Ramadan en Aboe Jahjah

Het had de organisatoren, Ettaouhid onder andere, een jaar gekost om deze twee charismatische en als spreker veel gevraagde mannen bij elkaar te krijgen. Maar voor een uitverkochte zaal, achthonderd mensen, spraken ze gisteren in Rotterdam.

Dacht het wel, meteen feest. Jij ook hier? Natuurlijk. Najim, Leyla, Esma, Marjo, Baukje, Mohammed, Yassin, Joost, Funda, Melda, Loubna, Ibrahim, Ozden, Zakaria, Alia en nog veel meer. Ik maakte kennis met een van de meiden van Halal, Esmaa. Kwam voor het eerst de jongens van Wij Blijven Hier, Faysal en Umar in het echt tegen. En constateerde weer eens hoe jammer het is dat er niet meer autochtonen waren komen luisteren. Zo’n buitenkans om nu eens echt te horen waar het om gaat en wat er leeft onder de moslimmigranten in Nederland. Om twee van zulke inspirerende denkers mee te maken.

Burgemeester Opstelten was er ook, en kon het niet opbrengen om in zijn speech even een paar woorden in het Engels tegen de gasten te zeggen, en gebruikte zijn tijd voor de promotie van zijn eigen Rotterdamplan. En verdween meteen nog voordat de sprekers een woord hadden gezegd. Kan dus nog wat leren van Arabische wellevendheid, over normen en waarden gesproken en presenteert Rotterdam een voorbeeld hoe het niet moet.

Het onderwerp: islam en moslims in Europa, visies voor een harmonieuze aanwezigheid. Eerst Ramadan. Zette meteen scherp in. De vraag of de islam te verenigen is met de Europese democratie is de verkeerde vraag. De vraag of we als moslims volledig burgers kunnen zijn in Europa is misleidend. De vraag komt voor uit een beeld alsof er sprake is van twee geheel verschillende en gescheiden werelden die niet samen kunnen gaan. Dat is de verkeerde manier om een discussie te beginnen.

Ramadan:
De islam is een geloof. Een universeel geloof. Het zegt: ik geloof in God, in tawheed, de eenheid van God. En de islam is gebaseerd op de vijf zuilen. En op een aantal geboden en verboden. Is dat te verenigen met de Westerse democratie? Wis en waarachtig, want de Westerse democratie gaat uit van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van geweten. Met die vrijheid is er geen belemmering om je te houden aan de geboden en verboden. Niemand zal je in Europa dwingen om alcohol te drinken.

Verder: volgens de regels van de islam zijn we gehouden aan de Grondwet. Als gast of als burger: we horen het contract met een land te respecteren. We houden ons aan de wet, niet ondanks ons geloof maar in naam van ons geloof.

‘I am muslim by religion, I am European by citizenship, I am Swiss by nationality, I am Egyptian by memory, and I am a universionalist by conviction”. Gaat dat samen? Dat gaat heel goed samen. Ik ben niet een beetje Zwitsers, ik ben volledig Zwitser. Net als hier Nederlanders zitten. Als julie als Nederlandse moslims naar Frankrijk gaan en daar Franse moslims ontmoeten voelen jullie je Nederlanders.

Zeker is er veel mis in de culturen waar we uit voort komen. Er is sprake van ongelijkheid, van onderdrukking, zaken die toegeschreven worden aan de islam, maar die niet islamitisch zijn, en natuurlijk willen we dat veranderen.

Maar laat niemand je vertellen dat je een minderheid bent. Don’t put me in the religion minority box. ‘ Minderheidsburgers’ bestaan niet. Je bent een burger of je bent geen burger. Wie met mij praten wil spreekt met mij als burger. Wat we kwijt moeten is onze obsessie dat we een minderheid zouden zijn. Ook de slachtoffermentaliteit moeten we kwijt. O, houden ze niet van ons? Jammer dan. Als ze me geen baan willen geven vanwege mijn Arabische gezicht, dan discrimineren ze. Dat is tegen de wet. Rassendiscriminatie en islamofobie moeten we bestrijden. Daar bewijzen we de samenleving een dienst mee, want racisme is gevaarlijk voor de hele maatschappij.

