Leugens

Kritiekloos interview vanochtend in de Volkskrant met Israelische ambassadeur Kney-Tal. Die krijgt de gelegenheid om nog eens breeduit de Israelische retoriek, compleet met de bekende newspeak te herhalen. De bombardementen en verwoesting van de afgelopen week, moeten we begrijpen, waren bedoeld om ‘signalen af te geven’ aan Hamas. Domme lui, zijn dat kennelijk, want zonder elektriciteitscentrale kapot te bombarderen snappen ze kennelijk niet dat Israel ze wat mee wil delen. En nu de Palestijnen opnieuw Kassam-raketten hebben afgeschoten, waarvan er een bij een school in Ashkelon is neergekomen, (zonder veel schade aan te richten overigens, want de raketten hebben nauwelijks een besturingssysteem), is de ambassadeur er ‘niet zo zeker van dat er een terughoudende reactie zal volgen’. Terughoudend, dat is de term voor de bombardementen en verwoestingen van de afgelopen dagen, zelfs door de VS en de EU disproportioneel gevonden, en volgens de deskundigen in internationaal recht een oorlogsmisdaad. We mogen begrijpen dat het nog erger gaat worden.

De ambassadeur: ‘De bruggen en de stroomcentrale werden geraakt om een einde te maken aan de productie van Kassam-raketten. De bruggen zijn ook aangevallen om te voorkomen dat de ontvoerde soldaat uit de Gazastrook zou worden gesmokkeld. Feiten:
1. Nog geen enkele militaire actie heeft de productie van Kassam-raketten tegen kunnen houden, laat staan de verwoesting van verkeersbruggen.
2. Het verkeer begeeft zich nu, met iets meer moeite, naast de verwoeste verkeersbruggen.
3. De bruggen, noch de elekriticiteitscentrale zijn van enig belang als het er om zou gaan om de soldaat van een plek in Gaza naar een andere te vervoeren. Liever in het donker, zou ik zeggen.
4. Er is geen enkele reden waarom de Palestijnen de soldaat uit de Gazastrook zouden willen smokkelen. Opgeborgen in een van de overbevolkte woonkernen in de Gazastrook, waar de landtroepen van het leger niet durven te komen, zit hij verreweg het veiligst, en is de bevolking nog enigszins beschermd tegen nog ergere bombardementen.
5. De gehele Gazastrook is omsingeld en ommuurd. Als de ambassadeur beweert dat ondanks dat de soldaat er uit gesmokkeld zou kunnen worden zegt hij feitelijk dat het immense en dure veiligheidssysteem om Gaza geheel af te sluiten van de buitenwereld niet werkt.

Volgende. ‘Na onze terugtrekking uit de Gazastrook gingen de Palestijnen niet aan het werk in de kassen, maar begonnen zij Israelisch grondgebied te bestoken met raketten’.
Feit: de Palestijnen gingen wel degelijk aan het werk in de kassen die met Amerikaans geld werden hersteld. Toen de oogst rijp was deed Israel de Karni-crossing dicht, waarna de oogst niet geexporteerd kon worden. En omdat in het contract met de Amerikanen stond dat de oogst alleen voor export mocht worden gebruikt werden de tomaten vernietigd. De arbeiders zijn ontslagen omdat er geen geld meer was om ze te betalen.
De productie van Kassam raketten is overigens nooit gestopt, ook niet toen de mensen in de kassen werkzaam waren. Gaza heeft werklozen zat om zowel raketten als tomaten te produceren.

Volgende leugen: ‘Ik geloof niet dat de Israelische regering een plan in haar la heeft liggen om nu de Hamas-regering op de korrel te nemen’.
Feit: Israel heeft er met instemming en hulp van de VS alles aan gedaan om elke vorm van economische steun aan de nieuwe regering af te snijden, inclusief dreigementen aan het adres van Arabische banken die noodhulp over wilden maken naar de Palestijnen. Het Palestijnse Gezag, de grootste werkgever in de Gazastrook, heeft al maanden lang geen salarissen uit kunnen betalen aan het overheidspersoneel, waaronder leraren, medisch personeel, het personeel op de ministeries, de veiligheidsdiensten en verkeerspolitie. Welk ander doel had dat dan te proberen de uitgehongerde bevolking op te zetten tegen de democratisch verkozen Hamas regering?

