De gematigde islam wint aan invloed

0707024barlas-144.jpg

Zegt professor Nasr Abu-Zayd vanochtend in de Volkskrant.

Nasr Abu-Zayd is niet alleen een islamgeleerde, hij weet ook als geen ander wat er kan gebeuren wanneer de koran wordt gehanteerd door de aanhangers van de radicale islam. Hij is uitgeweken uit Egypte, waar hij als vrijzinnig moslimgeleerde zijn leven niet meer zeker was. Voor hem heeft dat nooit betekend dat hij zich afkeerde van de islam. Integendeel: hij gaat, als anderen als Tariq Ramadan, weer terug naar de oorspronkelijke bron, door die historisch te plaatsen, door die opnieuw te lezen, en te ontdoen van door mensen en mensenbelangen onstane vertekeningen. In deze tijd, waarin veel mensen zich opeens presenteren als islamdeskundigen, en de oordelen je om te oren vliegen, is het geen overbodige luxe om met Abu-Zayd na te gaan wat er nu werkelijk staat in de oorspronkelijke tekst en welke betekenis dat heeft, of kan hebben, voor moslims nu.

In het artikel in de Volkskrant van vanochtend gaat hij kort in op een aantal kwesties, niet alleen zoals hij er over denkt, maar zoals dat gangbaar is bij vele moderne islamgeleerden – mannen zowel als vrouwen – die op zoek zijn naar de nieuwe betekenissen van de Koran, vaak juist door trouw te blijven aan de oorsprong.

Bijvoorbeeld: alle liberale islamitische intellectuelen vinden dat het in de islam moet gaan om rationeel denken en handelen, en niet om het blindelings volgen van tradities of nabootsingen van het verleden. Een praktijk die in de Koran jahaliyya (heidendom of onwetendheid) wordt genoemd.

Ten tweede: zij gaan uit van een historisch-kritische benadering van de Koran, dat een rijk en complex boek is, en zeker niet een letterlijk te volgen ‘wetboek’. Abu-Zayd illustreert dat: wanneer we alles wat in de Koran staat als letterlijke wet in zouden voeren, zouden we de slavernij weer in moeten voeren. En het is duidelijk: dat doen we niet.

Ten derde: terwijl de Koran wordt gezien als het woord van God is de sharia mensenwerk, die voortkomt uit bepaalde interpretaties. Zo zijn veel van de straffen die in de sharia voorkomen pas na de dood van de profeet door rechtsgeleerden ingesteld, en niet terug te voeren tot het Heilige Boek. Zo staat er, belangrijk voor de actualiteit, nergens dat er een directe, aardse straf op afvalligheid zou moeten zijn. Volgens de Koran wordt afvalligheid pas bestraft in het hiernamaals. (Ik kom nog terug op die afvalligheid, ook Tariq Ramadan heeft daar zinnige dingen over geschreven).

Ten vierde: de positie van de vrouw, zoals die in de Koran beschreven is, was historisch gezien de tijd ver vooruit. Het principe van gelijkheid is een van de wezenlijkste leerstellingen van de islam. (Daarover heb ik op dit weblog al meerdere bijdragen opgenomen. Zie hier en hier)

Ten vijfde: veel van wat we nu opvatten als ‘typisch islamitisch’, zijn in feite de sporen van de praktijken uit de samenlevingen vóór de openbaring van de Koran, zoals de polygamie, en de lijfstraffen, die toen de enige straffen waren. Wie dus wil weten wat de islam zegt over polygamie, moet de Koran vergelijken met de pre-islamitische gebruiken. Het vers dat gaat over het toestaan van polygamie gaat vooral over de bescherming van weduwen en wezen, die na een zware nederlaag van de moslims in 625 alleen kwamen te staan. Die context maakt duidelijk dat het niet zozeer gaat over het recht van mannen op meer vrouwen, maar op het recht van vrouwen en kinderen op de enige bescherming – door het huwelijk – die toen voorhanden was.

Wat, in een modernere interpretatie, kan betekenen dat nu vrouwen andere middelen hebben om beschermd te worden, dat recht op meer vrouwen vervalt. Net als de lijfstraffen kunnen vervallen, nu we leven in een maatschappij met een rechtssysteem, met politie, met gevangenissen.

