Doen

Clara Legêne heeft een voorbeeldbrief gemaakt, om aan de politici te sturen. Doen.

22 augustus 2007

Aan: de leden van de commissie buitenland van de Tweede Kamer, de leden van de fractie van de Sociaal Democraten in het Europees Parlement, de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken

Van:

Betreft: alarmerende ontwikkelingen in de Gazastrook

Opnieuw doe ik als Nederlands burger een klemmend beroep op ieder die in staat is politieke invloed uit te oefenen op het nationale en internationaal beleid en ertoe bij kan dragen dat in Gaza verdere escalatie en een humanitaire ramp wordt voorkomen.

De afgelopen dagen zijn Nederlandse vertegenwoordigers van een humanitair samenwerkingsproject van Palestijnen en Nederlanders ten behoeve van gehandicapten in Gaza, ter plekke geweest. Onder hen senator Anja Meulenbelt, die op haar weblog verslag doet van zeer alarmerende ontwikkelingen die zich daar voltrekken. Ook in de Nederlandse media beginnen deze berichten door te dringen. De observaties van senator Meulenbelt worden bevestigd door internationale persbureaus.

Na de onregelmatigheden tussen Fatah en Hamas eerder dit jaar heeft de Fatahleiding zich op de Westoever gevestigd en ontvangt Abbas alle steun en medewerking, financieel en militair, van het westen. Hamas heeft er in eerste instantie voor zorggedragen dat in Gaza de rust kon weerkeren. De spanningen tussen aanhangers van Hamas en Fatah lopen echter met de dag meer op. Dit mede door het feit dat de druk van Israel op Hamas, en daarmee op de Gazaanse burgers, enorm toeneemt. Niemand kan de regio meer in of uit. De Israelische veiligheidsmaatregelen bij de grensposten die nog open zijn, zijn verzwaard en volstrekt buiten proportie, ook jegens westerse bezoekers. Palestijnen die dringend medische hulp behoeven in ziekenhuizen over de grens, kunnen die niet meer krijgen. Hierdoor zijn al mensen onnodig overleden. Palestijnen verloren definitief hun werk en dus hun inkomen aan de andere zijde van de grens. De wanhoop is groot. De spanningen slaan daarmee, geheel voorspelbaar, naar binnen.

Incidenten van afgelopen week, zoals het stopzetten van betalingen door de Europese Unie ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening en het stopzetten van benzineaanvoer door Israel – waardoor 1,4 miljoen mensen dagenlang zonder stroom kwamen te zitten – werken als olie op het vuur en maken de situatie in Gaza nog instabieler. Dit alles voltrekt zich onder onze ogen, maar het is kennelijk de prijs die is ingecalculeerd. Om wat te bereiken? Welk doel dient deze politieke koers?

Opnieuw wil ik krachtig protesteren tegen de manier waarop het westen, ook Nederland, zijn oude beleidslijn voortzet en Hamas stelselmatig negeert en isoleert. Het mag duidelijk zijn dat deze lijn jarenlang niets anders heeft opgeleverd dan nog meer onaanvaardbare ellende voor de Palestijnse burgers. Ook de Nederlandse regering conformeert zich aan de Israelisch-Amerikaanse verdeel-en-heerspolitiek. Daarbij worden VN-resoluties genegeerd of geschonden, wordt Israel toegestaan de bezetting van Gaza in feite gewoon voort te zetten. Intussen zitten Palestijnse parlementsleden, gekozen in democratische verkiezingen, voor onbepaalde tijd en zonder proces in Israelische gevangenissen. Hoeveel schendingen van elementaire rechten zijn er nog nodig om het Palestijnse volk te breken? Is dat de bedoeling?

Ook de Nederlandse regering weigert Hamas als gesprekspartner te erkennen en is daarmee in mijn ogen medeverantwoordelijk voor de gevolgen. Als burger van Nederland kan ik me daarmee niet meer verenigen.

13 gedachten over “Doen

 1. Tijdens een TV documentaire deze week van CNN genaamd Israel Warriors kwam weer duidelijk naar voren dat “Zodra de Israeliers het hele Palestijnse land in hun bezit hebben, dan pas zal hun Christus aan hun verschijnen!” Nou daar kunnen de Palestijnen het mee doen. Ze zullen worden verdreven of worden uitgemoord! Vrede nimmer – de joden wensen geen Palestijnse staat. Machteloos, moedeloos moeten wij als vredelievende westerlingen aanschouwen dat onze zg christelijke regeringen dit allemaal toelaten. Het is een schande! We betekenen als mens niets meer alleen economieën en groot geld “rule the world”!

