Had ik toch gezegd? (2)

Ik was er in de Eerste Kamer zelf bij toen Verdonk de historische woorden sprak: “in Nederland worden geen minderheden bedreigd”. Dat zei ze in de week na een hele reeks van aanslagen op islamitische scholen en moskeeen. Verdonk wist het tot voor kort ook heel zeker dat er geen sprake was van discriminatie tegen allochtonen. De aanwijzingen stapelden zich op, van het Meldpunt Discriminatie, van de allochtonenorganisaties, dat er wel degelijk sprake was van discriminatie, in het uitgaansleven, bij stages, bij sollicitaties. “Bewijzen ‘jullie’ dat eerst maar, ik heb daar nog niets van gezien”, zei Verdonk, waarmee ze de indruk bevestigde die er inmiddels al was: Verdonk is er niet voor alle burgers. Als allochtone burgers zich bij haar melden met hele reeele problemen, dan was het antwoord meestal een variant op het thema: ‘ze’ hebben een te laag incasseringsvermogen.

En kijk: nu is het kennelijk toch doorgedrongen dat als je wat wilt doen tegen de radicalisering onder een deel van de jongeren, je ook wat aan de reeele discriminering moet doen. Verdonk en Donner komen met twee nota’s, waarin onder andere wordt gepleit voor de instelling van een commissie discriminatiebestrijding. Nu zijn het opeens niet meer de allochtone jongeren zelf die ‘weerbaarder’ moet worden, nu is het eindelijk een kwestie geworden van de samenleving.

De nieuwe commissie discriminatiebestrijding moet het voor mensen makkelijker maken om hun klachten te uiten. “Het kan niet zo zijn dat beledigende opmerkingen uit het eigen kamp worden vergoelijkt met een beroep op de vrijheid van meningsuiting en dat tegelijkertijd wordt gevraagd om een verbod van dergelijke uitingen in het andere kamp. Mensen die zich gekwetst voelen moeten ergens terecht kunnen zonder meteen een rechtszaak te hoeven beginnen” , aldus Donner, in Trouw vanochtend.

Ik heb de nota’s nog niet gelezen. Ze zijn aangeboden bij de Tweede Kamer. Laten we nog maar even hopen dat het wat voorstelt en laat ik niet meteen roepen hadden we toch gezegd.

8 gedachten over “Had ik toch gezegd? (2)

 1. Anja,

  Je neemt me de woorden uit de mond. Als ik discussieer met familie, vrienden, bekenden, en het gaat over hoofdthema’s zoals inkomensongelijkheid, privatiseringen, integratie heb ik het inderdaad ook telkens weer: “De SP wist het natuurlijk al dat het fout zou gaan, maar niemand luisterde… De SP werd voor gek verklaard, maar kreeg keer op keer gelijk…”

 2. Dat Verdonk en Donner met dergelijke nota’s komen is mijns inziens opportunistische calculatie. Verdonk heeft in het begin de opdracht gehad om, even simpel gezegd, zoveel mogelijk nieuwkomers eruit te schoppen, met name Noord-Afrikanen, en nu Verdonk en Donner zoveel zaken verziekt en verkloot hebben, in combinatie met de komende verkiezingen proberen ze zich te redden.

  Wat mij betreft moet eerst de racistische denkbeelden BINNEN de politieke partijen worden aangepakt en het huidige populisme in de politiek (zowel landelijk en vooral op gemeentelijk niveau) worden bevraagd. Dat lijkt me een goede eerste taak voor de op te richten commissie.
  Immers, de meeste racisten voelen zich gesteund door partijen, ook de actieve.

 3. Hoewel ik al vahn meet af aan heb gezegd dat je radicalisering tegengaat door discriminatie tegen te gaan vindt ik het tragisch dat dit de motivatie is om iets aan het discriminatieprobleem te doen.

  Ik zie mezelf al binnenkomen bij mijn vaste shoarmatent als vertegenwoordiger van de autochtone bevolking.
  “Salam Aleykum, meneer Aladin. Weet u wat? Vanaf vandaag ga ik u niet meer discrimineren omdat u anders mijn huis opblaast.”

 4. Het is al eerder gezegd op deze site. Dat in Nederland discriminatie en racisme meer dan ooit de kop opsteken wordt van alle kanten onkend. We discrimineren immers niet maar “hebben inhoudelijke kritiek op de islam”. Zonder enige kennis van zaken groepen collectief (nee, niet alle moslims maar wel de overgrote meerderheid) als fout aanduiden, heeft volgens mij alles met racisme te maken.

  Wat dat betreft doet slecht voorbeeld slecht volgen, want politici maken zich aan de zelfde uitlatingen schuldig en zijn in die zin tegelijkertijd de legitimatie van het ‘borreltafelpraat’

  Ik hoop dat met de instelling van de commissie discriminatiebestrijding een duidelijke boodschap zal afgeven: discriminatie wordt niet getolereerd!

 5. Evenals Sonja heb ik zo mijn twijfels over dit regeringsvoorstel. Het komt inderdaad zeer opportunistisch over, gezien de tot nu toe door het kabinet gevoerde politiek en de kennelijke angst voor een afrekening bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er bestaan toch immers al lang antidiscriminatiewetten en een Commissie Gelijke Behandeling e.d.? De regering moet eerst maar eens laten blijken op een serieuze manier de bestaande regelgeving te willen implementeren, in plaats van weer -zo vrees ik- met een nieuw doekje voor het bloeden te komen.

 6. Verdonk heeft de oplossing bedacht!
  Ze gaat stappen met allochtonen om te laten zien dat er niet wordt gediscrimineerd.
  Behalve dat mevrouw meegaat worden de horecagelegenheden die ze gaat vereren met een bezoekje ook nog van te voren ingelicht:
  Zie je wel het zit tussen jullie oren!
  In Nederland is geen discriminatie alleen maar kwajongens en allochtonen met een laag incasseringsvermogen.

 7. @ Saida (6):

  Ja, Saida, Razende Rita is de vleesgeworden tolerantie. Haar aanpak in deze is geheel overtuigend en zal elke twijfelaar aan de goedheid van deze vrijheid-blijheid-samenleving met stomheid geslagen doen zijn.
  Rom-bom-bom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *