Zoek de fans van Wilders op! Marcouch en Yahia

marchouch-4.jpg

Hoe met Wilders om te gaan, of niet met hem maar met zijn aanzienlijke achterban, is een vraag die ons nog wel enige tijd bezig zal houden. “Ons”, in dit geval, zijn alle mensen die het met zorg aanzien hoeveel Nederlanders in de ban zijn geraakt van wantrouwen tegen alle moslims. Mohammed Benzakour vindt dat we Wilders maar de ruimte moeten geven, dan valt hij vanzelf wel door de mand.

Laat Wilders maar zijn gang gaan in zijn harde confrontaties met de islamitische wereld: We zullen zien dat niets wordt opgelost, en meemaken hoe kilheid, onvrijheid en radicalisme juist in de hand wordt gewerkt, terwijl het PVV-electoraat steeds gefrustreerder raakt. Want Wilders zal zich plotseling gedwongen zien rekenschap te geven van de grondwet, handvesten, resoluties en al die andere afspraakteksten waar hij nooit eerder om maalde. Ineens zal blijken dat razen aan de zijlijn iets anders is dan een land besturen en verantwoordelijkheid tonen.

Hier het hele stuk, op het Allochtonenweblog.

Ahmed Marcouch, samen met Taoufik ben Yahia heeft een andere strategie: zijn autochtone Nederlanders bang geworden voor de ‘islamisering’, dan moeten Nederlandse moslims hen duidelijk maken dat dat helemaal de bedoeling niet is. Hier eerst het artikel. Te gast:

Zoek de fans van Wilders op
Ahmed Marcouch,Taoufik ben Yahia

Islamitische organisaties moeten in debat gaan om te laten zien dat ze Nederland niet willen islamiseren.
Vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap reageerden verheugd op het nieuws dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd wordt wegens haatzaaien.

Het besluit van de Hoge Raad om de PVV-voorman te vervolgen, betekent dat Nederland een rechtsstaat is en dat de grondbeginselen van de rechtsstaat gelden voor iedereen in Nederland. Uiteraard mogen wij haatdragende uitlatingen niet tolereren, en het is goed om die door de rechterlijke macht te laten toetsen op strafbaarheid.

Pyrrusoverwinning
Toch is de juridische benadering niet het juiste antwoord op Wilders. Het is een zwaktebod. Terwijl velen de pyrrusoverwinning vieren, kan Wilders zich opwerpen als martelaar van het vrije woord, al was het maar met de bewering dat de rechtelijke macht een knieval heeft gemaakt voor de islam.

De islamitische organisaties moeten ernstig bij zichzelf te rade gaan en zich hardop afvragen of zij de juiste koers varen. Wij vinden dat islamitische organisaties hun houding tegenover Wilders moeten veranderen. Wij moeten contact zoeken met de aanhangers van Wilders, hoe moeilijk dat ook is.

Veel organisaties zullen zeggen dat Wilders niet openstaat voor een debat over zijn islamstandpunten. Dat is waar, maar het is een dooddoener. Het is geen goed argument, omdat het niet raakt aan waar het echt om gaat: Wilders verwoordt wat veel Nederlanders denken en ervaren.

Wij moeten onder ogen zien dat er wel degelijk veel angst is in Nederland over de islam. Het is belangrijk om in te zien dat de PVV-stemmers dezelfde angst hebben als de moslims die de gang naar de rechter toejuichen. Net als de gemiddelde moslim is de gemiddelde PVV-sympathisant bang voor het verlies van zijn identiteit en voor de teloorgang van zijn verworvenheden in onze samenleving.

Veertig jaar
Moslims doen er goed aan te beseffen dat de islam in Nederland pas veertig jaar bestaat en dat voor veel autochtone Nederlanders de komst van grote groepen moslims in korte tijd naar Nederland een te zwaar beroep heeft gedaan op hun incasseringsvermogen.

Voorspellingen van islamitische gastsprekers uit New York en Jamaica over de superioriteit van het islamitisch recht, die het recente Nationale Islam Congres overschaduwden, klinken ons niet erg geruststellend in de oren. De islamitische organisaties doen er goed aan om tegenover dergelijke fantasieën de Nederlandse werkelijkheid te stellen.