 2. Morgen is de startdag van “vrienden van Sabeel in Nederland” in het Protestants Dienstencentrum te Utrecht. zie http://www.Sabeel.nl . Zeer bemoedigend. Dat er ook vanuit de kerken meer tegengeluid komt. Meta Floor is naar Jeruzalem uitgezonden door Sabeel. Ze heeft een eigen weblog waar ze haar ervaringen vertelt. De moeite waard om te lezen

 3. Een goed idee, om zo’n brief massal te vesrturen!

  @ Ans Jansen-Meurs (1):

  Dat deel van Christiane Amanpour’s documentaire heet “Jewish warriors”. Het geheel gaat over fundamentalistische groepen binnen de monotheïstische godsdiensten, die (hun interpretatie van) hun geloof direct willen vertalen in de politieke werkelijkheid. Gisteren waren de “Moslem warriors” aan de buurt, en vandaag de “Christian warriors”.

  Overigens vind ik de documentaire wel interessant, maar helaas nogal oppervlakkig en anekdotisch, met vaak slordige tijdsaanduidingen. Gisteren kwamen overigens ook Geert Wilders en Ayaan Hirsi Magan, de Dutch Connexxion zal ik maar zeggen, aan het woord.

 4. De reactie van Corrie van der Hart (nr. 3) bracht me op een artikel in het Friesch Dagblad, http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=34694. In het gereformeerde Friesch Dagblad is dat een heel bijzonder artikel. Ondanks dat de redactie van die krant soms goede hoofdartikelen plaats – zo vindt ze bijvoorbeeld het lespakket over de missie in Uruzgan politieke propaganda – is ze pro Israël.

  Groet,

 5. Voor wie hem nog wil versturen:

  Na de onregelmatigheden tussen Fatah en Hamas

  Van onregelmatigheden even ongeregeldheden maken. (Ik wist dat er iets niet aan klopte, maar zag steeds niet wat).

 6. Dag Anja,

  Fijn dat ik deze groep nu eindelijk vind.

  1. Hierbij wil ik ook mijn volledige steun uitspreken aan de Palestijnen.
  Wat kunnen we nog meer doen als brieven schrijven, mensen om ons heen voorlichten en lid worden van Groen Links?

  2. Ik heb de brief van Clara op de webblog van de Volkskrant gezet.
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=148170

  Wat is het beste? Alle kamer-europarlementsleden persoonlijk schrijven? Of heb je ook adressen van secretarisssen of zoiets?

  Bedankt voor je werk.

  Vrede!

  Herman

 7. Misschien is dit iets voor aktie?

  Hartelijke groeten,
  herman

  ACTION: Contact CNN and ask them to rerun the show and to do even better.
  CNN was actually far too moderate and accommodating by putting material on
  religious fundamentalism in Islam, Christianity, and Judaism. The examples
  chosen avoided touchy subjects like the Zionist ethnic cleansing of
  Palestine. Use this form to write to CNN presents:
  http://www.cnn.com/feedback/forms/form5.html?14

  3) ACTION needed for CNN Special “God’s Warriors”

  According to the Jewish Forward magazine: “A CNN documentary about religious
  extremists has prompted an unprecedented outcry from the organized Jewish
  community, including a call to advertisers to pressure the network.”
  http://www.forward.com/articles/11551/
  Show website: http://www.cnn.com/SPECIALS/2007/gods.warriors/
  also see http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57370

  ACTION: Contact CNN and ask them to rerun the show and to do even better.
  CNN was actually far too moderate and accommodating by putting material on
  religious fundamentalism in Islam, Christianity, and Judaism. The examples
  chosen avoided touchy subjects like the Zionist ethnic cleansing of
  Palestine. Use this form to write to CNN presents:
  http://www.cnn.com/feedback/forms/form5.html?14

  My letter to CNN:

  Dear “CNN Presents” producers:

  I noted on several Zionist websites (e.g.
  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57370) and in the
  Forward Magazine (http://www.forward.com/articles/11551/) that you are being
  attacked for Christiana Amanpour’s special about religious extremism (a show
  I watched and found riveting). These attackers claim that her show was not
  harsh enough on Islamic fundamentalists and that it was overtly critical of
  Israel. In fact, if anything, the reverse is true. Christiane Amanpour for
  example never once mentioned the ethnic cleansing of Palestinians that began
  in 1948 and continues today. That ethnic cleansing done in the name of
  Judaism created the largest remaining refugee population since WWII (over 6
  million refugees). Ironically, the second largest refugee population today
  is from Iraq (here one can potentially link it to religion since Bush
  claimed that God told him to invade Iraq). I am a Palestinian Christian
  whose ancestors were slaughtered by the crusaders (for being of the wrong
  sect of Christianity). Christian Amanpour can expand on Christian
  fundamentalism beyond the areas she covered. Overall, Amanpour began a
  thread of discussion of fundamentalism and bigotry. She was trying to be
  careful and avoid discussion of taboo subjects like Zionism. That is a
  shame, and a follow-up show should expand to cover the real connections to
  religions of the two festering wounds in Western Asia that were created by
  Europeans (and perhaps more importantly their impact on the native
  Palestinians and Iraqis).

