Plasterk versus Ellian

Ingezonden door Behnam Taebi. Dank je, Behnam.

Lawaaipapegaai
de Volkskrant, Forum, 15 juli 2005 (pagina 11)
Ronald Plasterk

Als Afshin Ellian geen buitenlander was geweest dan was hij allang door
commentatoren aangepakt. Men vindt dat hij voor een buitenlander al
redelijk Nederlands spreekt, en ontziet hem. Maar dat is neerbuigend. Hij
is hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden, en moet voor vol worden
aangezien.

Ellian raakte terecht bekend als ervaringsdeskundige die het Iraanse
regime van binnenuit kende, en bekritiseerde. Hierna is het ergens
misgegaan. Ellian heeft de rol op zich genomen van de ultrarechtse
criticus van multiculti soft links. De troetelallochtoon van rechts. En
als hij geen soft links kan vinden, dan verzint hij het wel. Daarbij
kiest hij een toonhoogte die onder Nederlandse scribenten niet voorkomt.

Onlangs ging bij het slavenmonument in Amsterdam de poging van minister
Verdonk een krans te leggen de mist in. Minister Rita Verdonk voert een
beleid waarin ze bewust en vooropgezet situaties creëert waarvan ze weet
dat die tegenstellingen zullen blootleggen. Voor die tactiek is best wat
te zeggen, de hippiegeneratie deed het, de marxisten wilden onderliggende
conflicten zichtbaar maken, en Verdonk zal de tactiek aan haar PSP-tijd
hebben overgehouden.

Het was geen toeval dat vorig jaar een mooi tv-shot beschikbaar kwam van
de minister die een hand uitstak naar een imam; ze wist van tevoren dat
hij die hand zou weigeren. Ze bracht de man bewust in verlegenheid, hij
mompelde nog zacht dat hij het niet kwetsend bedoelde. Verdonk had haar
agitprop-moment binnen, het is eindeloos op de buis geweest: ‘Nou, dan
hebben we héél wat om over te praten’. Punt gemaakt. Ze is de populairste
minister in het kabinet.

Ze koos ervoor om, ondanks aangekondigd protest, naar Amsterdam te gaan.
Ze wist dat Amsterdam had gekozen voor minimale inperking van het
publiek, omdat vorig jaar iedereen boos was dat de nakomelingen van
slaven achter hoge hekken werden gehouden. Ze koos voor de confrontatie,
en kreeg het tv-moment dat ze wilde. Dat praat sommige spreekkoren van
omstanders niet goed, maar de scène zoals we die zagen was bewust
geënsceneerd door de minister van Integratie.

Wat schrijft Ellian in zijn NRC column op 9 juli: ‘(…) professionele
slavenkinderen en extreem linkse vertegenwoordigers van de mensheid. Een
weerzinwekkend carnaval van extremisten. Hiertoe behoorde ook ooit
Volkert van der G. (…) Hier word ik kotsmisselijk van. Cohen genoot van
het spektakel. Amsterdam is een vrije stad voor moslimterroristen,
links-extremisten en georganiseerde misdaad. De PvdA mag trots zijn op
Amsterdam waar criminelen hun eigen rechtsorde met reële executies hebben
opgebouwd. Zolang de Amsterdamse socialistische politieke mafia niet kan
worden opgerold zal daar niets veranderen.’

Wat een getier. Over pogingen van de Amsterdamse politie om meer
informatie van de AIVD te krijgen over terroristen, is Ellian dan juist
weer negatief: de Amsterdamse politie hoort die informatie niet te
hebben! Het niet verstrekken van informatie door de AIVD noemt professor
Ellian:
‘Een waarborg in de rechtstaat. Daardoor komen de namen niet bij elk
willekeurig politiebureau terecht. De Amsterdamse bananenrepubliek wil
zeker ook nog een eigen inlichtingendienst hebben!’

Het ongeloofwaardigst aan Afshin Ellian is dit (en dat geldt helaas ook
voor iemand die ik op andere punten hoog heb, Ayaan Hirsi Ali): ze komen
nooit op voor vrouwen die uitgewezen worden naar Iran omdat ze weigeren
een hoofddoekje te dragen, of mannen die vluchten voor de orthodoxe
islam. Hun partijgenoot Rita Verdonk wijst de ene na de andere
vluchteling uit, en velen daarvan zijn hun land ontvlucht om dezelfde
reden als Hirsi Ali en Ellian: verzet tegen het verstikkende islamitische
regime, en angst voor represailles en sharia.

