Hoe het verder gaat met Jami

img103.jpg

Als zelfs Ellian, niet bekend om zijn genuanceerde meningen, vindt dat Jami zich beter ‘in de luwte had kunnen houden en eerst zijn comité van afvallige moslims goed neer had moeten zetten’ en medestander Michiel Hegener, die bezig is met het oprichten van een steuncomité vindt dat ‘Ehsan uit de bocht gevlogen is’, kun je nagaan dat hij bezig is ver over zijn eigen doel heen te schieten – tenzij zijn bedoeling vooral is om een mediafiguur te worden. Daarin slaagt hij, niet in het minst geholpen door de rotzakken die hem in elkaar sloegen, heel goed in.

Ja, het is erg dat Jami bedreigd wordt, en hij verdient alle beveiliging die hij krijgen kan. Plus dat er alles aan gedaan moet worden om de rotzakken op te sporen en te bestraffen. Want geweld mag nooit het antwoord zijn op een mening, al ben je het daar nog zo mee oneens. En ja, opkomen voor mensen die hun geloof verlaten en daarmee in de moeilijkheden kunnen komen is een doel waar brede steun voor te vinden is, van rechts tot links, en ook van moslims. En ook van mij. Het gaat om vrijheid van godsdienst, wat net zo goed inhoudt het recht om wel te geloven als om niet te geloven. Die steun, ook van moslims, had hij kunnen krijgen. Zie hier. En hier.

Maar inmiddels is Jami die steun grotendeels kwijt, inclusief de mijne, en is van het ‘voordeel van de twijfel’ alleen nog de twijfel over. In zijn comité zelf heeft hij nog maar een medestander, de anderen zijn afgehaakt. Want Jami wil meer dan opkomen voor voormalige gelovigen, het is zelfs de vraag of hij zich veel aan hen gelegen laat liggen. Jami is met zijn eigen jihad tegen de islam begonnen en daarmee gebeurt wat geheel voorspelbaar was: hij wordt vooral het nieuwe idool van blank autochtoon rechts.

In de eerste plaats: hoe groot is het probleem van de ‘afvalligen’ voor wie hij zegt op te komen? Natuurlijk hebben de kranten naarstig gezocht naar ex-moslims die hun verhaal wilden houden. Trouw (8 augustus) : ‘Ik ken genoeg Turken en Marokkanen die van het geloof zijn afgestapt of verklaard hebben dat ze homo zijn. Geen van allen zijn ze met de dood bedreigd of mishandeld door familieleden of bekenden. Ze zijn zelfs, na enige tijd, weer volledig in het gezin opgenomen. We leven in Nederland, niet in een islamitische staat’, zegt Sallaheddien Boulabi, in de krant genoemd als prominent moslim uit Almere. ‘Belangen behartigen van afvalligen is prima, maar het is niet nodig om daarbij lelijke uitspraken te doen over de profeet’. En andere moslims, of voormalige moslims, vallen hem daarin bij. Zoals Raja Felgata, die zichzelf een liberale moslim noemt: ‘Ik maak gebruik van de vrijheid in mijn hoofd, die ik nota bene van Allah zelf heb gekregen, om kritisch te kijken naar mijn religie en er mijn eigen interpretatie en invulling aan te geven. Ik heb respect voor Ehsan Jami dat hij het lef heeft en ik vind het erg dat sommige onwetende moslims vinden dat ze het recht hebben om Jami daarvoor te straffen. Maar hij zou het beter anders aan kunnen pakken’. En Senay Ozdemir, van Sen, heeft het over respect. ‘Ook al ben ik liberaal als moslim, ik respecteer mensen die dat niet zijn. Zij proberen mij hun manier van geloven niet op te dringen en ik doe dat ook niet. Hoe jij je geloof beleeft, is iets tussen jou en God. Daar hebben anderen niets over te zeggen’. Ozdemir zou wel willen dart er meer discussie was over afvalligheid en eigen interpretaties van de islam onder moslims. ‘Ik zou willen dat we daar openlijk, volwassen en intelligent over zouden spreken. Dat gebeurt nog niet en er zijn inderdaad wel afvalligen die gevaar lopen’.

Overigens, zegt Boulabi, is het gegeven dat afvalligheid heftige reacties teweeg kan brengen niet voorbehouden aan moslims. Het komt ook bij christenen en joden voor. En hij kent Nederlandse meisjes die zich tot de islam hebben bekeerd en die nu ondergedoken zijn voor hun christelijke familie.