‘Als de Hamas-regering valt omdat zij het Palestijnse volk geen hoop kan bieden in deze crisis, dan zal ik de laatste zijn die daar een traan om laat’. Juist. Maar de illusie moet in stand worden gehouden dat het de Palestijnen zelf zijn die de economische crisis hebben veroorzaakt.

‘Bijna veertig jaar na 1967 begrijpt Israel dat de situatie in de gebieden onhoudbaar is. Wij willen daar weg. Maar provoceer ons niet. Hou op met schieten. Geef de Israelische bevolking een teken dat er iets is om naar uit te kijken. Het lijkt alsof de Palestijnse terroristen van Hamas niet willen dat we uit de gebieden wegtrekken’.
Feiten:
1. Israel is geen moment van plan geweest zich ‘uit de gebieden terug te trekken’. Wat er gaande is geweest is een hergroepering van leger en nederzettingen. De te dure en moeilijk verdedigbare nederzettingen in Gaza zijn ontruimd, het leger heeft zich gehergroepeerd aan de buitenkant van de grens. De bezetting is onverminderd doorgegaan, maar is nu een ‘bezetting met afstandbediening’. De Gazastrook is veranderd in een gigantische gevangenis, waar op elk moment, dat blijkt ook nu, het leger vanuit lucht, land of zee de bevolking onder schot kan houden en er nieuwe invasies plaats kunnen vinden.
2. Hamas heeft bijna anderhalf jaar laten zien dat ze een wapenstilstand vol konden houden, geen aanslagen meer ondanks voortdurende provocaties van Israelische zijde. De onwettige ‘liquidaties’ van Palestijnse leiders zijn ondertussen onverminderd door gegaan, inclusief een aanzienlijke ‘collateral damage‘ aan omgekomen burgers. Israel heeft dus het signaal van Hamas, dat zij bereid waren naar een politieke oplossing te zoeken in plaats van het verzet met de wapens voort te zetten eenvoudigweg genegeerd.
3. De bezetting van de Westoever, de muur, de uitbreiding van de nederzettingen is ondertussen voortgezet. Geen moment is Israel serieus van plan geweest om de bezette gebieden te ontruimen.

‘We hebben te maken met een stelletje moordenaars dat de Gazastrook tot een onregeerbaar gebied maakt’. De ‘onregeerbaarheid’ van de Gazastrook, moeten wij geloven, heeft dus niets te maken met de uithongering en de belegering van de strook. En alle Palestijnen die in verzet zijn, zijn moordenaars.

‘Israel heeft een redelijke gesprekspartner nodig’.
Dit mantra – er valt met hen niet te praten – is herhaald bij elke democratisch verkozen Palestijnse leider tot op heden, was het Arafat, was het Abbas, is het nu Haniya. Voor hen die de geschiedenis hebben gevolgd is het duidelijk, er is al vele jaren geen enkele poging gedaan vanuit Israel om met de Palestijnen aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Integendeel. Elke smoes is aangegrepen om dat niet te hoeven doen. Een ‘redelijke gesprekspartner’, moeten wij geloven, is dus een Palestijnse leider die door Israel is uitgekozen en door hen is goedgekeurd. Dat is dus per definitie niet een leider die door de Palestijnen zelf is gekozen, en hen vertegenwoordigen kan.

Enig kritisch geluid van de interviewer, Cor Speksnijder? Dat hij de term ‘bezette’ gebieden toevoegt tussen haakjes als de ambassadeur het weer eens in newspeak heeft over ‘de gebieden’.

In dezelfde krant een artikel van Dries van Agt en Pieter Bakker op de opiniepagina. Een geheel ander verhaal.

‘Waarom zwijgt het Westen over de zware schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Gaza, bestaande uit het vernielen van een elekriticietscentrale, met funeste gevolgen voor de toevoer van water en voor de functionering van het rioleringsstelsel? De VN heeft de wereld gealarmeerd dat zich in Gaza een humanitaire ramp van grote proporties voltrekt. Dwars tegen het internationale recht in worden aan een bevolking van bijna anderhalf miljoen mensen collectieve straffen opgelegd, die bovendien disproportioneel zijn.
De Verenigde Staten en gun volgelingen, waaronder Nederland, hebben blijkbaar lak aan het internationale recht. Bovendien leggen zij bij het beoordelen van gedragingen van Israeli’s en Palestijnen verschillende maatstaven aan. Aldus beschadigen zij de internationale rechtsorde in plaats van die te bevorderen. Als gastheer van het Internationaal Gerechtshof faalt Nederland deerlijk’.

In een redactioneel van Haaretz, de enige Israelische krant die kritisch durft te zijn op de eigen regering, wordt onder ogen gezien dat het militaire optreden van Israel volledig faalt.

‘De vastbeslotenheid van de Palestijnen neemt slechts toe naarmate hun situatie verslechterd. We dienen onder ogen te zien dat elke door Israel toegepaste militaire taktiek heeft geleid tot niet minder creatieve en pijnlijke Palestijnse antwoorden -zelfmoordaanslagen, Kassamraketten, tunnels – en waarmee zij in staat zijn geweest het sterkste land van het Midden-Oosten te terroriseren en uit te putten.
Rechts komt steeds met hetzelfde recept, zij het in steeds hogere doses. Als we er niet in slagen hen met geweld af te schrikken, moeten we meer geweld gebruiken; en als dat niet helpt nog meer geweld. De bouw van de nederzettingen was en is een vorm van geweld, evenals de bouw van een hek volgens een trace dat de Palestijnen meer schade toebrengt dan uit veiligheidsoverwegingen nodig zou zijn. De poging tot omverwerping van een gekozen regering met behulp van tanks en de afzetting van een gekozen parlement door hen te arresteren, is eveneens een vorm van agressie.
We kunnen slechts herhalen dat Israel op de lange duur geen andere optie heeft dan zich terug te trekken en de bezetting van de Palestijnse gebieden te beeindigen. De Kassam-raketten vormen een inbreuk op Israels soevereniteit en Israel is verplicht hier een einde aan te maken. Maar dit probleem, hoe ernstig ook, is in essentie tactisch van aard. Het is geen reden om terug te keren naar Gaza.

(Uit het redactioneel van Haaretz van gisteren. Vertaling van de fragmenten door de Volkskrant)

Gisteren werd in een spoed-actie door het Palestina Komitee een brief opgesteld die dinsdag aan minister Bot werd overhandigd. Zie voor de organisaties die de brief ondertekenden de reacties onder de post Brief aan minister Bot.

En voor degenen die willen reageren: lees even de spelregels.
De vaste reacties die een variatie zijn op het thema ‘nietes’, zonder onderbouwing of argumentatie worden sowieso niet geplaatst.

14 gedachten over “Leugens

 1. Hieronder een artikel van Ludo De brabander met de link. Aanrader.

  Er moet iets gedaan worden aan de berichtgeving over Gaza/Israel. het Nos journaal, RTL4 /BBC, stuk voor stuk herhalen ze de Israelische onzin. “De Qassam op Ashkelon betekent full scale war”. “Deze aanval is alleen om de soldaat te bevrijden”. En al die onzin nogal meer. nergens heeft men het meer over de palestijnse slachtoffers, over wat er binnen Gaza aan de hand is. En het wordt steeds erger.