En laat je niet vertellen dat je moet ‘integreren’. In Frankrijk en Engeland hoor ik over moslims die al drie of vier generaties in Europa zijn praten als over allochtonen, of mensen met een ‘migrantenachtergrond’. Wanneer beginnen ze ons eindelijk te zien als burgers? Hoe lang blijven we migranten? Ik wil niet ‘integreren’, ik wil participeren, deelnemen aan deze samenleving, als burger. Wij gaan de samenleving helpen om zijn eigen idealen waar te maken. En daarvoor is het noodzakelijk dat we zelf zorgen niet in getto’s terecht te komen. En ze dus zelf ook niet maken.

Abou Jahjah:
Jullie weten dat het niet in mijn aard ligt om het met iemand eens te zijn. Maar voor tachtig procent ben ik het eens met Tariq. Dat we ons op moeten stellen als burgers, mee eens. Dat de islam past binnen Europa, mee eens. Wat ik zie, als burger en democraat, is dat de Grondwet en de internationale mensenrechten niet worden gerespecteerd. De vraag is of het bestaande Europa wel te verenigen valt met de eigen principes. Does Europe practice what it preaches?

Maar een verschil in visie: we zijn een minderheid, als moslims, als migranten, als mensen die kritisch in deze maatschappij staan en niet slaafs achter de wereldmacht en achter de VS aanlopen.

Het probleem is niet of de islam verenigbaar is met de Europese democratie. Het is niet moeilijker om een islamitische Europeaan te zijn dan een Europese jood. Ik geloof ook niet dat het probleem is dat we vijf keer per dag bidden. En het gaat niet om cultuur. Ik hou van Arabische muziek, maar ik ben net zo Nederlands als de Nederlanders. Er is geen tegenspraak met van je cultuur houden en een loyale burger zijn.

We zijn niet gekomen uit een land dat Islamia heet. We zijn niet gekomen omdat we houden van reizen. Ik kom uit een onderdrukkend land, ik ben hier uit noodzaak. Ik blijf verbonden met de kloof die er bestaat tussen Zuiden en Westen, ik blijf verbonden met de gekoloniseerde landen, met migratie. Ik blijf verbonden met het feit dat ik een Arabier ben en hoe het Westen met Arabieren omgaat.

Ramadan:
De enige werkelijke loyaliteit aan een land moet een kritische loyaliteit zijn. Om ja te zeggen wanneer je land het goede doet, en nee te zeggen wanneer je land het verkeerde doet. Ik ben in de allereerste plaats loyaal aan principes. Ik daag mijn eigen land uit om zich aan hun eigen waarden en normen te houden. Nee, ik vergeet niet dat ik Arabier ben, maar ook daar gaat het om principes. Er zijn Arabische landen waar een dictatuur heerst en waar ik niet welkom ben. Ook daar ben ik kritisch. Ook daar ben ik vooral loyaal aan mijn principes. Jij zou ook de onderdrukking van de Tibetanen door China niet accepteren, en de andere kant niet opkijken omdat het je niet aan zou gaan, als Arabier. Je bent er tegen omdat je uitgaat van universele principes van mensenrechten en menselijke vrijheid.

Ik denk dat het verschil tussen ons vooral ligt in de strategie. Ik ben niet tegen islamitische organisaties als het om geloofszaken gaat. Ik ben ook niet tegen islamitische scholen als het werkelijk gaat om het didactische concept, net zoals je Montessori scholen hebt. Maar ik ben er tegen dat we ons organiseren als minderheidsgroep omdat we daarmee onszelf marginaliseren. Ik zou mezelf nooit definieren als iemand uit de ‘diaspora’ zoals jij. Ik ben een volledige Zwitserse burger, niet iemand die eigenlijk ergens anders hoort.

Abou Jahjah:
We hebben islamitische scholen nodig om te overleven, om plekken te hebben waar meiden een hoofddoek kunnen dragen zonder te worden gediscrimineerd.

Ramadan:
We moeten er niet in trappen als ze zeggen: jullie mogen je eigen scholen – en blijf daar maar. We moeten ons niet naar de rand van de maatschappij laten duwen. In onze eigen getto’s. We moeten niet meedoen en zelf onze getto’s bouwen.