In de Koran wordt het dragen van de hijab niet verplicht maar aangeraden, stelt Abu-Zayd. Dat moet beschermd worden als individueel mensenrechten: het is dus net zo weinig aan de orde om het dragen van een hoofddoek te verplichten als om die te verbieden. En net als met andere zaken die belangrijk zijn voor de positie van vrouwen: het gaat er om om te kijken naar de geest van de openbaring.

Veranderingen zijn onvermijdelijk, zegt Abu-Zayd, en ruimte voor vrije dialoog en vrije discussie is noodzakelijk. Hij laat zien dat dat niet in strijd hoeft te zijn met de grondbeginselen van de islam. Dat er ook meer rigide interpretaties gangbaar zijn, met name in de radicale islamitische stromingen ontkent Abu-Zayd niet, maar hij wil er voor waarschuwen dat niet-moslims die starre interpretaties niet overnemen, alsof dat de enige ware islam zou zijn. ‘De gematigde islam bestaat niet alleen, maar wint ook aan invloed’, is wat hij ons te vertellen heeft.

29 gedachten over “De gematigde islam wint aan invloed

 1. Hoi Anja,

  Het is voor mij,zelfs als leek, zo vanzelfsprekend om de Koran in een historisch, sociaal en culturele context te bezien- en teksten dus niet letterlijk te interpreteren- dat ik niet kan begrijpen dat er mensen zijn die zogenaamd uit naam van een “hogere beschaving” de Koran letterlijk opvatten om ons te wijzen op de gevaren (??) van de Islam. Het is toch vooral die letterlijke interpretatie die zo gevaarlijk is? En misschien moet een mens wel niet alles willen interpreteren. Misschien maakt God ook wel eens een foutje, we zijn toch naar zijn evenbeeld geschapen? Humor en zelfspot zal hem/haar dan ook niet vreemd zijn. Ik heb de tekst in ieder geval met plezier gelezen en ik ben blij dat dit onderwerp aandacht krijgt.

 2. Wat is gematigd?
  Mag ik jullie wijzen op een Duits radio-uitzending in transcriptie en vertaling door Hendrik Jan Bakker: http://www.sekemvrienden.nl/load_nieuws.asp?ID=54
  De uitzending gaat over hoe de Koran spiritueel geïnterpreteerd tot basis van vernieuwing kan leiden. Sekem (zie onderstaand citaat) is een allround leefgemeenschap in Egypte, gesticht door Ibrahiem Abouleish. De economische basis van Sekem is de biologisch dynamische landbouw.
  Citaat uit de transcriptie: “[Abouleish:] Men moet vooral de geest van de koran begrijpen, maar de meeste moslims lukt dat niet en zij grijpen terug op oeroude uitleg van oude mensen – van duizend jaar geleden – en dan denken ze dat ze de koran begrepen hebben. De islam heeft net zo’n reformatie nodig als ooit door Luther in gang is gezet. Wij hebben tien jaar lang getracht de koran te interpreteren en ons vielen veel waarheden op in de islam, waardoor alles wat wij in Sekem doen, alles, zijn grondslag in de islam heeft.”
  Ik zou Abouleish niet gematigd willen noemen, maar een radicale vernieuwer. Het werk van Abouleish versterkt mijn respect voor de Islam.

  Groet,

 3. Erg goed en mooi, de ideeën van Abu Zayd. Overigens misschien i.d.d. ook wel beter te spreken over modernisering van de Islam. De moderne Islam i.p.v. de gematigde Islam. Dat laatste zou nl. kunnen suggereren dat “de rest van de Islam” extremistisch is. Terwijl er natuurlijk ook een doorgaans volstrekt ongevaarlijke maar in mijn ogen van zo’n beetje alle levensvreugde gespeende orthodoxe Islam is. Niet zeer streng in de leer opererende Christenen noemen we tenslotte ook niet “gematigd”. De vrijzinnige Islam, is dat wat?

  Overigens, Piet van ’t Veer, vind ik je/uw redenatie een beetje vreemd. Die mensen uit de “hogere beschaving” ( whatever that may be) nemen de Koran niet letterlijk, maar vinden de mensen die dat wel doen en aan anderen willen opleggen gevaarlijk.

 4. 1. “Integendeel: hij gaat, als anderen als Tariq Ramadan, weer terug naar de oorspronkelijke bron, door die historisch te plaatsen, door die opnieuw te lezen, en te ontdoen van door mensen en mensenbelangen onstane vertekeningen.”

  Een vraagje aan Anja: geloof jij dat de Koran het letterlijke woord Allah is?