  http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=100950

  Waar blijft onze reactie op de Israëlische agressie?
  Aangebracht door Vrede

  Waar blijven we met onze verontwaardiging, onze waarden, ons respect voor de mensenrechten en het internationaal recht? In Palestina wordt alles waar ons land en Europa beweren voor te staan, platgewalst onder het gewicht van de Israëlische Merkavatanks. Hoe zwaar moet het internationaal humanitair recht geschonden worden vooraleer er nog maar een simpel veroordelend persbericht vertrekt van op Buitenlandse Zaken? Het lijkt wel of alle Europese ministeries voor Buitenlandse Zaken voortijdig met vakantie zijn vertrokken.
  Het laatste persbericht dat minister van Buitenlandse Zaken De Gucht over dit conflict verstuurde dateert van 18 april toen hij een aanslag in Tel Aviv met ‘klem’ veroordeelde. Het eerste zinnetje luidde: “Hij (De Gucht) geeft uitdrukking aan zijn gevoelens van medeleven voor de families van de slachtoffers en voor de Israëlische regering.” Laat ons niet misverstaan, burgers viseren en doden verdient zo’n duidelijke afkeuring. Maar hoe zit dat dan met ons ‘medeleven’ met de families van Palestijnse slachtoffers, met de ellende van de bewoners van de Gazastrook van wie quasi de hele infrastructuur vernietigd is? Een week voor de bewuste bomaanslag vielen er 15 Palestijnse slachtoffers, van wie drie kinderen, door grootschalige Israëlische bombardementen in Gaza, a rato van 300 bommen per dag. Windstilte bij Buitenlandse Zaken. Op 9 juni krijgen we de hartverscheurende beelden te zien van een wanhopig schreeuwend meisje op een strand. Haar ouders, broertjes en zusjes sneuvelden als gevolg van een Israëlisch bombardement. Buitenlandse Zaken zwijgt. Een paar dagen later vallen bij een raketaanval tegen twee leden van de Jihad opnieuw zeven doden, onder de slachtoffers twee kinderen. Nog altijd geen woord van buitenlandse zaken.

  Ook op de collectieve strafexpeditie die Israël houdt onder het mom van het bevrijden van een soldaat, is de reactie lauw tot nihil. Het Israëlische leger vernietigde elektriciteitscentrales, de watervoorziening, bruggen, de residentie van de Palestijnse eerste minister en gebruikt geluidsbommen louter en alleen om terreur te zaaien en toch is er geen politieke kat die er van wakker wil liggen. Het gaat stuk voor stuk om schendingen van het internationaal humanitair recht dat collectieve straffen tegen burgers verbiedt. Israël verhult die politiek trouwens niet. Over de geluidsbommen zei de Israëlisch premier Ehud Olmert het volgende: “Duizenden inwoners in zuidelijk Israël leven in vrees en ongemak, dus gaf ik instructies dat niemand ’s nachts zal slapen in de Gaza.”

  De Israëlische mensenrechtenorganisatie Betselem houdt rigoureus de gruwelijke statistieken bij. Sinds het uitbreken van de tweede Intifada telt de organisatie 3.453 dodelijke slachtoffers aan Palestijnse zijde, onder wie 699 kinderen, tegenover 1.008 aan Israëlische zijde, van wie 119 kinderen. Het aantal gedode Palestijnse kinderen zegt voldoende over de brutale manier waarop het Israëlische leger optreedt. Toch wordt alleen Hamas opgeroepen om de wapens te laten zwijgen terwijl de organisatie, in tegenstelling tot het Israëlische leger, al 18 maanden een wapenstilstand (Hudna) in acht houdt. In Palestina staat de wereld op zijn kop. Het bezette volk, de Palestijnen, wordt door de ‘internationale gemeenschap’ gestraft met een financiële boycot omdat de Hamas-regering Israël niet wil erkennen. Israël dat een openlijk annexatiebeleid voert met een snelle wildgroei van joodse nederzettingen, bijhorende bypasswegen, honderden militaire controleposten en een 720 kilometer lange muur, krijgt als ‘beloning’ wapens uit Europa geleverd en geniet als gevolg van een Associatie-akkoord met de EU van een voordelige toegang op de Europese markt.