Vernederlandst
Die werkelijkheid is namelijk precies omgekeerd: de Nederlander verislamiseert niet, de moslim vernederlandst.

De islamitische gemeenschap moet duidelijk aan de achterban van Wilders laten zien dat ook Nederlandse moslims pal staan voor de vrijheid van meningsuitingDie realiteit, dát is de boodschap tegen de angst. De realiteit zegt ook dat er geen islamitische politieke partijen zijn ontstaan in Nederland, er zou nauwelijks op gestemd worden. Het is veelbetekenend dat de uitzondering in Den Haag, de lokale partij Islam Democraten, zich én expliciet democratisch noemt én niet verder is gekomen dan twee zetels in de gemeenteraad. Dat is de realiteit.

En toch zal het pas doordringen dat de moslims allesbehalve uit zijn op een sluimerende islamisering van de Nederlandse samenleving als de islamitische organisaties dit om te beginnen expliciet duidelijk maken en daarnaast stelling nemen tegen eerwraak, gedwongen huwelijken en andere wantoestanden binnen de gemeenschap, en die uitspraken bovendien omzetten in daden. Dit is wat islamitische vertegenwoordigers moeten uitleggen, zo nodig elke dag.

Congres
Zo bekeken hebben zij een kans gemist bij het Nationale Islam Congres. Dit was het onderwerp dat daar behandeld had moeten worden.

Het betekent dat de islamitische gemeenschap duidelijk aan de achterban van Wilders moet laten zien dat ook Nederlandse moslims pal staan voor de vrijheid van meningsuiting en voor de pluriformiteit die de Nederlandse samenleving door de eeuwen heen verworven heeft. En het betekent bovendien dat moslims laten zien dat zij vierkant achter de Grondwet staan en zich scharen achter de tradities die Nederland groot hebben gemaakt.

Tradities die gebaseerd zijn op eeuwenlange migraties, maar ook op het Nederlandse vermogen om problemen bespreekbaar te maken en groepen en individuen in de samenleving een plek te gunnen.

Ontkrachten
Alleen hierdoor kan de islamitische gemeenschap de angstwekkende boodschap van Wilders ontkrachten en het vertrouwen verdienen van de PVV-sympathisanten. Als wij er nu mee beginnen om dit keer op keer helder uit te leggen aan de aanhangers van Wilders, komt het geloof in het sterke democratische Nederland terug en kunnen wij met elkaar als volwaardige Nederlanders dit land verder opbouwen.

Vandaar onze oproep aan de islamitische organisaties: neem je verantwoordelijkheid, zoek toenadering tot de achterban van de PVV, ga met open vizier het debat aan, zie de angst en het ongenoegen onder ogen en neem die weg.

Maak duidelijk dat u Nederland niet wilt islamiseren. Begin met het uit te spreken. Wat er dan gebeurt, is dat de rest van Nederland ziet dat het land er bondgenoten bij heeft gekregen in de strijd tegen extremisme en andere vormen van geweld en partners bij de inzet vóór vrijheid, geluk en rechtvaardigheid. Aan de slag, er valt nog een hoop te winnen!

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter Slotervaart in Amsterdam.
Taoufik ben Yahia is medewerker van het Stedelijk Jongerencentrum Argan te Amsterdam.

Bron: Volkskrant hier.
En hieronder, een deel van de reacties.

