De UvA en Hirsi Ali

Bij de Opening van het Academische Jaar van de Universiteit van Amsterdam was Ayaan Hirsi Ali uitgenodigd om het woord te doen. Daar was niet iedereen gelukkig over. Waarom nou uitgerekend Hirsi Ali? Er kwam protest, er ontstond een debatje, voornamelijk gevoerd in Folia Civitatis, want het is voorspelbaar dat de uitnodiging heibel zou veroorzaken. Zoals Bram de Swaan gisteren zei: Hirsi Ali heeft een groot talent om tweedracht te zaaien. Hij zei nog meer, de Swaan, gisteren in een debat aan de universiteit, georganiseerd door Machiavelli. Uw verslaggeefster was aanwezig.


(Meindert Fennema en Annelies Moors)


(Marcel Maussen)

Een collegezaaltje vol met voornamelijk studenten. Een zwaar panel: professor Annelies Moors, die een brief had geschreven in Folia, professor Jos de Beus die daar weer op had gereageerd, drs. Miryam Aouragh, die het protest leidde, professor Bram de Swaan die in het bestuur van de UvA zit en medeverantwoordelijk was voor de uitnodiging, drs. Marcel Maussen waarvan mij niet duidelijk werd wat hij daar deed, en voorzitter professor Meindert Fennema.

Fennema deed de aftrap. Hij had er over nagedacht wat nou het misverstand was. De ene positie: Hirsi Ali is uitgenodigd omdat ze bedreigd wordt en de universiteit opkomt voor de vrijheid van meningsuiting. In dat geval, zei hij, hadden we destijds ook Janmaat moeten uit nodigen. De andere positie: dat de universiteit is gevallen voor de neoliberale beginselen, en vooral uit was op publiciteit. Hadden de mensen die dat denken ook geprotesteerd als Mandela was uitgenodigd?

Er is een inhoudelijk verschil tussen ‘dit moet kunnen en daarom moeten we het ook willen’, en ‘waarom zouden we dat willen, die mevrouw krijgt al aandacht genoeg’.

Annelies Moors krijgt het eerst woord. Die legt uit waarom ze de moeite heeft genomen om in de pen te klimmen. Omdat ze er zich aan had geergerd dat Hirsi Ali was uitgenodigd – met een ideologisch doel. De zin waarmee Hirsi Ali was aangekondigd was omdat ze ‘wereldwijd erkenning geniet vanwege haar strijd tegen de onderdrukking van moslimvrouwen’. Moors deelt Hirsi Ali’s analyse niet, die er kortweg op neer komt dat moslimvrouwen onderdrukt worden omdat dat in de koran staat en de moslims de koran letterlijk opvolgen. Het gevolg van het verspreiden van die opvatting is een grotere kloof tussen moslims en niet-moslims. Waarom Hirsi Ali uitnodigen als woordvoerder van moslimvrouwen, terwijl er zoveel vrouwen zijn die daar al jarenlang werkelijk voor opkomen? Uitgesproken meningen zijn niet slecht, maar om iemand als woordvoerder op te voeren zou toch enige erkenning vragen van de vrouwen die ze zegt te vertegenwoordigen, en die is er niet. De erkenning die Hirsi Ali krijgt komt niet van de zijde van de moslimvrouwen, maar van de zijde van de dominante groep in Nederland.
Jos de Beus is erg paternalistisch opgetreden door er van uit te gaan dat een universiteit uitspraken moet doen over de wenselijkheid van hervormingen binnen de islam – dat moet hij maar aan de moslims zelf overlaten.


(Jos de Beus)

Jos de Beus: waarom ik het wel goed vond om haar uit te nodigen, is omdat ik opkom voor het recht op afvalligheid. Ik heb gelezen dat dat binnen de islam heel moeilijk ligt. Ik vind de strijd voor het recht op afvalligheid belangrijk, ik vind de strijd voor emancipatie binnen de minderheden belangrijk en ik vind dat de UvA daar voor op moet komen.
Als het gaat om kritiek op Nederlandse mannen, dan moet dat kunnen. Maar als het gaat om kritiek op Turkse of Marokkaanse mannen dan ligt het opeens heel complex. Ik vind dat Hirsi Ali een belangrijke rol heeft gespeeld om zaken aan de orde te stellen, en dat zij dat binnen de VVD heeft gedaan en niet binnen de PvdA lijkt me bijzaak.

Wij zijn een seculiere universiteit, en ik vind dat wij een bijdrage moeten leveren aan de secularisering, reformatie, feminisering, hervorming, verzachting of hoe je het wilt noemen, van de islam. En daar zouden we ook Irshad Manji voor uit kunnen nodigen, of Nasr Abu Zaid, Ghanji, of Tariq Ramadan. De islam is belangrijk, en dat gaat ook ons aan, niet alleen de moslims. Tot zover de Beus.