De felheid is selectief. Ayaan is, naar ze zelf heeft verklaard, destijds
door een valse getuigenis ons land binnen gekomen (in een HP/De
Tijd-interview vertelde ze dat ze uit Duitsland was gekomen, maar dat een
tante haar had verteld dat ze beter kon zeggen dat ze direct uit Afrika
kwam, dan had ze meer kans op toelating). Het is haar gegund. Maar nu
lopen Ellian en Hirsi Ali in hun mooie pakjes, ze zijn binnen, en als
Rita Verdonk hun geestgenoten uitwijst, dan kijken ze de andere kant op.
Drie jaar geleden, toen ze nog voor de PvdA werkte, schreef Hirsi Ali
over de IND in het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting: ‘(mijn)
langdurige ervaring met die procedures als tolk wijzen in de richting van
een “bias” ten gunste van wie goed opgeleid is. We hebben de indruk dat
veel asielaanvragen in ons land ten onrechte worden afgewezen.’
Waarom moet nu Klaas de Vries de minister aanspreken op fouten van de IND
bij het uitwijzen van vluchtelingen, waarom doen Ellian en Hirsi Ali dat
niet? Als ze een fractie van hun verontwaardiging aanwenden om mensen bij
te staan die in hetzelfde schuitje zitten als zij destijds, dat zou hen
geloofwaardiger maken.

Copyright: Plasterk, Ronald

20 gedachten over “Plasterk versus Ellian

 1. ‘Ellian raakte terecht bekend als ervaringsdeskundige die het Iraanse regime van binnenuit kende, en bekritiseerde.’

  Ik vind het helemaal niet terecht dat Ellian als zodanig bekend is geworden, hij is namelijk vrijwel direct na het uitbreken van de revolutie naar Afghanistan gevlucht. Hij heeft het Iraanse regime dus nooit van binnenuit meegemaakt. Daarmee is hij dus evenveel kenner van Iran als iemand die veel contact heeft met Iraniërs en Iraanse publicaties leest, maar dan partijdig.
  Hij laat zich zo vreselijk ongenuanceerd uit over gebieden waar hij helemaal niet voor heeft gestudeerd, dat ik me afvraag hoe terecht hij serieus genomen kan worden als wetenschapper. Hoe serieus moet je iemand nemen die even gemakkelijk ‘rechtsfilosoof’ onder zijn naam laat plaatsen, als ‘Irandeskundige’, of zelfs ‘dichter’?
  Omar Khayyam en Hafez draaien zich om in hun graftombes als ze Ellian zijn knullige gedichtjes zien voorlezen op televisie.

 2. Ik ben er voorstander van dat we ons, zeker bij zo’n essentiële discussie, bij de feiten houden. Het oordeel van Wouter is niet op feiten gebaseerd. Daarmee is hij dus evenveel kenner van Iran als iemand die veel contact heeft met Iraniërs is een veronderstelling die moeilijk na te trekken is, volgens mijn herinnering niet correct en bovendien zinloos.

  Datzelfde geldt voor: dat ik me afvraag hoe terecht hij serieus genomen kan worden als wetenschapper. Dat is m.i. een concludering die niets toevoegt en wederom niet zomaar even te staven is. Het afbranden van iemands knullige gedichtjes dient evenmin een doel. Tenzij het de bedoeling is, de columnist Ellian te beschadigen door de dichter Ellian te kakken te zetten.

  Voor de duidelijkheid: ik zeg dit niet omdat ik het met columnist Afshin Ellian eens ben. Verre van dat. Maar wat hij beweert verdient een serieus en onderbouwd antwoord, zodat een mogelijkheid tot gesprek te allen tijde openblijft. Plasterk is daar zorgvuldig in. Hij houdt Ellian als mens en wetenschapper overeind en komt met controleerbare uitspraken, feiten en tegenargumenten.

  De meest verontrustende zin uit het betoog van Plasterk vind ik overigens: Ze is de populairste minister in het kabinet.

 3. Nou, als iemand zo te keer gaat als Ellian -naast wat Plasterk citeert, heb ik hem vaak genoeg gehoord op de TV-, dan vind ik wel degelijk dat je je kan afvragen, of deze “professor rechtsfilosofie” niet evenzeer is “propagandist rechtse filosofie”. Daarvoor is wat mij betreft geen doortimmerd wetenschappelijk betoog met voetnoten vereist. Dit laatste is wel het geval, wanneer zijn wetenschappelijke werk wordt becritiseerd, maar daarover gaat het hier niet.

