Persmapje

In meerdere kranten werd het bericht opgenomen: Tariq Ramadan, Islamoloog. Hij zal als eerste hoogleraar de wisselstoel Identiteit en Burgerschap aan de Erasmus Universiteit bezetten. In Rotterdam dus, de stad die hem naar Nederland heeft gehaald. Daar mogen ze trots op zijn.

IMG_3797_edited-1.jpg

Ik heb het op dit weblog vaker over hem gehad, en hem aan het woord gelaten. (Zie hier, hier, hier, hier en hier) Een belangrijke denker, vind ik, met een belangrijke boodschap met name aan de Europese moslims: dat ze moeten ophouden zichzelf te definieren als minderheid, en zich op moeten stellen als burgers. Burgers die ook moslim zijn. Wat hem betreft, en daar is hij zeer overtuigend in, sluiten de islam als geloof en het democratisch burgerschap in Europa elkaar absoluut niet uit. Ik zie hem dus als een belangrijke bruggenbouwer.

De kranten al minder. Ik ben het bericht in geen enkele krant tegengekomen zonder dat het predicaat ‘controversieel’ of ‘omstreden’ viel. Kijk je verder waar dat dan op moet slaan dan kom je niet verder dan, tja, dat wordt er gezegd. Ze zeggen dat hij voor de islamisering van Europa staat, dat hij met dubbele tong spreekt, ze zeggen dat hij een wolf in schaapskleren is. Staat dat ergens in zijn werk? Nee. Heeft hij zich in zijn vele lezingen zo uitgelaten? Ook niet. Die wolf in die schaapskleren moet het dan zo stiekum doen dat niemand er nog wat van heeft gemerkt. Wat de vraag oproept wat die wolf dan waard zou zijn, als die zich zo laat overrulen door dat schaap dat volle zalen trekt.

Ramadan zelf is het ondertussen gewend. NRC Handelsblad. Mark Duursma. Vraagt Ramadan of hij wel de juiste persoon is om zo’n gevoelig thema aan te snijden, gezien het feit dat hij omstreden is. ‘Als uw boodschap zo eenduidig is, waarom blijft de kritiek op uw ‘dubbele tong’ dan steeds opduiken?’

Daar heeft Ramadan wel een antwoord op. ‘Omdat jullie journalisten graag met Google werken. Zo ontstaat een mediawaarheid: die van de herhaling. Ik zou wensen dat mensen mijn complete lezingen lazen, in plaats van er selectief uit te citeren’.

Ik ken dat nog heel goed van vroeger, toen ik vaker met de media te maken kreeg. Een journalist zei iets, of vroeg iets. Dat stuk of interview kwam dan in het persmapje dat elke redactie had. De volgende journalist kwam dan langs, en aan de vragen hoorde ik alweer dat hij het persmapje had doorgenomen, niet mijn boeken of artikelen. Dat nieuwe interview kwam dan ook weer in het persmapje. Net als dat spelletje fluister een woord door, werd zo een nieuwe persoonlijkheid geschapen: er liep nog een Anja Meulenbelt rond die in de verte wel enige gelijkenis toonde met mij. Ik had dus niet veel op met de media. Uitzonderingen daargelaten. Zo werkt het. Het verschil: het persmapje is vervangen door Google. En er zijn ook journalisten die zelf lezen, zelf op onderzoek gaan. Wat Tariq Ramadan betreft ben ik die nog niet tegengekomen. De eerste moet nog opstaan die over Ramadan schrijft zonder het predicaat ‘omstreden’ of ‘controversieel’ in de eerste zin van zijn artikel te vermelden, dan wel een keer de moeite neemt om te onderzoeken wat er van al die vage beschuldigingen nu eigenlijk waar is. Want dat zou ik nu wel eens willen weten.

Tot zolang moeten we het zelf maar doen. Zie de website van Tariq Ramadan.

18 gedachten over “Persmapje

 1. Die dubbele tong die Ramadan verweten wordt begrijp ik wel. Het is iemand uit de school van “natuurlijk veroordeel ik terrorisme MAAR we steunen het legitieme verzet”. Hij schrijft soms aardige en redelijk klinkende stukjes maar de geluiden over banden met radicale islamisten zoals de Moslim Broederschap houden aan en niet een beetje. Dat Ramadan als controversieel gezien wordt komt ook wel ergens vandaan. Een van zijn uitspraken is dat er geen bewijs is dat Bin Laden achter 9/11 zit en hij gaat altijd verschrikkelijk lopen draaikonten als men hem vraagt terrorisme te veroordelen, zie eerdere citaat. Hij komt de VS en Frankrijk niet in vanwege vermeende banden met terroristen, dat zegt ook wel wat hoewel Blair hem wel weer binnenlaat. Denk echt dat het nog wat te vroeg is om mijnheer Ramadan zo enthousiast in de armen te sluiten.

