“Verachtelijke joodjes”

(Met update 15 april)

Wanneer je iemand een uitspraak hoort doen over ‘verachtelijke joodjes waar ze in het oude Polen nog wel raad mee wisten’ dan denk je toch aanvankelijk te maken te hebben met de allerlaatste authentieke antisemiet die nog niet door heeft dat zulk soort uitdrukkingen sinds de holocaust niet meer worden geaccepteerd. Maar verrassing: dit is een man die in de krant stond als een voorvechter van de joodse zaak. Whatever that may be want ook daar verschillen de meningen over. In zijn geval: militant pro-Israël. Zo militant dat hij bij voorkeur iedereen met kritiek op Israël voor rotte vis uitmaakt, ook als het joden zijn. Zelfs als je niet meer wilt dan dat Israël zich houdt aan het internationale recht ben je al een verrader. En uiteraard is hij als verdediger van Israël tegen de islam. Hij staat nu op nummer 5 voor de verkiezingslijst van de PVV, en heet Gidi Markuszower.

Mijn gewaardeerde overbuurman Abu Pessoptimist had al eerder met hem te maken. Op zijn weblog schreef hij over een symposium onder de titel “De joodse flirt van Wilders” van het Menasse ben Israel Instituut. Op die interessante avond was er maar één stoorzender, schrijft Abu (hier): ‘ergens halverwege de avond was er een meneer in de zaal die iets niet beviel en toen heel hard, heel lang en buitengewoon onbeschoft door het debat heen bleef schreeuwen’. Dat was dus die Markuszower.

Ik vond het stuk van Abu een beetje over de top, en dat wil wat zeggen want Abu Pessoptimist is meestal een benijdenswaardig graadje meer ingehouden dan ik. Dit keer ging hij nogal tekeer vond ik, maar ik wist niet wat er nog komen ging. De Pers is ook even de gangen nagegaan van meneer Markuszower, nadat ook al bekend werd (hier) dat hij nog eens is aangehouden wegens het dragen van een wapen, en nu blijkt dat hij zo hysterisch over de rooie is gegaan van het Goldstone rapport, waarin Israël na onderzoek ter plekke door een team van deskundigen beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden tijdens de aanval vorige winter op Gaza, dat hij vindt dat joden die het Goldstone-rapport verdedigen joodse verraders zijn en bestraft moeten worden volgens een oud ritueel waarmee in 1656 Baruch Spinoza uit de joodse gemeenschap werd verbannen. (hier)

Markuszower is lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) in Amsterdam. Eind maart diende hij daarin een motie in die oproept om iedereen die het VN-rapport van Richard Goldstone over de Gaza-oorlog publiekelijk verdedigt uit de gemeenschap te verbannen. Een joodse fatwa, zeg maar. De motie roept op om ‘de joodse gedachte en opdracht om verklikkers uit ons midden te bannen’ te omarmen. Daarom zou de NIHS ‘de Zuid-Afrikaanse laffe en gevaarlijke jood Goldstone en een ieder die hem publiekelijk verdedigt in de levenslange cherem (ban, red.)’ moeten doen. Wie zo’n ban heeft mag niet meer in de synagoge komen, niet meer op joodse begraafplaatsen worden begraven en zelfs niet door geloofsgenoten worden gegroet. Als het aan Gidi Markuszower ligt, worden zijn joodse tegenstanders in het Midden-Oostendebat – ‘verachtelijke joodjes’ in zijn woorden – helemaal uit de joodse gemeenschap gestoten. De motie is nog niet in stemming gebracht.

De Pers: ‘In het oude Polen (waar mijn roots liggen)’, schrijft de PVV-kandidaat, ‘wisten we wel raad met dit soort verachtelijke joodjes. Die werden gewoon de shul (synagoge, red.) uitgeplukt en uit het shtetl (dorp, red.) geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden deze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden.’ Markuszower noemt het ‘natuurlijk wel ergens jammer’ dat dit gebruik nu in West-Europa niet meer bestaat. ‘Maar ja, wat niet mag (rechtsstaat) moet je niet doen.’

Lees Abu, hier. En de Joop, hier.

Inmiddels heeft het Joods- Marokkaans Netwerk Amsterdam een oproep rondgestuurd dat de polarisatie tussen bevolkingsgroepen een halt toe moet worden geroepen: “Het Joods -Marokkaans Netwerk kan zich absoluut niet vinden in de standpunten van de politieke partij PVV, daar waar deze één bevolkingsgroep uitsluit en haar als een vijand positioneert. Het JMNA wijst de wijze waarop de PVV Moslims bejegent af. Evenzo als het JMNA islamofobie bestrijdt, stelt het netwerk zich teweer tegen antisemitisme.”

