Dagboek 28 maart 2008

Zo, dat hebben we weer gehad. En het zou fijn zijn als we het weer eens ergens anders over konden hebben, nadat alle nieuwsprogramma’s er even werk van hebben gemaakt, alle Arabisten langs zijn geweest van Jansen tot Berger, en alle vaste commentatoren er hun column over hebben geschreven, alle moslimorganisaties even een uitspraak hebben gedaan, blijft over een melig was dat nou alles? Dat was alles. Beelden die we al kennen, een opvatting die al eindeloos werd verkondigd. Wat er werd verscheurd was een telefoonboek, want het scheurwerk van de koran, dat mogen de moslims zelf doen. Zou fijn zijn geweest als hij dat even eerder had gezegd. Had een boel reuring gescheeld.

De kortste en adekwaatste recensie, van Ahmed Marcouch, in de Volkskrant:

Kwalitatief was het waardeloos. Veel knip- en plakwerk, waarin belachelijke verbanden werden gelegd. Alsof moslims allemaal gewelddadig en moordlustig zijn.

Redactioneel Volkskrant:

Hij ziet de islam als een fascistische ideologie en de koran als de uitdrukking daarvan. Maar, zo houdt Wilders de nederlandse moslims voor, de film is niet tegen hen persoonlijk gericht.
Dat is een tamelijk hypocriete uitspraak. Wilders probeert weliswaar binnen de grenzen van de strafwet te blijven, maar verder is Fitna een propagandafilm die in alle opzichten voldoet aan de methoden die radicale en totalitaire regimes hanteren om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.

En dan het redactioneel in Trouw:

Gematigde moslims gruwen net zoals Wilders van de rauwe beelden die hij heeft laten zien. Maar voor hun geloof en hun visie is Wilders doof en blind. Kortom, als Wilders met zijn film al iemand gekrenkt heeft, dan zijn het de gematigde moslims. Zijn film biedt geen ruimte om hen tot bondgenoten te maken in de strijd tegen de rauwe trekken van de islam.

En gaan over tot de orde van de dag.

16 gedachten over “Dagboek 28 maart 2008

 1. wel een beetje misselijk geworden van die film. Vooral van die haat die eruit spreekt. Dan bedoel ik: de haat van de mensen die in de film stonden te schreeuwen. Maar vooral ook: hoeveel haat moet je in je hebben, om al die haat achter elkaar te kunnen plakken?! Wat bezielt je, om zo´n beeld neer te zetten, zo suggestief, zo ongenuanceerd, zo inspelend (wel wat primitief, want tsjonge, wat een slechte kwaliteit!) op basisangsten. Alsof de boodschap is: wantrouwen, vooral heel veel wantrouwen, alles en iedereen. Bleh. Het is bijna grappig hoe hij moslims oproept om haatdragende fragmenten uit de koran te halen, terwijl hij zelf 15 minuten haat de ether inslingert. Een zielige, slechte film. Ik voel het aan mezelf verplicht om tenminste één keer érgens publiekelijk een tegengeluid te laten horen: ik zeg nee tegen angst en nee tegen wantrouwen, nee tegen de haat. Ik geloof in menswaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Volgens mij is er makkelijk een film te maken, van minimaal een uur, met koranfragmenten die mijn geloof daarin ondersteunen.

 2. Het was de moeder aller anti-climaxen, deze film. Beelden die allang bekend zijn, kwaliteit zeer pover. Toch goed dat er geen bewuste provocatie werd gezocht door het verbranden / verscheuren van de koran of een afbeelding van Mohammed. Ik vond de reactie van Rutte nog de beste: de problemen die geschetst worden zijn al lang bekend, kom nou eens met werkbare oplossingen.

 3. Toch opmerkelijk hoe de goegemeente afstompt. “Oh, wat ouwe beelden. Niks aan de hand”.
  Het gaat er om dat de moslimgemeenschap in westerse landen eens afstand neemt van het salafisme en terrorisme. Ik vind dat bij voorbeeld na de recente autobranden in amsterdam-west het oorverdovend stil is gebleven in de moslimgemeenschap. Zoals zo vaak in recente jaren. Nederlandse moslims beken eens kleur. Rood van schaamte of zo.

 4. kijk dat is nou een opmerking waar de goedgemeente van afstompt, Evert, ik moet er in ieder geval erg van gapen.
  Niemand zegt dat er niets aan de hand is.
  Waar de diverse moslimgemeenschappen staan kun jij allang weten. Die hebben allang kleur bekend.
  En het wordt erg vervelend, als er weer eens een autochtoontje opstaat die eist dat bij elke gebeurtenis waar een moslim bij betrokken is de gehele islamitische goegemeente het boetekleed aantrekt en zich binnenstebuiten keert in afkeuring en onschuldsbetuigingen.
  Dat vragen we aan andere groepen ook niet, dus hou daar nou eens mee op.