  Ik weet dat Memri hier niet een van de lievelingsbronnen is maar dit is wel een goede analyse:
  http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA26606

  En hier een stukje van de Marokkaanse schrijver Olivier Guitta:
  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/800naxnt.asp?pg=1

 2. Memri is in mijn woordenboek inderdaad ongeveer de meest onbetrouwbare bron als het gaat om hun oordeel over moslims en Arabieren, Sander. Het is allang bekend dat dat de reden is waarom ze zijn opgericht: onder het mom van ‘informatie over de Arabische wereld’, selecteren ze alleen dat nieuws dat negatief is over Arabieren. We weten ook dat het bij oprichting werd gefinancierd door Israel, en door pro-Israelische Amerikanen.
  Maar ik zal het lezen.

 3. Het probleem is dat mensen, die coûte que coûte een wolf willen zien, uiteindelijk inderdaad een scherpe bek met tanden zien bij het schaap, en zijn wittige wolligheid aanzien voor de donker bruine haren van een (weer)wolf. Deze wijze van waarnemen is blijkbaar een levensvoorwaarde, anders stort de zo zorgvuldig geconstrueerde wereld van de Islamitische wolf en de westerse onschuldige geitjes in elkaar…..

  En tja, was Jezus ook niet heel “omstreden” in zijn tijd? (Zonder Ramadan direct met hem te willen vergelijken, hoor. Het gaat mij hier om de gebruikte term).

 4. Ik zeg het maar even, de al bekende verdachtmakingen zonder bronnen en zonder bewijs hier nog eens herhalen, dat hoef je hier niet te proberen. Dat er mensen zijn die Ramadan ‘omstreden’ vinden dat wisten we al, dat staat hierboven.

 5. Sander, nooit een slecht idee uiteraard om gezond kritisch te blijven zoals je in feite zegt En zeker over nieuwe personen die verschijnen aan het firmament van het publieke debat.

  Zo bezorgd ben ik zelf tot zover zeker niet over Tarik Ramadan. Toch aardig om die kritische links die jij inplakte na te lezen. Uit zijn boek over Moslims in het Westen komt hij op mij over als een evenwichtig denker. Wel nogal theologisch maar dat hoeft niet zo erg te zijn doch, het is wel in die theologische insteek waar een mogelijk kritiekpunt in de toekomst op de loer ligt.

  Waarom ? Omdat het mijn intuitieve mening is dat theologie net als bureacratie iets is dat makkelijk uit de hand kan lopen. Van Bommel merkte op dat er over Koran exegese kamers vol geschreven zijn in de 19 eeuwen sinds de dood van de Profeet Mohammed (vzmh). Ramadan riep in zijn boek op tot herlezen van de bronnen. Dat vind hij erg belangrijk want hij herhaalde dat ook in Rotterdam op een lezing waar ik ook bij was. Dat was nou net (ook weer intuitief) voor mij een weg die ik persoonlijk helemaal niet voorstond om voorgenoemde redenen. Maar enfin, gaan we dus doen en deze keer echt goed.

  Maar de zorg dat we als gevolg van dat herlezen nog meer getheologiseer krijgen en nog een paar kamers gaan vullen, die blijft. Op de vervolgvraag: Wat dan wel i.p.v theologie ? zie ik wel een antwoord. Maar ik word te lang van stof en volsta hier met bovenstaande inbreng.

  groet,
  Aleem Ahmed
  AleemAhmedAbdul@yahoo.com

 6. correctie op vorige post : geen 19 maar 14 eeuwen sinds het overlijden van de Profeet. Ik maak de man ineens 500 jaar ouder en dat kan niet. excuus, AA

 7. Tariq Ramadan bracht als voorzitter van het European Muslim Network een manifest uit, dat roept tot een nieuw “wij-gevoel” van moslims en niet-moslims. Onderstaand artikel van ene socioloog Van de Bertg verscheen er toen over in de NRC. Over islamofobie gesproken …

