zijn daarbij in vergelijking natuurlijk erg goed georganisserd. Bestaan hier natuurlijk ook al veel langer)Allemaal heel begrijpelijk, maar zo houd je wel een beetje een “eilandjescultuur” Dit is zeker wel aan het veranderen, maar zal zeker (veel) tijd kosten. Ik hoop, dat er een partij komt waar vele moslims zich in kunnen vinden, maar vrees dat de tijd nog niet rijp. En tot die tijd blijf ik SP stemmen en hoop, dat er meer moslims binnen de bestaande partijen komen.

 23. Wouter,

  Je hoeft je geen zorgen te maken, denk ik, dat een islamitische SGP-achtige partij groot zal zijn; de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland is niet-orthodox.

 24. De discussie op dit weblog over de oprichting van de MDP lijkt echt een zacht kabbelend beekje vergeleken met de discussies op andere plekken. Op zichzelf lijkt het me volstrekt logisch dat de moslimgemeenschap bekijkt of zij iets kan toevoegen aan het politieke landschap, binnen bestaande partijen of door een eigen partij. Vooralsnog vind ik het minstens zo belangrijk dat bestaande partijen, (en dat geldt niet in de laatste plaats voor de SP!), zich bewust worden van het feit dat het merendeel van de moslims in Nederlands net zo veel recht (en noodzaak) hebben op een sociale vertegenwoordiging in de politiek als andere kwetsbare groeperingen.

  Ik heb niet de indruk dat de MDP i.o. een mono-etnische partij wordt, in ieder geval zeker niet bedoeld. Toch zal het van hun partijprogramma afhangen in hoeverre ik mij achter deze partij kan scharen. Het verbaast mij een beetje Hendrik-Jan en Amna, dat jullie bij voorbaat al jullie stem geven. Jullie zijn over het algemeen behoorlijk kritisch, is de nood zo hoog geworden voor ons, moslims?

 25. @Ceylan: Ja, misschien heb je daar gelijk in en voelt het ook een beetje alsof de nood hoog geworden is en ben ik daarom minder kritisch dan normaal. Maar die eerste stem is dan ook alleen de eerste keer ‘gegarandeerd’ mits ze geen raar programma hebben. Zoals ik al aangaf om ze een kans te geven en ook om een signaal af te geven naar de bestaande partijen toe: ik voel me niet echt meer vertegenwoordigd. Maar ik blijf wel kritisch hoor: als ze het niet waarmaken krijgen ze mijn stem niet een tweede keer en als de bestaande partijen verbeteren is het niet uitgesloten dat zij mijn stem sowieso nog kunnen ‘terugwinnen’…

 26. Wanneer je (echte) democratie voorstaat is het niet meer dan logisch om minderheden op te nemen in de politiek, wanneer zij dat verzoeken. Ook is het mijns inziens een belangrijk onderdeel van de ‘inburgering’ en ‘emancipatie’.

  Amna, ik denk dat wanneer ze geen “raar programma” hebben (en wat bedoel je daar precies mee?) dan is dat prima. Maar ook wanneer ze wel een “raar programma” zouden hebben is dat goed, want dan schept dat weer een precedent om andere partijen met ‘rare programma’s’ te bevragen.

 27. Toen er vorig jaar sprake was van de oprichting van een Nederlandse versie van de AEL (o.l.v. Abu Jahjah) was er inderdaad commotie in Nederland. CDA-er Eurlings (toen nog Tweede Kamerlid, nu Europarlementariër) haastte zich zelfs te spreken over het verbieden van een dergelijke partij, met veronachtzaming dus van grondwettelijke rechten.

  Voor het overige: ik blijf mijn twijfels erover houden, hoe zinvol een MDP zou zijn (zoals in nr. 3 verwoord).

