Reacties op Marcouch en Yahia

Het kan niet missen: een artikel zoals dat van Marcouch en Yahia levert in de Volkskrant meteen een formidabele stroom aan reacties op. De meeste, zoals te verwachten was, negatief. Een paar reacties van mensen die nog kranig proberen het een en ander recht te zetten, want er wordt van alles beweerd wat gewoon feitelijk niet waar is. Het is niet te merken dat iemand daar ook werkelijk op reageert.

In de stroom van reacties – ik ben geloof ik ergens bij reactie 200 afgehaakt vanwege nogal misselijk, zegge en schrijve een van iemand met een Arabische naam die zegt: “Er is geen enkele reden om met fascisten te praten. Iemand die eigen volk eerst roept, daar moet je geen gesprek mee voeren”.

Ik ben het niet met hem eens dat je met de achterban van Wilders moet spreken. Helemaal niet dat islamitische organisaties aan die achterban gaan uitleggen dat er geen islamisering van Nederland wordt beoogd.
Er is geen sprake van islamisering dus kun je er ook niet over uitspreken. Het idee van een sluipende islamisering is een fictieve, dus kun je er ook niet over praten.
Wilders staat voor discriminatie van moslims, waarom in Godsnaam zou ik er dan mee willen praten. Ik vind dat de grote partijen zich meer moeten inzetten om duidelijk te maken dat dit een rascistische partij is.
De nadelen van politiek correct denken kunnen groot zijn, maar de nadelen van incorrect politiek denken zijn catastrofaal. Dus niet meegaan in de waanzin van Wilders met zijn non issue van islamisering, maar juist het rascisme van Wilders aanpakken.

Een reactie die ik me erg voor kan stellen als je de reacties hebt gelezen: heeft het werkelijk zin om nog te proberen deze mensen te overtuigen van wat ze allang weten konden als ze er maar enigszins voor open zouden staan? Het is dus niet alleen de vraag of Marcouch en Yahia de wantrouwige autochtonen kunnen bereiken, het is ook de vraag hoeveel Nederlandse moslims ze nog mee kunnen krijgen in de onderneming: ik neem aan dat er ook nogal wat zijn die het inmiddels hebben opgegeven.

De negatieve reacties bestaan meestal uit een herhaling van de opsomming wat er met moslims mis zou zijn. Opvallend is de gedachte dat ‘wij’ hard voor deze samenleving hebben gewerkt, en dat ‘zij’ daar nu gratis van komen profiteren en daar niet eens dankbaar voor zijn. Vergeten dat ‘wij’ zelf de gastarbeiders naar Nederland hebben gehaald om voor ons te werken. Vergeten ook dat ook migranten gewoon belasting betalen, en helemaal niks cadeau krijgen. Het beeld is gevestigd, en laat zich nauwelijks meer corrigeren.

En opvallend is ook het aantal mensen dat blijft steken in wantrouwen, ook Marcouch is een wolf in schaapskleren, er schijnt een gehele nieuwe tak van industrie veel te verdienen aan het produceren van schaapskleren om al die wolven in te hullen. Of het is te laat, of het is te weinig, hoe dan ook, de wantrouwige autochtoon blijft achterover hangen met een houding van zie maar dat jij ons overtuigt.

Verder wordt duidelijk dat veel mensen van alles door elkaar halen: ze hebben wat horen luiden over salafisten en wahabisten, en radicale islam, en hebben nog steeds niet door, of wensen dat niet te weten, dat ze daarvoor nou uitgerekend niet bij Marcouch moeten zijn. Ook krijgt de Poldermoskee, nou uitgerekend een voorbeeld van een vrijzinnige, zeer naar Nederland openstaand initiatief er even van langs als zijnde ‘ultra-orthodox’.

Ik waardeer het initiatief van Marcouch en Yahia zeer. Het is belangrijk dat de pogingen om de kloof te overbruggen ook van de kant van de Nederlandse moslims komen. Tegelijk ben ik niet erg optimistisch over de mogelijke resultaten daarvan. Zoveel irrationaliteit en onderbuik is met rationaliteit en welwillendheid nauwelijks te verslaan. Hieronder een selectie van de reacties. Wie ze allemaal wil lezen, ga naar de Volkskrant website: hier.