 5. Had Hitler niet een boek geschreven waarin aangezet wordt tot jodenhaat? De vergelijking dringt zich toch steeds meer op. De moslims zijn de nieuwe zondebokken.

 6. Al dat gepraat over godsdienst, daar wordt een mens bij tijd en wijle erg moe van. En zoals Marjolijn Februari afgelopen zaterdag in de Volkskrant knap observeerde: het is niet een gesprek tussen mensen over hun individuele spirituele beleving, maar in sociologische termen, waarin alles over één kam wordt geschoren.
  Gelukkig is jouw weblog er, Anja, om ons een beetje bij de les te houden zodat we op zorgvuldige en ontspannen wijze alle religieuze en niet-religieuze gezindten blijven benaderen. Dat boek van Guus Kuijer ga ik zeker lezen, dank voor de tip. Laat iedereen toch met respect en als het even kan ook met een beetje humor met elkaar in gesprek blijven!
  Ter illustratie van wat ik bedoel: ‘Het Verhaal van God’, door Herman van Veen.

  Toen God na lang aarzelen weer eens naar huis ging, was het prachtig weer; een dag als vandaag. En het eerste wat God deed was de deuren van zijn huisje eens lekker tegen elkaar openzetten, zodat in zijn pand de stof zou doorwaaien. En God dacht: voordat ik ga eten loop ik nog een eindje om. En hij liep de heuvel af naar het dorp, waarvan hij zeker wist dat het er lag.
  En het eerste wat God opviel was dat tijdens zijn afwezigheid iets was gebeurd dat hij niet herkende. Midden op het plein stond een massa, met een koepel, en een pijl die pedant omhoog wees. En God rende met een noodgang de heuvel af, stormde de monumentale trap op, en bevondt zich in een akelige, kille, naargeestige, tochtige, halfduistere ruimte. En die ruimte hing vol met allerlei merkwaardige beelden; veel moeders met kind met hoepeltjes boven het hoofd, en een bijna sadistisch beeld van een gozer aan een latwerk. En de ruimte, de ruimte werd verlicht door een aantal geelwitte, druipnatte substanties waar licht uit lekte.
  Hij zag ook een onwaarschijnlijke hoeveelheid kereltjes rondlopen met donkerbruine en zwarte jurken; met allerlei bundels onder d’r lui oksels, die zelfs op een afstand muf roken. ‘Kom jij eens hier. Wat is dit?’
  ‘U schertst. Dit is een kerk, meneer. Dit is het huis van God, vriend.’
  ‘Ah. Als dit het huis van God is, jongen; waarom bloeien hier dan geen bloemen, waarom stroomt hier dan geen water, waarom schijnt hier de zon dan niet, knaap?’
  ‘Dat weet ik niet.’
  ‘Komen hier veel mensen, jonkie?’
  ‘Het loopt de laatste tijd een beetje terug, meneer.’
  ‘En hoe komt dat, denk jij, of denk jij soms niet, juh?’
  ‘Het is de duivel. De duivel is in de mensen gekropen. De mensen denken vandaag aan de dag allemaal dat ze God zelf zijn, en zitten liever met de derrière in de zon, meneer.’
  En God liep vrolijk fluitend de kerk uit, het plein op. En daar zag ’ie op een bank een kerel zitten, in de zon. En God schoof naast het mannetje, sloeg zijn benen over elkaar, en zei: ‘Collega!’

 7. Als je in de uitspraken van Wilders het woord moslim voor jood vervangt en verkondigd wordt je opgepakt voor antisemitisme. Kan jij Evert mij dat uitleggen??? Veder vindt ik de film echt walgelijk en vooral het gene hij ermee suggereerd. Nooit heeft hij in debat willen gaan met wie dan ook en denkt nu dat deze walgelijke film een goede aanleiding is om met ‘moslims’zogenaamd ‘de dialoog’ aan te gaan, na zelf alleen maar monologen te hebben gehouden. Als moslim en/of moslimorganisatie zou ik echt bedanken voor een uitnoding om met hem in debat te gaan!

 8. De toetsing van haatzaaien of belediging is aan de rechter in onze vrije maatschappij , Amal. Als een onherroepelijk vonnis tegen Wilders uitgesproken is dan kan daar uitvoering aan worden gegeven. Oppakken is geen vonnis. Mijns inziens hebben die dienders die arrestatie ten onrechte verricht.
  Wat is walgelijk aan de film en wat is die suggestie? Natuurlijk, het is walgelijk dat in die vliegtuigen en torens mensen zaten. En de suggestie dat muzelmannen die jets de gebouwen in stuurden is terecht. Het is geen suggestie, het is waar!
  Als moslims zich stil houden over verderfelijke uitingen van islam dan krijg je vanzelf een monoloog, Amal.
  Ik ben het op tal van zaken met Wilders volledig oneens. Ik houd het er voor mezelf maar op dat een querulant ook wel eens gelijk heeft.

