Sumeyra en Ceyda mogen blijven

Minister Verdonk wilde als afscheidscadeautje nog even twee Amsterdamse Turkse meisjes uitzetten, Sumeyra en Ceyda hadden naar Turkije gemoeten, waar ze niemand hebben, terwijl hun vader en stiefmoeder in Nederland mochten blijven. Verdonk beloofde dat ze geen families uit elkaar zou halen, en deed dat toch. Maar Jan de Wit protesteerde in de Tweede Kamer, en Laurens Ivens schreef een brandbrief naar burgemeester Job Cohen. Voorlopig mogen ze blijven.

Zie de SP website.

9 gedachten over “Sumeyra en Ceyda mogen blijven

 1. Voorlopig, ja. En donderdag wil de PvdA de 26.000 ter tafel brengen en hoopt hij dat de nieuwe Kamermeerderheid zal stemmen voor een Generaal Pardon. Horen deze kinderen daar ook bij? Ben bang van niet?

 2. @ Lydia (1):

  Dit is inderdaad een geval apart. Geen kwestie van niet toegelaten asielzoekers, maar gezinshereniging.

  De kwestie van deze twee meisjes is weer zo’n voorbeeld ervan, waartoe een tot in het absurde rechtlijnig doorgevoerd vreemdelingenbeleid kan leiden. Tot consequenties die nooit door de wet bedoeld zijn. Is het niet zo: “Jeder Konsequnez führt zum Teufel”?
  Ze wonen al meer dan tien jaar in Nederland bij hun tot Nederlanders genaturaliseerde vader en stiefmoeder. Hun biologische moeder en stiefvader in Turkije wilden en willen hen niet opnemen. Er schijnen nog wel grootouders in Turkije te zijn.
  De meisjes beheersen het Nederlands beter dan het Turks, zijn volkomen geïntegreerd en volgen met succes het Nederlandse onderwijs. Waarom nu uitzetting? Omdat zij een “machtiging tot voorlopig verblijf” in Turkije moeten aanvragen, om daarna te proberen in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen! En dan natuurlijk maar afwachten of ze dat dan weer krijgen….
  Toegezegd is slechts, dat ze mogen blijven TOTDAT de parlementaire vragen zijn beantwoord. Dit hoorden zij op de laatste dag vóór de voorgenomen uitzetting! Deze praktijk van wetstoepassing is onmenselijk. Laat RitA de Quaat de VVD maar in rep en roer brengen, als minister moet zij ophoepelen!

 3. Tsja,

  Ik heb er gisteren even m’n hart over gelucht. Ik kreeg er een milde kritische kanttekening bij wegens het geslacht van m’n scheldwoorden.

  Dit land slaat trouwens bij velen in het buitenland een modderfiguur. Lees dit stukje uit “The Economist” (bepaald geen SP agitprop blaadje …) maar eens.

  Mazzel & broge, Evert

 4. @Olav; Ik heb wat op de forums van buitenlandsepartner.nl gesnuffeld, en daar wordt verwezen naar een wetsartikel – dat een minderjarig kind, dat minimaal 3 jaar zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad en door de Nederlandse vader is verzorgd, door optie Nederlander kan worden (art 6 1d). Mogelijk is de vader daar nooit achteraan gegaan. Mogelijk heeft hij in telefoongesprekken met de IND de indruk gekregen dat het wel goed zat. Dat zal goed uitgezocht moeten worden voordat we hier een oordeel over kunnen vellen.