Een bloemlezing uit de gezelligste reacties:

Voordat deze moslims Wilders verder demoniseren, zouden ze hun eigen gekke boekie de Koran nog eens door moeten bladeren. Ik heb er laatst 1 gekocht (een Koran dus) je lacht je ziek, een gezond mens neemt dat boekie niet serieus, laat staan dat hij er zijn levenshouding op baseert! Moslims aller landen wordt wakker, leer het alfabet en daarna lezen en lees uw eigen gekke boekie!!

Ik ben zelf een Wildersstemmer. Eén van de redenen is dat het altijd zo angstvallig stil is aan de kant van moslims. Je weet ook nooit wat er leeft onder de moslims. Dus ik vindt dit een goed initiatief van Marchouch en Yahia.

Ik ben de jaloezie spuugzat van allochtonen die vinden dat zij dezelfde financiele postie moeten bekleden als ik. Met dat verschil dat ik er 40 uur keihard voor werk en geen jonge meisjes ronsel voor prostitutie of mensen overval. Met andere woorden wij werken keihard voor ons geld om deze rechten te verweven. Zij zijn uitsluitend jaloers, maar vooral vreselijk lui en hebben een grote mond op de koop toe.

Marcouch cs hebben een geheime agenda en anders worden de Euro-moslims wel tot de orde geroepen door de machthebbers uit Saoudie Arabie en Pakistan.

Marcouch met zijn door-en-door hypocriete geluid. Waarom heeft Marcouch zo gelobbied voor de ultra-orthodoxe poldermoskee in Slotervaart? Ik reed daar recent langs toen ik een aantal “vleermuizen” (van die vrouwen die zo’n typisch islamitisch oversekst wereldbeeld hebben dat ze menen dat ze alles behalve hun gezicht MOETEN bedekken omdat anders ALLE mannen seksueel opgewonden van hen worden), als Marcouch tegen de ultra orthodoxe Islam is, waarom spant hij zich er dan zelf voor in? Wahabist Cheppih betrekken bij zo’n organisatie is weten dat er een ultra orthodoxe leer wordt gepreekt.

Lekkere club weer, en moet ik nu echt denken dat het toeval is dat Marcouch en Bouyafa allemaal van die “stinkende” organisaties om zich heen weten te verzamelen? Of is het meer de waarheid dat een rottingslucht nu eenmaal vliegen aantrekt? Dat laatste lijkt me waarschijnlijker.

De ultra orthodoxe Islam is een gevaar, meneer Marcouch, en u maakt deel uit van datzelfde gevaar. U en de ultra orthodoxe Islam zijn één.

Een goede oproep van Marcouch, maar ongeveer 10 jaar te laat. Als de islamitische gemeenschap, waarvan drie jaar geleden nog ruim 35% voor invoering van de Sharia stemde, werkelijk zo overtuigd was van de westerse verworvenheden en waarden, dan had zij al vele jaren geleden uit zichzelf gedaan waar Marcouch hen nu toe oproept. In plaats daarvan juichten zij na 9-11, haten zij in flinke aantallen het westen en zijn zij zo intolerant als de pest. “Eigen volk eerst” telt als geen ander voor de Nederlandse islamiet. Het echte racisme is dan ook vooral in deze groep aanwezig. Superioriteitsgevoelens t.o.v. de Nederlander, trouwen/wonen/werken binnen uitsluitend de eigen geloofsgemeenschap en bij een niet gering aantal de heimelijke hoop dat het kalifaat hier ooit wordt uitgeroepen. De angst van de Wildersfans is niet alleen op luchtfietserij gebaseerd. Marcouch kent zijn eigen gemeenschap niet.

De moslims hebben de laatste decennia het hele zieligheidscircuit gemonopoliseerd, en de PolCor kliek loopt het vuur uit zijn schoenen om de moslims te behagen.

Met de islamieten ga ik de discussie niet aan, ze hebben zich in mijn ogen volkomen gediskwalificeerd. Brutale immigranten die alles hebben gekregen waar ik voor heb moeten werken: huis met huursubsidie, kinderbijslag, gratis scholing, gratis ziektekosten, hulp bij alles. Ondanks dat niet dankbaar, grote bekken, stelen, spuwen, mes in je donder, altijd beledigd, soms alleen maar omdat ze een woor of uitdrukking niet begrijpen.Waar in de wereld krijgen immigranten dat allemaal. Iedereen moest altijd op eigen kracht er iets van maken. Kom nou eerst zelf maar eens op de proppen met aangepast gedrag, zodat wij vanzelf weer een zacht hart krijgen. ..