(Miriyam Aouragh)

Miriyam Aouragh: Ik moet steeds opnieuw uitleggen dat we niet tegen een uitnodiging van Hirsi Ali waren, maar tegen de manier waarop dat is gebeurd. Een debat hadden we erg toegejuicht, maar er was geen sprake van een debat. Ze werd uitgenodigd om het Academisch Jaar de openen. Tot nu toe was die opening altijd een non-event – en ik begrijp dat de UvA dat een beetje op wou vijzelen, maar niet zo. Dit was een commercieel doel, om de pers binnen te krijgen.
Het was verkeerd om Hirsi Ali naar voren te schuiven als voorhoede van de emancipatie, want dat is ze nou juist niet. Ze is representant van de dominantie, niet van de kritiek daarop. En de dominante groep heeft niet het recht te bepalen wie de voorhoede is, dat moeten de mensen namens wie ze zegt te spreken zelf doen. Wij willen nou juist de mensen die onzichtbaar blijven een stem geven.

Reacties uit de zaal. Paul Aarts tegen Jos de Beus: nou noem je een aantal namen, Abu Zaid, die vaak op mijn colleges heeft gesproken, Ghanji, Ramadan. Dat zijn mensen die spreken op grond van een enorme kennis. En die plaats jij op een lijn met zo’n lilliputter als Hirsi Ali?

De Beus: ik weet niet of het waar is dat ze een kleine achterban heeft, als die klein is dan zou me dat spijten, en dan zou die er moeten komen.

Reacties uit de zaal:

Ze heeft een grote achterban, alleen niet onder de vrouwen namens wie ze zegt te spreken. Ze heeft een achterban van middelbare blanke mannen.

Als u echt achter de emancipatie van vrouwen zou staan, dan kwam u op voor baas in eigen buik en baas op eigen hoofd.


(Bram de Swaan)

Bram de Swaan, die eerder zijn beurt voorbij liet gaan wil nu ook wat zeggen. Voor mij is het beginpunt geweest dat ze met de dood bedreigd werd om wat ze heeft gezegd. Zij draagt de last met zich mee dat wat ze gezegd heeft beledigend wordt geacht door moslims.
Ik heb veel respect voor haar intellectuele capaciteiten, ik vond haar redevoering flauwekul, ik denk dat ze het met die achterban niet goed doet en ze heeft een groot talent om tweedracht te zaaien.

Er is geen sprake van een racistische hetze tegen de islam, maar er is wel sprake van een diepliggende afkeer van moslims. Er leeft onder de autochtonen een grote ondergrondse weerstand.
Bij de discussie over de islam twee dingen: het is niet specifiek voor de islam om vrouwen achter te stellen en te treiteren, dat gebeurt overal. En het blijkt heel lastig om daar wat aan te doen. Dat is hier de laatste honderd jaar met veel moeite een beetje veranderd, en dat gebeurde pas toen vrouwen meer macht veroverden, door onderwijs en werk, en het vermogen om hun eigen geld te verdienen. En ten tweede: de kritiek op hoe vrouwen binnen de islam worden behandeld is een uitstekende stok om de hond mee te slaan.

Betekent dat dat vrouwen binnen moslimkringen niet slecht worden behandeld? Jazeker, dat worden ze. Maar tegelijk komt het ‘ons’ wel erg goed uit om dat even aan te pakken, en daarmee de moslims aan te pakken. Ik weet dus niet goed hoe je voor die vrouwen op moet komen zonder dat de moslims daarbij het gevoel krijgen dat ze aangevallen worden. Hoe kun je een feministisch programma voor moslimvrouwen aanpakken, zonder tegelijk de moslims te kleineren. Ik ben er tegen om mensen als groep te kleineren. Moslims mogen ook geen kwaaie praatjes verkopen over homo’s of joden. Maar hoe moet je dan toch zaken aan de orde stellen als vrouwenonderdrukking – dat kan alleen als ‘jullie’, zeg ik maar even de zaal in, daar ruimte voor maken. Ik hoop dat jullie bereid zijn om je wat te laten zeggen, als dat beleefd gebeurt, ook als dat ‘de vijand’ in de kaart speelt.

(Ik had op dit punt zo mijn eigen gedachten. Ik herken wat de Swaan zegt: hoe moeilijk het is om aan de ene kant je mogelijke kritiek te uiten als je tegelijk weet dat dat ogenblikkelijk door het anti-moslimkamp wordt gebruikt tegen de moslims als groep. Maar hoe komt de Swaan toch op de gedachte dat de moslims zitten te wachten tot hij ze komt vertellen dat ze hun vrouwen niet moeten onderdrukken? Ook hij- De Beus vond ik nog erger – heeft dus kennelijk geen idee wat er op het vlak van vrouwenemancipatie allemaal al gebeurt. )

Miriyam Aouragh verbaast zich ook over het gebrek aan kennis bij de heren: er zijn al zoveel bronnen, er zijn al zoveel vrouwen – en mannen, die zich met emancipatie en hervorming bezig houden, er is zo ongelooflijk veel gaande – vraag het aan Anja Meulenbelt die daar zit, die is er vaak bij. (Dank je, Miriyam) Er heerst in Nederland een simpele opvatting: je bent moslim en dus onderdrukt, of je bent geen moslim meer en dan ben je geemancipeerd. Maar zo simpel ligt het niet. Laat dat nou eindelijk eens tot je doordringen.