  2. “Wat, in een modernere interpretatie, kan betekenen dat nu vrouwen andere middelen hebben om beschermd te worden, dat recht op meer vrouwen vervalt. Net als de lijfstraffen kunnen vervallen, nu we leven in een maatschappij met een rechtssysteem, met politie, met gevangenissen.”

  Het zit’m in dat woordje kunnen, he. Kan ook niet dus?

 5. Het gaat er niet om wat ik geloof, P. het gaat er om wat moslims geloven.

  Inderdaad, P. Dat woord kunnen is cruciaal. Dus is het interessant om te kijken hoe moslims daar mee om gaan, en hoe dat ligt in verschillende stromingen, kun je op dit weblog constateren dat er veel moslima’s bezig zijn met islam en gelijke rechten en kun je nu al constateren dat je weinig Nederlandse moslims zult vinden die zouden willen pleiten voor de herinvoering van lijfstraffen.
  En dus voor meneer n. Kijk om je heen. Luister naar iemand als Abu-Zayd die persoonlijk heel veel redenen heeft om de radicale islam te vrezen, en die niet voor niets zal constateren dat wat hij de gematigde islam noemt aan terrein wint.

 6. Hendrik Jan,

  Ik heb gekeken naar dat programma van Jeroen Pauw, en ik zal je zeggen, ik had last van plaatsvervangende schaamte.

  Er waren Nederlanse gasten ondermeer een enge oversekste man die pedofilie zat te propageren, dat die meiden van Halal zich konden inhouden , daar had ik bewondering voor.

  Toen kwamen er vier mensen meteen zeer uitdagend uiterlijk en te dom om voor de duvel….. je weet wel.

  Er zat ook een moslimman en zijn vrouw (in burka) deze mensen werden konstant uitgefloten, de man mocht zeggen wat hij vond maar kreeg daar de kans nauwelijks toe, bah en dan die Jeroen Pauw ook nog eens in een raar pak en blote voeten.

  Als dit programma mee moet helpen intergratie te bevorden , zullen ze het tegendeel bereiken.

  De enige intelligente mensen waren die drie meiden, de moslimman en een raadslid uit Amsterdam-oost.

  Dit was pure provocatie t.o.v. gelovigen en mensen die nog waarde hechten aan normen en waarden.

 7. Hoi Sebastiaan,

  Er zijn mensen (columnisten,politici,auteurs) die de Koran letterlijk interpreteren om aan te tonen dat de Islam in de basis een gevaarlijke religie is. Deze mensen identificeren zich graag met het gedachtegoed van de verlichting, welke in hun ogen superieur is aan de Islam en ten grondslag ligt aan de cultuur waarin wij leven. Is het nu duidelijk? Overigens kun je hetzelfde ook met de bijbel doen, door citaten a-historisch en uit de context te lezen, maar dat terzijde.

 8. Je moet wel stekeblind zijn om niet te zien , dat het overgrote deel van de moslims gematigd zou kunnen worden genoemd . Wat mij echter dwars zit is het volgende: aan de ene kant is het niet rechtvaardig om generaliserend de moslims erop aan te spreken over uitwassen in naam van de islam.Aan de andere kant echter herinner ik me als linkse actievoeder uit de zestiger jaren,dat één van onze grote irritaties was het feit,dat er zo’n zwijgende meerderheid was.Deze wilde ook nooit aangesproken worden ,ook al was het hun regering en waren het mensen uit hun kringen,die bv de vietnamoorlog steunden. ik heb wel eens het gevoel ,dat er ook in de moslimgemenschappen te veel zwijgende meerderheden zijn,die wel boos worden,als het boek koran wordt verscheurd(overigens een schandalige provocatie zou dat zijn), maar zwijgen bij al die gruwelkijke terreuraanslagen in naam van diezelfde koran. In de christelijke kerken heb je duidelijke oppositiegroepen,in de joodse gemeenschap heb je een ander joods geluid.Ik wacht al jaren op een ander islamitisch geluid..Daarmee bedoel ik niet een gematigd,maar een aktivistisch naar binnen kritisch geluid.