Vreemde man die Marcouch .Hijzelf is feitelijk de oorzaak dat Nederland beducht is voor de gevolgen van de toename van het aantal moslims in dit land. Zijn gedrag wakkert deze gevoelens aan, Nederland heeft geen behoefte aan oprukkend salafisme. Ik zou zeggen Marcouch steek dat fantasieboekje wat jouw gedrag zo beinvloed in je binnenzak en gedraag je als een normale Nederlander, niet als een moslim. Dat doe je maar thuis en niet in het publieke domein, dat ernstig aangetast wordt door: jouw fantasieboekje.

Ja Marcouch, je hebt ook een slechte invloed op jouw partij de PVDA.Waarom noemen velen in dit land jouw partij die van de allochtonen? Mede jouw bijdrage, volgens een of andere imam , die uit Den Haag, ben je een hypocriet.

Niet het debat aangaan want dat zijn slechts “woorden”, maar laat nu eens een tijdlang daden zien, zoals: toon respect voor je gastland, leer je zoons eens ophouden met uitroepen van “hoer” tegen elke autochtonen vrouw, leer de taal, ga werken (ook mindere baantjes), dring niet anderen je geloof op, klaag niet over discriminatie, stop met op een te snelle manier geld verdienen (o.a. drugshandel), laat je niet vertroetelen door linkse politici, stop met het willen van de hoogste minaret maar wees bescheiden, hou die islamisten in toom en spreek je er over uit, stop praten over Sharia in NL, etc, etc. Dus toon daden; dit is een proces die je moet afdwingen, maar niet met woorden. Anderen immigranten groepen hebben dat ook zo gedaan zoals Chinesen, Indonesiers, Surinamers, Polen, en verdienen al jaren het respect van het gastland. Dan is iedereen welkom in Nederland.

Wat laat, maar een aardig initiatief. Punt voor mij is alleen of dit oprecht is, of strategie. Moslims mogen nu eenmaal liegen tegenover de ongelovigen. Sterker nog het past vaak in de strategie om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Voor mij blijft dus de vraag over, dat ook al gaan moslims in gesprek (wat ze niet zullen doen) hoe geloofwaardig zijn ze?

Waarom zouden moslims of PvdA bobo’s in gesprek willen gaan met ‘Wilders fans’? Dat zijn volgens de PvdA elite toch allemaal ‘vreselijke mensen’? Was in de Wouter Tapes te zien en te horen. Wouter gaf wel toe dat het ‘hun mensen’ waren die en masse de PvdA verlaten hadden. Ja jammer, maar dat krijg je ervan als je als partij een dwaalleer als het ‘multiculturalisme’, waarvan één van de dogma’s een verbeten anti-blank racisme is, volgt. Bovendien waarom zouden autochtonen er blij mee moeten zijn dat Mokum langzamerhand verandert in Islamabad a/d Amstel? Daar werkt Marcouch onvermoeibaar aan mee. Zelfs op kosten van diezelfde vermaledijde autochtonen! Geloof dan ook niets van dit ‘ga gezellig met elkaar in gesprek’ artikeltje. Marcouch moet eens ophouden rookgordijnen te blazen

Marcouch moet in discussie met zijn eigen acherban, dan kijken we wel of er wat verandert, tot die tijd stoppen met moslim immigratie.

Nederland is natuurlijk geen immigratieland, althans de immigranten komen hier niet omdat ze uitgenodigd werden, maar omdat ze er zelf beter van willen worden. Die verbetering van de nieuwe nederlanders wordt betaald door de autochtone bevolking, we mogen dus best eisen stellen. Er is daarom geen enkele reden waarom wij ons aan zouden moeen passen, het staat de nieuwkomers vrij te remigreren als het ze niet bevalt.

Marcouch en Ben Yahia hoeven de fans van Wilders echt niet op te zoeken. Laat ze er gewoon voor zorgen dat hun eigen achterban de normen en waarden aanvaardt die in ons land gelden: scheiding van moskee en staat, gelijkheid van man en vrouw, hetero’s en homo’s, je best doen op school en werken voor je geld. Dan komt het met die Wildersfans wel goed.