  “Ramadan zegt behartenswaardige dingen: “Moslims moeten blijk geven van vertrouwen in hun vermogen een vreedzaam onderdeel van de westerse maatschappij te zijn”. Het is inderdaad een belangrijke voorwaarde voor duurzaam samenleven: geen gewelddadige strijd tegen anders-gelovigen. Ramadan gaat gelukkig verder: “Beklemtoond moet worden dat moslims loyaal dienen te zijn aan de wetten van het verblijfsland”. Zo is het: wie in het Westen wil leven, dient de beginselen van de democratische rechtsstaat in het hart te sluiten; wij moeten pal staan voor rechtsgelijkheid en vrije verkiezingen.
  Ramadan geeft moslims ook aan hoe tot die vreedzame loyaliteit te komen: “Het is onze taak om ons het erfgoed opnieuw eigen te maken opdat moslims kunnen bevestigen dat de leer van de islam moslims opwekt tot zelfhervorming en we moeten afstand nemen van de radicale, letterlijke en culturele interpretatie van de bronnen”.
  Maar welke “leer van de islam” bedoelt Ramadan hier eigenlijk, en wie moet moslims die leer bijbrengen? Afstand moet genomen worden van de eeuwenlange overdominante soennitische leer en sjiietische leer die staan voor rechtsongelijkheid en onvrije verkiezingen. Beide zitten theologisch dichtgetimmerd, hebben ‘de poort naar de vrije interpretatie’ gesloten en hebben op afvalligheid doodverklaring voor de wet staan. Beide worden gedragen door schriftgeleerden, moskeeën imams, koranscholen, wetsscholen en het islamitisch onderwijs. Tot welke zelfhervorming moet dat leiden? En als hervorming in onze richting gaat – het snel opkomende radicaal soennitische salafisme wijst vooralsnog op het tegendeel – gaat die hervorming dan snel genoeg?
  Zeker is dit. De moslimgemeenschap vormt binnen 100 jaar een zeer aanzienlijke machtsfactor in Europa. Er zijn geen moskeeën waarin de noodzakelijke liberale scheiding van heilig boek (kerk) en grondwet (staat) wordt gepredikt – ook bij de zichzelf liberaal noemende Ahmaddiyya’s niet: zo gaf de imam de koningin geen hand terwijl er toch geen religieuze dienst gaande was. Alleen alevieten, een heel kleine islamitische minderheidsgroep met een humanistische leer, erkennen die scheiding, maar als esotherische
  godsdienst is dat geen alternatief. En liberale intellectuele moslims hebben nauwelijks aanhang; hun aanhang zit voornamelijk bij autochtone moslims.
  De vraag is dus of de overgrote soennitische en sjiietische meerderheid in Europa, zich zonder liberale schriftgeleerden, imams, moskeeën, koranscholen, wetscholen en zonder liberaal islamitisch onderwijs zal kunnen voorbereiden op het dragen van de democratische rechtsstaat. Een eenvoudig “ja” op die vraag onderschat het aanhoudende gewicht op de moslimgemeenschap van tien eeuwen soennitische en sjiitische islam.
  Een overtuigend manifest dient expliciet te pleiten voor het openen van liberale moskeeën en tegelijkertijd het sluiten van soennitische en sjiitische moskeeën. Als wel het eerste maar niet het laatste gebeurt, valt te vrezen voor een nieuwe godsdienstoorlog op Westers grondgebied. Dat risico en wie weet nog erger mogen wij – niet-moslims en loyale moslims – niet lopen.”

 8. Tja zo wordt de stemming opgeklopt. In plaats van gewoon te kijken naar de islamitische burgers in Europa. Op de problemen na die we ondertussen kennen, een kleine groep die radicaliseert, een groep die nog achterblijft in de integratie is er geen enkele aanwijzing voor dat islamitische burgers zich minder democratisch zouden gedragen als niet-islamitische. In toenemende mate nemen ze deel aan het politieke proces, en gebruiken hun stemrecht. En stemmen in overgrote meerderheid gewoon om de bestaande partijen, en maken niet eens gebruik van hun recht om een eigen moslimpartij op te richten. Er is ook geen enkele aanwijzing voor een komende godsdienstoorlog, tenzij de anti-islam hetze doorzet. Maar dan is het duidelijk wie de oorlog is begonnen. Niet de islamitische burgers, in ieder geval.