  It is ironic that these attacks come from the organized Zionist lobby at a
  time when the lobby is denying it does lobby or that it has influence in the
  media and the halls of congress (see for example the controversy over the
  book by Profs. Mearsheimer and Walt).

  Sincerely,
  Mazin Qumsiyeh, PhD
  http://justicewheels.org
  http://qumsiyeh.org

 8. Beste Anja,

  Helaas ontving ik vandaag pas (sic!) een onbenullig en verouderd (standaard) antwoord van de CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting op onze/mijn mail (zie hieronder).

  Zal ik nog verder reageren of dit maar gewoon als “hopeloos” bezien?

  Hartelijke groeten,
  Herman

  FW: Betreft: alarmerende ontwikkelingen in de Gazastrook‏
  From: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
  Sent: Tuesday, October 02, 2007 12:51:06 PM
  To: h_gorter@hotmail.com

  Geachte heer Gorter,

  Hartelijk dank voor uw mail.

  Dat de Palestijnse bevolking in 2005 heeft gekozen voor Hamas is te
  begrijpen, aangezien er geen alternatief was voor de PLO die totaal
  gecorrumpeerd was. Hoewel er dus sprake is van een op democratische
  wijze tot stand gekomen uitslag, moet goed in het oog gehouden worden
  dat Hamas nog steeds een terroristische organisatie is en in haar
  handvest de vernietiging van Israël nastreeft. Daarnaast is het
  zorgelijk dat Hamas een Islamitische staat wil oprichten, zoals in Iran.

  Zolang Hamas als doel de vernietiging van Israël heeft, geweld niet
  afzweert en niet aangeeft zich te houden aan bestaande internationale
  verdragen, kunnen er geen officiële contacten met de Hamas of aan Hamas
  gelieerde personen zijn. Het CDA heeft dit in november vorig jaar in de
  breed ondersteunde motie-Ormel vastgelegd. Financiële steun aan een
  regering met Hamas-vertegenwoordigers moet dan ook worden opgeschort
  totdat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Financiële steun (noodhulp)
  kan doorgaan via humanitaire organisaties.
  Het ?Akkoord van Mekka? tussen Fatah en Hamas medio februari 2007
  waarmee beide partijen zijn overeengekomen om een gezamenlijke regering
  vormen, kan positief bijdragen aan het beëindigen van het onderlinge
  geweld. Maar voor het CDA is dit akkoord onvoldoende om de financiële
  hulp aan en of de contacten met de Palestijnse autoriteit te hervatten.
  Het akkoord is een aanzet voor de totstandkoming van een nieuwe
  regering. Veel zal afhangen van het programma van deze nieuwe regering.
  Het CDA vindt dat de EU vast moet houden aan de huidige opstelling van
  opschorting van de contacten en hulp tot dat er nieuwe (positieve)
  ontwikkelingen zijn ten aanzien van de drie voorwaarden die door de
  internationale gemeenschap zijn opgelegd.

  Met vriendelijke groet,
  CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting
  Postbus 30805 2500 GV ‘s-Gravenhage t 070 – 318 25 03 f 070 – 318 26 02
  e cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl i http://www.cda.nl

  Vanwege enkele vervelende ervaringen in het verleden zijn de medewerkers
  van de afdeling Publieksvoorlichting helaas steeds vaker genoodzaakt
  mails anoniem te beantwoorden en dus niet meer met hun naam te
  ondertekenen. Wij beseffen dat dit onpersoonlijk over kan komen, maar
  vragen uw begrip.

  Oorspronkelijk e-mailbericht:
  ————————
  Standaardantwoord svp op advies van Karien

  Met vriendelijke groet,

  Geertje Kelekçi

  ————————————————————-
  Mr. G.S. (Geertje Semra) Kelekçi E.MA
  Medewerker Ir. C.E.G. van Gennip MBA
  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Member of Parliament of The Netherlands
  CDA -fractie

  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  tel.: +31 (0)70 318 3565
  fax: +31 (0)70 3182602
  ———————————————————–
  De agenda van de Tweede Kamer wijzigt regelmatig als gevolg van actuele
  ontwikkelingen in de politiek. Daardoor kan het voorkomen dat afspraken
  moeten worden verzet of geannuleerd, helaas soms ook op korte termijn.
  Alleen onder dit voorbehoud kunnen afspraken worden opgenomen in de
  agenda. Dank voor uw begrip.