Annelies Moors vult haar aan. Wat belangrijk is om je te realiseren dat in bijna alle landen, Marokko, Egypte, Indonesie, Iran, debatten gaande zijn over vrouwen en islam. We hebben daar in ons project Women and Islam ruimschoots aandacht aan gegeven. We hebben belangrijke vrouwen hierheen gehaald, zoals Amina Wadud. Daar, in die landen, wordt niet uitgegaan van die automatische stelling dat feminisme en islam niet samen kunnen gaan. Er zijn veel verschillende posities in te vinden, maar nergens wordt er zo simplistisch gedacht als hier aan de UvA. Zwarte vrouwen, zoals Gloria Wekker en Halleh Ghorashi uit Iran nu, hebben zich in Nederland al jaren ingezet voor de emancipatie van vrouwen. Iran is nu juist het land waar de meest vernieuwende visies zijn ontwikkeld, hoe je feministisch kunt zijn binnen de islam. Hoe komt het dat dat hier maar niet door wil dringen?

Terug naar de vraag: waarom dan uitgerekend Hirsi Ali uitgenodigd om namens de vrouwenemancipatie van moslimvrouwen te komen spreken? Jos de Beus geeft het nog niet op. Omdat ze het wel aandurft om kritiek te hebben op de mannen.

Nu wordt het me even te veel en ik val uit mijn zelfgekozen rol als verslaggeefster. Deed ze dat maar, zei ik. Gaf ze maar kritiek op de mannen, dan waren we weer thuis. Dan hadden we aansluiting. Wat ze doet is de islam aanklagen, over mannen heeft ze het helemaal niet. En dat is waar de Universiteit in meegaat als je haar uitnodigt als woordvoerster van een achterban die ze niet heeft.

Een Somalische studente beaamt wat er al is gezegd: Hirsi Ali, eveneens Somalische, spreekt niet namens de vrouwen, zelfs niet namens de vrouwen die haar het meeste na zouden moeten staan.
Een vrouw, met hoofddoek, die bijeenkomsten organiseert voor een moslim-studentengroep, klaagt er over dat het haar moeilijk wordt gemaakt om een zaal te bespreken, omdat er meteen gedacht wordt aan ‘de veiligheid’, ook als ze alleen maar een film willen vertonen. Bram de Swaan belooft hen ondersteuning. Er kwamen nog meer reacties uit de zaal. De meeste aanwezige studenten, het lijkt wel weer even op vroeger, zijn een stuk kritischer dan de heren uit het panel. Niet alleen omdat ze student zijn. Vooral omdat ze er erg veel meer van af weten. Dat was een goed debat. Ik moet zeggen: ik erger me vooral wild aan mannen die zeggen dat ze zo voor vrouwenemancipatie zijn, zoals De Beus, maar ondertussen geen enkele moeite hebben gedaan om te weten te komen wat die vrouwen doen en wat ze te zeggen hebben. Het nieuwe paternalisme, of is dat gewoon het oude nog?

26 gedachten over “De UvA en Hirsi Ali

 1. in je verslag komt de Beus erg over als een sulletje eerste klas. Is hij dat? Zijn opponenten kwamen veel sterker naar voren. Hiris Ali lijkt wel boegbeeld van de vrouwenemancipatie, maar is vooral woordvoerster van de bange, blanke, middelbare man.
  En: het zijn weer prachtige foto’s. Maak jij die? In elk geval iemand die van mensen houdt.

 2. ‘Paul Aarts tegen Jos de Beus: nou noem je een aantal namen, Abu Zaid, die vaak op mijn colleges heeft gesproken, Ghanji, Ramadan. Dat zijn mensen die spreken op grond van een enorme kennis. En die plaats jij op een lijn met zo’n lilliputter als Hirsi Ali?’

  Amen.

  AHA is een orkaan Katrina in een glas water. Orkaan Ayaan, klinkt goed.

 3. Beste mevrouw Meulenbelt,

  Ik ben een eerstejaars studente politcologie die gisteren ook bij dit debat aanwezig was. Ik viel over 1 punt gisteravond, waar u nu ook weer in meegaat:

  ” En dat is waar de Universiteit in meegaat als je haar uitnodigt als woordvoerster van een achterban die ze niet heeft”

  Ayaan Hirsi Ali zegt de woordvoerdster te zijn van onderdrukte moslima’s. In de zaal werd meerdere keren gezegd door vrij, onafhankelijke, studerende moslimvrouwen dat zij zich niet aangesproken voelen door Ayaan Hirsi Ali en zij dus geen deel uitmaken van haar achterban. Dat die achterban dus niet bestaat.Maar (probeert) Ayaan juist niet op te komen voor die vgrouwen die geen stem hebben, die vrouwen die onderdrukt zijn en niet openbaar kunnen maken dat ze een deel uitmaken van haar achterban?