  België beweert een politiek van ‘equidistance’ te voeren, maar De Gucht volgt sinds zijn aantreden een eenzijdig risicoloos parcours met als grootste zorg: Washington te vriend houden. Voor elke operatie vraagt Israël eerst groen licht aan de Amerikanen. België en Europa weten dat en dus moeten ze zwijgen of beter, willen ze zwijgen. Op 9 juli is het twee jaar geleden dat het Internationaal Hof in Den Haag stelde dat de muur die Israël bouwt op Palestijns grondgebied in strijd is met het internationaal recht en dient te worden afgebroken. Maar onze ministers hebben nog geen seconde een inspanning geleverd om enig gevolg te geven aan deze uitspraak.

  Als minister De Gucht en zijn collega’s in de regering zich nog eenmaal beroepen op recht, wet, of morele verontwaardiging dan stellen we voor dat wij als bevolking collectief onze regering de rug toekeren. We hoeven geen hypocrisie. We willen een bekwame minister van Buitenlandse Zaken die het internationaal recht respecteert, geen lakei. We stellen voor dat alvast De Gucht uitkijkt naar een andere job.

  Ludo De Brabander
  Stafmedewerker Vrede vzw
  (dit opiniestuk verscheen in De Morgen van 5 juli 2006)

  Noot: Vandaag 5 juli, heeft De Gucht dan eindelijk zijn eerste, zij het voorzichtige veroordeling uitgesproken

 2. Vanmorgen op radio 1 hoorde ik zowaar een stukje over hoe de sonische geluidsbombardementen door Palestijnen worden ervaren. Voor het eerst. Weliswaar ingeleid door een stukje over de “aanval “op askhelon met een qassamraket, maar dat was slechts de opmaat naar het stukje over Gaza. Wanneer volgen de rest van de media eindelijk en uitgebreider.

 3. Het is van een Israëlische ambassade niet veel anders te verwachten, dan het standpunt en hun methodes goed te praten, te vinden en door te geven aan de media, met name de westerse, want deze media zijn voornamelijk geïnteresserd in nieuws dat hun gedachtegoed bevestigd en hen een prettig gevoel geven. Eerlijke nieuws is met name in Nederland door pro Israëlische zelfcensuur en politieke censuur niet gewild en ook niet toegestaan. Wie in Nederland weet nog de geheimen Israëlische aktiviteiten, toegestaan door regering en politici, tijdens de Bijlmerramp. Er werd nauwelijks tot niets er over geschreven.
  Het Ideaal van de westerse media wordt steeds helderder Een wereld zonder Palestijnen, Arabieren, Afrikanen en Moslims.
  (Het Ideaal van Israël en VS tegenwoordig, aangevuld met diverse Europese politici en regeringen)

 4. -“En nu de Palestijnen opnieuw Kassam-raketten hebben afgeschoten, waarvan er een bij een school in Ashkelon is neergekomen, (zonder veel schade aan te richten overigens, want de raketten hebben nauwelijks een besturingssysteem)”-

  De schade hangt niet van het besturingssysteem af maar van de explosieve lading, de hoeveelheid en samenstelling. De Kassam raketten zijn ballistisch, ze hebben helemaal geen besturingssysteem. Daarom zijn ze veel ‘inhumaner’ dan precisiewapens met een besturingssysteem. Niet dat Israel wakker ligt van wat meer of minder collateral damage maar met precisiewapens kun je in principe de burgerbevolking beter sparen dan met dumb bombs and ballistische raketten. Dat de Palestijnen vaak mis schieten maakt hun strijdmethode niet ‘humaner’.

  Je eenzijdige en niet zelden leugenachtige propaganda begint karikaturaal te worden. Door die eenzijdige steun voed je het andere kamp en houd ook jij indirect de strijd daarmee in stand.