23 gedachten over “Zoek de fans van Wilders op! Marcouch en Yahia

 1. Het wordt steeds erger hier in Nederland en ook als Wilders vandaag of morgen zal ontdekken dat hij aan veel regels en afspraken gebonden is is onder de, niet doordenkende, bevolking het kwaad al geschied.
  Kort geleden stond ik in het postkantoor in de rij voor het loket te wachten. Vrijwel vooraan stonden 2 Marocaanse jongemannen en voor hen weer een wat oudere man.
  Deze man was luid aan het woord want iedereen, en vooral de jongens, moesten goed kunnen horen naar wat hij te vertellen had. Op het bankje, aan de gracht, waar hij altijd ging zitten hadden enkele Marocanen gezeten met het gevolg dat hij er geen gebruik meer van maken kon en dat Nederland naar de “klote” ging. Alles werd ons Nederlanders afgepakt tot zelfs aan zijn bankje toe.
  Iedereen hield zijn adem in en ook ik stond daar met trillende benen.
  Toch ben ik uit de rij gestapt en heb de man op zijn schouder getikt. Meneer, u bent hier in een openbare ruimte en ik vind het niet prettig om te horen wat u allemaal te vertellen heeft.
  Nu ik het wel gehoord heb wil ik u even zeggen dat het bankje dat u claimt, een openbaar bankje is waar iedereen op mag gaan zitten die dat wenst. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn uw betoog te stoppen, erg graag!
  Het bleef verder stil in het postkantoor. Toen ik naar buiten ging stonden daar de 2 jongens mij op te wachten. Dank u wel mevrouw, Het is al goed jongens, ook jullie bedankt en voel je vrij in dit land!

  Wie ziek is gaat naar de dokter. Als ons vrije Nederland, door wie dan ook, wordt aangevallen moeten we ook in opstand komen en herstellen wat stuk gemaakt wordt.

  Niet alleen een taak voor de allochtonen maar voor iedereen die in dit land woont.

  Groet
  Gerrie

 2. Mooi verhaal, Gerrie.
  Ik denk dat er al heel veel gewonnen zou zijn wanneer er meer ‘autochtonen’ waren die andere ‘autochtonen’ corrigeren wanneer ze weer eens een riedeltje gingen moslim- of Marokkanenbashen – ik denk ook dat zulke Marokkaanse jongeren minder het gevoel zouden hebben zich te moeten weren in een vijandige omgeving, als ze meer konden rekenen op bondgenoten aan ‘de andere kant’, en zich daardoor ook anders zouden gedragen.
  En ik ben het ook met je eens: dat doe je niet zozeer om lief te zijn voor ‘allochtonen’, maar omdat je zelf niet in een wereld wilt leven waar groepen mensen zo tegenover elkaar staan.

 3. Hey Anja,

  ik denk niet zozeer dat de autochtone bevolking echt bang is voor de islam, maar meer genoeg ervan heeft hoe een deel van de moslims dit uit. Ook denk ik dat er vooral woede is over o.a. de hoge “crime-rate” onder (jonge mannelijke) moslims en het vervolgens bijna goedpraten ervan door de meeste politici in Nederland. Dat is dé reden waarom Wilders zo populair is.

  Mvg Kees

 4. Het blijkt, uit onderzoek en uit bijna dagelijkse uitingen, dat een deel van de autochtone bevolking echt bang is dat de moslims hier bezig zijn om de samenleving over te nemen, Kees. Wilders beweert dat en heeft er veel succes mee. Er zijn websites die niets anders doen dan deze leuterkoek dag in dag uit te herhalen: dat de ‘islamisering’ de ondergang is van ‘onze’ cultuur. Dit vooroordeel kan nooit op het conto geschreven worden van hoe ‘moslims dit uiten’ en heeft erg veel meer te maken met de bangmakerij door politici als Wilders en andere types dan met de moslims zelf. Die vinden dat namelijk niet. Dus hebben ze dat ook niet geuit.

  En ik geloof nooit dat het alleen de woede is over de hoge crime-rate, want diezelfde mensen maken zich er niet erg druk over criminaliteit als het toevallig eens geen Marokkanen zijn, en met de islam heeft criminaliteit al helemaal niks te maken, wat jij, als je je verstand er een beetje bij houdt, ook allang kunt weten.

  En verder ken ik niet een politicus die criminaliteit goed praat.
  Het is dus allemaal kul, Kees.

  Als je echt gaat kijken naar wat mensen ‘de moslims’ allemaal kwalijk nemen, zie hieronder voor weer eens een keertje, dan blijft er na aftrekken van kul nog tien procent over waar je je echt zorgen over kunt maken. Dat is bij lange na niet genoeg om de aanhang van Wilders mee te verklaren. Die zit veel meer bij de autochtonen zelf, die allerlei ongenoegen projecteren op die anderen.

 5. Leg even uit voordat we misverstanden krijgen, Derk. Als Nederland wat niet door heeft en waarom is het dan 5 over 12?