Ik ben met mij aow (zelf betaald) in geen enkele luxe positie, zeker ook niet omdat mijn vader (fabrieksarbeider) geen geld had om mij te laten studeren. Wat ik bereikt heb, heb ik op eigen kracht gedaan. Bovendien ben ik geen immigrant en zoals uitgelegd, vind ik dat immigranten op zijn minst dankbaar mogen zijn dat de autochtone bevolking het voor hun mogelijk heeft gemaakt in te schuiven. En nogmaals die dankbaarheid zie ik niet. Integendeel.

De wolven in schaapskleren zetten naar believen iedere keer een ander masker op.
Gelukkig spreken de buurten waar ze bezig zijn (diamantbuurt etc) boekdelen.

Arabieren, ongeletterde Afrikanen en Autochtone Nederlanders: je bent wel een enorme bestuurlijke psychopaat als je dat bij elkaar zet en dan ook nog verwacht dat zo iets een samenleving kan zijn. Dan creer je een sociaal riolen zoals Amsterdm en Rotterdam. De laatste stad kreeg recent een oneervolle vermelding als de meest vergane stad van Europa door Catholic.org, de wereldwijde gemeenschap op internet van de katholieke wereld. Ik ben het daar wel mee eens. Onze steden zijn binnenkort in meerderheid immigrant waarvan voor het overgrote deel Arabieren en ongeletterde Afrikanen. Dat mag je ondergang noemen.

Nog even over de meisjes in de islamitishce bevolking. Geen commentaar verder. Ze mogen niks. Ze moeten hun. Ach ja, kutje vrij houden, is dat provocerend. Waarschwuw de redactie. In nederland wordt die term open besproken. Maar niet in termen voor ouders die kiezen. Maar in termen waarin het meisje of de vrouw zelf kiest. En waarom mag zij niet kiezen voor een niet moslimman. En dat allemaal in nederland. Een tolerant land. Maar je moet het niet te gek uitdagen. Want dan komt er protest. En dat is wat Wilders doet. En daar kan geen marcouch tegenop. Het is te ver gegaan. En weet je wat nu heel vreemd is. Ik was PvdA stemmer. Maar uit het meeleven vanuit die moslimmeiden ben ik overgestapt op de PVV. Ben ik nu een racist of ben ik dat niet. De PVV staat voor. Iedereen meedoen en kansen geven. Maar niet eindeloos van hetzelfde binnenhalen.

4 gedachten over “Reacties op Marcouch en Yahia

 1. Er zijn echter een aantal manco’s aan Marcouch’ betoog:

  1. Wat als iemand niet tegen Islamisering is? Als iemand waarlijk gelooft en Islam de beste manier vindt, hoe moet je dan geloofwaardig gaan uitleggen dat je tegen Islamisering bent?

  2. Je kan zoveel uitleggen aan Wildersstemmers maar ze willen toch niet horen, want de bron (de moslim die het uitlegt) is bij voorbaat onbetrouwbaar.

  3. Gerechtigheid komt voor harmonie. Je kan geen flat bouwen als je geen heipalen legt; wie harmonie nastreeft terwijl er geen gerechtigheid is, is niets meer dan een slaaf. Want hij zal onrecht (racisme en aanverwanten) moeten accepteren om harmonie te krijgen.

  Zie Tariq Ramadan. Zowel moslims als niet-moslims dwepen met hem, want hij begrijpt heel goed dat de niet-moslims niet meer met hem dwepen wanneer hij zich fel zou uitspreken tegen de repressie van moslims in het westen. Dus probeert hij moslims vanuit zijn elitaire stoel aan te sporen dat te doen, wat goed is, maar heleaas is dat een erg lang proces.

  4. Welke moslim luistert er nou naar wat Marcouch zegt? Hoewel hij vast goede intenties zal hebben, zo’n oproep van iemand die op een nogal provocerende manier homoseksualiteit probeert te verspreiden binnen de Islamitische gemeenschap zal weinig gehoor krijgen.

  Er zal pas harmonie zijn wanneer onrecht is bestreden, en dat gebeurt niet door een apologetische, laffe en onderdanige houding aan te nemen.