 4. Beste Robin, als je het hele scala een beetje overziet binnen de moslimgemeenschappen, van vergaand vrije, onafhankelijke en studerende vrouwen aan de ene kant en nog nauwelijks bereikte, traditionele, vaak eerste generatie mirgantenvrouwen aan de andere kant, dan kun je bedenken dat het nou juist niet de laatste groep is die zich aangesproken zou voelen door het standpunt van Hirsi Ali. Maar ook onder die vrije, studerende enz. vrouwen heeft Hirsi Ali nauwelijks enige aanhang.

  Als ze werkelijk zou willen spreken voor de vrouwen die niet makkelijk openbaar zouden kunnen maken wat ze te zeggen hebben, dan zou ze toch op zijn minst moeten proberen kontakt met hen te maken. Dat zou ze bij Nisa al Nisa (ik ben de juiste naam even kwijt)langsgaan, waar het de vrouwen zelf zijn die geisoleerde vrouwen opzoeken om ze mee naar buiten te krijgen, dan had ze kontakt met de vele buurtgroepen waar al geemancipeerde dochters hun moeders meenemen, zoals ik tegenkwam in Naarden, dan had ze kontakt met de Blijf van m’n Lijf huizen en niet zoals ze nu deed daar alleen heen gaan om de vrouwen te vertellen wat goed voor hen was, dan zou ze kontakt hebben met de andere Somalische vrouwen, met de vrouwengroepen die zich bezig houden met vrouwenbesnijdenis, met Milli Gorus, met vluchtelingenorganisaties zoals het vrouwencafee voor vrouwen zonder verblijfsvergunning, met moeder-en-kind centra, en ik heb het dus nu niet over de elite van vrije en intellectuele vrouwen, maar over de groepen die hele gewone vrouwen bereiken. Dat doet ze allemaal niet. Ik ken verschillende organisaties die geprobeerd hebben om haar uit te nodigen, om naar hen te luisteren, om samen te werken. Ze komt niet, en waar ze komt alleen om te vertellen wat zij vindt, niet om te luisteren.

  En het is ook logisch, Robin, als je luistert naar de inhoud van wat Hirsi Ali te zeggen heeft: haar westerse antireligieuze neoliberale individualistische ‘verlichtings’denken is helemaal niet wat tradioneel denkende en traditioneel levende vrouwen aan zal spreken. Emancipatie gaat nu eenmaal stapsgewijs, en hoeft ook niet per se uit te monden in het standpunt van Hirsi Ali. Zoals ook Annelies Moors zei, met veel kennis van zaken, voor heel veel moslimvrouwen is het heel goed mogelijk om feminisme en islam te combineren. Die hebben geen boodschap aan Hirsi Ali.

 5. O, en Sybrand, ja, die foto’s maak ik zelf. Ik fotografeer nog veel korter dan ik schrijf en ik doe het met veel pelzier. Ik kijk ontzettend graag naar mensen en dat komt kennelijk over. Dank je wel.

 6. Waarom zoveel ophef over AHA. Zo geef je die vrouw alleen maar nog meer aandacht. Wat ze zo graag wil. En een universiteit is toch vrij in zijn keuzes, al is het een zwart schaap uit de politiek of ander milieu?

  En inderdaad is Ayaan geen vertegenwoordigster voor die vrouwen die daar zaten. maar dat is toch ook duidelijk? Want deze vrouwen worden niet onderdrukt. Dus waarom zon reactie? De vrouwen die onderdrukt worden, dus wat zij als haar achterban beschouwd, mogen helemaal niet verder studeren en mogen helemaal niet eens zonder begeleiding van een familielid of man daar aanwezig zijn. Dat is toch dacht ik wel duidelijk.

 7. Ik geloof dat de strekking van het debat geheel aan jou voorbij is gegaan, David. En de stelling dat Hirsi Ali’s achterban wel zou bestaan uit de vrouwen die niet zouden mohgen studeren is ook al uitgebreid weersproken. Want hoe traditioneler, hoe verder af van de doelen die Hirsi Ali stelt.
  En wel een erg clichebeeld van de vrouwen geef je, David. Ik denk niet dat je zelf veel moslimvrouwen, of liever gezegd eerste generatie migranten kent, anders zou je weten dat ook daar al heel veel verandert.

 8. Natuurlijk geef ik toe, dat ik al de vorige stukken en debatten hier niet gevolgd heb. Ik kom eigenlijk pas net voor het eerst hier langs.

  Ik ken echter wel degelijk moslimvrouwen, maar dat was in Spanje, mijn geboorteland. Maar in Spanje kon ik daar veel losser mee omgaan, dan ik tot dusver hier heb mogen ervaren. Ik hoop, dat ik daarom op zijn minst mag stellen dat er internationaal binnen de groep moslimvrouwen nog frappante verschillen te ontdekken zijn. Dat kan ik echter ook zeggen ten opzichte van mijn andere landgenoten. Ik denk dat de moslims in Spanje een stukje van onze manier van omgaan in dit opzicht hebben opgepikt. Ik vind het hier vaak veel stugger gaan. En afstandelijker. Maar goed, het blijft natuurlijk wel mijn eigen interpretatie.