Nu is een van de ondertekenaars van de oproep mevrouw Hadassah Hirschfeld, voorheen adjunct-directeur van het Cidi. Het Cidi, zoals we weten, staat vierkant achter Israël. Nu is er nog een kleine kwestie, want op de verkiezingslijst staat op nummer 24 van de partij die vindt dat Israel een vooruitgeschoven post is tegen de oprukkende islam de heer Wim Kortenoeven, op de Cidi website voorgesteld als ‘Midden-Oosten specialist’ en medewerker van het Cidi.

kortenoeven.jpg

Het Cidi zegt ‘onlosmakelijk verbonden te zijn met Israël, en wil dat dit land een vreedzame en harmonieuze relatie aangaat met de Arabische wereld.’ Nou hadden wij niet speciaal de indruk dat de PVV werkt aan een harmonieuze relatie met de Arabische wereld, maar directeur Ronnie Naftaniel heeft eerder gezegd het geen bezwaar te vinden dat zijn medewerker op de lijst van de PVV staat. (Hier). Ik ben reuze benieuwd of hij dat nog vindt, na het lezen van de oproep van zijn voormalige medewerkster en de laatste berichten over de heer Markuszower. Of moeten we voor hem maar hopen dat de PVV geen 24 zetels haalt en hij niet hoeft mee te maken dat Kortenoeven naast Markuszower voor de PVV in de kamer komt?

Update 15 april, 10.00

Markuszower is per direct opgestapt uit de raad van de Joodse Gemeente Amsterdam, zo meldt NRC. Ronnie Eisenmann, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS), heeft dit tegenover de krant bevestigd. NRC, hier.

Abu Pessoptimist met een open brief over het CIDI aan het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, en
het bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom, hier.

Rechter Goldstone mag van de Zuid Afrikaanse Zionistische Federatie niet aanwezig zijn bij de bar mitzvah van zijn kleinzoon. Zie de Magnes Zionist, hier.

Ongekend fel reageert de Israëlische professor Jerry Haber, altijd kritisch, maar zelden zo kwaad als nu:

“Het is kennelijk niet voldoende om de critici van Israël oorlogsmisdaden tot zwijgen te willen brengen, nu maken ze ook nog inbreuk op zijn recht op godsdienstvrijheid en grijpen in zijn gezinsleven in. Iedereen die fatsoenlijk is tekent protest aan tegen dit onrecht. De tactiek van de Israëlische neo-fascisten zou geen invloed mogen hebben op het beleid in Zuid Afrika. Eens waren dit de mensen die de apartheid ondersteunden en nu ondersteunen ze de apartheidsstaat Israël.”

24 gedachten over ““Verachtelijke joodjes”

 1. Klein puntje: een fatwa is een opinie van een rechtsgeleerde, geen ban. En zo’n opinie kan over van alles gaan, van nagelbijten tot internationale politiek. Een fatwa is ook niet bindend, het is een mening waar geen enkele moslim zich iets van aan hoeft te trekken tenzij hij/zij dat zelf wil. Dus, de motie van Markusower is geen enkel opzicht te vergelijken met een fatwa. Helaas verzacht dit inzicht op geen enkele manier zijn idiote redeneringen natuurlijk.

 2. Goed dat je dat corrigeert, Mirjam. Dank je wel.
  Wat Markuszower betreft maakt dat de zaak er inderdaad niet beter op.

 3. Wat mij ook nog zo verbaast: Drie jaar geleden keerde de PVV zich fel tegen twee bewindslieden (Albayrak en Abutaleb) omdat die een dubbele nationaliteit hadden, en omdat volgens Wilders er sprake moest zijn van een “dubbele loyaliteit”.
  Het is onbegrijpelijk dat die partij iemand op plaats 5 zet, die optreedt namens Likoed Nederland. Het is m.i. duidelijk dat hij op zijn minst een dubbele loyaliteit heeft, en persoonlijk denk ik dat zijn eerste loyaliteit eigenlijk meer bij Israel ligt -maar dat valt natuurlijk niet te bewijzen.
  Verder las ik ergens dat Gidi M. geboren is in Tel Aviv. Mijn vraag is: welke nationaliteit heeft hij eigenlijk: de Nederlandse, de Israelische of misschien zelfs wel allbei?