 9. Willem, ik denk dat dat geluid wel zal ontstaan, dat kan bijna niet anders als mensen generaties lang in een westerse maatschappij leven.
  Daarvoor moeten de mensen die traditioneel in die maatschappij leven wel openstaan.
  Ook moeten zij kernwaarden bewaken.
  Voorbeeld: bij de cartoonkwestie is het enerzijds begrijpelijk dat de “zwijgende meerderheid” van de moslims zich beledigd voelde, je kunt dat 1 op 1 vergelijken met mensen die zich in de jaren ’70 door “Jezus redt” van Robert Long beledigd voelden.
  Het is nog een graadje erger omdat zo’n Robert Long tegen “het establishement” aantrapte en de “cartoonisten” tegen groepen die hier al zwakker staan.
  Er is wel een verschil: ranzige extremisten uit het Midden Oosten probeerden de beledigden aan te zetten tot geweld en melkten deze kwestie zover als mogelijk uit. En daar moet je je tegen teweer stellen.

 10. En wat ik nou weer niet begrijp, Willem, waarom jij zo’n aanhanger bent geworden van dat cliché dat de moslims maar zwijgen. Dat was ook na de moord op Theo van Gogh het verwijt. Volkomen onterecht, want dezelfde dag nog was er een lange lijst van mensen en organisaties die luid en duidelijk hun afkeuring en afkeer bekend maakten. Maar iedereen vergat dat meteen, en bleef maar roepen, waarom protesteren die moslims niet. Het punt is dat je er langzamerhand van uit mag gaan dat het overgrote deel van de Nederlandse moslims niets moet hebben van de terreuraanslagen, en het lijkt er wel op alsof het niet uitmaakt hoe vaak dat gezegd wordt. Nog afgezien van het feit dat het afkeuren geen zier helpt. Er zal geen terreurdaad minder door gepleegd worden. Wat je er wel mee doet is mensen steeds maar als groep aan te spreken, alsof elke moslim de hele tijd verantwoordelijk zou zijn voor wat elke andere moslim doet. Daar zou ik ook langzamerhand een sik van krijgen. Zo wens ik evenmin elke keer opnieuw aangesproken te worden op de wandaden van conservatieve christenen, de Paus enz. Dus kun je daar niet gewoon eens mee ophouden? Het is toch niet meer dan lippendienst eisen.

  En het ‘andere’ islamitische geluid, als je niet passief thuis op je kont blijft zitten wachten tot het je thuis wordt bezorgd, dan weet je al waar en bij wie je moet zijn. En dan weet je ook al hoeveel kritische discussie er binnenshuis is. Tenslotte heb ik op dit weblog vele malen laten zien wat er allemaal al gaande is.

  Kortom, mijn advies: hou eens op met dat vaste nummer af te draaien van wat Nederlandse moslims volgens jou zouden moeten doen, het is vervelend en nutteloos. Concentreer je wat meer op wat jij kunt doen. Of doet. Laat jij eens zien wat Nederlandse moslims aan jou kunnen hebben in plaats van te blijven mopperen wat zij voor jou moeten doen. Inspireer ons daar eens mee. Verras ons.

 11. Carla, ik zat ook met gekromde tenen te kijken, had het mij anders voorgesteld. Zo moet het in ieder geval niet. Er werd weinig zinnigs gezegd.

  Willem, die aktivistische groepen zijn in de maak hoor, alleen hebben ze nog niet de kracht om ook voor iedereen zichtbaar te opereren. Zo zijn er vrouwengroepen die gelijkte toegang tot moskeeën eisen, en plaatsen in het bestuur. Dat is twintig jaar geleden in Zuid-Afrika begonnen, overgewaaid naar de VS en sinds kort ook in Nederland. Maar ze voeren die debatten liever intern dan via de media en dat lijkt me een verstandige keuze.

  In diverse landen zijn groepen “liberale” moslims die zich verenigen en een tegenwicht proberen te vormen tegen de meer fundamentalistische stromingen, bijv. aan het European Muslim Network. Je moet een beetje moeite doen, maar ze zijn echt wel te vinden op internet. Mijn site kan daarbij een hulpmiddel zijn. Onlangs is ook een stichting Islam tegen geweld opgericht. Ze zijn nog niet erg slagvaardig, maar dat komt echt wel.

  En, P. de Groot, of mensen geloven dat de koran het letterlijke woord van God is, doet niet ter zake. Het gaat erom hoe ze met dat woord omgaan.

 12. En ook gij, Sebastiaan, kijk eens naar je eigen. Doe maar niet, uitleggen hoe het met de moslims zit. Ze kunnen heel goed zelf zeggen hoe het zit. Ga maar buurten bij Wij Blijven Hier.