 6. Beste Anja,

  Hoe komt het dat, als er gematigde tegenspraak komt op jouw toch wel extremistische uitspraken, deze tegenspraak van site wordt verwijderd?
  En hoe komt het dat je nooit eens iets schrijft over de toestanden in bijvoorbeeld Sudan/Darfur? Is het omdat daar geen Joden bij zijn betrokken?

 7. Ik beschouw mijn uitspraken niet als extremistisch, Vince. Ik vind de opvatting dat moslims gewoon mensen zijn waar heel goed mee samen te leven valt in ieder geval niet extremistisch, maar uitgesproken gematigd.

  Wanneer mensen het niet met mij eens zijn, en met een mening komen die op inhoud is gebaseerd, op argumenten, wordt dat meestal geplaatst, zoals je zelf kunt constateren, want het miegelt hier van de reacties van mensen waar ik het niet mee eens ben. Wel is het zo dat je hier kunt rekenen op weerwoord. Wie dat niet prettig vindt en liever zijn ei kwijt wil zonder risico op een reactie kan dus beter op een van de vele websites terecht waar iedereen door elkaar heen klept zonder dat het iemand ooit wat kan schelen wat er wordt beweerd.

  En over de criteria die ik hanteer om reacties wel of niet te plaatsen kun je terecht bij de spelregels die je misschien nog niet gelezen hebt. Hier.

  Ik schrijf over zaken waar ik behoorlijk wat van af weet, en zelden over zaken waar ik niet meer van weet dan wat iedereen ook in de kranten kan lezen. Dat betekent niet dat ik Darfur niet belangrijk zou vinden, maar dat moeten dan weer andere mensen doen, die daar zelf geweest zijn en weten waar ze het over hebben. Ik ben een eenpersoonsweblog, en heb niet de pretentie om over al het wereldnieuws een mening te hebben, zoals een krant wel moet doen.

  Overigens is ‘Darfur’ een bekende dooddoener om te proberen mij van de onderwerpen af te houden waar ik wel veel van weet – met name komen de Israel-apologeten daar altijd mee aanzetten als ik het over Palestina/Israel heb – ik heb in ieder geval nog nooit gemerkt dat de mensen die het altijd maar weer over Darfur hebben zelf ook maar enige werkelijke belangstelling voor de mensen daar hebben.

  Dat ik ergens niet over zou schrijven als er geen joden bij betrokken zijn is een vuile insinuatie, en op zich zou dat ruimschoots voldoende zijn om je reactie als bagger te deleten. Dan weet je dat vast voor een volgende keer. Je houdt hier je fatsoen en je houdt je aan je onderwerp. Met argumenten.

 8. En, meneer ‘Cencuurtje’, (leuke naam), je hoeft hier niet aan te komen zetten met nog meer variaties op alle anti-moslim uitspraken die hieronder al uitgebreid geciteerd zijn. Wij moslimknuffelaars die dit land naar de klote helpen hebben de boodschap inmiddels begrepen. Dank je wel.

 9. Nee, je bent géén anti-semiet. Net als ik ben je, terecht, wel anti-zionist.
  Ik juich de strategie van Marcouch toe. Die aan hang is voornamelijk bang. En angst vreet zielen. Zoek ze op in de buurthuizen, schuif aan bij de stamtafel, drink een biertje met ze in de sportkantine en spreek ze tegen in de koffiepauze op het werk.

 10. Dat biertje in de sportkantine zou ik maar vergeten, Evert. Doe maar een kopje koffie.

  Overigens noem ik mijzelf geen ‘anti-zionist’. Identiteiten met een ‘ist’ op het eind impliceren een overkoepelende visie: zoals ik me wel socialist en feminist noem. Ik beschouw mijn kritiek op het zionisme als een onderdeel van een bredere visie, ik vind het niet goed om dat uit die visie te isoleren alsof ik daarmee samen te vatten zou zijn.

 11. Het is 5 over 12 als mensen absoluut niet elkaar willen samenleven zonder elkaar naar het leven te staan. En daarvoor hoef je maar in de “wereld” rond te kijken en je ziet de resultaten. Mensen houden niet van mensen. De oplossing komt niet van de mensen, ook niet in Gaza. Als “broeders”elkaar naar het leven staan, dan is samenleven erg ver weg.