 4. Beste Claar,

  ‘Ik ben er voorstander van dat we ons, zeker bij zo’n essentiële discussie, bij de feiten houden. Het oordeel van Wouter is niet op feiten gebaseerd. Daarmee is hij dus evenveel kenner van Iran als iemand die veel contact heeft met Iraniërs is een veronderstelling die moeilijk na te trekken is, volgens mijn herinnering niet correct en bovendien zinloos.’

  Ik bedoelde daarmee dat hij het -huidige- Iran alleen kent via wat hij van zijn kennissen in Iran hoort, en wat hij in publicaties leest. Ik had duidelijker moeten zeggen dat het mij om het Iran van nu ging. Het was bedoeld als antwoord op de stelling dat hij het regime ‘van binnenuit’ zou kennen. Hij is in 1983 uit Iran gevlucht, dus hij heeft het regime van zijn 13e tot zijn 17e meegemaakt. Dit is langer dan ik dacht, ik meende te hebben onthouden dat hij had gezegd dat hij vrijwel direct na de revolutie was gevlucht, dat heb ik verkeerd onthouden. Desalniettemin is dat al meer dan twintig jaar geleden, je kunt je ook afvragen hoeveel je van expertise kunt spreken als je op die leeftijd ergens leeft.

  ‘Datzelfde geldt voor: dat ik me afvraag hoe terecht hij serieus genomen kan worden als wetenschapper. Dat is m.i. een concludering die niets toevoegt en wederom niet zomaar even te staven is.’

  Als iemand onwetenschappelijk praat over onderwerpen waar hij geen kennis over heeft, ga ik twijfelen aan zijn wetenschappelijke vaardigheden. In het door jou geciteerde stukje zeg ik dat ik ‘me afvraag’, ik concludeer dus nog niets.

  ‘Het afbranden van iemands knullige gedichtjes dient evenmin een doel. Tenzij het de bedoeling is, de columnist Ellian te beschadigen door de dichter Ellian te kakken te zetten.’

  Dat was een grapje, sorry dat dat niet duidelijk was.
  Het is een beetje alsof ik als Nederlander een Ravensburger ‘Iedereen kan schilderen’ schilderijtje maak en mij vervolgens op de Iraanse televisie presenteer als ‘kunstschilder’ (de geinformeerde Iraanse kijker zal denken: arme Rembrandt en Van Gogh). 😀

  ‘Plasterk is daar zorgvuldig in. Hij houdt Ellian als mens en wetenschapper overeind en komt met controleerbare uitspraken, feiten en tegenargumenten.’

  Al mijn uitspraken zijn controleerbaar, en de uitspraken die over mijn gevoelswereld gaan mag je aannemen als waar. 🙂
  Het spijt me als het overkomt alsof ik Ellian als mens niet overeind zou houden, ik mag het niet met hem eens zijn, maar ik vind hem een warme en sympathieke man.

  ‘De meest verontrustende zin uit het betoog van Plasterk vind ik overigens: Ze is de populairste minister in het kabinet.’

  Daar zijn we het in elk geval roerend over eens! 😀

 5. Overigens lijkt me dat een fout geslopen is in een zin in het stukje van Plasterk: “ze komen nooit op voor vrouwen die uitgewezen worden naar Iran omdat ze weigeren
  een hoofddoekje te dragen” lijkt me niet logisch.

 6. Dank voor je uitgebreide toevoeging, Wouter.

  Het is mijn allergie voor ongenuanceerdheid en emotionele oprispingen. Blij dat je nuanceert, dus!

 7. Olav schrijft: Dit laatste is wel het geval, wanneer zijn wetenschappelijke werk wordt becritiseerd, maar daarover gaat het hier niet.

  Precies, daarom vind ik het dus niet relevant dat Ellian’s wetenschappelijke merites in twijfel worden getrokken.

 8. De aanduiding slavenkinderen voor Surinamers door deze uit Iran
  afkomstige professor in de filosofie van het Recht is onjuist en
  geeft een kijkje in de wonderlijke Arabische wereld waar Saudi-
  Arabie in 1964 en Mauretanie in 1980 de slavernij officieel afschaften. Onjuist omdat 25 0/0 van de zwarte mannen in Europa
  wit genetisch materiaal heeft en onjuist omdat de afschaffing van
  de slaventijd in Suriname te lang geleden is dat nu nog kinderen van ex-slaven leven. Bovendien kwamen Hindoestanen en Javanen
  daar op contractbasis. Je zou nog kunnen redetwisten of de
  Hollanders destijds wel de juiste Afrikanen van de Marokkanen
  kochten. Dit onderdeel van de lucratieve 400 jarige betrekkingen
  tussen Marokko en Nederland zal ongetwijfeld dit jaar gevierd
  worden op de expositie te Amsterdam.