Abou Jahjah:
Kijk naar die jongens in de buitenwijken van Parijs. Ik juich het toe dat ze in opstand zijn gekomen tegen de onderdrukking. Daarmee blijven ze geheel binnen de Franse traditie die er een is van opstand tegen onderdrukking, en er zijn geen doden gevallen dus ze hebben het nog netjes gedaan. Als groep die opkomt tegen onderdrukking, moet je je organiseren, moet je de confrontatie zoeken. Misschien dat ik meer van de straat ben dan jij, meer van het volk, en jij meer van de studenten. Het gaat er mij niet alleen om om vanuit principes te handelen, maar om aan te sluiten bij de emoties van de mensen.

Ramadan:
Ik heb geen probeem met die opstand, ik heb er een probleem mee hoe jij dat nu gebruikt. Als jij voor die jongens staat, wat zeg je ze dan?
Er is racisme, er is vreemdelingenhaat, mensen worden tot minderheid gemaakt, er wordt over hen gepraat, er wordt over ze gepraat als over ‘die mensen’. Daar moeten we ons tegen teweer stellen. Het aanklagen. Maar niet met een moslimpartij, dan bevestig je je eigen minderheidsstatus, we moeten participeren in alle politieke partijen. Als burgers die tegen racisme zijn. We moeten onze stem laten horen, we moeten ons burgerschap inzetten, gebruiken.

Discussie. Abou Jahjah verwijt Ramadan dat hij geen strategie heeft. Ramadan wijst dat van de hand. Je opstellen als burger, participeren, dat is wel degelijk een strategie. En hij laat zich zeker niet zeggen dat hij als academicus niet van de straat is. Zijn we niet beiden aangevallen, bekritiseerd, buitengesloten? Abou Jahjah blijft benadrukken dat het noodzakelijk is je te organiseren. Het AEL heeft daarvoor als uitgangspunt het Arabier zijn, niet het moslim zijn. Er doen ook christelijke Arabieren aan mee. Dat ze op dit moment vooral achter moslims staan is omdat die worden aangevallen.

Ramadan:
Zo deed Malcolm X dat ook – in het begin. Hij organiseerde de zwarten, als minderheid. Maar aan het eind van zijn leven kwam hij tot inzicht, hij zei: ik ben Amerikaan. Pas toen werd hij echt gevaarlijk, toen hij weigerde zich nog langer als minderheid te gedragen. Hij zei: nu zullen ze me vermoorden. En dat is gebeurd.

34 gedachten over “Ramadan en Aboe Jahjah

 1. Anja, wat ben jij snel en wat een treffende samenvatting van deze unieke bijeenkomst! Ik heb jou wel gezien, maar zag geen kans je te benaderen, je was druk druk druk met foto’s (mooi die van Jahjah en Ramadan samen), schrijven en gesprekjes….De associatie die ik maakte was: Ramadan, filosoof, Sorbonne & Jahjah, activist, banlieus….

 2. Ik vond ook dat ze elkaar meer aanvulden dan tegenspraken. Ik herinner me uit de vrouwenbewegingtijd nog mijn ontdekking dat je tot in de vroege uurtjes kon bakkeleien over wat de juiste strategie was, moest het radicaal of nou juist niet, maar dat de praktijk aantoonde dat je met verschillende stijlen verschillende mensen bereikt, en je bovendien uiteindelijk zowel radicale actie (confronterend, zet de boel in beweging) als een meer overwogen strategie (maar wat verander je nu echt en hoe) nodig had. Zie de liberalisering van de abortus, zou nooit gelukt zijn zonder a. de Bloemenhove bezetting, b. parlementariers die het overnamen. Ook al steggelden de heren op het laatst zoals heren dat nu eenmaal moeten doen, heren zijnde, het belangrijkste is vooral dat ze het voor het grootste deel met elkaar eens waren en alletwee een scherpe, duidelijke, trotse en zelfbewuste visie hadden waarvan ik denk, zullen we nog horen, dat de moslim Nederlanders die er waren die als erg ondersteunend ervaren. En voor mij als solidaire autochtoon erg inspirerend. Het geeft mij ook weer de juiste woorden in al het integratie geneuzel.