 12. Dan is het gelukkig nog 5 voor 12, Derk, want de meerderheid van de mensen wil wel met elkaar samenleven zonder elkaar naar het leven te staan, moslims en autochtonen hier in Nederland, en ook de de Palestijnen en de Israeli’s. Je moet je niet verkijken op de extremen. Ook vindt de meerderheid van de Palestijnen de onderlinge gevechten van de politieke groeperingen verschrikkelijk, en de meeste mensen die ik daar ken willen een nieuw leiderschap aan beide kanten die een einde maakt aan de onderlinge strijd.
  Mensen houden niet van mensen? Speak for yourself, brother. En niet zo zwartgallig. Het is al erg genoeg zonder dit soort fatalistische doemdenken. Ga wat doen, Derk.
  En dank je voor je uitleg, want aan die slogan was absoluut niet op te maken van welke kant jouw doemdenken kwam.

 13. Ik vond het stuk van Marcouch en Ben Yahia vele malen beter dan dat van Benzakour, die zijn minachting en walging richting Wilders onverholen liet merken. Gedurfd, omdat er een appèl wordt gedaan op moslims en islamitische organisaties om óók de hand toe te reiken.

  Marcouch wil serieus werk maken van een succesvol samenleven van moslims en niet-moslims in Nederland en dat is zeer te prijzen. Helaas worden de schrijvers in eigen kring bepaald niet populair met dit soort uitspraken, als je b.v. ziet hoe er op marokko.nl over Marcouch wordt gesproken (‘nog erger dan Wilders’ en ‘kaasmarokkaan’)

 14. Geen profeet wordt in eigen land ooit geëerd, GJH. Maar hij moet inderdaad uitkijken dat alle goedwillende autochtonen hartstikke blij met hem zijn, en hij het contact kwijt raakt met zijn eigen mensen, want anders is hij uiteindelijk ook niet meer effectief. Lastig parket hoor.

 15. “Moslims doen er goed aan te beseffen dat de Islam in Nederland pas veertig jaar bestaat en dat voor vele autochtone Nederlanders de komst van grote groepen moslims in korte tijd een te zwaar beroep heeft gedaan op hun incasseringsvermogen.”

  Merkwaardig, dat U aan deze mededeling geen aandacht besteed, mevrouw Anja. Dit raakt volgens mij de kern van het grote ongenoegen van vele autochtone Nederlanders. Zij zagen in een luttel aantal jaren hun vertrouwde wereld drastisch veranderen en werden “vreemdeling “in eigen wijk/land/stad.
  De gevestigde partijen lieten deze mensen in de kou staan. Kritiek werd verdacht gemaakt door politiek correct links, en vooral dit laatste heeft Fortuyn ( en nu Wilders) in de kaart gespeeld. Voeg daarbij de wrevel over criminaliteit en onaangepast gedrag van Marokkaanse jongeren en het gevoel dat “de politiek ” deze problemen niet aan kan en/óf niet serieus neemt.
  Met onvervalste discriminatie, laat staan racisme, heeft dit alles niets te maken.

 16. Ik beschouw dat als bekend, Hajee. We weten dat het de autochtonen zijn in de oude wijken die hun leefwereld het eerst en het meest hebben zien veranderen. Overigens was het de SP die het daar al vroeg over had, toen niemand dat nog wilde horen.
  Maar wat er nu gebeurt en wat met name door Wilders wordt uitgebuit gaat ver over de werkelijke problemen heen. En heeft onder andere aantoonbare discriminatie tot gevolg, en een wantrouwen tegenover moslims bij een deel van de bevolking dat wel degelijk de vorm van racisme aanneemt. De citaten die ik hieronder even snel heb verzameld spreken daar boekdelen over.
  Wat Marcouch zegt over de oorzaak en wat ik (en hij) zeggen over de gevolgen, sluiten elkaar in het geheel niet uit. Integendeel.
  En dat is het punt dat ook Marcouch maakt, constateren dat er mensen onzeker zijn geworden door een groot aantal migranten is niet voldoende: het gaat er nu om wat je moet doen aan reacties die wel degelijk in de richting gaan van irrationeel wantrouwen tegen alle moslims, (want met de islam hebben de genoemde problemen niets van doen) en hoe je kunt voorkomen dat de rechtse en islamofobe politici de angst alleen maar aanwakkeren voor eigen gewin. Want daar gaan de oplossingen zeker niet vandaan komen.