  Maar dat is natuurlijk niet de achterliggende reden van de keiharde opstelling van het IND. Die is dat ook Turken zich als groep sociaal isoleren, en veelal kiezen voor een partner uit het land van herkomst, wat resulteert in een jaarlijkse instroom van zo’n tweeduizend slecht geschoolde en vaak navenant conservatieve boeren uit het Turkse achterland, die hier vervolgens linea recta de bijstand in kunnen, om op kosten van de Nederlandse samenleving een aantal bloedjes van kinderen te verwekken die vervolgens patriarchaal en Occidentofoob worden opgevoed.
  http://www.groene.nl/2002/0208/mf_meisjes.html

  Vandaar dat het beleid er nu op gericht is iedere mogelijkheid aan te grijpen om een Turkse of Marokkaanse immigrant te weren. Het alternatief zou zijn om te selecteren op de opleiding en mentaliteit van de ouders. Maar dat is discriminatie, en dat mag niet. Dus is iedereen nu de klos. Inclusief blanke Nederlanders, die verliefd worden op een Aziatische, Zuid-Amerikaanse of Midden-Europese man of vrouw. Het zijn eenvoudig de vruchten van dertig jaar politiek-correct bestuur.

  @Evert; dat wij in het land een “modderfiguur” slaan is zeer vermakelijk; Engeland kent regelmatig rassenrellen tussen ‘Aziaten’ en andere bevolkingsgroepen. In Frankrijk steken ‘jongeren’ wekelijks 200 auto’s in de fik: inmiddels is men op vervoersbussen overgegaan. Bij tijd en wijle lokt men politiemensen in een hinderlaag en probeert men een juut te doden. Noorwegen en Zweden kennen grote groepen niet-Westerse allochtonen in de grote steden die op een uitkering leven. De criminaliteitscijfers zijn schrikbaren en met name verkrachting springt daarbij in het oog. Dat is niet omdat betrokkener mensen kwaadaardiger zijn dan andere mensen (hoewel het erop nahouden van een tribale, patriarchale mentaliteit in de moderne stad niet helpt), maar omdat het overheidsbeleid het ‘multiculturele drama’ (Scheffer) verdisconteert.

  Met alle op- en aanmerkingen die je kunt hebben op het Nederlandse immigratiebeleid, met name ook vanuit het oogpunt van humaniteit: er wordt tenminste beleid gevoerd teneinde de instroom van kanslozen in te dammen.

 5. Misschien ben ik cynisch hoor, maar wat is het alternatief?

  De kinderen gedwongen in een pleeggezin plaatsen? Dan schend je de voogdijrechten van de ouders.

  Of: de kinderen hier houden en dus de ouders ook? Dan staat binnen de kortste keren de halve wereld hier met een kind op de stoep, of gaan asielzoekers massaal kinderen verwekken om maar hierheen te komen.

  Een kind is geen ticket, zoals PvdA-bewindsvrouw Ella Kalsbeek ooit terecht opmerkte. Dat is heel hard, maar wel een realistische inschatting van de calculerende mens.

  Een laatste mogelijkheid is dat je in dit soort gevallen de kinderen wel het Nederlands burgerschap geeft, bij het behalen van hun middelbare schooldiploma, maar de ouders slechts een permanente verblijfsvergunning. Die ouders zijn dan geheel op zichzelf aangewezen voor het vergaren van hun inkomen en kunnen geen beroep doen op de sociale voorzieningen. Je kunt mensen dan voorleggen of ze op die voorwaarden willen blijven.

  Ik ben er in ieder geval voorstander van de uitzetcentra kindvriendelijker te maken en de termijn van bewaring wettelijk terug te brengen tot maximaal tien dagen. Het lijkt mij geen goede zaak dat we mensen vastzetten in afwachting van het regelen van de mogelijkheid van hun vertrek.

 6. Mijn eerste reactie op dit weblog, mij niet onbekend (van andere fora)! Ben begonnen bij Meneer Jan, toen bij meneer Harry en nu hier bij mevrouw Anja!

  Als je het heel erg in details gaat bekijken dan verschillen deze schrijnende gevallen met het gevallen lid van de VVD die nu in USA woont.
  Maar, in principe is het meten met 2 maten. De 1 mag wel en de ander niet. Ik snap het niet!
  Daarnaast heb ik het gevoel dat Verdonk bij tijd en wijle deze gevallen opzettelijk zo laat behandelen om haar ‘menselijke’ kant te belichten.

Reacties zijn gesloten.