 3. En ik ga de biografie van Malcolm X weer eens lezen. Die las ik erg lang geleden, toen ik nog in het solidariteitscomitee met de Black Panthers zat, nog voor het feminisme en nog geen moslim in zicht. Het zou wel eens kunnen dat Ramadan gelijk heeft dat je organiseren als minderheidsgroep uiteindelijk tekort schiet, maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat Abou Jahjah gelijk heeft dat je dat als fase niet over kunt slaan. Zeker voor de jongeren die nog geen schijn van kans maken om als ‘burger’ op te kunnen treden.

 4. Beste Anja, ik heb het grootste gedeelte van het debat moeten missen! Maar hoe meer ik over het debat hoor/lees, hoe intenser mijn blijdschap! Een ontzettend leuk verslag met foto’s en al ook! Ik heb na afloop van het debat heel wat bezoekers het pand uit moeten ‘sturen’, waaronder ook u, maar dat was allerminst onvriendelijk bedoeld. We moesten gewoon het gebouw voor 22.30 uur verlaten. En daar moest soms wat druk achter gezet worden. Vergeeft u, en anderen natuurlijk, mij daarvoor…

  Groetjes en wellicht tot een volgende keer, dan stel ik ook mij even voor! 🙂

 5. Graag gedaan, Abdel Hafid. Ook door het op te schrijven leer ik er nog eens dubbel van, omdat ik goed tot me door moet laten dringen wat ze eigenlijk zeiden. En ik vind het belangrijk om het door te geven aan de mensen die er niet waren.
  Het was een grote klus om te organiseren en ik vind het echt fantastisch dat jullie het doen. Echt een grote bijdrage.

 6. He Anja,

  Fijn om dit verslag na te kunnen lezen – dank daarvoor! Jammer genoeg kon ik er niet bij zijn, Esma bood me nog aan mij binnen te loodsen, maar goed – soms roepen andere plichten zoals de WMO momenteel. Op zich interessant dat ze het zo met elkaar eens waren. In eerdere instanties hebben zij zich allebei eerder negatief over de ander uitgelaten. Waren het inderdaad meer nuance verschillen tussen hen beiden, of zijn er wel meer fundamentele verschillen? Ramadan is toch veel meer de burgerschapsdenker, de moslimdemocraat tegenover Abou Jahjah die meer een rebels, revolutionair elan etaleert. Maar goed, hun doopceel heb ik niet gelicht. Het zijn in ieder geval beide interessante heren waar een belachelijk vijandbeeld van is geschapen.

  lieve groeten,

  Naima

 7. Ik denk dat Ramadan (ik voel mij meer met hem verwant dan met Jahjah) het Nederlandse verzuilingsmodel niet begrijpt. Andere Europese landen kennen nauwelijks het verschijnsel bijzonder (=confessioneel) onderwijs. En zolang moslims zich niet in bestaande partijen herkennen kan een moslimpartij (of allochtonenpartij) een emancipatiemiddel zijn, totdat andere partijen zich realiseren dat ze moslims/allochtonen echt binnen moeten halen. Maar moslimscholen en moslimpartijen mogen natuurlijk geen excuus zijn om het openbaar onderwijs en de bestaande partijen met rust te laten. Dan ben ik het weer met Ramadan eens dat wij moeten participeren en de plaats die ons toekomt in de maatschappij moeten bevechten. Maar dat kan best vanuit ons “getto”.

 8. Dit is waarom ik ben afgestapt van de ael:

  Abou Jahjah blijft benadrukken dat het noodzakelijk is je te organiseren. Het AEL heeft daarvoor als uitgangspunt het Arabier zijn, niet het moslim zijn. Er doen ook christelijke Arabieren aan mee. Dat ze op dit moment vooral achter moslims staan is omdat die worden aangevallen.