 28. Ik kom vanavond voor het eerst op de weblog van Anja Meulenbelt en vind dit onderwerp als discussiepunt.
  Ik weet niet ofdat het goed zou zijn als er een moslimpartij zou komen. Het zou zeker een partij worden met veel verschillende meningen over hoedat alles hier in ons land geregeld moet worden. Ik heb zo mijn twijfels ofdat er echt wel een moslimpartij moet komen. Ik denk dat er dan andere burgers van andere nationaliteiten ook gaan nadenken over het oprichten van een eigen partij. Ik ben bang dat er dan veel verwarring gebracht word.

  Het lijkt mij meer een optie dat moslim-burgers zich binnen bestaande partijen waar ze een goed luisterend oor vinden en waar eventueel moslim-burgers ook politici kunnen worden een eigen inbreng kunnen hebben via deze weg.

  Ik weet het niet, maar ik heb mijn twijfels over het nut van het oprichten van een moslimpartij.
  Zeker net nu er aanslagen zijn geweest in Londen en ze dreigen om in Nederland ook aanslagen te plegen. Ik ben er huiverig voor.

  Maar ik ben wel eerlijk dat ik nu mijn gevoel laat mee spelen. Eerst was Amerika, toen Spanje als ik me goed herinner daarna dus Londen met de terreur aanslagen. Ik weet het niet, echt waar niet of een moslimpartij nu zo’n goede optie is.

  Wel besef ik me terdege dat de goede moslimburgers de dupe zijn van de terreuraanslagen. Dat de medeburgers vergeten dat niet iedere moslim hetzelfde is. Jullie proberen je goed aan te passen aan onze cultuur dat weet ik. Maar ook wij als nederlanders moeten ons verdiepen in jullie cultuur.

  Maar mijn gevoel is momenteel de angst die er is vanwege de terreuraanslagen die in Europa zijn geweest.

 29. Beste Olav,

  Hoewel ik Eurlings zeker overdreven en ongrondwettelijk vond reageren, was zijn reactie naar ik me kon herinneren niet gebaseerd op het feit dat het een partij van moslims was, maar omdat zij spraken over het opheffen van Israël, en dergelijke. Bovendien is dat langer dan een jaar geleden.

 30. Paula: “Maar ik ben wel eerlijk dat ik nu mijn gevoel laat mee spelen. Eerst was Amerika, toen Spanje als ik me goed herinner daarna dus Londen met de terreur aanslagen.”
  Jammer dat je het begrip “terreur aanslagen” zo eenzijdig gebruikt, als je begrijpt wat ik bedoel. En jammer dat je alleen kan denken vanuit je eigen hachie.

  ter·ro·ris·me (het ~)
  1 het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk
  ter·reur (de ~)
  1 georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken => terrorisme

 31. Het is jammer dat je twee dingen met elkaar verbind alleen maar omdat ze alletwee over ‘moslims’ gaan, Paula. Angst voor mogelijke terreuraanvallen zijn vervelend, want het kan, dat hebben we gezien. Maar je moet niet overdrijven en jezelf nog meer de angst in praten. Het overgrote deel van de moslims in Nederland is er net zo bang voor, ze kunnen er net zo goed het slachtoffer van worden, en worden dat zeker in de tweede instantie, als alle angst en boosheid zich tegen hen als groep richt.
  Als moslims zichzelf gaan organiseren, in de openbaarheid, binnen het democratisch systeem is dat juist een stap in de richting van een oplossing. Als moslims gehoord worden, burgerrechten hebben, die ook gebruiken, meer plaats krijgen in deze samenleving, is de kans dat er zich meer extremisme ontwikkelt kleiner, niet groter.

 32. @ Wouter (30):

  In mijn herinnering was het 2004. Maakt verder niet uit. Het punt is, dat Eurlings (dus het CDA, want ik heb vervolgens niet vernomen dat men er afstand van nam) ongrondwettig wilde handelen. En in dit vebrand doet het er niet toe, of het AEL al of niet sprak over het opheffen van Israël. Volgens mij overigens niet.