De Volkskrant, 9 aug. vond er ook een paar in verschillende gradaties tussen niet meer zoveel met het geloof hebben tot uitgesproken atheist. Birol Akkus, Turkse achtergrond, noemt zich atheist, ‘ik heb geen opperwezen nodig’ en niemand die het hem euvel duidt. ‘Het beeld van de islam wordt gedomineerd door baarden en hoofddoeken maar in werkelijkheid is een heel groot deel van de moslims nauwelijks met geloof bezig. En dan is het ook niet snel een breekpunt’.

Maar veel moslims, of ex-moslims zijn behoedzaam. Farhad Golyardi (redactie Utopia) bevalt de term ex-moslim bijvoorbeeld niet. ‘Dan lijkt het alsof je jezelf tegen de isolam afzet terwijl het een onderdeel is van onze geschiedenis. Ik noem mezelf liever een seculiere moslim. Dat is een nette, beschaafde manier om te zeggen dat je niet gelooft zonder andere mensen te kwetsen’.

Schrijfster Nazmiye Oral gelooft niet in God. En ze kent veel mensen die dat ook niet doen. ‘Maar heel expliciet zeggen dat je niet gelooft, is nog steeds taboe. Niet dat je dan problemen krijgt of verstoten wordt. Maar je maakt er mensen erg verdrietig mee. Mijn moeder gelooft dat ongelovigen voor eeuwig branden in de hel. Dus tegen haar heb ik het niet verteld. Ouders hebben al zo ver met hun kinderen moeten meerekken. Je wilt ze een beetje sparen. De kern is toch dat ik mijn leven kan leiden zoals ik het wil. En dat kan’.

Op de site www.ex-moslims.nl (niet te verwarren met de club van Jami) wordt ex-moslims al twee maanden gevraagd om hun verhaal te vertellen. Er kwam er maar een binnen. Sander Kessels van de site concludeert dat er sprake is van een hype. Onderzoek naar hoeveel Nederlandse moslims in God geloven is er niet. Wel blijkt ongeveer de helft niet meer naar de moskee te gaan. Halim el Madkouri van Forum: ‘Ik durf wel te zeggen dat heel veel moslims zich helemaal niet bezighouden met het geloof, laat staan met geloofsafvalligen’.

Mijn conclusie is dat de mensen die er moeilijkheden mee krijgen als ze niet meer geloven en daar ook voor uit willen komen vooral te maken krijgen met familieleden die het moeilijk kunnen accepteren. Maar die help je niet met een harde actiegroep. Die hebben meer aan lotgenoten, mensen die hen ondersteunen, mensen die helpen met bemiddelen. Jami is voor die functie ten ene male ongeschikt omdat hij niet luistert naar de mensen waar het om gaat, niet kijkt wat zij nodig hebben, en te veel achter zijn eigen doelen aanrent. De meeste moslims die niet meer geloven willen geen kruistocht tegen de islam, en ze willen ook niet ingezet worden om het hun achterban nog moeilijker te maken. En ze voelen er ook niet veel voor om gebruikt te worden voor de doelen van autochtoon islamofoob rechts.

Ten tweede: wordt het duidelijk dat Jami vooral bezig is met zijn eigen positie. Zo is hij in de strijd gegaan met de partij waar hij deel van uit maakt, en ook hij is begonnen met dat nieuwe gezelschapsspelletje: loop met grieven meteen naar de media. Ga daar klagen over de PvdA, dat ze je laten vallen, dat ze geen contact nemen, dat ze niet voor je beveiliging hebben gezorgd, ook al zei je zelf op de tv nog dat je dat niet wilde. Vervolgens wil hij maar niet begrijpen waarom de PvdA niet solidair achter hem staat. ‘Geert Wilders heeft mij al drie keer gebeld om me sterkte te wensen. Maar van mijn eigen Tweede Kamerleden heb ik niets gehoord’. Kennelijk vraagt Jami zich zelf niet af waarom hij uitgerekend door Wilders wordt gebeld en of dat wel zo’n aanbeveling is. Hij vraagt zich ook niet af of het bij de PvdA zo’n aanbeveling is dat hij Ellian, militant anti-links, als adviseur en woordvoerder heeft aangenomen. Hij vraagt zich ook niet af of de partij blij is met uitspraken in de media als hij in de media Mohammed een verschrikkelijke man noemt, te vergelijken met Bin Laden. Hij heeft wel de ambitie om bestuurslid van de PvdA te worden en stelt zichzelf kandidaat, dezelfde partij die hij nu voortdurend aanvalt: de PvdA zou ‘gegijzeld worden door allochtonen en moslims’. Daarmee zal hij weinig aanhang verwerven binnen de partij zelf. Hij heeft zijn eigen ruiten al ingegooid voor het tot een verkiezing kan komen.