 9. Aboe Jahjah zei dat hij komt uit een onderdrukkend land, maar dat is niet waar. Libanon is het land dat de Arabische nationalistische ideologie heeft bedacht. Jahajh zal nooit onderdrukt worden in Libanon. Ik las in zijn boek of ergens anders, dat hij naar Europa is gekomen om een sterke Arabische lobby net als de Joodse Lobby te vormen om invloed op westerse landen te oefenen.

  Ramadan en Jajah zeiden dat ze in hun landen worden onderdrukt, hier in Europa worden ze ook onderdrukt. Mijn vraag is waarom vecht ze hier voor hun rechten, Ze hadden in eigen land moeten blijven aan daar voor hun rechten moeten vechten.

  Als Amazigh (Berber) beschouw deze twee als gevaarlijke racistische volwen en wat mij betreft mogen ze vertrekken naar waar ze vandaan komen om daar te vechten voor hun rechten.

 10. UIk vind het verslag niet goed Anja. Abou Jahjah zei ook dat hij socialist is, abou jahjah zei ook dat hij tegen het capitalisme en het systeem wilt strijden en dat zolag Ramadan geen klasse analyse maakt en geen machtsverhoudingen erkent socilogisch gezien ( minderheid, meerderheid) blijft hij eerder een predikant. Ik vind dat Abou Jahjah veel sterker was en veel to the point, ramadan was soft, een sprak over evidenties, hoe het moet zijn.

 11. “Kijk naar die jongens in de buitenwijken van Parijs. Ik juich het toe dat ze in opstand zijn gekomen tegen de onderdrukking. Daarmee blijven ze geheel binnen de Franse traditie die er een is van opstand tegen onderdrukking, en er zijn geen doden gevallen dus ze hebben het nog netjes gedaan.”

  Oh? Netjes? De stad staat in brand en dan ook nog dit:

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/1131083879675.html
  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2005/11/4/041105_parijd_rellen.html

  Tja, ieder zijn eigen definitie van netjes.

 12. Flauw afkooksel van een verslag, er staat maar een fractie in van wat er gezegd werd, kan je het niet uitbreiden?
  Ik kan niet begrijpen dat een mens kan zwaaien met de grondwet en verzekeren dat je je religie daarmee ten volle kan uitoefen en tegelijk zelf voorbeelden kan aangeven over uitsluiten van grote groepen mensen tot in de 4 en 5de generatie. Hoe combineer je dit en slaag je er ook nog in om jezelf als academicus en filosoof te verkopen?? Er werd de vraag gesteld wat de stategie is van Ramadan als hij niet akkoord gaat met de strategie van een diaspora waarbij je discriminatie en uitsluiting oplos door zelfredzaamheid(vb moslimscholen om hoofddoek te blijven dragen, thuistaal te onderwijzen etc). Ramadan bleef hier het antwoord op schuldig, is zijn theorie onvolledig of wist hij het ff niet, alleszins een inhoudelijk essentiele leemte.

 13. Beste Brahim en Karima, het klopt dat ik geen letterlijke notulen heb gemaakt van wat er is gezegd. Mijn samenvatting weerspiegelt natuurlijk wat ik belangrijk vond aan wat beide mannen zeiden. Had een van jullie een samenvatting gemaakt dan zou die hebben weerspiegeld wat jullie belangrijk vonden en dan had ik misschien het gevoel gehad dat het onvolledig was.
  Ik vond dat beide mannen heel belangrijke zaken zeiden, ik vond het ook mooi om te zien dat ze op het punt van de strategie verschillen, maar het ook voor tachtig procent met elkaar eens waren. Ik denk dat ze verschillende mensen aanspreken (zoals jullie ook laten zien) en ik denk dus dat ze elkaar eerder aanvullen dan dat ze elkaar bestrijden. Ik vond het goed dat ze zich niet tegen elkaar uit laten spelen. Maar ja, dat is weer mijn persoonlijke visie.

 14. Ik kon er niet bij aanwezig zijn en ben in elk geval heeeel blij met je verslag. Aanvullingen zijn volgens mij, altijd welkom, omdat je in een verslag (het woord zegt het al)natuurlijk nooit helemaal alles letterlijk kan weergeven. Maar “niet goed ” of “een slap aftreksel”?