 33. 31. Hoi Sonja, ik probeer echt niet alleen aan mijn eigen hachie te denken. Maar de angsten worden gekweekt door alles wat er allemaal gebeurd in de wereld. Ik ben juist een voorstander van alles van verschillende kanten bekijken. En mischien heb je wel gelijk dat ik terreur-aanslagen te eenzijdig bekijk.
  Enne een moslim en een terrorist gooi ik zeker niet op een grote hoop. Ik besef maar al te goed dat een moslim heel iets anders is dan een terrorist.Ik probeer me er meer in te verdiepen ik wil dat ook.
  Ik weet niet goed hoe ik het verder moet uitleggen.
  Ik hoop alleen dat je begrip er voor hebt dat ik mijn best doe om niet alleen aan mijn eigen hachie te denken want dat is nooit zo geweest. En zo wil ik ook niet overkomen ik liet nu mijn gevoel mee spelen en dat schreef ik ook in mijn reactie.
  Ik hoop op je begrip in deze.

 34. 33. Hallo Anja, dank voor je reactie. Ik begin te beseffen dat ik mezelf angst aan het aanpraten ben. Maar op de televisie hoor je onder andere niets anders dan over de terreur-aanslagen en de moorden die gepleegd zijn. Je word hier echt niet vrolijk van.

  Ik besef ook echt wel dat het overgrote deel van de moslims in ons land ook bang zijn voor de terreur-aanslagen.
  Ikzelf zou graag meer willen weten over de moslim-cultuur en je kan hier wel veel van opzoeken via internet, maar het beste leer je om erover te praten met de mensen zelf. Alleen durf ik niet goed de stap te zetten hiervoor.

  Anja, weet jij hoe dat ik in contact kan komen met moslims die net zoals wij bang zijn voor terreur-aanslagen? Of stel ik nu een vreemde vraag. Maar door alles wat er om me heen gebeurd wil ik me graag meer gaan verdiepen in hun cultuur.
  Ik wil angsten die in me zitten kwijt en als je met hun erover praat dan raak je de angsten mischien wel veel eerder kwijt.
  Ik hoop maar dat dit geen vreemde vraag is die ik aan je stel.

  Ik wil me absoluut niet mee laten slepen en toch is het gebeurd.
  Maar ik wil niet nog meer angst krijgen en daarom zou ik heel graag in contact willen komen met goede moslims hier in ons land. Is dit mogelijk Anja?

 35. Ha die Paula. Ik zat al te denken wat ik je aan kon raden, want ik vind het echt goed van je dat je probeert een persoonloijke stap te nemen uit die angst. Hoe kun je wat meer kontakt maken zonder dat het geforceerd wordt. Ik had het er al met een vriendin over, moeten we niet een uitzendbureautje beginnen, aardige moslims in de aanbieding om op te oefenen? Maar zonder gekheid, net mailde een van de moslima’s die ook deel uitmaken van deze webloggemeenschap, bijgenaamd Ons Dorp, dat ze graag met je kennis wil maken. Ik stuur jou persoonlijk haar telefoonnummer. Ik hoop dat jullie het samen kunnen vinden.

 36. Hoi Anja,

  Ik heb je mail ondertussen ontvangen en je persoonlijk een berichtje terug gestuurd. Ik vind het erg fijn dat een van de moslima’s contact met je heeft gezocht. Ik zal morgenmiddag of morgenavond contact opnemen met deze moslima en haar bellen. Ik vind het ontzettend fijn van haar dat ze kennis met mij wil maken. Ik wil dit namelijk ook heel erg graag met haar.
  Ik hoop dat het goed klikt tussen ons, ik geef haar morgen ook mijn telefoonnummer zodat we elkaar beter kunnen leren kennen en ze mij ook kan bellen. Maar ze hoeft niet te wachten op mijn telefoontje als ze er niet is dan bel ik later gewoon weer terug.
  Ik heb hier in ieder geval een goed gevoel in, in het contact dat ik nu met haar kan en mag krijgen.
  Dank je wel Anja en ook bedank ik haar de moslima die contact met jou heeft gezocht en kennis met mij wil maken.
  Bijzonder dapper van haar als ik dat zo mag zeggen.

Reacties zijn gesloten.