Wouter Bos heeft nu wel een uitspraak gedaan, waar het gaat om geloofsafval zou hij Jami best willen steunen, maar, zegt hij, daarvoor hebben we meer mensen in de partij die dat doen zonder onrust te veroorzaken. ‘Maar op het moment dat hij of de mensen om hem heen dat recht gelijkstellen aan het beledigen van moslims, of hun geloof, heb ik geen enkele behoefte om me daar als partij achter te stellen. Ik vind het niet de rol van een partij te oordelen over een geloof.’

Als Jami voor zichzelf een grote rol weggelegd zag in zijn partij, dan heeft hij dat ondertussen al grandioos verknald. Maar geen nood: Rutte staat al in de rij om met hem te praten, de VVD wil best iemand om de anti-moslim stemmen mee te winnen, al zou ook die partij even na moeten denken om zo’n stormram binnen te halen die naar niemand luistert. Zo idyllisch was de verhouding tussen de VVD en Hirsi Ali destijds ook niet, al hielden zij en Verdonk de anti-moslimstemmen nog binnen die nu naar Wilders gaan.

Het krijgt langzamerhand een deja vu karakter. Hadden we niet al eerder een ex-moslima die tegen de islam te keer ging, toen met het doel om de vrouwen te bevrijden van het islamitische juk. Ze slaagde in twee dingen: dat ze een geweldig mediafiguur werd, en dat ze veel aanhang en bewondering oogste onder de autochtonen die toch al heel wantrouwig waren tegen de islam en die ‘vloed’ van moslimmigranten. Haar aanhang onder de moslims zelf bleef minimaal. Het gaat er op lijken alsof Jami die geschiedenis nog eens dunnetjes over gaat doen, en nu zijn het de afvalligen die gered moeten worden – ook als ze dat helemaal niet willen. Het is voorspelbaar: Jami is hard bezig het gat dat Hirsi Ali achterliet op te vullen en vooral de media een dienst te bewijzen die toch maar weer elke dag de krant vol moeten krijgen. En zal zijn aanhang vooral recruteren uit het deel van de autochtone bevolking dat iets heeft tegen moslims. Maar hij heeft ook een nadeel: hij is de tweede. De imitatie doet het nooit zo goed als het origineel, dat ons in ieder geval nog verraste. Ik denk niet dat er nog veel moslims zijn die zich de kast op laten jagen. We gaan van een orkaan naar een storm in een glas water.

Over ‘afvalligheid’ trouwens, lees Mohamed Ajouaou, hieronder.

26 gedachten over “Hoe het verder gaat met Jami

 1. Wat ik mij steeds afvraag is wat nou precies de rol van Afshin Ellian is. Hij zit volgens de Volkskrant de vergaderingen van Jami’s comité in oprichting voor (hoewel het aantal mensen dat meevergadert steeds kleiner wordt). Bovendien treedt hij op als woordvoerder. Als je vergaderingen van een club voorzit en woordvoerder bent, ben je volgens mij gewoon lid van die club. Maar in de media wordt hij steevast adviseur genoemd.

  Mij geeft deze constructie een zeer ongemakkelijk gevoel. En ik vind het merkwaardig dat de media het kritiekloos slikken.

  Afgaande op de reacties in de media en op internet wordt de kwestie nu vooral aanleiding voor een potje vrij schieten op de PvdA. Mijn enige kritiek op de PvdA, waarvoor ik raadslid ben, is dat de verklaring van Bos aan de late kant werd afgegeven. Maar inhoudelijk ben ik het volkomen met Bos eens. Het doel van Jami – mensen moeten er, zonder angst voor wat dan ook, voor uit kunnen komen dat ze van hun geloof zijn gevallen – deel ik en zou ik willen steunen. De PvdA heeft overigens als enige partij hierover ook een uitspraak opgenomen in het programma. Maar de middelen die Jami gebruikt – het geloof in kwestie vervolgens hard aanvallen en gelovigen schofferen – vind ik heilloos en gevaarlijk. Niet alleen gevaarlijk voor hemzelf, maar voor ons allemaal. Toen hij begon te roepen dat hij bereid was daar als een martelaar voor te sterven hield het voor mij helemaal op. Ik heb iets tegen martelaars, van welk merk dan ook.

  Hier nog de tekst uit het PvdA-programma (blz 39):
  Alle burgers, inclusief immigranten, mogen rekenen op vrijwaring van discriminatie en op een respectvolle behandeling van culturele en religieuze uitingen die vallen binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. Respect voor de geloofsvrijheid van anderen, acceptatie dat mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s in Nederland gelijke rechten hebben, en het recht op geloofsafval horen daar ook bij. Wie zich bij zijn of haar emancipatie belemmerd weet door de druk van familie, traditie of religie verdient onvoorwaardelijke steun.