 13. Ik sluit me helemaal aan bij de reactie van willemz. Het lijkt er toch vaak op dat moslims (tereur)daden uit hun eigen groep goed praten. Door bijvoorbeeld te zeggen dat Jahmi zijn mishandeling aan zichzelf te danken had, omdat hij geen blad voor de mond neemt. Ik zat me dientegevolge ook te ergeren aan de moslimman bij Bimbo’s en Burka’s, en zijn pogingen om het gesprek over homogeweld steeds te verdraaien door te zeggen dat ‘het gesprek over de algemene verruwing van de samenleving moest gaan, niet alleen het homogeweld.’Hij probeerde overduidelijk de vaak allochtone/ islamitische daders buiten schot te houden…

 14. Roos, hou daar toch eens mee op. Het ‘lijkt’alsof moslims terreurdaden goed praten omdat jij dat wenst te geloven. Jij maakt van één moslimman waar je het niet mee eens bent weer ‘de moslims’. Dat noemen we in gewoon Nederlands vooroordelen, en als je nou wilt bewijzen dat onze Nederlandse cultuur zo superieur is moet je het niet zo doen.

  Willen jullie zo vriendelijk zijn het te hebben over het stukje hierboven, van Abu-Zayd, en ons alsjeblieft verschonen van de geijkte oordelen over moslims in het algemeen? Ze zijn bekend, ze zijn vervelend, ze voegen niets meer toe en je kunt ze verder al overal vinden. En het liefst niet hier.

 15. “Dat [polygamie] niet zozeer gaat over het recht van mannen op meer vrouwen, maar op het recht van vrouwen en kinderen op de enige bescherming – door het huwelijk – die toen voorhanden was”, schrijf je. Dat geeft inderdaad een heel andere kijk op de zaak. Een praktische wet, gezien binnen de destijds bestaande context, en niet zozeer een heilig ritueel dat nooit meer gewijzigd kan worden. Dat klinkt als het verschil tussen een SGP’er en een CDA’er. Goed om te weten hoe dat heet, dat SGP-gedrag: jahaliyya.

  Ook eentje voor het Islamitisch Vocabulaire. Hij staat er nog niet bij, zie ik.

 16. Het is ook interessant, Anne-Marie, om te zien hoe anders je kunt kijken naar dezelfde tekst als je weet waar die destijds een antwoord op was. Wie er werden aangesproken, in welke tijd, onder welke omstandigheden. Zelfde geldt voor de bijbel. Ik dacht lang dat de uitspraak ‘oog om oog, tand om tand’ het toonbeeld was van wraakzucht. Tot ik uitgelegd kreeg dat het gebruikelijk was, in die tijd, dat vetes tussen stammen steeds verder opliepen, tot bloedige oorlogen toe. En ook niet meer ophielden, omdat wraak vroeg om nog meer wraak. En dat in een tijd dat niets stammen er van weerhield, geen rechters, geen wetboeken, geen politie. Die spreuk was dus anders bedoeld: eis voor een oog niet meer dan een oog en voor een tand niet meer dan een tand en dan moet het afgelopen zijn. Het was dus juist bedoeld om wraakzucht in te dammen.
  Vrijwel alles uit de Koran, ook wat we nu als onrechtvaardig ervaren, bleek destijds een functie te hebben gehad. Het gaat er volgens Abu-Zayd dus om, om trouw aan de strekking en de geest van de tekst, nu in deze tijd te kijken hoe je het beste kunt voldoen aan die geest. Dan kom je vrijwel altijd bij een behoorlijk progressief standpunt uit. Tariq Ramadan doet dat ook. Ik ben zijn boek over Mohammed aan het lezen, hij schrijft interessante zaken over ‘afvalligheid’ en hoe daar in de Koran over is geschreven. Heel anders dan het nu wordt opgepakt. Ik kom daar nog op terug als ik het boek uit heb.