  Wat generaliserend maar wel de fundamentele waarheid naar mijn idee. Beide partijen spelen erg vuil spel. Beide partijen fokken er bergen ‘soldaten’ bij die volgepropt worden met (religieuze) haat voor de tegenpartij. Beide partijen hebben fanatieke medestanders in binnen en buitenland (bijvoorbeeld Anja Meulenbelt) die alle middelen gebruiken en misbruiken in de propaganda strijd. Die schieten indirect net zo hard mee en maken zich hierdoor medeverantwoordelijk. Geen mens kan berichten nog vertrouwen over schuldvragen bij aanslagen, ‘missers’ of ‘expres’.

  Ik zie maar een oplossing. Een totale boycot van het hele gebied. Geen import, geen export, geen subsidie of steun. Dat krijg je er natuurlijk niet doorheen bij wie dan ook dus over 300 jaar kun je nog precies dezelfde propaganda schrijven als nu. Dat maakt het andere kamp woedend en sterkt ze in hun strijd tegen het ’terroristentuig’. Natuurlijk beperken zij zelf het geweld tot een minimum.

  Houd toch op Anja. Buiten je clubje jaknikkers neemt niemand je nog serieus, ook nauwelijks binnen je eigen partij. Je idiote gedrag maakt juist dat veel mensen de kant van Israel kiezen omdat ze per definitie jouw gezwatel als onwaar beschouwen. Een overdrijving van en overvoering met het een, creeert sympathie en steun voor het andere. Dat is wat je doet.

 5. 1. Interessant dat je precisiewapens waarmee de afgelopen tijd talloze Palestijnse burgers zijn gedood \’humaner\’ vindt. Ik heb het trouwens niet over humaan gehad. Het is alleen een gegeven dat de Kassam-raketten tot nu toe nauwelijks schade hebben aangericht.
  2. Leugenachtig en karikaturaal. Tja. Ik ga er van uit dat wat ik hier zeg behoorlijk onderbouwd en gedocumenteerd is. Misschien vind je het te erg om te geloven. Daar hebben wel meer mensen last van tot ze het met eigen ogen hebben gezien.
  3. Jij wilt graag beide partijen als even erg zien. Dat is een variant van wat we hier paradigma 2 noemen. Zie de paradigmastrijd. Dan zie je dus over het hoofd dat het gaat om een volwaardige staat met een volwaardig leger die een ander volk onder bezetting houdt. Die bezetting lijkt me ondertussen zelfs voor de grootste twijfelaar moeilijk meer te ontkennen.
  4. Ik geloof helemaal geen moment dat het verhaal dat ik hier houd mensen er toe zou brengen om de kant van Israel te kiezen. Dan denken ze niet na. Dan willen ze de vreselijke feiten niet onder ogen zien. Of ze stonden al aan de kant van Israel.
  5. En dat ik niet serieus genomen word mocht je willen. De nota over Palestina/Israel die Harry van Bommel en ik schreven is door het partijbestuur van de SP breeduit aangenomen. Ik schaam me er in het minst niet voor om bij de voorhoede te horen die, net als de pioniers in de strijd tegen de apartheid destijds, voluit partijdig is. Tegen het onrecht, de schendingen van de mensenrechten, de schendingen van het internationaal recht. Die groep groeit, langzaam, te langzaam, maar die groeit.
  Dus als je het niet aan kan wat ik aan ooggetuigeverslagen, waaronder de mijne, aan documentatie en aan protest op dit weblog zet, dan kom je maar niet langs. Maar als je in discussie wilt zul je je echt meer moeten verdiepen, en met argumenten moeten komen en met feiten, en niet maar wat roepen, zoals je nu doet.

 6. Vraag aan Michiel Mans (@7, Leihcim Snam), die zichzelf op internet afficheert als:

  “Michiel Mans (1956) is grotendeels autodidact, een ‘lezer’ met interesses in geschiedenis, filosofie, politiek en wetenschap. Hij komt uit een nest van ‘boerenverstand’ aan moederskant en een ‘oud koloniaal uitzuigersgeslacht’ aan vaderskant. Een mix van Drents humanisme en rechts reactionair in een liberale, sceptische saus. Hij heeft een brede werkervaring en was tien jaar zelfstandig ondernemer. Mans schrijft de laatste jaren veel op forums en valt politici elektronisch lastig met vragen en cynische observaties.”