 4. De sfeer in de Poolse shetl was inderdaad zo benauwend, dat veel Joden alleen al daarvoor naar Amerika emigreerden. Sommigen kozen er ook voor om tot het Christendom over te gaan, maar dan liep je inderdaad de kans om in de koude bossen van Polen gevonden te worden. Je was dan een “verrader”.

 5. (4) Ja, Pieter, daar ergerde ik me ook al aan. Israel gaat er van uit dat het het land is van alle joden, ook van joden die er nog nooit zijn geweest, en iedereen die joods is kan meteen staatsburgerschap krijgen. Maar dat er in Nederland organisaties zijn die subsidies en schenkingen krijgen voor hun steun aan Israel, daar wil niemand het over hebben, terwijl elk teken dat iemand met een Marokkaanse of Turkse afkomst nog wat voelt voor het land waar zij of hun ouders vandaan komen, en aan de toekomst van dat land en de mensen daar wil bijdragen hier in Nederland meteen wordt opgevat als een gebrek aan loyaliteit.

  Ik maakte daar een grap over: als ik als ‘echte’ Nederlander een tweede huisje wil in Casablanca dan mag dat, maar iemand met een Marokkaanse achtergrond moet dat niet proberen, want dan heb je niet voldoende ‘gekozen’ voor Nederland – volgens voormalig minister Van der Laan.

  Je hebt dus een punt, maar verwacht niet dat dat wordt opgepikt, we meten hier graag met twee maten.

 6. En ik zeg het nog maar even: verontwaardiging is prima, maar we gaan niet smijten met vergelijkingen met nazi’s. Die reacties komen er hier niet op.

  Nee, ik vind niet dat het een taboe moet zijn om historische vergelijkingen te trekken, want van de geschiedenis kunnen we wel degelijk leren – maar doe dat zorgvuldig en onderbouwd en anders niet.

 7. Het kan nog gekker Anja, De kinderen van een Nederlandse kennis, die getrouwd is met een Israelische, kregen kort na hun geboorte al een Nederlands paspoort. Deze Israelische kinderen spreken geen woord Nederlands. Een van deze kinderen, hij was nog nooit in Nederland geweest, kwam na zijn diensttijd voor een jaar naar Nederland en had gewoon, met zijn Nederlandse paspoort, recht op een uitkering.
  Heerlijk toch zo’n lange vakantie op kosten van de Nederlandse belasting betaler.

  Groet,
  Gerrie

 8. Naar Nederland komen, en dan gelijk recht op uitkering? Vreemd. Toen ik van baan verwisselde, en na vijf weken moest vertrekken, kreeg ik geen uitkering. Want “ik had nu eenmaal een risico genomen door van baan te verwisselen.”

  En verder: binnen de katholieke kerk is/was er zoiets als de “excommunicatie”, en ik denk dat dat een betere vertaling voor “cherem” is dan “fatwa.”

 9. (9) Je hebt gelijk met die ‘excommunicatie’ Jack – Mirjam wees er al op dat fatwa geen goede vertaling is. Maar in het huidige ‘debat’ spreekt de vergelijking met moslims meer tot de verbeelding, en de vergelijking met een fatwa doet al de ronde. Ik nam dat over zonder na te denken, want ik kon het weten – zo zie je maar hoe makkelijk je je laat beïnvloeden als je niet oplet.

 10. Ten aanzien van (4): De voortdurende suggestie dat Markuszower twee paspoorten zou hebben is onzinnig, nergens op gebaseerd en geeft blijk van een twijfelachtige opvatting over wat het is om een Nederlander te zijn. Het enkele feit dat iemand Joods is, een Poolse naam heeft en in Israel is geboren, maakt iemand niet tot geen Nederland. En dat geldt al helemaal voor het actief zijn binnen een zionistische organisatie. Mijn overgrootvader was een geboren en getogen Groninger. Niettemin was hij al aan het begin van de vorige eeuw actief bij een voorloper van Likoed Nederland. Hij was Nederlands genoeg om van 1914 tot 1918 gemobiliseerd te zijn in het Nederlandse leger. Ik geloof dat voor 1940 niemand ooit aan zijn loyale Nederlanderschap getwijfeld heeft.

 11. De ware antisemieten zitten bij de PVV. Ze hebben het over het afhakken van de neus van Clairy Polak (PPV-kamerlid Martin Bosma), ze noemen Cohen een landverrader met wie ze in Israël wel raad zouden weten (PPV-kamerlid Hero Brinkman) en ze vinden dat de heilige Tora is vervangen door het Nieuwe Testament (PVV-leider Geert Wilders, in een interview met CNN; zie: http://www.youtube.com/watch?v=kyHawujNb7Q ), een klassiek antisemitisch argument.
  Dus tegen meneer Markuszower wil ik graag dit zeggen: “Wat je zegt ben je zelf.”