 2. 1. Als er werkelijk een minderheid van een minderheid bestaat die denkt dat Nederland beter af is als het een islamistische staat wordt, dan doen die uiteraard niet mee aan het offensief van Marcouch, en die mogen dan, met de vrijheid van meningsuiting hier, uitleggen waarom zij denken dat de islamisering een beter alternatief is dan de democratie die hen de vrijheid van meningsuiting en godsdienst geeft. Ik wil dat graag horen, want van overredingskracht moet het dan komen. Want zonder een meerderheid aan moslims die dat allemaal willen, en daarvoor zouden er geloof ik 26 moslimpjes per gezin geproduceerd moeten worden die dan ook nog allemaal gegarandeerd aanhangers van het kalifaat zouden moeten zijn, en zonder een leger komt er van die islamisering in een parlementaire democratie niet veel terecht. Tenzij je in magie gelooft, of goddelijke voorbeschikking. Maar zelfs de profeet zelf zei: eerst je paard vastmaken, en dan pas vertrouwen op God.

  2. Daar heb je een punt. Een deel van de Wilderaanhang wil inderdaad niet luisteren, dat zie je aan de reacties hierboven. Maar ik vind het ondanks mijn pessimisme wel de moeite waard om te kijken wat je met het offensief van Marcouch kunt bereiken. De afgelopen tijd is namelijk niet alleen de groep burgers die op Wilders wil stemmen gegroeid, ook de groep die juist het tegendeel wil en niet bang is voor moslims is groter geworden. Er is nog veel te winnen bij de mensen die gewoon in de war zijn omdat ze niet beter weten. Al kan ik me verschrikkelijk goed voorstellen dat je er gewoon geen zin in hebt. Mij komen al die bekende vooroordelen ook erg de oren uit.

  3. Ben ik het mee eens: recht komt voor verzoening en harmonie. Ik vergelijk dat met wat andere woorden met de situatie Palestina-Israel. Ik moet niet veel hebben van al die goedbedoelde initiatieven die proberen Palestijnen en joodse Israeli’s bij elkaar te krijgen met het idee dat als ze elkaar maar beter begrijpen ze ook een einde kunnen maken aan het onrecht. Ik zeg: verzoening is niet mogelijk zolang de bezetting duurt, en die moet eerst weg.
  Maar wij leven hier niet onder bezetting. Ik denk dat de democratie die we hebben wel degelijk in te zetten is tegen racisme – nee racisme accepteren geeft natuurlijk nooit harmonie, dat is tegenstrijdig.

  Ik heb Tariq Ramadan nu jaren gevolgd. Ik vind dat hij zich scherp genoeg uitspreekt tegen de repressie van moslims. Maar bovenal spoort hij moslims aan om op te houden zich te gedragen als minderheid en gewoon als burgers hun rechten op te eisen. Dat het een lang proces is? Elk proces dat je kunt bedenken, inclusief het islamiseren van Nederland is een lang proces.

  4. Marcouch probeert geen homoseksualiteit te verspreiden, maar wat hij zegt is dat de vrijheid die je in Nederland hebt om homo te zijn dezelfde vrijheid is die moslims hebben om moslim te zijn. Zeker provoceert hij naar beide kanten, en soms denk ik dat hij te ver vooruit loopt op zijn achterban en dat hij daardoor te veel mensen kwijtraakt. Pleiten voor de vrijheid van homo’s, net als voor die van moslims, hoeft misschien niet gepaard te gaan met blote mannen op bootjes in Slotervaart. Ik zie hem daar zelf nog niet op staan met een veer tussen zijn billen. Lijkt mij ook geen goed idee. Maar ik vind hem allesbehalve apologetisch en allesbehalve onderdanig, en met de manier waarop hij keer op keer zijn nek uitsteekt en van alle kanten de rotzooi over zich heen krijgt, inclusief van zijn eigen achterban kun je hem moeilijk laf noemen. Hij doet tenminste wat, hij blijft niet mopperen maar pakt aan. Het is wel erg makkelijk om te zeggen dat hij het niet goed doet als je zelf gene betere alternatieven hebt.

  De vraag is dus, Izz ad-Din, of jij een beter idee hebt om onrecht te bestrijden, dat in praktijk om te zetten, daarvoor genoeg mensen mee te krijgen om dat hier in dit land voor elkaar te krijgen. Ramadan en Marcouch zijn dat in jouw ogen niet. Ik ben heel benieuwd wat jij voor beters te bieden hebt.