  Als Jami zich als PvdA’er hierop wil beroepen en wil dat de PvdA hem steunt, en dat doet hij, dan houdt dat automatisch in dat hij van anderen de vrijheid om niet van het geloof te vallen, gewoon heeft te respecteren. Lijkt mij.

  Misschien moeten we als PvdA dat er bij een volgende gelegenheid maar expliciet aan toevoegen.

 2. Och het heeft Ayaan Hirshi en hoe ze zich nu ook verder noemt, ook geen windeieren gelegd.Een vette baan bij de AIPAC.Wellicht heeft hij dat ook voor ogen.

 3. “Jami is met zijn eigen jihad tegen de islam begonnen en daarmee gebeurt wat geheel voorspelbaar was: hij wordt vooral het nieuwe idool van blank autochtoon rechts.”

  En wederom, het gebruik van het woordje “blank” maakt je tot een racist. Zou je onderhand toch moeten begrijpen.

 4. Ayaan Hirsi Ali zit bij het AEI (American Enterprise Institute for Public Policy Research) niet bij het AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)

 5. Wat ik Bos wel kwalijk neem is dat hij vooral het partijbelang vooropstelt en geheel voorbijgaat aan de schade die Jami in de samenleving aanricht. Dat laatste zou voor mij aanleiding zijn Jami voor de keus te stellen: of conformeren aan het partijprogramma, of eruit.

 6. Eerst: blij dat je goede stukken weer op je log verschijnen Anja, ik ging je missen…..

  Over Jami:Conclusie: zou hij wel door hebben dat de media en politieke partijen die hem na t gebeuren zo nadrukkelijk een stem geven en steunen hem gebruiken of is het net andersom: hij gebruikt hen….

 7. Medi,
  Wacht even, Ayaan Dinges zit toch niet bij de AIPAC? (Dat is de pro-Israellobby.) Ze zit in die neoconservatieve “denktank”, American Enterprise Institute (AEI), zo’n beetje de hele dag te denken waarschijnlijk.
  Ruben

 8. Goed stuk. Helaas hebben rechtse schreeuwlelijkerds momenteel meer pers, met van die afgetrapte uitgekauwde beschuldigingen als dat zouden moslims een flinke (verbale) dreun moeten krijgen ‘omdat er anders toch nooit iets verandert’…

 9. En jij zou langzamerhand kunnen begrijpen, meneer P, dat als ik het heb over de voorspelbare blanke autochtone rechtse islamofobe brigade, ik niet zeg dat alle blanken racistisch zijn. Heb ik ook al duizend keer uitgelegd. Alle poezen zijn beesten maar niet alle beesten zijn poezen, weet je nog wel?

  Bert: ik heb het nu helaas een paar keer met mensen zien gebeuren: zet er een stelletje camera’s op en ze gaan echt geloven in hun eigen importantie. De media registreren niet alleen het nieuws, ze maken ook nieuws. Als je, achteraf gezien, bedenkt wat de impact was van Hirsi Ali: negentig procent media. Naamsbekendheid, bijna ongelimiteerd toegang tot kranten en tv programma’s, en iedereen is het er over eens dat ze heel veel voorstelt. Zo’n gratis promotiemachine is de mindere goden maar zelden gegeven. Dus of Jami de media gebruikt, of de media Jami: feit is dat hij er al aan is gewend dat hij met elk woord in de kranten komt en dat iedereen een mening over hem heeft. Je moet een sterk karakter hebben om het daarvan niet hoog in de bol te krijgen.

 10. Hendrik Jan schrijft: Wat ik Bos wel kwalijk neem is dat hij vooral het partijbelang vooropstelt en geheel voorbijgaat aan de schade die Jami in de samenleving aanricht. Dat laatste zou voor mij aanleiding zijn Jami voor de keus te stellen: of conformeren aan het partijprogramma, of eruit.

  Ik krijg de indruk dat je afgaat op wat anderen daarover hebben gezegd, Hendrik Jan. Waaruit leid je af dat Bos het partijbelang vooropstelt? En waarin conformeert Jami zich niet aan het partijprogramma?

  Mijn indruk is nou juist dat Bos de schade voor de samenleving heeft willen beperken. En ook als ik heel kritisch naar Jami kijk, kan ik niet constateren dat hij zich niet aan het partijprogramma conformeert. Hij beroept zich er nou juist op.

  Ik vind deze kwestie heel gecompliceerd. Wat ik vooral zie is dat er heel veel mensen mee weglopen en het gebruiken voor eigen doel. En de meeste van die doelen bevallen me in het geheel niet.

