KORT

KORT vandaag:
Alternatieve troonrede
Alternatieve begroting
LLiNK en de rapscene in Gaza
Taalunieversum en allochtonen
De Rotterdamwet.


KORT is de nieuwe rubriek voor korte berichten, bijeenkomsten, verwijzingen, aanbevelingen. Het is bedoeld als service, niet als discussiebijdrage. Commentaren worden alleen bij uitzondering geplaatst.

SP. Op maandag 19 september zal onze Koningin-voor-één-dag de Alternatieve
Troonrede
uitspreken. Het evenement vindt plaats van 12.00 – 13.00 uur op De
Plaats, bij het Binnenhof.

ALTERNATIEVE BEGROTING SP: FORS INVESTEREN IN PUBLIEKE SECTOR
In de Alternatieve Begroting van de SP wordt gekozen om aanzienlijk meer te
investeren in zorg, onderwijs en sociale voorzieningen. De hoge energie- en
brandstofprijzen worden gecompenseerd met 130 euro korting op de
energierekening en verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor mensen met
een benzine- of LPG-auto. Voor mensen met een minimuminkomen zou de
koopkracht moeten worden verbeterd door het Wettelijk Minimumloon met 2% te verhogen. Lastenverlichting voor het bedrijfsleven zou vooral ten goede
moeten komen aan startende ondernemers en het kleinbedrijf.

LLiNK: de kleinste omroep met de grootste idealen is van start gegaan.
“LLiNKvertegenwoordigt een stroming van mensen die zich betrokken voelt bij medemensen en hun leefomgeving. Mensen die op hun eigen manier een bijdrage leveren of willen leveren aan een betere wereld. Tot deze stroming behoren groeiende maatschappelijke groeperingen als praktisch idealisten, nieuwe geëngageerden en de betrokken wereldburgers.”

Vrijdag de 23ste: de rapscene in Gaza (Had ik ook nog nooit van gehoord)

Nederland 3 kicks ass vanaf 23 september
15 september 2005
Vanaf 23 september elke vrijdagavond om 19:55 uur MoveYourAss op Nederland 3! In de eerste uitzending brengt MoveYourAss onder andere een reportage over de rapscene in Gaza. Hierin een ander perspectief op het dagelijks leven in de bezette gebieden en de manier waarop jongeren hiermee omgaan.
Wel eens gehoord van clowndancing of crumping? Onze reporters gaan op zoek naar de bron en de visie achter deze movement.

Nog niet uitgekeken/uitgedacht over de vraag of het woord ‘allochtonen’ nu wel of niet kan? Ga naar Taalunieversum

En voor wie het nog niet wist, en het niet had verwacht: De SP heeft in de Tweede Kamer tegen de “Rotterdam-wet” gestemd, samen met GroenLinks. Die gaat nu naar de Eerste Kamer, waar we wederom tegen zullen stemmen. Wordt vervolgd.

(met dank aan Anneke en Clara)