 9. Ik denk dat de conclusie dat de scene bij de slavernijherdenking bewust door in Verdonk in scene is gezet niet juist is. Niemand had de felheid van de lawaaidemonstratie verwacht, ook zij niet. Dat was ook zichtbaar. Zij had in haar toespraak ook opgenomen ‘dit is geen tijd om elkaar de rug toe te keren’, maar niemand keerde haar de rug toe. Dat was in het begin door Radio Marta voorgesteld, maar het protest werd later omgezet in een lawaaidemonstratie. Dat haar de kranslegging onmogelijk zou worden gemaakt was ook niet voorheen bekend, anders had Cohen beslist ervoor gezorgd dat het pad naar het monument ‘uit veiligheidsoverwegingen’ open bleef.

  Ik weet niet wat Verdonk verwacht had. Dat ze confrontatie opzochte is duidelijk, maar misschien had ze verkeerd ingeschat hoe de menigte op haar zou reageren. Ze was zichtbaar door het protest geschrokken.

  Men kan zich ook afvragen wat voor een effect het protest op haar imago had. Een minister hoort gezag uit te stralen Dat een minister op televisie door een boze menigte uitgejouwd wordt kan nooit positief zijn. Vooral als Cohen dan wel ongestoord zijn toespraak mocht houden, en hij wel gezag uitstraalde. (Vandaar misschien de poging van van Aartsen om hem de schuld voor het debacle in de schoenen te schuiven.)

  Gelukkig heeft Michiel Smit zijn dreiging om met zijn aanhang naar de herdenking te komen om Verdonk te ondersteunen niet waargemaakt. Gezien de gemoederen had dat wel tot een rel kunnen leiden.

  Wat heeft de demonstratie bij de slavernijherdenking bereikt? Trouw heeft een enquete gehouden waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders denken dat Verdonk niet genoeg respect voor de verschillende bevolkingsgroepen heeft (impliciet zeggend dat ze haar functie niet naar behoren uitoefent). Er is veel over het incident geschreven als voorbeeld van haar onbekwaamheid. Eindelijk konden ‘allochtone’ Nederlanders hun verhaal op het NOS journaal kwijt. Er lijkt ook een groeiende solidariteit onder ‘allochtone’ groepen onderling te onstaan.

  Dat Ellian de demonstranten als ‘professionele
  slavenkinderen en extreem linkse vertegenwoordigers van de mensheid’ is van zo een laag niveau dat ik persoonlijk denk het niets eens de moeite waard is om daarop te reageren.

 10. Leuke info over Hirsi Ali. Wat niet veel mensen weten is dat ze ook lid is geweest van een radicale moslimbeweging, de Muslim Brotherhood, met de jihad hoog in het vaandel.

  ‘’We all wanted to be martyrs,’’ Hirsi Ali says, ‘’or I did, because we saw what the Iraqi army was doing to the Iranians. (New York Times)

  Met zo’n lidmaatschap in je cv vraag je er toch om om uitgezet te worden?

 11. Wat ik vreemd vind is dat nadat bekend werd dat Hirsi Ali in feite op valse gronden asiel had gekregen zij niet alsnog is uitgezet naar Duitsland, dat is namelijk wat er met andere asielzoekers gebeurd als ontdekt wordt dat ze eerst in een ander schengenland waren. Ook is dat zij ondanks dit feit gewoon lid mag zijn van de tweede kamer, bevreemd mij. Ook het verhaal over lidmaatschap van de Muslimbrotherhood vind ik opmerkelijk. Soms bekruipt mij de vreemde gedachte dat ze misschien nog steeds lid is en nu op deze manier ervoor zorgtdat de animositeit tussen niet moslims en moslims groter wordt, zodat moslims meer en meer de westerse samenleving de rug zullen toekeren. Ik weet het is een paranoide gedachte, ben ik de enige die hem wel eens heeft gehad???

 12. Beste fien,

  Die gedachte heb ik nooit gehad. Wel heb ik het gevoel dat AHA weinig heeft meegekregen van de gulden middenweg; ze vervalt van het ene extreem in het andere. Zoals zij zich nu gedraagt is voor mij belangrijker om haar te beoordelen, dan hoe zij zich in het verleden heeft gedragen. Wel kun je zeggen dat haar beeld van moslims vooral gebaseerd is op hoe zij zelf moslim is geweest, ik ben met haar eens dat dat een enge belevingswereld is. Gelukkig is zij dan ook de enige (ex-)moslim met zulke gedachten die ik ooit ben tegengekomen.
  Ik begrijp dat jij en Sonja doelen op de inconsequentie tussen hoe andere asielzoekers behandeld worden, en hoe dit met Ayaan gebeurt, maar ik hoop jullie die uitzettingstheorieën humoristisch bedoelen.

 13. Nou ik bedoel mijn uitzettingstheorieen zoals jij ze noemt, niet echt humoristisch. Ik vind de manier waarop er in nederland met asielzoekers wordt omgesprongen namelijk allesbehalve humoristisch. Het heeft mij dan ook altijd verbaasd dat iemand die zelf aangeeft gelogen te hebbben, daar geem consequenties van ondervind terwijl anderen wel met alle negatieve consequenties worden geconfronteerd. Nog erger vind ik de oorverdovende stilte van Ayaan Hirsi Ali ten aanzien van asielzoekers. Ze steekt letterlijk geen vinger uit om hen te helpen. Als ze dat wel zou doen zou ik denk ik de zaak ook wat humoristischer kunnen bekijken. Nu heb ik zoiets van kennelijk zijn sommige mensen in nederland meer gelijk dan anderen. En dat lijkt me niet terecht. Ik heb persoonlijk veel contacten met asielzoekers en dus wel enige ervaring in deze.

 14. @Sonja, Fien, Wouter: Ik denk dat het inderdaad belangrijk is steeds daarop te wijzen hoe hipocriet Ayaan Hirsi Ali bezig is. Het kan uiteraard zijn dat zij valsheid in geschriften heeft gepleegd om ‘asiel’ in Nederland te krijgen, maar dat is waarschijnlijk al verjaard en nu heeft ze de Nederlandse nationaliteit.

  Ik vind in het algemeen dat de linkse politieke partijen veel te huiverig zijn om duidelijk stelling te nemen tegen Hirsi Ali, Verdonk en Wilders. Bijvoorbeeld een kreet als ‘wij moeten intolerant zijn tegen de intolerantie’ is een zuivere voorbeeld van Orwelliaanse ‘double-speak’. Maar hier hoor ik niemand over.

  Waarom heeft niemand in de tweede kamer vragen over het ‘vluchtverhaal’ van Hirsi Ali gesteld? Waarom durfte Dijkstal wel een vergelijking te trekken tussen Verdonk’s integratievignetten en de Jodenster, en geen politicus van links. Waarom zijn SP, GL en PvdA niet strijdbaarder en waarom laten ze toe dat rechts het debat bepaalt?

  (Ik bedoel hier de partijen als geheel want er zijn natuurlijk mensen als Anja die wel strijdbaar zijn.)

 15. De info hierboven dat Ayaan Hirsi Ali lid zou zijn geweest van een radicale moslimbeweging was voor mij compleet nieuw. Dat ze destijds enigszins heeft gesjoemeld met haar vluchtverhaal wist ik.

  Ik wil altijd graag van alle kousen die me interesseren zelf het naadje weten en ben vanavond de bron van dit bericht nagegaan. Ik vond vijf serieuze grote interviews die grote buitenlandse kranten haar hebben afgenomen, bij gelegenheid van het feit dat ze in mei j.l. op die lijst van 100 meest invloedrijke personen van Time Magazine terecht was gekomen. Lange interviews dus, in l’Express, The Guardian, The Herald, Der Spiegel en de New York Times (NYT). Het interview in Der Spiegel heb ik niet gelezen omdat je ervoor moet betalen. De andere wel.

  Alleen in de NYT wordt één zin gewijd aan dit lidmaatschap. De overige vier uitgebreide interviews hebben dit bericht niet, terwijl ze ook uitgebreid over haar jeugd gaan. De zin die in de NYT aan deze Brotherhood is gewijd, is overigens niet de zin die Sonja hierboven citeert en die ook door anderen wordt aangehaald (zie 1e vetgedrukte zin).
  Het gaat in bijgaand citaat dus om de 2e vetgedrukte zin.