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: herman gorter [mailto:h_gorter@hotmail.com]
  Verzonden: zondag 26 augustus 2007 17:44
  Aan: Gennip van C.E.G.
  Onderwerp: Betreft: alarmerende ontwikkelingen in de Gazastrook

  Geachte mevrouw van Gennip,

  Opnieuw doe ik als Nederlands burger een klemmend beroep op ieder die in
  staat is politieke invloed uit te oefenen op het nationale en
  internationaal beleid en ertoe bij kan dragen dat in Gaza verdere
  escalatie en een humanitaire ramp wordt voorkomen.

  De afgelopen dagen zijn Nederlandse vertegenwoordigers van een
  humanitair samenwerkingsproject van Palestijnen en Nederlanders ten
  behoeve van gehandicapten in Gaza, ter plekke geweest. Onder hen senator
  Anja Meulenbelt, die op haar weblog verslag doet van zeer alarmerende
  ontwikkelingen die zich daar voltrekken. Ook in de Nederlandse media
  beginnen deze berichten door te dringen. De observaties van senator
  Meulenbelt worden bevestigd door internationale persbureaus.

  Na de ongeregeldheden tussen Fatah en Hamas eerder dit jaar heeft de
  Fatahleiding zich op de Westoever gevestigd en ontvangt Abbas alle steun
  en medewerking, financieel en militair, van het westen. Hamas heeft er
  in eerste instantie voor zorggedragen dat in Gaza de rust kon weerkeren.
  De spanningen tussen aanhangers van Hamas en Fatah lopen echter met de
  dag meer op. Dit mede door het feit dat de druk van Israel op Hamas, en
  daarmee op de Gazaanse burgers, enorm toeneemt. Niemand kan de regio
  meer in of uit. De Israelische veiligheidsmaatregelen bij de grensposten
  die nog open zijn, zijn verzwaard en volstrekt buiten proportie, ook
  jegens westerse bezoekers. Palestijnen die dringend medische hulp
  behoeven in ziekenhuizen over de grens, kunnen die niet meer krijgen.
  Hierdoor zijn al mensen onnodig overleden. Palestijnen verloren
  definitief hun werk en dus hun inkomen aan de andere zijde van de grens.
  De wanhoop is groot. De spanningen slaan daarmee, geheel voorspelbaar,
  naar binnen.

  Incidenten van afgelopen week, zoals het stopzetten van betalingen door
  de Europese Unie ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening en het
  stopzetten van benzineaanvoer door Israel – waardoor 1,4 miljoen mensen
  dagenlang zonder stroom kwamen te zitten – werken als olie op het vuur
  en maken de situatie in Gaza nog instabieler. Dit alles voltrekt zich
  onder onze ogen, maar het is kennelijk de prijs die is ingecalculeerd.
  Om wat te bereiken? Welk doel dient deze politieke koers?

  Opnieuw wil ik krachtig protesteren tegen de manier waarop het westen,
  ook Nederland, zijn oude beleidslijn voortzet en Hamas stelselmatig
  negeert en isoleert. Het mag duidelijk zijn dat deze lijn jarenlang
  niets anders heeft opgeleverd dan nog meer onaanvaardbare ellende voor
  de Palestijnse burgers. Ook de Nederlandse regering conformeert zich aan
  de Israelisch-Amerikaanse verdeel-en-heerspolitiek. Daarbij worden
  VN-resoluties genegeerd of geschonden, wordt Israel toegestaan de
  bezetting van Gaza in feite gewoon voort te zetten. Intussen zitten
  Palestijnse parlementsleden, gekozen in democratische verkiezingen, voor
  onbepaalde tijd en zonder proces in Israelische gevangenissen. Hoeveel
  schendingen van elementaire rechten zijn er nog nodig om het Palestijnse
  volk te breken? Is dat de bedoeling?

  Ook de Nederlandse regering weigert Hamas als gesprekspartner te
  erkennen en is daarmee in mijn ogen medeverantwoordelijk voor de
  gevolgen. Als burger van Nederland kan ik me daarmee niet meer
  verenigen.

  drs. H.J. Gorter
  Zeeruststraat 94
  2584 BZ
  Scheveningen

Reacties zijn gesloten.