  Er is nu een steuncomité in oprichting voor een comité in oprichting. Ik begrijp uit de krant dat de mensen die zich bereid hebben verklaard in het steuncomité i.o. deel te nemen, doel en middelen scheiden. Doel: de vrijheid van Jami verdedigen, van zijn geloof te vallen. Middelen: om het doel te bereiken andere gelovigen schofferen. Ik ben er warm voorstander van dat iemand publiekelijk van zijn geloof moet mogen vallen. Zoals ik ook vind dat mensen publiekelijk van hun geloof moeten mogen getuigen. Maar ik kan niet de vrijheid van Jami verdedigen als hij tegelijk de vrijheid van anderen aanvalt.

  Uit de krant begrijp ik dat vooral het feit dat hij bedreigd wordt, voor de mensen van het steuncomité i.o. reden is, om hem heen te komen staan. Maar als ik het goed begrijp zijn de bedreigingen het gevolg van de middelen die Jami hanteert. Ik kan dus niet anders dan concluderen dat het steuncomité Jami’s recht om gelovigen te schofferen verdedigt. Of op de koop toe neemt. Of begrijp ik het verkeerd?

  Voor mij is dat de crux, daar gaat het om. Als Jami op geen enkele wijze de vrijheden van anderen onder vuur had genomen en hij was vervolgens in zijn eigen vrijheden bedreigd, dan had de zaak voor mij heel anders gelegen.

  Wat me steeds bezorgder maakt is dat het allang niet meer om de ‘uitwassen van de islam’ gaat, zoals dat tot voor kort nog heette. De arena is de gematigde islam geworden en bijna niemand stelt er meer publiekelijk vraagtekens bij of dat terecht is. Ook Jami draagt bij aan dat beeld, door de indruk te versterken dat de gematigde islam levensgevaarlijk is en zo de smeulende haat tegen gematigde moslims voeding te geven. Dit moet een keer verschrikkelijk fout gaan. Voor ons allemaal, bedoel ik.

 11. Nee, Clara, je ziet het helemaal verkeerd. Jami werd al geruime tijd bedreigd, nog vóórdat hij zijn voor sommige moslims grievende uitspraken over Mohammed deed.
  Echter, de uitspraken zijn door Bos aangegrepen om zich te kunnen losmaken van het comité dat Jami heeft opgericht. Het comité heeft meerdere leden en een van de oprichter losgemaakt doel.
  Hij grijpt echter Jami’s uitspraken aan om zich van het gehele comité te ontdoen (zijn woorden !). Dat is erg laf en tekent zijn persoon.

 12. @6Joppe en @10 Ruben,Jullie hebben gelijk.Ik zag even het beeld van de staande ovatie die Ayaan Dinges(mooi gevonden)kreeg van AIPAC.

 13. Henk schrijft: Hij grijpt echter Jami’s uitspraken aan om zich van het gehele comité te ontdoen (zijn woorden !).

  Waar haal je dat nou weer vandaan?
  En waar vind ik info dat Jami al eerder werd bedreigd, ik heb gezocht maar kan het niet vinden. Alleen over bedreigingen na zijn uitlatingen.
  En verder: het klinkt wel mooi, een van de oprichter losgemaakt doel, maar dat verandert niets aan mijn kritiek op hoe de oprichter opereert. Bovendien is informatie van het comité i.o. zelf nergens te vinden. Ze hebben geen website. Je kunt dus nergens precies lezen wat het doel is. Laat staan wie die meerdere leden zijn.

  Tenzij ik slecht kan zoeken, natuurlijk, maar dan help je mij vast gauw uit de brand.

 14. Clara (#13),

  je schrijft (o.a.): “Als Jami op geen enkele wijze de vrijheden van anderen onder vuur had genomen en hij was vervolgens in zijn eigen vrijheden bedreigd, dan had de zaak voor mij heel anders gelegen”. Welke vrijheden van anderen heeft Jami volgens jou onder vuur genomen?

  Daarnaast schrijf je: “Ik kan dus niet anders dan concluderen dat het steuncomité Jami’s recht om gelovigen te schofferen verdedigt. Of op de koop toe neemt. Of begrijp ik het verkeerd?”
  Dat hangt ervan af: waar heb je het vandaan dat dit steuncomitee “Jami’s recht om gelovigen te schofferen verdedigt etc.”? Wellicht staat dit inderdaad ergens geschreven? Of misschien is het jouw eigen interpretatie? Maar ik denk, dat dit steuncomite inderdaad geen probleem heeft met jouw conclusie: het zijn over het algemeen mensen die ook de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan, en dus is het logisch dat zij Jami’s recht om zich te uiten, en daarbij wellicht te beledigen, verdedigen. Vindt jij dat recht niet verdedigbaar? Overigens: ik denk op zich niet, dat het schofferen in zijn algemeen een probaat middel is: maar gezien het feit dat velen de toon van Jami bekritiseren en/of gebruiken om hem niet zonder voorbehoud te steunen, terwijl hij binnen de grenzen van de wet opereert, en de boodschap sowieso op weerstand stuit (en (dus) per definitie als schofferend wordt gezien), denk ik dat men beter eens op de inhoud zou kunnen reageren. Dacht u dat de zaken die door de verlichters van enige eeuwen terug werden besproken/bekritiseerd, puur naar inhoud gezien alleen al, niet als schofferend werden ervaren door religieuzen? En nu worden deze zaken als vanzelfsprekend gezien, en onderschrijft iedereen de legitimiteit ervan.