  Ik vind eigenlijk ook wel, dat AHA geen achterban heeft en dat deze voornamelijk bestaat uit wat je noemt dus de blanke middenklasse hier in Nederland. Maar je zou dan wel op zijn minst kunnen zeggen dat het haar doelgroep is en dat ze haar doelgroep niet bereiken kan, dat is dan haar probleem en niet zozeer van die doelgroep zelf.

  groetjes en met dank voor je antwoord.

 9. Destijds bij die uitnodiging aan AHA vroeg ik me ook wat er toch in de UVA was gevaren. Ik kon er geen brood bakken van hun motivatie. Ik denk ook dat AHA haar eigen rol verkeerd beoordeelt.

  Toch kan ik me wel goed vinden in Jos de Beus’ motivatie, mits die anders wordt opgevat dan hierboven staat: “Jos de Beus is erg paternalistisch opgetreden door er van uit te gaan dat een universiteit uitspraken moet doen over de wenselijkheid van hervormingen binnen de islam – dat moet hij maar aan de moslims zelf overlaten.”
  Ik vind namelijk dat niet-moslims c.q. AHA en instellingen als de UVA die hervormimgen – die inderdaad en uiteraard een zaak van moslims zelf is – mag bevorderen, al was het maar uit welbegrepen eigenbelang. Maar dat eigenbelang overstijgt AHA door haar motivatie, namelijk opkomen voor moslimvrouwen, door te wijzen op ‘lastige’ passages in de koran.

 10. Dank je, David. Je bent nu duidelijker en het is prettig dat je vertelt vanuit welke ervaringen je spreekt. Ik ken moslims, in Gaza, als buitengewoon toegankelijk – en ondanks taal en cultuurverschillen heel makkelijk om mee om te gaan. Ik denk niet dat dat specifiek Spaans is, maar specifiek mediterraans. En als het hier stugger gaat, denk ik dat dat meer te maken heeft met de situatie hier, die erg gepolariseerd is. Ik heb trouwens helemaal geen moeite om te communiceren met migranten hier, ook niet met de eerste generatie. Het ligt er ook aan hoe je mensen benadert.

  En nog eens over haar doelgroep, zie in mijn dagboek van vandaag het stukje in Trouw waar ze ons nog eens uitlegt hoe zij vindt dat we moslims moeten benaderen. Denk je dat ze daar wat mee bereikt? Ik niet.

  En Arjan, ik denk ook dat we ons mogen bemoeien met de islam, maar het helpt niet wanneer we dat op paternalistische manier doen, wij zijn verlicht en nu gaan we jullie even uitleggen hoe je dat ook kunt bereiken. Het helpt ook niet als je geen idee hebt wat er al gaande is. Hervormingen kun je nooit van boven af mensen door de strot douwen, zei ook Bram de Swaan. Daar gaan alleen de hakken maar van in het zand. En overigens hebben kritische moslims ons ook nog wel wat te leren. Het is geen eenrichtingsverkeer. En over Hirsi Ali die ons heeft gewezen op de ‘lastige’ passages in de koran, dat heeft ze gedaan als illustratie van hoe achterlijk de islam is. En dat versterkt dus alleen de mensen die al tegen de islam waren in hun oordelen. Annelies Moors wees op de vrouwenbewegingen en op de koploopsters die ook niet weglopen voor de ‘lastige’ passages, maar daar wel erg veel meer van weten en laten zien hoe je die in de huidige tijd ook anders kunt interpreteren. Ik schreef daar onder andere ook op op dit weblog. Daar hebben de vrouwen zelf erg veel meer aan, en dus wij uiteindelijk ook. Het is erg opvallend dat Hirsi Ali nooit met maar een woord spreekt over de hervormingsbewegingen binnen de islam die al gaande zijn. En paradoxaal genoeg is ze daarmee het exacte spiegelbeeld van de fundamentalisten die zeggen er is maar een ware islam. Ze heeft zichzelf opgesloten in het paradigma dat ze zegt te willen bestrijden, en wenst geen enkel vertrouwen te hebben in de vrouwen – en mannen, die allang afstand hebben genomen van fundamentalisme en extremisme. Ik vind dus eerlijk gezegd dat ze geen enkele bijdrage levert aan de hervormingen binnen de islam en binnen de moslimgemeenschappen. En ze zet wantrouwende niet-moslims geheel op het verkeerde been.

 11. Anja,

  Hoe moslims hervormen dat moeten ze zeker zelf weten, en daar moeten jij en ik (niet-moslims) en de staat afblijven. Maar ik heb niet begrepen dat AHA er aan zit, ze wijst toch slechts op ‘lastige passages’ en daarbij wijzende op wat ze noemt – zeer onhandig – “de zuivere islam” die dan vervolgens achterlijk is.

  Natuurlijk gaan daar mensen mee op de loop. Ik denk echter dat die mensen wel degelijk open staan voor hervormde geluiden, als die die maar luider zouden klinken, en AHA overschreeuwen: “JAAA, we (wij imams) schreeuwen het van de daken, hier is de hervormde islam, hier kun je die horen en lezen”.