 17. Een Iraanse vriend vertelde mij eens een leuk verhaal van een Soufie. Ik ben de naam kwijt, maar het verhaal gaat in het kort ongeveer als volgt:

  Op een dag liep Abraham over zijn land en hoorde een vreemd geluid. Hij kon het geluid niet plaatsen en besloot te gaan kijken wat er aan de hand was. Tot zijn grote verontwaardiging trof hij een man aan die heel sentimenteel tot god aan het bidden was en zijn complete hart uitstortte.
  Abraham was furieus en berispte de man: “Zo praat je niet tot God, riep hij, dat is heiligschennis.”
  Diezelfde nacht had Abraham een droom en sprak God hem boos aan:
  “Hoe durf je mijn mensen zo te beledigen, snap je dan niet dat ik de mens zo gemaakt heb, dat ieder mens, op zijn geheel eigen en unieke manier mij kan aanbidden. Dat hun gebeden niet mij, maar hen tot eer strekken?”

  Het heeft misschien niet veel met het onderwerp te maken, maar de anecdote komt uit het Soufisme en leek mij, gezien alle commotie rond de gematigde, danwel radicale Islam, wel leuk om te delen.

 18. Wat een onzin-reactie, Anja.
  Jij doet niet anders dan uitleggen hoe het volgens jou met moslims zit. Natuurlijk weet je daar ook véél meer van dan wie dan ook. Alsof niemand iets zou kunnen zeggen over moslims dan moslims zelf. Ik ben op de hoogte van je regels m.b.t. reacties, maar ik zou toch willen geloven dat je niet alleen op klapvee zit te wachten. En als het criterium het aandragen van “iets nieuws en verrassends ” is kun je 95 % van de reacties wel weghalen.

  Ik heb het niet over “de moslims” , ik generaliseer niet, maar ik vind wel dat je je teweer moet stellen tegen gewelddadig extremisme. En dan moet je als maatschappij handelen zonder hele groepen te schaden, dat is de uitdaging. Jij stelt dat er een hele waslijst mensen en organisaties was die de moord op Van Gogh veroordeelden, ja inderdaad, klopt en volgens mij zijn weinig mensen dat vergeten, ik in elk geval niet zoals ik ook niet diegenen ben vergeten die er een feestje over bouwden of direkt zeiden dat het zijn eigen schuld was. De uitdaging is pertinent niet om “de Islam” als Groot Gevaar af te schilderen maar ook niet om te doen alsof er volstrekt niets gaande is dat voor problemen zorgt. Ik vind het totaal niet interessant of en zo ja welk deel van “de moslims” dingen goedpraten of niet onder ogen wensen te zien.
  Ik zou wensen dat iedereen zaken wel onder ogen zou zien, want er vallen namelijk nogal wat slachtoffers, mede door dat extremisme.
  Bottom line: Geweldig dat er vernieuwing ontstaat binnen de Islam en dat de beweging groeit. De conservatieve tegenkrachten zijn echter sterk en dat negeren is nogal gevaarlijk.
  Een zeer on-topic vraag is : de gematigde Islam wint aan invloed, prachtig, maar wint de extremistische Islam ook aan invloed en welk proces voltrekt zich sneller? Is het zo dat de gematigde Islam zich in het westen sneller ontwikkeld dan in traditioneel islamitische landen of juist niet?
  Het lijken mij nogal cruciale dingen om te weten te komen en ik zal me daar verder in verdiepen.
  Maar vrees niet, ik zal het hier niet komen uitleggen.
  Je hoeft dit niet te plaatsen of te lezen, ik moest het gewoon even kwijt. Succes met je acties en je website.

 19. 1. Als ik iets over islam zeg dan zorg ik er voor dat ik bronnen vermeld, deskundigen raadpleeg, dat ik weet waar ik het over heb. Dat verwacht ik dus ook van anderen. En uiteraard zijn moslims zelf daar degenen bij die ik het eerste raadpleeg, al zijn er ook moslims of ex-moslims bij die er ook niet veel van bakken, benevens niet-moslims (Marjo Buitelaar, Annelies Moors, Maurits Berger, ik noem er maar even een paar uit de losse pols) die de moeite hebben gedaan zich er werkelijk in te verdiepen en die ons werkelijk wat te vertellen hebben.
  2. Je hebt geen enkele aanleiding om aan te nemen dat ik alleen op klapvee zit te wachten. Ik zie hier ook opvallend weinig klapvee. Ik hoef alleen die eindeloze stromen loze beweringen over moslims of de islam hier niet. Die kun je overal al vinden.
  3. Iedereen vindt dat we ons teweer moeten stellen tegen gewelddadig extremisme, en als iemand daar nog iets nieuws over te melden heeft interesseert me dat net zo goed als de mededelingen over de gematigde moslims. Maar dan wel weten waar je het over hebt. Dus van negeren is geen sprake.
  4. En mijn irritatie komt vooral voort uit die vervelende hobby om steeds maar over de hoofden van moslims heen te roepen wat moslims moeten doen, en nooit eens met enig relativeringsvermogen naar jezelf te kijken of te bedenken wat je zelf eigenlijk bijdraagt. Dat bedoel ik in het algemeen, en niet voor jou in het bijzonder.