  When Hirsi Ali was 16, an Iranian-trained Shiite fundamentalist arrived to teach at the previously Anglophile Muslim Girls’ Secondary School in Nairobi. The girls had been reading ”Little Women” and Mark Twain and Dickens. That changed. Sister Aziza, as she was called, wore a full Muslim wrap and gloves. She was so pale, graceful and charismatic that Hirsi Ali’s eyes still widen when she speaks of her. In the tender way of an elder sister, Aziza began questioning the girls about their Muslim observance. A Muslim prayed five times a day, she told them, and anyone who did not was not a Muslim. A Muslim did not wear shorts and T-shirts, even to sports class. The teacher took them to eat sweets and read magazines at the Iranian Embassy — the East African equivalent of being wined and dined. ”Gradually we were covering ourselves,” Hirsi Ali remembers. ”We were not taking part in sports, we were not laughing anymore, we were not visiting each other anymore. We were praying five times a day. We were reading the Koran. And suddenly we hated Israel with a passion. We didn’t even know where Israel was. I was 16, and I had never seen an Israeli, but we hated them because it was ‘Muslim’ to hate them.” Sister Aziza called this inner jihad. ”We all wanted to be martyrs,” Hirsi Ali says, ”or I did, because we saw what the Iraqi army was doing to the Iranians. Only it was always ‘We the Muslims,’ ” meaning Iran, ”and ‘They the infidels,’ ” meaning Iraq, ”helped by the huge devil, the United States.” Hirsi Ali’s mother, a Sunni like virtually all Somali Muslims, was both delighted at her daughter’s piety and a bit shocked by the Shiite form it was taking. But Hirsi Ali was also casting about for religious answers wherever she could find them. For a while she was a sympathizer of the (Sunni) Muslim Brotherhood. She and her comrades addressed one another as ikhwan, or ”brethren.” She began covering herself in a hijab, a punishing ordeal in sweltering Nairobi.
  Hirsi Ali’s African upbringing came up frequently on the three-hour ”Summer Guests” TV program last August when she showed ”Submission” for the first time.

  http://www.nytimes.com/2005/04/03/magazine/03ALI.html?ex=1270267200&en=7272f7f8332d2c15&ei=5090&partner=rssuserland

  Waarom ik dit graag hier wil delen? Omdat ik eraan hecht dat we oordelen op basis van de feiten en ik constateer dat dit over dit onderwerp maar ten dele gebeurt. Waarbij ik ervan uitga, dat de info in de NYT overeenkomt met wat Ayaan Hirsi Ali heeft gezegd.
  Wat ik er zelf van vind? Hetzelfde als ik vond van het feit dat Ayaan een beetje heeft gesjoemeld met haar vluchtelingenverhaal: dat ik het verklaarbaar en invoelbaar vind, er zoals bij vele andere vluchtverhalen niet zwaar aan til, omdat in haar geval het achterliggende vluchtverhaal voor mij zwaarder weegt.
  Ook dit sympathiseren met de Muslim Brotherhood (wat dus niet hetzelfde is als lid zijn van!) is in de gegeven context verklaarbaar en invoelbaar. Ikzelf ben als 16-jarige teener via een heel godsdienstig vriendinnetje per abuis verzeild geraakt in een zeer dominante Youth for Christ groep en het heeft me veel moeite gekost, na meer dan een jaar regelkmatig deelnemen aan die groep los te komen van de manier waarop ik daar gemanipuleerd werd. Want dat werd ik.

  Maar juist van Ayaan Hirsi Ali verwacht ik daarom, dat ze als geen ander kan begrijpen wat moslimjongeren kan bezielen en wat vele asielverzoekers doormaken. En dus verwacht ik van haar, zeker omdat ze invloedrijk politicus is, een andere houding.
  Dat wel.

 16. Ik heb wel meer verhalen over Hirsi Ali gehoord, waarvan ik aanneem dat er een paar waar zijn ook, en ik neem aan dat de politieke leiders die ook kennen. Ook die van de oppositiepartijen. Ik weet niet wat hun motieven zijn om daar geen gebruik van te maken, misschien is het gewoon fatsoen. Als je niet wilt dat vluchtelingen die in nood een keer gelogen hebben er meteen worden uitgeknikkerd, dan gebruik je dat als argument ook niet tegen Hirsi Ali. Al is dat verleidelijk omdat ze nu zelf de kant kiest van de partij die het andere vluchtelingen zo moeilijk maakt. Ik ben nooit nagegaan wat er waar van is, en dat is omdat ik het niet op de persoon wil spelen. Het is juist die andere kant die zo graag doet aan karaktermoord. Al is het waar dat het haar geloofwaardigheid niet groter maakt als ze zelf sluipwegen gebruikt heeft om Nederland in te komen en vervolgens van harte in haar partij bezig is om andere vluchtelingen die hetzelfde doen te weren. Maar haar geloofwaardigheid is wat mij betreft al niet geweldig, omdat ze vaak voor de media van alles verkondigt, zoals dat er dringend meer gedaan moet worden voor gedumpte vrouwen, of tegen besnijdenis, om dan vervolgens geen poot uit te steken voor haar landgenoten die tegen besnijdenis vechten en geen kik te geven als haar eigen partij de tijd dat vrouwen moeten wachten op een zelfstandige verblijfsvergunning weer eens wil verhogen. Ook wil ik niet meedoen aan speculaties over haar traumatisering en dergelijke, ik heb net een commentaar dat het in die richting zocht niet geplaatst. Ik heb zelf wat traumatische ervaringen achter de kiezen, het is geen argument. We gaan hier geen psychiater spelen. Ik ken veel mensen die in hun jonge jaren naar de ene of de andere kant erg radicaal zijn geweest, vind ik ook geen argument. Al stel ik het op prijs als mensen daar, net als Farah Karimi, eerlijk over zijn, dat maakt ze tenminste betrouwbaarder. Ik houd het liever op inhoudelijke politieke kritiek: maakt ze waar wat ze als politica belooft. Het antwoord is nee. (Ik wacht nog op degene die de moeite wil doen om eens haarfijn op een rijtje te zetten wat ze aan de ene kant heeft toegezegd en wat ze daar aan de andere kant van waar gemaakt heeft – ik denk dat het geen mooi beeld op gaat leveren) Maakt ze het waar als ze zegt dat ze moslimvrouwen wil bevrijden. Het antwoord is nee. Dat is erg genoeg.