 9. Ik heb zelf helemaal dat filmpje van Wilders niet nodig om mij af te keren van de Islam.
  Maar misschien hebben andere mensen dat wel nodig ik weet het niet.
  Mijn oordeel over de Islam komt dan ook van de Koran en de handelingen van de profeet Mohammed zoals opgeschreven in de hadith.
  Niet van terroristen die vliegtuigen in gebouwen vliegen.
  Want hoewel dat natuurlijk een gigantische misdaad tegen de menselijkheid is,vind ik het discrimineren van vrouwen, handen en voeten afhakken,met minderjarige trouwen,het als tweederangs burgers behandelen van niet-Moslims net zo extreem als die gekken in dat vliegtuig richting de Twin Towers.
  En dat neem ik Wilders wel kwalijk want hij heeft geprobeerd om de individuele handelingen van Moslims te koppelingen aan de Islam.
  Terwijl niemand kan beweren dat Moslims de norm stellen over wat de Islam is.

 10. Zolang de gelovige zich door het aanhangen van hun God zich verheven voelen boven een ander ( Al is dat om zijn eigen nietigheid te compenseren) is er geen evenwaardigheid en is elk dialoog onmogelijk.

  PS . dit geld ook voor het aanhangen van een politieke stroming.

 11. Ik probeer me voor te stellen hoe ‘het debat’ in de Zaaltjes van Wilders zal verlopen.
  Geert Wilders: alles wat ik heb laten zien in mijn bewegende verkiezingsfolder is waar gebeurd en dus De Waarheid. Ik heb dus gelijk: de koran is een fascistisch boek en alle islamieten zijn een potentieel gevaar voor de vrije Westerse democratie.
  De aanwezige moslims: nietes.
  GW: welles
  Dam: nietes
  GW: welles
  Dam: nietes
  GW: welles
  enzovoorts.
  Dat wordt allemaal uitgezonden en nabesproken natuurlijk. De PVV heeft de zendtijd voor politieke partijen helemaal niet meer nodig, het komende jaar. Alleen dat al zou voor mij een reden zijn te weigeren met de voorman van de PVV in debat te gaan.

 12. De SP heeft bij monde van Jan Marijnissen gezegd dat er “niets nieuws” in de film Fitna naar voren komt, dus geen commentaar wordt gegeven. Ik vind dat ronduit een politieke fout. Ook al komen in de film “Fitna” geen nieuwe gezichtspunten naar voren -wat ook niet echt te verwachten was-, de verschijning daarvan op zichzelf is wel degelijk een (internationaal!) politiek feit waar je niet neutraal tegenover kunt blijven, evenals de reacties erop van moslims en hun organisaties.

  “Fitna” is niet alleen slecht froebelwerk en schending van copyright (van de Deense cartoonist Kurt Westergaard en de rapper Salah Edin, wiens foto is aangezien voor een van Mohammed B.!), de aangehaalde Koranteksten blijken volgens deskundigen gedeeltelijk onjuist vertaald en in elk geval geheel uit de context gehaald te zijn.
  Inhoudelijk generaliseert Wilders terreur van extremisten tot een kenmerk van de Islam als zodanig ( “islamitische ideologie”) en brengt die rechtstreeks in verband met de in Nederland aanwezige moslims. Naar mijn mening moet hij worden vervolgd op grond van aanzetten tot haat tegen, discriminatie van en belediging van een groep van de bevolking wegens hun godsdienst of levensovertuiging.
  (Godslastering -een verouderd strafwetartikel- heeft hiermee niets van doen).

  Gelukkig is Wilders nu eindelijk met de keizersnede van zijn kindeke bevallen. Laat hem nog maar lange tijd gebruik maken van welverdiend zwangerschapsverlof!

 13. Wat bedoel je, Hendrik. Waarom zou je je afkeren van de islam, wat is het nut, gaat het er niet om wat moslims doen, in Nederland? Zou jij willen dat alle autochtonen in Nederland beoordeeld werden vanuit de bijbel? Of begrijp ik je nou verkeerd en is dat net wat je zeggen wilt?

  Zolang ongelovigen zich boven gelovigen verheven voelen schiet die dialoog ook niet zo erg op, Jaap.

 14. Hebben we Wilders gehad krijgen we Rita Verdonk en die ex-moslim. Moeten we die weer ieder moment op het scherm gaan zien? Ik zapp wel naar België. Daar hebben ze ook interessante programma’s

 15. Beste anja.
  ongelovige kunnen zich niet beroepen op iets hogers dan de mens. De gelovige daarintegen Stelt dat: “Godswoord’ cq heiligeschrift. of de profeet niet becussieert kan worden op straffe van … vul zelf maar in.
  Daarmee is de ongelijkheid gecreeerd.
  Daardoor is er geen discussie mogelijk over functie van geloven mogelijk.

 16. Als er geen discussie over mogelijk is lijkt het me ook tamelijk overbodig dat je dat hier komt vertellen, Jaap.

Reacties zijn gesloten.