  Ja, de beste stuurlui staan nog altijd aan wal en dat zal ook wel zo blijven.

 15. Ik bedoel natuurlijk niet dat je verslag op niks trekt ofzo. Alles wat ik wil zeggen is dat het beeld dat je schetst van wat abou jahjah zei de essentie van zijn analyse mist:
  1- sociologische analyse ( minderheid/meerderheid) , klasse analyse ( machtsverhoudingeng.)
  2- internationaal context (kloof noord zuid, imperialisme, Kapitalisme-neo-colonialisme)
  3- structureel Racisme in de maatschapij en uitsluiting
  4- transnationale identiteitsbeleving ( mensen hebben twee nationale identiteiten en soms meer.
  Mensen zijn niet Alleen Europeaan en Moslim, ze hebben ook andere aspecten die meer zijn dan een “memory”.
  En wat als ik niet Moslima ben. Ik ben Koerd en niet Moslim bvb, wat ben ik dan? Europees Alleen?
  weeral,
  Abou Jahjah was duidelijk en gaf een concrete denk kader voor mensen die behoren tot een etnische groep in Europa, Ramadan was dat veel minder.

 16. Hendrik Jan Bakker (9):

  Uitgaande van Anja’s verslag en enige voorkennis ben ik het met je eens, behalve dan dat ik mij meer aangesproken voel door Abou Jahjah. Hij ziet goed wat NU relevvant is.

  @ “Amazigh 1” (11):

  Citaat: “Als Amazigh (Berber) beschouw deze twee als gevaarlijke racistische volwen en wat mij betreft mogen ze vertrekken naar waar ze vandaan komen om daar te vechten voor hun rechten.”

  Als één ding duidelijk is, dan is het wel dat deze heren alles behalve “racisten” zijn. Ik wantrouw ten zeerste de echtheid van uw ondertekening als “Amazigh”: ik geloof daar niets van! U bent veeleer een persoon die verdere (racistsiche) verdeeldheid hoopt te kunnen zaaien.

 17. Nou, nou, nou Olav, deze heren schrijf je. Normaal gesproken, Olav, reageer je als door een adder gebeten als Geert Wilders ter sprake komt. Deze Abu Jahjah nu, vind ik de Arabische Geert Wilders, een populistische nationalist.
  Mensen als Abu Jahjah, die kennelijk het geweld in de Parijse voorsteden als een legitieme opstand betitelen, polariseren enkel en brengen op geen enkele manier bevolkingsgroepen tot elkaar, maar drijven ze juist uiteen.
  Ook in dat opzicht lijkt hij als twee druppels water op Wilders.

 18. Is dat zo Henk? en gaat het hier om de bevolkingsgroepen kost wat kost bij elkaar te brengen? gaat het hier om een verhouding te bouwen los van de inhoud van dat verhouding? Abou Jahjah maakt een diepgaande sociologische analyse en baseert zijn standpunten daarop, Girt Wilders kent de term analyse niet 😛

 19. Waar het mensen als Jahjah om te doen is is niet het verbeteren van de positie van minder bedeelde mensen en allochtonen maar het verbeteren van de positie van de islam en islamieten.
  Er is wat mij betreft niets mis met het omarmen van een islamiet als een serieuze debatspartner mbt “minderhedenvraagstukken” maar zaken als religie of bijzonder onderwijs horen eenvoudigweg niet thuis in deze discussie.

  Keer op keer maken bestuurders de cruciale fout zich te wenden tot mensen waarbij religie op de eerste plaats komt of mensen die zelfs de achterstandspositie van anderen misbruiken omwille van religie.
  Als alles behalve nette gelovigen crimineel gedrag vertonen wordt er met de plaatselijke imam gepraat en wanneer halve steden op de rand van totale isolatie verkeren wordt er dus met een Jahjah gesproken…
  Kortom, geen wonder dat het alleen maar erger wordt.

 20. Ik als socialist in hart en nieren vind het diep triest te moeten waarnemen dat, op een sp blog notabene, onder druk van de islam inmiddels de meest basale socialistische principes overboord worden gegooid.