  (http://www.gregoriusnekschot.nl/column_mm_dearpresidentahmadinejad.html)

  Een serieuze vraag aan jou, Michiel, die ik hier al eerder aan anderen stelde, maar waarop ik nooit antwoord kreeg:

  Ben je naast je rellerige bijdrage hierboven ook in staat tot echt oplossingsgericht denken en zo ja, hoe wordt dit Midden-Oostenconflict volgens jou ooit opgelost? Want je argumenten hierboven ken ik nu wel, die zijn hier al eindeloos langsgekomen. Dat is alleen maar meer van hetzelfde.
  Je voorstel om het hele gebied te boycotten, anders gezegd anderhalf miljoen mensen langzaam te laten sterven, neem ik niet serieus en moet ik zeker toeschrijven aan dat Drentse humanisme van je. Ik snap niet dat je het gore lef hebt zoiets op te schrijven.

  Ik verwacht van jou, na alles wat ik elders van je heb gelezen en met je mix van boerenverstand en oud koloniaal uitzuigersgeslacht, dat je in staat bent tot een constructief antwoord op mijn vraag. Een antwoord waar niet alleen ik naar uitzie.

  Moet voor jou met je brede historische, filosofische, politieke en wetenschappelijke belangstelling een eitje zijn.

 7. Dank je Claar. Michiel Mans mag deze vraag op zijn eigen weblog beantwoorden. Hij weet heel goed dat hij op mijn weblog allang geleden is verwijderd, vanwege zijn gescheld en zijn kwaadaardige onbenul en moslimhaat. Ik heb de tijd niet, en wel wat anders aan mijn hoofd, dan om steeds opnieuw op zijn infantiele trucjes te letten om zich er toch tussen te wurmen, dus deze was me ontgaan.

 8. Deze weblog is één van de weinige informatiebrenger in de media, die eerlijke informatie geeft en situaties beschrijft over de situatie van de Palestijnen en het groeiend verzet in Israël zelf. Daarom is deze weblog een verademing binnen de Nederlandse media. Juist omdat hier de feiten worden genoemd en beschreven, zijn er mensen, die daar tegen ageren via onfrisse methodes. Zulke mensen doen me denken aan neo-nazies. Zij hanteren vaak dezelfde onfrisse methoden op weblogs van anderen. Indirekt geven ze dus hiermee aan dat de feiten die genoemd en beschreven worden als juist. Anders zouden ze niet zo reageren, maar fatsoenlijk meedenken aan een eerlijke oplossing. Zoals hier voor het moedige en eerlijke Palestijnse bevolking.
  Juist deze weblog is noodzakelijk. Dus we gaan gewoon door met reageren.

 9. Ik dank je voor je complimenten, Harry. Ik doe mijn best om de mensen op dit moment van zoveel mogelijk goede informatie te voorzien.
  Ik heb alleen een dringend verzoek, grijp niet te snel naar vergelijkingen met nazi’s en neo-nazi’s. Reserveer die termen aub voor de politieke stromingen die ook werkelijk onder die noemer vallen. Je veroorzaakt er namelijk alleen maar een escalatie van gescheld mee, die eerder de discussie verduistert dan verheldert, okee?

 10. Anja, ik weet dat het woord nazi gevoelig ligt, maar met mijn opmerking bedoel ik de bestaande neo-nazi groepen die actief zijn en van soortgelijke onfrisse praktijken bedienen. Dit artikel is alleen ter aanvulling over al degenen, die andere weblogs proberen te vervuilen.
  Ook joodse weblogs krijgen daarmee te maken, al hanteren ze daar vaak andere namen.
  Dit ter kennisgeving

Reacties zijn gesloten.