  Het is toch vreemd dat AHA niet overschreeuwd wordt, maar dat men in een aan de traditie loyale verdedigingsreflex schiet, door ook weer te spreken van de islam is dit of dat en geen onderscheidingen te maken.

 12. Je wilt nog steeds een geflatteerd beeld vasthouden van wat Hirsi Ali zegt. Ga even in Trouw lezen. Kijk even op wat ik daar in mijn dagboek van vandaag over zeg. Onhandig is een eufemisme in dit verband.

  Verder is Hirsi Ali niet het probleem van de moslims maar van ons. De moslims hebben eenvoudig geen boodschap aan wat ze zegt. In plaats van nu weer van imams te gaan verwachten dat ze maar moeten leren om harder te schreeuwen kunnen wij, om het met het kabinet te spreken, onze verantwoordelijkheid zelf nemen. Er moet sowieso meer geluisterd worden inplaats van meer geschreeuwd en zeker ook aan de autochtone kant. Iedereen die wil kan al weten dat het overgrote deel van de Nederlandse moslims gewone, democratische, aanspreekbare burgers zijn. Afgelopen ramadan maand waren er dagelijks bijeenkomsten waar autochtone burgers hartelijk welkom waren om hen beter te leren kennen. Niemand kan nu nog zeggen dat ze zich zo afsluiten. Ayaan Hirsi Ali zal haar eigen motieven hebben om door te gaan met het verspreiden van een paranoide islambeeld dat maar op een hele kleine groep van toepassing is. Het is aan ons om daar kritisch bij te blijven en niet maar alles voetsstoots aan te nemen. We kunnen er zelf op uit gaan om ons beter te laten informeren. Ik doe op dit weblog trouwens niets anders dan te laten zien hoeveel diversiteit er ook onder Nederlandse moslims is. Tot ergernis van de Ayaan-aanhangers die dat niet willen weten. Ik vind dat we op moeten houden om alle moslims voortdurend in de verdediging te douwen. Het is helemaal nergens voor nodig.

 13. Anja,

  Ondanks het vele gelijk dat je hebt over AHA, vind ik wanneer je zegt “Ik vind dat we op moeten houden om alle moslims voortdurend in de verdediging te douwen”, je een grote denkfout maken want die verdeding is helemaal nergens voor nodig: 1. waarom zeggen de hervormde moslims georganiseerd niet “ja, AHA heeft gelijk dat dat passages heel lastig zijn en met die passages zijn imams eeuwenlang en nog steeds op de loop gegaan”, en 2. waarom zegt een imam of moslimorganisatie (al was het maar zachtjes) dat hij/het een hervormde islam uitdraagt, en er de fraaie contouren van schetst?

  Daar zit volgens mij islamofoob en zeker islamotwijfelend (c.q. ik) Nederland op te wachten.

 14. Ik kan alleen maar herhalen wat ik al heb gezegd, Arjan.
  Er zijn allang moslims die die passages hebben uitgelegd, en die zijn al genoemd. Er zijn imams en moslimorganisaties die laten zien wat voor een islam ze aanhangen en dat nog steeds doen. Een islam-twijfelaar als jij zegt te zijn kan die heel makkelijk vinden. De islamofoben willen dat helemaal niet horen. Dus nog eens: hou eens op om de ‘bewijslast’ voortdurend aan de andere kant te leggen. Alles wat je weten wilt is al volstrekt beschikbaar.

 15. Beste Arjan,

  Er wordt enorm veel gezegd: dat sommige passages moeilijk zijn, dat misschien religieuze zaken anders zou moeten interpreteren, etc. Die gesprekken worden gevoerd binnen de moslimgemeenschappen in Nederland en daarbuiten. Er zijn ook vele publicaties geweest. Maar weet je wat ik zo jammer vind, dat mensen, de zgn. islamofoben of de islamtwijfelaars, dit allemaal niet voldoende vinden. Kennelijk hebben die mensen last van een buitengewoon superieuriteitsgevoel: pas als jij het doet op onze wijze, dan zijn we overtuigd. Zo werkt het in een democratische samenleving echter niet. Met elkaar maken we de samenleving en die samenleving is dynamisch en gelukkig niet in een keurslijf te persen.

 16. Hirsi Ali kent maar één vorm van islam, en dat is het fundamentalisme. Andere vormen van islam bestaan volgens haar niet. Vrouwen die binnen de islam willen emanciperen zijn voor haar niet relevant en daar luistert ze dan ook niet naar.

  Er wordt door gematigde, geëmancipeerde moslims vaak en luid geschreeuwd, maar de media hebben geen enkele belangstelling. Islam moet geportretteerd worden als achterlijk of op zijn best als exotisch. Moderne stemmen krijgen alleen aandacht als ze de islam bekritiseren, zoals Hirsi Ali, Irsjad Manji, Naima Tahir doen.

  Er is vorig weekend in Spanje een congres over moslimfeminisme geweest waar alle grote namen uit de hele wereld (VS, Egypte, Marokko, Iraan, Pakistan, India, Maleisië, Indonesië) aanwezig waren en hebben gesproken. Geen woord in de Nederlandse kranten…

  Lees daar meer over op http://www.feminismeislamic.org/eng/congress.htm Als je hun verhalen leest, begrijp je waarom Hirsi Ali irrelevant is en ze het debat alleen maar vertroebelt.