 12. (11) Je snapt het punt niet, Joel. Het is met name de PVV die voortdurend suggereert dat islamitische migranten dubbele loyaliteiten hebben. Als dat een norm is waarop je de loyaliteit van mensen aan Nederland beoordeeld, dan is er geen reden om je ogen te sluiten voor het feit dat dat net zo goed geldt voor een deel van de Nederlandse joden, zeker die die zich zo openlijk met Israël engageren, en in dit geval met name iemand die hoog op de lijst is gezet.

  Van mij mag iedereen drie paspoorten, ik heb er geen last van als mensen naast hun Nederlanderschap nog andere banden hebben, zolang ze zich hier aan de wet houden. Waar het hierboven dus over gaat is dat de PVV met twee maten meet, en we hadden afgesproken in dit land dat we dat niet doen.

  Waar ik wel heel erg veel bezwaar tegen maak is dat veel zionistische Nederlanders een uitzonderingspositie eisen voor Israël, en niet vinden dat ook dat land dat mede door ons gesteund wordt zich net als elke fatsoenlijke democratie aan het internationaal recht en aan de mensenrechtenverdragen houdt. Dat doen ze niet, en ik neem het Markuszower persoonlijk diep kwalijk dat hij een volstrekt integere man als rechter Goldstone zwart maakt, plus alle mensen die willen dat Israel zich fatsoenlijk gedraagt. Hebben ze niets te verbergen, dan is er ook geen reden om zo te schreeuwen over een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Dan werk je daar aan mee. Schieten op de boodschapper omdat je de boodschap niet kunt weerleggen staat bijna altijd al gelijk aan een schuldbekentenis.

  En ik vind het tekenend dat de PVV zo iemand in huis haalt. Daar gaan ze nog last mee krijgen, voor zover dat nu niet al gebeurt, en ik gun ze dat na alle rotzooi die ze in Nederland hebben verspreid van harte.

 13. (12) Ruben, ik denk dat je erg gelijk hebt. Mijn nog niet bewezen theorie is dan ook dat het filosemitisme van de PVV flinterdun is en zo om kan slaan – het is dat de moslims nu een leuker doelwit lijken dan de joden. En dat het zo handig is: de vijanden van onze vijanden zijn onze vrienden. Een politieke groep die zozeer in rankune is geworteld heeft altijd een vijand nodig, een Ander. Het is maar welke groep daar historisch gezien nu geschikt voor is, katholieken, homo’s, communisten.

 14. En in het kader dat we als Nederlanders altijd op horen te komen voor internationaal recht een persbericht:

  Van Bommel wil veroordeling Israëlisch deportatiebeleid

  15-04-2010 • SP-Kamerlid Harry van Bommel is ernstig verontrust over een militaire verordening die het Israëlische leger toestaat mensen van de Westelijke Jordaanoever te verwijderen. Van Bommel eiste vandaag opheldering van minister Verhagen over de inhoud en gevolgen van die verordening en kreeg daarvoor steun van de commissie Buitenlandse Zaken: “Deze stap van Israël is in strijd met het internationaal recht en daarom dient ook de Nederlandse regering tot dat oordeel te komen. Ik roep minister Verhagen op deze maatregel te veroordelen” aldus Van Bommel.

  De Israëlische militaire bezettingsautoriteiten willen door middel van de verordening grote groepen mensen van de Westelijke Jordaanoever uitzetten door ze als ‘infiltrant’ te benoemen. Dit begrip bestaat al jaren en kent een brede reikwijdte. De Israëlische autoriteiten hebben gemeld deze verordening nu in werking te stellen op de Westelijke Jordaanoever.

  De eerste groep die mogelijk wordt getroffen betreft de 25.000 in Gaza geboren Palestijnen, die voor een deel al decennia op de Westoever wonen. De verordening geldt niet voor Joodse kolonisten, die volgens internationaal recht illegaal verblijven op de Westoever. Israëlische mensenrechtenorganisaties, met name Hamoked, hebben bezwaar aangetekend en een protestbrief verstuurd naar de Israëlische minister van defensie Barak.

  Van Bommel: “De kern van de zaak is eenvoudig. Deportatie van bewoners mag niet volgens Conventie van Genève. Daar heeft ook Israël zich aan te houden. Als blijkt dat minister Verhagen Israël hierover niet terecht wil wijzen, zal ik de Kamer om een spoeddebat vragen.”