  Gerhard

 15. Clara, al vanaf mei wordt Ehsan Jami bedreigd. dat is destijds via de media naar buiten gebracht. Dus ja, je moet maar beter zoeken en nee, dat ga ík niet voor je doen, kom nou.
  Overigens vind ik het ook helemaal niet belangrijk om te weten vanaf welk moment de bedreigingen op gang kwamen. Mensen horen in dit land niet bedreigd te worden omwille van hun geuite mening. Ook al wordt die door sommigen als beledigend ervaren.

  Voor wat betreft Wouter Bos kan ik je wel van dienst zijn (is nog niet zo lang geleden). In de Volkskrant ergens vorige week donderdag of vrijdag: “Ehsan Jami heeft het volste recht blah, blah, blah,…, maar als het beledigen van gelovigen blah…. dan kan ik mij daar niet achter scharen”.

  Met andere woorden de beledigde bepaalt blijkbaar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
  Maar ja, de angst zit er inmiddels zó diep in en Bos wil ook zonder bewaking door het leven kunnen, dus hij is blij dat hij deze zaak zo van zich af kan schudden.
  Daarom is een paar maanden geleden ook Eddy Terstall op Jami afgestuurd, damage control.

  Filmtip Clara, das Leben der Anderen, draait nu in diverse bioscopen en is heel leerzaam.

 16. Ik vind sowieso dat deze Ehsan heel erg jong is. En dan al zo’n verantwoordelijke functie!

  Hoewel Eshan zich heeft afgezet tegen de PvdA, had W. Bos zich minder moeten afzetten tegenover Eshan.

  Als Wouter Bos gewoon gezegd had dat Eshan niet de partijlijn volgt dan was dat zo geweest en waren er minder mensen over hem heen gevallen.

 17. Gerhard
  1. Welke vrijheden van anderen heeft Jami volgens jou onder vuur genomen?
  De vrijheid van godsdienst.

  2. Wellicht staat dit inderdaad ergens geschreven? Of misschien is het jouw eigen interpretatie?
  Dat laatste. De leden van het steuncomité lijken er als ik afga op de krant niet zo mee te zitten hoe Jami tewerkgaat. Ik wel.

  3. Vind jij dat recht niet verdedigbaar?
  Ja. Maar dat kan op verschillende manieren en ik stoor me aan de manier.

  4. Dacht u dat de zaken die door de verlichters van enige eeuwen terug werden besproken/bekritiseerd, puur naar inhoud gezien alleen al, niet als schofferend werden ervaren door religieuzen?
  Ik dacht al, waar blijven ze, de verlichters. Ik denk dat John Locke, die zoals je weet in die tijd met zijn geschriften zeer heeft bijgedragen aan het denken over geloofsvrijheid (en over een andere vorm van staatsinrichting, waar je vandaag vast niet zo blij mee zou zijn), op dit moment naast Voltaire op een bankje in het paradijs zit en zucht: “Daar hebben we nou al die moeite voor gedaan, mijn beste. Het is amper driehonderd jaar verder en het hele gedonder begint weer van voren af aan. Ze leren het nooit.”

  It is not the diversity of opinions (which cannot be avoided), but the refusal of toleration to those that are of different opinions (which might have been granted), that has produced all the bustles and wars that have been in the Christian world upon account of religion.

  Zeer de moeite van het lezen waard, Locke’s ‘Letters of tolerance’. Ze zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Ik bedoel, werden ze vandaag maar door iemand geschreven. De man was ons ver vooruit.

  A Letter Concerning Toleration, 1689.

 18. Henk, ik ging per ongeluk John Locke zitten lezen (prachtige lectuur trouwens) en zie nu pas hoe laat het is. Ik reageer morgen uitgebreider, maar ik heb in het door jou genoemde Volkskrantinterview nergens aangetroffen dat Bos (Zijn woorden !) gezegd heeft dat hij zich van het hele comité ‘ontdoet‘ (jouw woorden).
  En blah, blah, blah,…, heb ik evenmin aangetroffen.

 19. Henk schrijft: “Mensen horen in dit land niet bedreigd te worden omwille van hun geuite mening. Ook al wordt die door sommigen als beledigend ervaren.

