Is there hope?

Ran HaCohen, een kritische Israeli van Nederlandse afkomst, komt op uitnodiging van Een Ander Joods Geluid volgende maand naar Nederland. Ik nam al eerder artikelen van hem over, hier onder andere, en hij komt meermaals voor op de literatuurlijst van mijn boeken. Maar anders dan de meeste kritische Israeli’s ontmoette ik hem nog niet persoonlijk. Hier is de kans.

IS THERE HOPE?

Lezing&debatserie in het kader van de manifestatie 40 Jaar Bezetting van Palestina
5 – 9 september 2007 in Amsterdam en Groningen

Spreker Ran HaCohen

40 Jaar bezetting. Is er hoop op recht en vrijheid? Het is hoog tijd dat wij onze ‘veilig huis’-visie op Israël en Palestina herbezien. Een Ander Joods Geluid rondt de internationale manifestatie 40 Jaar Bezetting van Palestina af met een lezing&debatserie getiteld ‘Is There Hope?’ Spreker Ran HaCohen licht de actuele situatie in Israël en Palestina toe en gaat over hoopgevende benaderingen in debat met genodigden en met u.

Woensdag 5 september 15.00 – 17.00
Is er hoop op internationaal recht?
Muziekzaal Crea, Turfdraagsterpad 17 Amsterdam

Donderdag 6 september 20.00 – 22.00
Is er hoop voor de Palestijnen?
ABC Treehouse Gallery, Voetboogstraat 11 Amsterdam

Zondag 9 september 14.30 – 18.00
Is er hoop voor Israël?
Huis De Beurs, A-Kerkhof Zuid Zijde 4 Groningen

Dr. Ran HaCohen (1964) is een joodse Israëliër van Nederlandse afkomst. Hij promoveerde in Jewish Studies en doceert aan de vakgroep literatuur van de Universiteit van Tel Aviv het vak mediaanalysis, dat bekijkt welk nieuws in artikelen wordt belicht en op welke wijze. Hij is vertaler uit het Nederlands, boekrecensent voor het Israëlische dagblad Yedioth Achronot en hij schrijft een maandelijkse politiekkritische column op de website Antiwar.com. Ran HaCohen is in Israël niet meer weg te denken uit het debat over de bezettingspolitiek.

Toegang gratis. Locaties goed bereikbaar met openbaar vervoer. Nederlands gesproken.

Inlichtingen: Een Ander Joods Geluid, 020-6795850 of eajg@xs4all.nl.

Downloaden lezing&debatbundel met diverse bijdragen: www.eajg.nl , of kosteloos bestellen: tel. 020-6795850.

Kijk ook op www.40jaarbezetting.nl

Een Ander Joods Geluid

Postbus 59506

1040 LA Amsterdam

tel: 020 6795850
www.eajg.nl

2 gedachten over “Is there hope?

  1. Extra informatie
    Dr. RanHaCohen, geboren in Nederland in 1964 is opgegroeid in Israël. Hij verstaat en spreekt Nederlands. Hij woont en werkt in Tel Aviv, aan de letterenfaculteit van de universiteit. RanHaCohen is breed opgeleid, met een BA in computerwetenschappen en een MA in vergelijkende literatuurwetenschap. Bovendien is hij gepromoveerd in ‘joodse studies’.

    Zijn brede opleiding weerspiegelt zich in zijn activiteiten. Hij is lector vergelijkende literatuurwetenschap, literair vertaler in het Hebreeuws uit het Nederlands. Duits en Engels en literatuurcriticus van het grootste Israëlische dagblad, Yedioth Achronoth. Hij heeft bijzondere interesse in Duits-joodse kinderliteratuur en Bijbelkritiek.

    De universiteit, zeker die van Tel Aviv, is één van de plekken in de Israëlische samenleving waar de kritiek op de nationalistische Israëlische politiek in verhouding sterk leeft. RanHaCohen is daarvan een van de meest welsprekende voorbeelden. Hij geeft daar sedert 2002 met regelmaat blijk van in zijn ‘Letters from Israel’, op de website Antiwar.com.

    Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar het woord- en taalgebruik in het politiek debat en naar media-analyse. In die hoedanigheid toont zich hij een ongemeen fel criticus van de Israëlische bezettings- en annexatiepolitiek. Hij heeft een scherp oog voor al hetgeen in dit debat versluierd of weggelaten wordt. Hij hekelt de wijze waarop de Israëlische samenleving en de intelligentsia zichzelf weet aan te praten dat zij een gerechtvaardigde positie tegenover de Palestijnen en hun nationale verlangens inneemt, of waarop zij de Libanon-oorlog in 2006 verdedigde.

  2. Dank je, Jacqueline. Dan is het misschien ook interessant om alvast naar zijn artikelen te verwijzen, die zijn op de Anti War website te vinden, hier.

Reacties zijn gesloten.