 17. (16)Islam is pas 40 jaar in Nederland.

  Iedere Nederlander onder de 50 jaar is er als het ware dus mee opgegroeid.
  Herinneringen aan hoe het vroeger was, zonder allochtonen, zijn er dus nauwelijks bij hen.
  En is het niet juist deze groep Nederlanders die protesteert tegen hun aanwezigheid in ons land?
  Wilders zelf was pas 4 jaar oud toen de eerste gastarbeiders, op uitnodiging, naar ons land kwamen. Ook dankzij deze harde werkers kan hij nu in weelde leven. Onder beveiliging, ja dat wel, maar dat heeft hij aan zichzelf te danken en het wordt bekostigt van uw belastingbijdrage.

  Ook even aan denken dus!!!

  Groet,
  Gerrie

 18. “Islam is pas 40 jaar in Nederland.”

  Dit is helaas een foute gedachte, de eerste Moskee stond er 52 jaar geleden al trouwens de vader van mijn tandarts en met hem meerdere Marokkaanse dorpsgenoten werkte reeds in 1959 in de Nederlandse metaalindustrie.
  Verder was de staat der Nederlanden in mijn jeugd de staat met de meeste Moslim onderdanen ter wereld, waarom vergeet iedereen onze eeuwenlange verwantschap met Indië?

 19. Het verhaal van Gerrie kan ik beamen. En daardoor heb ik vaak, zelfs op het drukste moment van de dag, een goede zitplaats in de tram of bus, omdat veel mensen niet naast een Moslim(a) willen zitten. Mij maakt het niet uit en als ik vraag of de plaats vrij is en hij IS vrij, krijg ik altijd een brede glimlachende bevestiging. Ik zit dus lekker, terwijl anderen blijven staan. Tja.. angst doet gekke dingen met mensen. Vooral ongefundeerde angst. 🙂

 20. Ja, ik kan me herinneren dat ik als jonge tiener, ik ben 62, met school een bezoek heb gebracht aan een moskee. De islam is al lange tijd aanwezig in Nederland. Zo zullen onder de repatrianten uit Nederlandsch Indië ook wel moslims zijn geweest.
  Bij de Wilders-aanhang zie je de relatie tussen angst en agressie. En bij agressieve Marokkaanse jeugd zie je dat ook. Angst voor de toekomst als gemarginaliseerde; geen opleiding->geen baan->geen toekomst. Beide angsten versterken elkaar. Het is een stapelingsproces, dat mede door de methode Marcouch doorbroken kan worden.
  DOEN!!!

 21. Lydial, Je schrijft : angst doet gekke dingen met mensen. Vooral ongefundeerde angst.
  Mijn vraag is : Hoe kom ik van de angst af die zij mij hierdoor geven? Angst voor hoe het in de toekomst verder zal gaan nu dit punt alweer bereikt is. De schrik die de man op het postkantoor mij gaf zal ik niet snel vergeten. In gedachten zag ik bij
  “zijn” bankje het bordje staan met het opschrift : verboden voor….! Vul zelf maar in wie daar dan allemaal niet mogen zitten. En in jou geval wie er niet naast wie wil zitten.
  Ik ben in de oorlog geboren en heb de moedermelk met een Joods jongetje gedeeld. Ik ken de verhalen over van alles wat voor een bepaalde bevolkingsgroep verboden was tot in de treure.
  Oorlogen, geweld en het schenden van mensenrechten beginnen veelal met het vernederen van anderen etc.etc.
  Met alles wat we in ons hebben moeten we proberen om alle soorten van onrecht te bestrijden en ik ben dan ook blij te vernemen dat jij gewoon naast een moslim(a) gaat zitten, hoewel ik me schaam voor de Nederlanders die dat niet doen.
  Ook voel ik de pijn van de moslim(a) die de vernedering moet ondergaan.

  Groet,
  Gerrie

Reacties zijn gesloten.