  Daarover verschillen we dus fundamenteel van mening, Henk. Je verwart het recht op een vrije mening met het recht op provocatie.

  Ik geef les op een middelbare school. Elk jaar opnieuw besteden we in de brugklassen uren aan het verschijnsel pesten. Iets wat we op school niet tolereren, gelet op de gevolgen ervan. Niet alleen de individuele gevolgen voor kinderen die gepest worden, maar ook de gevolgen voor de groep en zelfs van de hele school. Pesten verziekt het leefklimaat. Het eindigt steevast met een pestcontract, dat de meeste kinderen inderdaad ondertekenen. Een soort ritueel waarin we vastleggen dat we dit gedrag niet dulden. We dulden ook geen discussies over ‘hij heeft het zelf uitgelokt’, of ‘het is zijn eigen schuld’. We hanteren een vaste regel: er wordt hier niet gepest en degene die gepest wordt, wordt onvoorwaardelijk gesteund.
  Voorkomen we daarmee dat er gepest wordt? Nee, natuurlijk. Maar we hebben een duidelijke gedragslijn en kunnen daarop terugvallen in geval dat.

  Dat hele gedram over de vrijheid van provocatie lijkt geweldig op de gesprekken die wij met onze bruggies houden. Er zijn er altijd die eindeloos willen doormeieren over dat pesten soms toch echt helemaal de eigen schuld is van degene die gepest wordt. Er zijn altijd gastjes die eindeloos blijven zoeken naar een vaak flinterdunne rechtvaardiging voor hun pestgedrag. Dus ook tegen jou zeg ik: er wordt gewoon niet geprovoceerd. Basta.

  Met andere woorden de beledigde bepaalt blijkbaar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
  Inderdaad. Het kind dat gepest wordt bepaalt of het zich gepest voelt. Niet degene die pest.

  Maar ja, de angst zit er inmiddels zó diep in en Bos wil ook zonder bewaking door het leven kunnen, dus hij is blij dat hij deze zaak zo van zich af kan schudden.
  Ik vermoed dat je het hier over je eigen angst hebt, Henk. Die je voor het gemak maar even projecteert op Bos. Ik proef in jouw geschrijf een geweldige angst. Voor wat eigenlijk?
  En hopman Eddy Terstall is bij mijn weten (en ik heb het goed gevolgd) helemaal nergens opaf gestuurd, Terstall vond het zelf nodig zich met Jami te bemoeien en via de pers zijn eigen partij er vol mee te confronteren. Het toppunt was een grappig bedoelde mail die ik helemaal niet grappig vond, die hij ondertekende met kameraad Terstall. Ik heb me daar publiekelijk kwaad over gemaakt, ook over de onhandige manier waarop hij het aanpakte. Ik zie nu dat ik me terecht kwaad heb gemaakt: jij hebt er dus de indruk aan overgehouden dat Eddy handelde in opdracht van. Want dat past mooi in jouw beeld van de PvdA. Alsof Terstall van iemand opdrachten aanneemt.
  Zo zijn er wel meer onzorgvuldigheden in de discussies over het comité van ex-moslims in oprichting. Ik ben al een paar keer tegengekomen dat de moord Pim Fortuyn erbij werd gehaald. Nog even en ‘de moslims’ hebben dat ook op hun geweten.

  Maar evengoed bedankt voor de filmtip. De bioscopen zullen wel blij zijn met de klandizie. Ik las dat Jami ook al met een film wil komen. Benieuwd wie de regisseur is en dit is niet grappig bedoeld. Ik maak me grote zorgen.

 20. Clara (#20),

  Jami heeft de vrijheid van Godsdienst onder vuur genomen? Heeft hij gezegd dat er niet meer geloofd mag worden, in wat dan ook? Ik heb daar geen informatie over. Als je kritiek op geloof ziet als de vvg onder vuur nemen, dan begrijp ik wat je bedoeld, maar dan klopt het niet wat je schrijft. Dus graag, als je wilt, een onderbouwing.

  Tja, wat jij denkt dat 2 heren in het Paradijs tegen elkaar zeggen, vind ik niet relevant. Wat relevant is in mijn ogen, is dat het verlichtingsproces (ook) een proces van pijn en moeite is geweest. Toch zijn we er, grosso modo, wel gelukkig mee. Dit proces zal voor een deel nog moeten plaatsvinden binnen de Islam, althans als we de kernwaarden zoals we ze nu hebben gedefinieerd in de Westerse maatschappij, onverkort willen blijven uitoefenen. En dat proces is pijnlijk, zowel voor Moslims, als voor niet-Moslims. Want de onzekerheid/angst die momenteel bij deze niet-Moslims heerst betreffende hoe de toekomst eruit zal zien, in het licht van de huidige dreiging die uitgaat van de Islam (bedreiging van onze lang geleden zwaar bevochten kernwaarden), is groot, en deels verantwoordelijk voor de (te) harde toon. Maar die onzekerheid/angst wordt wel werkelijk gevoeld, net zo goed als dat Moslims bepaalde zaken werkelijk als beledigend ervaren.