 21. John: ik geloof niet dat je geluisterd hebt naar wat Abou Jahjah te vertellen heeft. Het is nou juist, zoals een aantal mensen hierboven me ook op de vingers tikten, dat hij uitgaat van een radicaal-socialistische analyse over kapitalisme en kolonialisme. Hij organiseert in de AEL mensen nou juist niet op de islam, wel staat hij achter moslims in Europa omdat ze duidelijk worden achtergesteld en gestigmatiseerd. Als je kritiek op hem wilt hebben zou ik wel de moeite nemen om kritiek te hebben op wat hij zegt en niet op wat jij denkt dat hij zegt.
  En leg eens uit, John, welke basale socialistische principes op dit weblog overboord zijn gegooid? En denk je nou echt dat ik onder druk sta van de islam? En hoe dan? Een imam met een mes onder mijn bed?

 22. inderdaad Anja,
  Abou Jahjah is socialistisch in hart en nieren en hij is dat altijd geweest, de visie van de AEL was voor een tijdje onduidelijk hierover gezien dat er meerdere tendensen binnen de organisatie waren en hij moest als woordvoerder zich aandat compromis visie schikken maar ondertussen op hun site vindt (www.arabeuropean.org) vind je een visie die vrij Socialistisch geinspireerd.
  triest dat mensen altijd vanuit publieke profielen vertrekken en de moeite niet nemen om zelf te onderzoeken waarover het gaat.

 23. Abu Jahjah zou dus socialistisch zijn, zo zegt men. Mij is het nooit opgevallen. Wél is zijn nationalistische islag mij opgevallen. Hij kiest geen religieuze, maar nationalistische basis, de Arabieren.
  Kunnen we Abu Jahjah dus een nationaal-socialist noemen ?
  Ik combineer maar wat ik hier lees, maar dit lijkt me een onontkoombare conclusie van het voorafgaande.

 24. Je wilt met alle geweld iets negatiefs vinden, Henk, zonder de moeite te nemen je te verdiepen in wat Abou Jahjah te zeggen heeft. Dat zegt vooral iets over jou.
  Arabisch is geen nationaliteit.
  En zelfs als mensen nationalistisch denken en zichzelf als socialisten beschouwen, dan nog zijn dat niet automatisch nationaal-socialisten.
  Je zou echt beter kunnen weten. Het is heel goed mogelijk dat je met Abou Jahjah van mening verschilt, maar daar heb je het niet over. Daarvoor zou je de moeite moeten doen om te begrijpen wat hij zegt en daar zelf iets beters tegenover zetten. Kennelijk breng je dat niet op en probeert het dan maar met een trap onder de gordel. Staat je niet.

 25. Nee hoor, Anja, ik heb bewust een beetje willen prikkelen. Echter, iemand die nationalisme en socialisme aan elkaar koppelt is wel degelijk nationaal-socialist. Máár de negatieve connotatie die jij er aan geeft, geef ík niet, ik constateer enkel. Ik denk dat ik vooral de associatie met het nazisme heb wakker gemaakt, waardoor je zo fel reageert. Máár die heb ik nergens genoemd !
  Maar eerlijk is eerlijk, dat was een beetje mijn doel.
  Maar een stoot onder de gordel, dat vind ik niet. Ik vind Abu Jahjah nog steeds de tegenhanger van Wilders. Ik heb met beiden weinig op, ze polariseren en bieden nauwelijks perspectief, maar hameren enkel op het verlies van identiteit.
  Maar beiden mogen van mij hun zegje doen.
  Jij hebt zoveel lessen gegeven, mag ik er één teruggeven ? Door associatie lees je soms dingen die er niet staan, maar die in het hoofd van de lezer zitten. Ik hoop dat je het sportief kunt opvatten.

 26. Ach, en nou ligt het aan mij dat ik nationaal-socialisme associeer met nazisme – en zei ik dat dan trouwens? Dom van mij zeg. Nee, nationaal – socialisten, hartstikke leuke lui.
  Als dat is wat je wilt, prikkelen, in plaats van serieus nadenken, reageren, in discussie, dan ben je hier aan het verkeerde adres, Henk. Massa’s plekken waar ze niet anders kunnen.

Reacties zijn gesloten.