  En als je echt wat nieuws te melden hebt, graag een beetje onderbouwd, hou ik me nog steeds van harte aanbevolen.

 20. Beste Piet, die anecdote ken ik ook. Er is ook een prachtige soefi-uitspraak die aan God wordt toegeschreven: “Ik ben zoals mijn dienaar denkt dat ik ben.” Vanuit die optiek kan dus niemand het recht opeisen dat alleen zij/hij weet hoe God is. God is als een diamant, waarvan ieder mens maar één facet ziet.

 21. Mijn stelling is, dat ‘de’ extreem fundamentalistische islam een evengrote bedreiging vormt voor de niet-islamitische wereld als voor die van de gematigde islam. En dat het omwille van de vrede dus verstandiger is als niet-islamiet pal naast de gematigde islamiet te gaan staan in een gezamenlijk verzet.

  Gematigde islamieten voortdurend blijven zien als potentiële fundi’s is heilloos. Van gematigde islamieten voortdurend eisen dat ze aan niet-islamieten bewijzen dat ze geen fundi’s zijn/worden, evenzeer. Ik snap niet dat sommigen dat niet snappen en verdenk ze ervan dat ze het niet willen snappen.

  Lees in dit verband het geestige en verstandige artikel van de gebroeders El-Dardiry (NRC, 14 augustus).

 22. Vraag aan Sebastiaan: doe je dat met christenen ook? Alle gematigde christenen ter verantwoording roepen en als potentiële bedreiging zien? Hun fundamentalistische geloofsgenoten bedreigen jouw vrijheid toch ook? Misschien nog wel erger, want op een veel gevaarlijker manier, omdat ze deel uitmaken van de gevestigde macht. Zie Amerika.

 23. Nou ja toe maar dan: lezen Clara, dat heb ik nergens beweerd, juist het tegenovergestelde.
  Ik heb precies hetzelfde als jij te melden, dus ik begrijp de vraag niet.

 24. Sorry, Sebastiaan, ik heb het nog eens overgelezen, maar ik haal het er niet uit. Ik zie jou kritische vragen stellen over de gematigde islam en over de extreme islam, en dat is goed, maar ik proef uit jouw woorden dat de gematigde islam zich eerst moet bewijzen voor je het gelooft. Maar ze bevinden zich elke dag recht onder je neus, je kunt ze zien, met ze spreken, met ze in overleg gaan. Wat moet er dan nog bewezen worden? En waarom moet de gematigde islam ‘groeien’ als al de overgrote meerderheid van islamieten gematigd is? Vandaar mijn vraag aan jou.

 25. Clara, in mij 3 reacties geef ik eerst aan dat in mijn ogen in de term “gematigde Islam” al een vooroordeel huist, omdat we het ook niet over “gematigde Christenen” hebben, in mijn tweede reactie dat “oorspronkelijke Europeanen” moeten openstaan voor de modernisering van de Islam en deze erkennen onder het hoeden van kernwaarden (als vrijheid en gelijkwaardigheid) , en in de derde dat het niet productief/interessant is om het te hebben over moslims die dingen goedpraten of niet veroordelen maar wel om goed te bekijken of “matiging” niet alleen absoluut maar ook relatief toeneemt t.o.v. radicalisering en of daar geografische verschillen in zetten. Er is immers een bijna algemene aanname dat moslims in Europa orthodoxer zouden zijn dan in “eigen land”, wat mij een nogal boude bewering lijkt, omdat in mijn “geloof” mensen uiteindelijk altijd zullen kiezen voor vrijheid, welvaart en welzijn.
  Ik ben niet kritisch maar enthousiast over de gematigde Islam en het feit dat deze terrein wint. De gematigde Islam hoeft zich niet te bewijzen. Als je dat ergens uit “proeft” vergis je je.

 26. Sebastiaan, ik ben blij dat jij voor mij dingen uit je stukje haalde die ik er niet uithaalde. Sorry dat ik er wat anders in proefde.

Reacties zijn gesloten.