  Gerhard

 21. Gerhard,
  5. “Jami heeft de vrijheid van Godsdienst onder vuur genomen? Heeft hij gezegd dat er niet meer geloofd mag worden, in wat dan ook? Ik heb daar geen informatie over.
  Juist. Precies. Exact. Helemaal correct. Spijker op de kop. NIEMAND heeft daar informatie over. Er is namelijk NERGENS informatie te vinden over/van dat comité in oprichting. Niet over wat het wil, hoe het dat gaat doen, met wie het dat gaat doen, waarom het dat gaat doen. Dus moet ik afgaan op wat Ehsan Jami volgens alle kranten en Nova en alle tijdschriften enzovoorts zegt. Dat kan ik niet anders zien dan als aanval op de geloofsvrijheid van anderen. Ik ben trouwens de enige niet, lees ik net.

  Ik herhaal wat ik al eerder zei: de bedreiging gaat niet uit van de gematigde islam, maar van de extreem orthodoxe. Dus als je iets aan die bedreiging wilt doen, ga dan onverkort achter gematigde moslims staan en verdedig met hen samen hun recht op geloof. Of voor mijn part het recht van dat geloof te vallen, ook goed.
  Val hen niet aan, maar verzet je met hen tegen ELKE vorm van extremisme en fundamentalisme. Want zoals ik ook al eerder zei, daar zit het gevaar. Extreemrechts, de fundi-christenen in Amerika, geradicaliseerde dierenrechtenactivisten, moslimterroristen (en ik vergeet er vast nog een paar), ze hebben als gemeenschappelijke noemer dat ze hun zienswijze als norm aan de samenleving op willen dringen. En daarbij allemaal bereid zijn over lijken te gaan.

  Ik snap werkelijk niet dat je dat niet ziet. Je wilt, zeg je, dat moslims vrij mogen zijn te emanciperen, zoals ook onze samenleving dat de afgelopen periode heeft gedaan. Snap je dan echt niet dat moslimfundamentalisten een evengrote bedreiging vormen voor gematigde moslims als voor iedereen?

  Tja, als je een onderbouwd verweer dat ik aandraag tegen dat altijd maar weer komen aankakken met de verlichting afdoet als ‘niet relevant’, dan ben ik uitgepraat. Dus laat ik het hierbij.

 22. Clara wees er op. Bericht Volkskrant.

  DEN HAAG – Medeoprichtster van het comité voor ex-moslims Loubna Berrada vindt dat Ehsan Jami is doorgeschoten met zijn uitspraken over de islam. Dat zegt ze donderdag in het AD. ‘Het was veel te extreem en zijn uitspraken brachten ons in gevaar. Niet alleen hem, maar mij ook.’
  Het comité komt op voor het recht van ieder individu om zijn geloof te kiezen of zijn geloof op te geven. Jami werd de afgelopen tijd mishandeld en bedreigd met de dood. Hij wordt sinds kort beveiligd.

  ‘We zouden in de beginfase drie interviews geven, maar voor ik het wist had hij er dertig gedaan. Had hij de koran achterlijk genoemd, en de profeet Mohammed een crimineel. Hij ging maar door. Ik snapte er niks van. Zo creëer je geen draagvlak, zo maak je alleen maar mensen boos’, aldus Berrada.

  Ze besloot uit het comité te stappen, maar kwam daar later op terug omdat ze het doel te belangrijk vond. ‘Maar toen kreeg ik te horen dat er op mijn aanwezigheid geen prijs meer werd gesteld. Ik ben misschien te genuanceerd, ik weet het niet. Ik krijg inmiddels geen contact meer met Ehsan, dus kan het hem niet vragen.’

  Berrada vindt dat Ehsan mensen beledigt die nog wel moslim zijn. ‘Hij doet ook mijn familieleden pijn, die nog gewoon moslim zijn. Bovendien gaat het nu alleen nog maar over hem.’

 23. Het interview met Loubna stond ook in het AD van vanochtend, ik heb het gelezen en vind het goed dat ze tegengas geeft, Jami gaat echt te ver met zijn uitspraken, opzich vind ik dat jammer want in eerste instantie vond ik hem wel moedig, ik snap ook niet waarom hij zo provoceert, zijn commitee is een stap in de goede richting voor mensen die dit geloof niet meer willen belijden, maar met modder gooien is erg zwak, het kan toch ook anders?

Reacties zijn gesloten.