 17. Beste Hendrik,

  Het is mij inderdaad ook opgevallen dat de Nederlandse media daaraan geen aandacht heeft geschonken. Het fantoom dat door sommige “opiniemakers” en media gevoed wordt lust dit soort berichtgeving blijkbaar niet. Daarom ben ik het eens met de redenering van Imad. Men is bang dat het supereuriteitsgevoel door een andere beeldvorming uit hun handen waait. Het doet me denken aan een fragment uit de film the Mission.
  Daarin wilde een missionaris aantonen dat Indianen ook mensen zijn. Dit door een Indiaanse jongetje mooi te laten zingen. Het antwoord van de conquistador hierop was:”Papegaaien kunnen ook zingen, maar dit maakt van hen nog geen mens.” De Nederlandse media, sommige politici en sommige opiniemakers willen de moslims zelfs niet eens horen zingen.

 18. @Imad el Kaka: U schrijft: “Er zijn ook vele publicaties geweest”.

  Zou u mij een link naar die publicaties kunnen geven?

  Dank u.

 19. @ GJ Klaver:
  zie o.a. mijn site, dossier feminisme.
  (http://mysubmission.abubakker.nl/feminisme/feminisme.htm)

  @ Mo:
  Onderstaande zond ik naar de landelijke dagbladen en de NOS
  journaalredactie.

  Geachte redactie,

  Het valt me zo ontzettend van u tegen dat Ayaan Hirsi Ali en andere moslimhaters keer op keer uitgebreid aan het woord gelaten worden, maar dat een interessant evenement als het onderstaande, waar moslimvrouwen die er werkelijk wat toe doen vanuit alle uithoeken van de wereld bijeenkomen om over strategieën te spreken voor emancipatie van vrouwen in de islamitische wereld, in de Nederlandse media totaal wordt genegeerd. De lijnen die daar worden uitgezet zijn van net zo groot belang voor de islamitische minderheid in Nederland. Waarom doet de BBC het zoveel beter dan de Nederlandse media?

  Islam feminists urge gender jihad:
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4384512.stm

  Met vriendelijke groet,

 20. Blijkbaar denken ze in Europa en in de rest van de wereld anders over Mevr. Hirsi Ali, dan hier, op deze site.

  Is hier sprake van het groen-ogige monster genaamd jaloezie?

  ———————–

  “Ayaan Hirsi Ali awarded a prize by Norway’s Human Rights Service (HRS)

  At a meeting in The Hague today, Somali-born Ayaan Hirsi Ali, a member of the Dutch Parliament, was awarded the prize for “European Bellwether of the Year” by the Norwegian organisation Human Rights Service. The prize is bestowed annually upon a person or organisation that has made a distinguished contribution to integration by displaying courage and vigour in the attempt to ensure that new immigrants in Europe enjoy fundamental democratic rights such as gender equality, equality between people regardless of their country of origin, religious liberty, and freedom of expression. The previous recipient of this prize was Bertel Haarder, who won it in 2003 when he was Denmark’s Minister of Integration.

  HRS considers Ayaan Hirsi Ali to be the most important European politician in the field of integration today. She is a master at the art of mediating the most difficult issues with insurmountable courage, wisdom, reflectiveness, and clarity. It is a serious defeat for democracy that she no longer can enjoy the fundamental democratic right to freedom of movement.

  What was decisive for us at Human Rights Service in selecting Ayaan Hirsi Ali for this honour, was her struggle to ensure that Muslim children and women enjoy fundamental rights and opportunities in the democracies of Europe. Ayaan Hirsi Ali is a fearless guiding star who gives inspiration and courage to organisations, politicians, and other individuals involved in the most critical human rights struggle in today’s Europe.

  The award consists of two items. One of them, a painting by the distinguished Pakistani artist and feminist Humera Ejaz, is Ms Ali’s to keep. The other item is a camel bell, which after a year will be passed on to next year’s “Bellwether”

  After presenting the award, HRS will hold political discussions with Ms Hirsi Ali about the challenges that face Europe in general, particularly those involving forced marriage, genital mutilation, honour killing and the dumping of children and young people in their ancestral homelands.

  Hege Storhaug, information officer

 21. Beste Anja,
  Wat een goed verslag van de bijeenkomst. Het was erg prettig om de Beus een keer in het defensief te zien. Ik hoorde dat Machiavelli een vervolg op de bijeenkomst wil organiseren. Het is goed dat antiracisme haar argumenten weer op een rijtje krijgt en dat de studenten zich niet lieten intimideren door die professoren op het podium.
  Succes!