 17. Open brief aan Ronald Plasterk

  Twintig jaar geleden was ik, samen met een Franse vriend aan het twisten welk van de twee het vreemdeling onvriendelijkste land was – Nederland of Frankrijk?
  Hij, om de titel voor Frankrijk binnen te halen, bracht ‘de mission civilisatrice’ en het Franse voetbalelftal naar voren. Ik, om het toen nog-niet-veel-aan-de-hand Nederland te verdedigen, voerde, demagogisch aan, dat je H. Janmaat niet kon vergelijken met Le Pen. De discussie duurde lang. Wij waren het niet met elkaar eens. Op het eind zei de Fransman enigszins bezwerend: ‘weet je José, Nederland is een goed land voor zielige, behoeftige buitenlanders, Frankrijk is meer geschikt voor briljante buitenlanders!’ Ik dacht, wat een onzin! Maar het bleef al die jaren door mijn hoofd spoken.

  In uw stuk, ‘Lawaaipapegaai’ in de Volkskrant van 15 juli, bekritiseert u Afshin Ellian. Ik wil niet opnieuw demagogisch doen, en gelijk gaan beweren dat u, met uw stuk, het ultieme bewijs levert voor de ‘Franse stelling’. Maar u voert wel verdomd sterke argumenten aan: ‘Als Afshin Ellian geen buitenlander was geweest…’; ‘Men vindt dat hij voor een buitenlander al redelijk Nederlands spreekt …’; ‘De troetelallochtoon van rechts….’

  Volgens mij bent u het schoolvoorbeeld van de linkse intellectueel met een genetische predispositie om buitenlanders te zien als een grote zwarte massa, in het beste geval als des bon sauvages. Op vakantie in Turkije, Iran of Marokko, wilt u de romantiek van sjofel geklede mannetjes op ezeltjes beleven, anders gaat u klagen bij de vakantieman. ‘Maar nu lopen Ellian en Hirsi Ali in hun mooie pakjes, ze zijn binnen’ – zoals u het licht demagogisch (mag geen naam hebben) in uw stuk verwoordde. U was even vergeten dat de zwarten bon noch sauvages zijn, zij hebben precies dezelfde vervelende hebbelijkheden als u en ik.

  U zegt: ‘Ellian raakte terecht bekend als ervaringsdeskundige die het Iraanse regime van binnenuit kende, en bekritiseerde. Hierna is het ergens misgegaan.’

  Met Ellian is nergens iets misgegaan – afgezien van het feit dat hij op het ogenblik van staatswege beschermd moet worden – hij weet als geen ander wat in z’n land is gebeurd met de linkse Iraniërs in de begintijd van Ayatollah Khomeiny. Ze mochten van de Grote Ayatollah even aan de macht ruiken, terwijl de Mullah’s, ondertussen, een beducht en sinister repressieapparaat opbouwden. Toen ze daarmee klaar waren, hebben ze al die naïeve linkse Perzische Plasterkjes bij bosjes onthoofd. Voilá. En en passant nog een paar tegenstanders, die inmiddels in het buitenland vertoefden, zoals o.a. de ex-premier, Chapour Bakhtiar, die naar Frankrijk gevlucht was.