  Ik ken Ramadan, zie de berichten waar ik de links naar heb aangegeven, bij uitstek als een man die de democratische plichten van Europese moslims benadrukt. In zijn speeches, in zijn boeken, in zijn geschriften. Verder hebben we gewoon de wet. En de Grondwet. Wie die overtreedt wordt bestraft. Het is interessant hoe het juist de autochtone Nederlanders die zo bang zijn voor moslims met ideeen en maatregelen aan komen zetten die ingaan tegen de Grondwet. Je kunt geen moskeeen sluiten tenzij die de wet overtreden. Er is hier vrijheid van godsdienst, en van mening. Die geldt ook voor moslims. De vraag is nu wie hier eigenlijk bezig zijn de rechtsstaat aan te tasten. Niet Ramadan, in ieder geval.

 9. Het punt is alleen of Rotterdam op iemand als Ramadan zit te wachten!
  Dat Kaya(waar blijft zijn beleidprogramma?) al bijna een jaar op zich laat wachten, maar ondertussen wel een vriend naar onze stad haalt, is niet erg fris.
  De Kunstenaars hebben niet te eten.
  Dat zou zijn Cultuur moeten zijn.
  Zorgen dat er opdrachten vergeven worden.
  We hebben de Islamdebatten al achter de rug.
  200.000 is veel voor een gelovige.
  Hij krijgt meer geld dan de burgemeester.
  Rotterdam heeft banen nodig, geld voor mensen om er iets van te maken.
  In jouw stukje draai je alles weer om.
  Alsof je gelooft in een aparte samenleving.
  Een voor wit en een voor moslims.
  Ik vind het niks.
  Ouderwets en van weinig open overheid getuigen.

 10. “zo gaf de imam de koningin geen hand terwijl er toch geen religieuze dienst gaande was.” Alsof de grondwet handen geven voorschrijft. Een moslim gelooft niet alleen in de moskee, dus houdt hij zich ook buiten de moskee, ook als er geen ‘dienst’ gaande is, aan de voorschriften. Dat hindert hem niet om in een democratische rechtstaat te kunnen functioneren.

  Ramadan brengt moslimjongeren de basisbeginselen van die nieuwe leer bij en verder is het een kwestie van zelfopvoeding. Steeds meer jongeren zien niets meer in de traditionele moskeeën. Naast het handjevol hofstadgroepers die rechtsaf slaan, is er een enorme groep die zich binnen islamitische jongeren- en studentenverenigingen aan het heroriënteren is op de bronnen zoals Ramadan bepleit (Aleem, niet op die kamers vol tafsier van Van Bommel, want die kunnen hoogstens als secundair vergelijkend onderzoeksmateriaal dienen) en er zijn zelfs initiatieven voor liberale jongerenmoskeeën, die echter vanwege geldgebrek nog niet goed van de grond komen. De overheid financiert geen gebedshuizen meer (scheiding van kerk en staat!) en geld uit de Golfregio willen ze niet omdat daar inhoudelijke voorwaarden aan verbonden zijn. Die Europese islam van Ramdan komt er heus wel.

  Anja, je ziet de Islam Democraten over het hoofd. Hebben inmiddels één zetel in de Haagse gemeenteraad, haalden landelijk niet de kiesdrempel, maar maken zich wel op voor deelname aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland.

 11. Rotterdam heeft hem uitgenodigd, dus er zijn zeker mensen die op hem zitten te wachten, Willij.
  En ik geloof niet in een aparte samenleving voor witten en voor moslims. Ramadan ook niet. (Sluit wit en moslim elkaar trouwens uit, dacht je?) Je moet wel even lezen wat er staat hoor, voordat je van leer trekt.

  Ja ik weet dat er ook een kleine moslim partij was, Henrdik Jan, kon niet op de naam komen, maar blijft dat het merendeel van de kiezers daar niet voor gaat.

 12. In tegenstelling tot u, zit ik middenin de Rotterdamse samenleving, Anja.
  Rechts heeft de Islamdebatten op de agenda gezet en die werden druk bezocht.
  Links was daartegen en liep als een gestoken mens door de ruimte.
  Nu links(nou ja Kaya)er zelf niet uitkomt, worden er erg veel mensen aangetrokken om ze scherp te houden.
  Het feit dat Ramdan geen Nederlands spreekt, betekent dat hij voor een select gezelschap zijn kunstjes kan vertonen..

  Hou zelf meer van suede dan van leer,maar het vlekt nogal snel.

  Als college zouden ze veel meer mensen uit de stad bij hun programma moeten betrekken.
  Van het salaris van de Islamprofessor kunnen 10 prachtige banen worden gecreeerd.
  Ook die mensen kunnen het college scherp houden.
  Maar het zal wel allemaal met het Huis voor de Culturele Dialoog te maken hebben, waar ze geen raad mee weten.
  Ze kunnen de mensen niet bereiken, hoor ik steeds van de Diensten.
  Logisch, als er teveel opdrachten niet door mogen gaan, vanwege desinteresse, dan kan je je afvragen waar het beleid eigenlijk voor staat?
  In ieder geval niet voor de Rotterdammers!