 3. Een toevoeging op 1, ik bedoelde daar mee niet per se een Kalifaat. Maar ik snap niet hoe een moslim er niet voor kan zijn dat andere mensen moslim worden, of wordt dat niet bedoeld met Islamisering?

  Over Marcouch, ik begrijp dat hij niet de bedoeling heeft om homoseksualiteit te verspreiden; maar door zijn provocerende houding zal dit wel zo opgevat worden op de straat zegmaar.

  Over Ramadan, ik vind het ook goed wat hij doet maar hij is te elitair. Ik ben laatst naar een lezing van hem geweest en hij zegt inderdaad dat moslims zich als burgers van dit land moeten opstellen.

  Dat is echter makkelijk praten zoals mensen als hij en ik, universitair opgeleiden. De moslim op de straat zal echter niet veel kunnen met zijn betogen.

  Ik denk zelf dat er daarom een soort mix van de methoden van Marcouch en Ramadan moet komen. We moeten als moslims niet bang zijn om mensen voor het hoofd te stoten, en tegelijkertijd ons beroepen op ons burgerschap.

  Tot slot, ik denk ook dat democratie goed gebruikt kan worden tegen racisme. Maar dan moeten er wel meer Anja Meulenbelten komen die het probleem erkennen en bereid zijn er iets tegen te doen!

  Want als ik als moslim, of allochtoon, hierover praat dat krijg ik 9 van de 10 keer het eeuwige verwijt ‘slachtofferrol’ te horen.

 4. Okee, Izz ad-Din. Hier wreekt zich dat iedereen onder ‘islamisering’ wat anders verstaat. Ik begrijp dat je als moslim denkt dat de wereld er beter voor zou staan als iedereen moslim werd. Moet je er wel bij vertellen wat voor soort van moslim want ook dat wil nog wel uitmaken. Ik zou van sommige rotjochies ook wel willen dat ze een beetje meer moslim waren, dan ging het ze ook beter. Maar je ziet: er valt met mij toch te praten en ik ben christen. (Ik zeg wel eens als grap als mensen vragen of ik al moslim ben: alleen als het besmettelijk is.) Nou als de christenen hier eens echte christenen werden, en ik bedoel echte christenen, dan waren we ook een eind verder, en alle mensen die zichzelf tolerant en verlicht achten, ook die een beetje echt tolerant en verlicht – ach ja.

  Als Ramadan niet aankomt bij de mensen in de straat, dan is het de taak van anderen, zoals jij, om dat naar de straat toe te ‘vertalen’. Zijn centrale boodschap is niet zo moeilijk. Nee ik ben het met je eens dat je vooral niet moet proberen te lief en te onderdanig te zijn, dat werkt ook niet, en dat mensen af en toe eens voor het hoofd worden gestoten lijkt me ook niet verkeerd. Al weet je het, he, autochtonen hebben niet een geweldig incasseringsvermogen.

  (Ik las pas een grap, van een berber en een jood samen, die zeiden: ‘hoe korter de voorhuid hoe langer de tenen’. Mogen zij zeggen. Maar die met voorhuid, tjee zeg.)

  Nou, dank je wel voor het ingebouwde compliment, ik doe erg mijn best om mezelf te vermenigvuldigen, geestelijk dan, want 26 kinderen haal ik ook niet meer op mijn leeftijd.

  En ja, dat gezeur als moslims met een heel plausibele en echte klacht komen, om die dan weg te zetten als slachtofferrol, dat mag ook eens ophouden. Moet je die reacties hierboven eens kijken, wat een meewarig gepiep. Moet je Wilders horen: die zegt op te komen voor de ‘vertrapte en vernederde’ Nederlanders, vertrapt en vernederd door jou dus als moslim en door mij, horend bij de ‘elite van de grachtengordel’, de arme zielepoot. Pas zeurde iemand tegen mij zielig en miskend: ‘racisten zijn ook mensen hoor’. Is dat geen slachtoffergedoe soms?

  We zijn het wel eens, Izz ad-Din, we mixen Ramadan en Marcouch, en jij wordt de koploper. Want die twee redden het zonder jou en mij ook niet.

Reacties zijn gesloten.