  En u zult zeggen: ‘wat heb ik hier mee te maken?’ Weinig. Maar kunt u zich niet een beetje meer inleven in de ziel van de dissident? Vindt u het zo gek dat Ellian ‘daarbij een toonhoogte kiest die onder Nederlandse scribenten niet voorkomt.’ Ik niet. Nederlandse scribenten hebben niets om handen om zich druk over te maken, en als ze het hebben, willen ze het zo snel mogelijk verdringen, want ze houden niet van al te sterke tegenstellingen. De Nederlandse intellectueel waant zich voortdurend op een enorme verjaardagspartij, en op verjaardagen is het not done (dat heb ik geleerd in mijn inburgeringscursus) controversiële onderwerpen aan te snijden – het is niet gezellig… De slaapverwerkende HJA Hofland is het resultaat, Barend & Van Dorp het hoogst haalbare en u valt nog best mee! Daarom was Theo van Gogh ‘een eenling en daarom zo onvervangbaar’, zoals Paul Scheffer onlangs zo treffend zei.

  U zegt: ‘Ellian heeft de rol op zich genomen van de ultrarechtse criticus van multiculti soft links.’

  Ik zou graag wil weten welke logica u hanteert om rechts en links etiketten te plakken? Want dat praat makkelijk. Ik ga er voor het gemak vanuit dat u links bent, dus (moreel) goed. Is Stalin links, dus óók goed? En, om in dezelfde contreien te blijven, is Gorbashov dan rechts, dus slecht? Was de Sjah rechts en Khomeiny links? En zijn de soft links goed, als ze demonstreren tegen de Amerikanen? Maar niet tegen Saddam, en óók niet voor Darfur? De Koerden in Noord-Irak, die thank you Mr. Bush(en), omdat zij straks, met al die olie, zich makkelijk kunnen permitteren om elk weekend, met hun kroost, boodschappen te doen in de P.C.Hooftstraat … Bij wijze van spreken! Niet gelijk in paniek raken… Maar, zijn die nou goed of slecht?

  En om deze onzin af te ronden. Zijn de politici die het uitzettingsbeleid toentertijd hebben geëntameerd: Kosto, Schmitz (die de familie Gümüs het land heeft uitgezet, kunt u zich nog herinneren?) en J. Cohen, goed, omdat ze links zijn? En is mevrouw Verdonk, die niets anders doet dan wat de anderen al eerder gedaan hebben, slecht, omdat ze rechts is? En is Pim Fortuijn heel goed, omdat hij, in tegenstelling tot alle anderen, een generaal pardon wilde voor alle in het land aanwezig illegalen?

  ‘Minister Rita Verdonk voert een beleid waarin ze bewust en vooropgezet situaties creëert …’, zegt u.

  Meneer Plasterk, is dit niet erg overdreven om Mevrouw Verdonk als een soort Steven Spielberg van de Nederlandse politiek te schetsen, die alles in scène zet? Wij leven niet in Cuba of in Noord-Korea, bij uw linkse vrienden! (een beetje demagogie is mij óók niet vreemd). Waarom heeft u geen morele bezwaren tegen iemand die de hand van iemand anders weigert? Is dat omdat de imam bij u vakantie herinneringen oproept, van eerder genoemde sjofel geklede zielige mannen op ezeltjes? Zou u het óók pikken, als een Hollandse man de uitgestoken hand van uw vrouw zou weigeren? En zo niet, waarom een lagere morele maatstaf leggen t.o.v. de ‘ander’, acht u ‘hem’ minder? Minder in staat tot ‘normale’ omgangsnormen? Onderschrijft u dan wat Pierre Heijnen, wethouder te ’s-Gravenhage, in november 2004 op het Terra College zei: ‘We moeten mensen in een kwetsbare positie niet kwetsen. Tegen een blinde zeg je ook geen blinde?’

  Ik denk dat de Fransman toch gelijk had, toen hij twintig jaar geleden beweerde dat ‘Nederland is goed voor zielige, behoeftige buitenlanders – Frankrijk is beter voor briljante buitenlanders!’
  Als ik Afshin Ellian, Silvain Ephimenco, Ayaan Hirsi Ali of Hafid Bouazza zou zijn, zou ik op korte termijn politiek asiel vragen in Frankrijk…

  Carmo da Rosa
  (23 augustus 2005)

 18. Anja Meulenbelt:
  “Als Afshin Ellian geen buitenlander was geweest dan was hij allang door commentatoren aangepakt. Men vindt dat hij voor een buitenlander al redelijk Nederlands spreekt, en ontziet hem.”

  Als u het Nederlands van Afshin Ellian “redelijk” noemt, heeft u misschien zelf nooit geprobeerd op latere leeftijd een taal te leren beheersen? Ik wel, en ik weet hoe moelijk dat is. Ik durf Ellians Nederlands best heel erg goed te noemen, ook al maakt hij een heel enkele keer wel eens een foutje.

Reacties zijn gesloten.