 13. Het is maar welke Rotterdammers je bedoelt, Willij. Ik zat twee keer in een afgeladen zaal met honderden Rotterdammers, toen Ramadan daar sprak. Dat waren Rotterdamse moslims. En weinig autochtonen. Dus nu hij naar Rotterdam komt, misschien kun je eens gaan luisteren. Ik vond het zeer de moeite waard.
  Zijn salaris vind ik een geheel ander punt. Misschien ben je sowieso tegen professoren? Dan gaat het niet over Ramadan. Gaat het wel over Ramadan, dan is er geen reden om hem minder salaris te geven dan een andere professor voor die functie zou krijgen.

 14. Het was elke week afgeladen in het WTC, Anja.
  Met alle landenmensen.
  Ben op alle debatten geweest.
  Maar als je het debat wilt leiden kan het beter in het Nederlands plaatsvinden.
  Zeker omdat het over identiteit en burgerschap zal gaan.
  Het is wel aardig als iedereen het kan volgen.
  Op een universiteit is het weer wat anders.
  Heb zelf geen hekel aan professoren, hoor!
  Sommige schrijven lovend over mijn werk.
  Verder is mijn Engels o.k.
  Wens je prettige dagen toe met de kerst!

 15. Sorry Willij,

  sta me toe in stelling te komen tegen jouw m.i. discutabele observatie. Ik zit ook middenin de Rotterdamse samenleving en ervaar de aantrekking van Tarik toch heel anders.

  Hoezo select gezelschap ?

  Ik vind het nu juist erg strategisch dat hij naar mijn Alma Mater komt. Op Erasmus lopen de generatielagen van de toekomstige Moslimelites rond Willij. Ga maar eens kijken. Deze groep in contact brengen met een aansprekend en inhoudelijke vertolker van de rede is winst in het kwadraat m.i. Vooral als dit contact tot stand komt binnen een instituur waar rede en kritische reflectie een diepgewortelde traditie is. Dat is juist de beste plek.

  Maatschappelijk debat

  We hebben teveel conflictmodelvertolkers (gehad)in Nederland en zeker ten aanzien van Islam issues (bv. Ayaan, Ellian, Abou Djah Djah).
  Als er in Nederland dan echt geen publiek persoon schijnt te zijn die evenwichtigheid en rede kan brengen in het brede maatschappelijke debat, dan importeren we hem toch gewoon. Ik kan je zo 2 professoren noemen die nu nihil relevante noch productieve bijdrage leveren op Erasmus. Als die nou met pensioen gingen, dan kan Ramadan er makkelijk bij.

  Ik hoop met dit geluid een bijdrage te kunnen hebben geleverd aan jouw perceptie.
  Ramadan bereikt inderdaad niet Ahmed van 14 die fietst naar de voetbalclub op Zaterdag of Abbou van 56 die in de WAO zit. Maar hij bereikt wel de zuster van Ahmed en de zoon van Abbou die college volgt op Erasmus.

  Slot
  De import van Tarik Ramadan is een goede zaak en geheel in de traditie van de Rotterdamse “niet lullen maar poetsen” mentaliteit.

 16. @Anja #4
  “Ik zeg het maar even, de al bekende verdachtmakingen zonder bronnen en zonder bewijs hier nog eens herhalen, dat hoef je hier niet te proberen. Dat er mensen zijn die Ramadan ‘omstreden’ vinden dat wisten we al, dat staat hierboven.”

  OK dan, ook hier maar even een literatuuropgave. Ik neem aan dat je “Frère Tariq” van Caroline Fourest gelezen hebt. Die werkt wel met bronnen.
  Avé, Evocatus

 17. Hoef je hier niet meer mee aan te komen zetten, meneer Evocatus. Ouwe koek en erg achterhaald. Je hebt er erg veel meer aan om zelf kennis te maken met Ramadan, hij spreekt regelmatig in Nederland. Zijn boek is vertaald, zijn artikelen zijn te vinden op zijn website. Er is een recent interview met hem van Ian Buruma dat onder andere ingaat op de bekende reeks verdachtmakingen aan zijn adres. Als je op grond van wat hij zelf zegt en schrijft inhoudelijk nog wat nieuws te melden hebt is het eventueel nog interessant, dit niet.

Reacties zijn gesloten.