 22. Dat er in andere landen anders gedacht wordt over Hirsi Ali is bekend, mevrouwmeneer Klaver. Dat is ook geen kunst, want daar zien ze alleen de buitenkant en niet wat wat Hirsi Ali in Nederland wel en vooral niet aanricht. Al opgevallen dat Hirsi Ali op de tv nog verkondigde dat de overlevenden van de brand niet uitgezet moesten worden? En nu haar minister Verdonk ze wel wil uitzetten, heb jij Hirsi Ali nog gehoord? Zo gaat het dus meestal. En dat zien ze in het buitenland niet.
  Dat non-argument van jaloezie is de meest gemakzuchtige manier om niet in te hoeven gaan om de genoemde argumenten. Bevalt de boodschap niet, schiet maar op de boodschapper.

 23. Zag Hirshi Ali gisteravond in gesprek met de redacteur van de nieuwszender Al jazeera. Al jazeera gaat een engelstalige nieuwszender oprichten, ben ik persoonlijk erg blij mee. Maar de vraag van AHA was hoe er met vrouwen omgegaan wrodt bij Al jazeera. waarop de redacteur zei dat ze een speciaal prograama voor vrouwen ehbben wat heet ‘alleen voor vrouwen”. Ik kijk hier wel eens naar, en het is een erg goed programma. vele issues belangrijk voor vrouwen worden hier aan de kaak gesteld. maar Al jazeera heeft ook vele vrouwelijke nieuwslezers en correspondenten zoals daar zijn Guevarra Buheli en Sherin Abu Akli.Er zijn er meer maar dit zijn de meest bekende. Bij het horen van deze vraag van AHA dacht ik echt dat dit weer typisch een AHA vraag was. het is een Arabische zender dus zullen er wel geen vrouwen aan bod komen. Integendeel dus, en ze zou haar huiswerk wat beter moeten doen.

 24. Mooie verslag beste Anja, eline saglik: gezondheid aan je handen. Dus die AHA gaat nu ook universiteiten veroveren, hoe zijn die proffeseron proffesor geworden als zij door populistische wind laten slingeren, zonder enige wetenschap over emancipatie? Tja in wat voor tijden zijn wij beland… als ik naar AHA kijk zie ik alleen maar zeer getraumatiseerde vrouw die goed weet aandacht te trekken. Allochtonen worden meestal bekritiseerd met dat allochtonen meestal de zielige uithangen, wat doet eigenlijk AHA anders/ Waarom is er zoveel empathie voor haar wonden en wensen en niet voor duizenden allochtone vrouwen die in deze samenleving hun plek, die hulp zoeken om deelname aan de samenleving te bevorderen en die toch 10 keer harder werken dan die AHA. Ik schaam me voor dat er nu zo’n oppervlakkig debatten worden uitgevoerd. Eigenlijk moet ik diet geen debat noemen want er wordt elke dag alleen maar wat opgelegd. Jammer, heel erg jammer vind ik en ik verlang steeds meer naar een echte inhoudelijke discussie, daarom bedank ik Anja voor deze mooie site: Bedankt, ik ben blij dat je bestaat.
  groetjes uit Rotterdam
  Hatice

 25. @GJ Klaver (20: Het is geen wonder dat de Noorse “Human Rights Service” Hirsi Ali een prijs wil geven. De organisatie blijkt voorstaander van zeer stringente immigratiebeperkingen te zijn, en ziet de Islam als de ‘grootste dreiging voor democratie en Europa’:

  “Her [Hege Storhaug’s] group, Human Rights Service, is giving Hirsi Ali its ‘Bellwether of Europe’ prize this month. ‘I think she is doing a great service to democracy and the future, because Islamism is the biggest threat to democracy and to Europe,’ she said.” uit The Dutch-Muslim Culture War” van Deborah Scroggins.

  Het is ook opmerkelijk dat de organisatie de Deense minister Bertel Haarder een prijs heeft gegeven. Hij was verantwoordelijk voor de invoering van anti-immigratie wetten in Denemarken. Het resultaat: echtpaare die niet aan de Deense criteria voldoen wonen in Zweden (dan vallen ze onder EU regels) en forenzen elke dag over de brug tussen de twee landen.

 26. Wat mij verbasst is, dat de discussiedeelnemers het doorgaans de gewoonste zaak van de wereld vinden om ervan uit te gaan, dat ze het recht hebben te werken aan de verandering van de islamitische normen in de islamitische cultuur hier en in de islamitische wereld. Alleen de wijze waarop dat dan zou moeten gebeuren, geeft gekrakeel in het kippen hok, niet het feit op zich.

  Die opstelling gaat uit van een etnocentrisch denken op basis van superioriteitsgevoelens. Men vindt de eigen normen beter en vindt tegelijk, dat men de eigen normen ingang mag doen vinden in de islamitische cultuur, waarbij de nodige druk in veel gevallen geoorloofd wordt geacht. Dat heet dan racisme.

  Dat is des te vermakelijker, omdat velen, die zich dat etnocentrische superioriteitsdenken niet bewust zijn, juist anderen vaak de maat nemen, als het gaat om vermeende racistische uitingen.

  Overigens zou er gewoon erkend moeten kunnen worden, dat bepaalde culturen mogelijk zo ver van elkaar afstaan, dat vreedzaam samenleven bijna onmogelijk is. De consequenties daarvan zouden in het beleid dan naar voren moeten komen.

Reacties zijn gesloten.