 15. En in het kader van dit onderwerp verwijs ik graag naar een interessant verhaal dat ik een tijdje terug voor het eerst las op Wij Blijven Hier. Wordt Nederland geislamiseerd? Er is nog wat anders aan de hand: de “Israëlisering” van Nederland. Erg actueel. Lees hier.

 16. Anja – je opmerkingen doen niets af aan de simpele constatering dat er geen enkele reden is om te constateren dat Markuszower meer dan één paspoort zou hebben. Ik vind het dubieus om dat wel te doen. Datzelfde geldt voor de suggestie dat iemand geen Zionist en goed Nederlander kan zijn – ik hoopte dat te laten zien door het voorbeeld van mijn overgrootvader. Het verspreiden van onwaarheden helpt niet bij het zuiver houden van de discussie.

 17. Lees even gewoon wat ik zeg, Joel. Het interesseert mij echt geen bal hoeveel paspoorten iemand heeft. Waar het om gaat is dat ik niet vind dat je andere normen moet aanleggen voor joden dan voor moslims, of andere mensen. Evenmin ben ik er mee bezig of jouw overgrootvader een ‘loyale Nederlander’ was of niet – ik denk helemaal niet in die termen. Voor de onderverdeling in mensen die wel en mensen die niet verdienen Nederlander genoemd te worden moet je bij Wilders zijn, niet bij mij.

 18. De suggestie over die twee paspoorten kwam van mij, dus ik reageer ook nog even. Het was wat mij betreft meer als grapje bedoeld omdat de PVV destijds zoveel bonje maakte over de twee paspoorten van Nebahat Albayrak en van Ahmed Aboutaleb. Omdat ik ergens las dat Markuszower in Tel Aviv geboren is, en omdat ik weet dat elke jood, waar ook ter wereld, automatisch aanspraak mag maken op het Israelisch staatsburgerschap, wierp ik de vraag op of hij niet, net als Albayrak en Aboutaleb, over twee paspoorten beschikt. Als de PVV dat geen probleem zou vinden, zijn ze erg inconsequent.
  Mijn tweede punt was, dat Markuszower actief is voor een buitenlandse politieke partij. Als hij nu ook parlementslid wordt voor een Nederlandse politieke partij, dan lijkt het mij overduidelijk dat hier sprake is van een dubbele loyaliteit. En ook daar is de PVV volgens eigen zeggen erg tegen.
  Voor de rest ben ik het met Anja eens: ik vind het niet zo’n probleem als iemand twee paspoorten heeft. Maar een partij die dat van anderen niet accepteert, zou ook in eigen gelederen dat niet moeten accepteren.

 19. Het is niet verbazingwekkend, wel onthullend: wat een figuur op de PVV-lijst, wie kennelijk geen middel te ver gaat. Daar kan de PVV nog veel ‘plezier’ aan beleven! Of verdwijnt hij ook plotseling van deze lijst, zoals mevrouw Mellony van Hemert?

  Anja, de door jou in het laatste blokje geciteerde woorden zijn van Zackie Achmat, anti-Apartheids- en antI-AIDS-activist. Ze worden door Jerry Haber -met instemming, maar bedroefdheid- geciteerd.

 20. De ongehoorde uitspraken van Gidi Markuszower over kritische joden en de actie tegen Goldstone zijn behoorlijk verontrustend en misselijk makend. Maar zou je het ook kunnen zien als teken dat de oppositie tegen de verdedigers van de schandelijke Israëlische politiek effect begint te sorteren? Een kat in nood maakt rare sprongen.

  Wat betreft de PVV: ik had eigenlijk verwacht dat Wilders, met zijn lange haagsepluche-ervaring en met het voorbeeld van de LPF voor ogen, met een lijst mensen van onbesproken gedrag zou komen. Maar kennelijk slaagt ook hij er niet in de fantasten, avonturiers, egotrippers en extreme figuren buiten de deur te houden. Ook dat vind ik een hoopvol teken.

 21. Van 21 tot 23 april heeft in Bil’in de 5e internationale conferentie over geweldloos verzet plaats. Voor de eerste keer in 4 jaar zullen alle Secretaries Generals van de Palestijnse partijen deelnemen aan het panel.

  Hier.

 22. Joden, Moslims, Christenen allemaal religies om de arbeiders binnen de macht van het grote geld te houden.

  Natuurlijk mag iedereen zijn religie hebben. Maar het is een feit dat alle religieuze partijen, pro kapitalistisch zijn. Zelfs de Moslim partijen in het midden oosten steunen het kapitalistische systeem.

  Karl Marx had wel gelijk toen hij religie met opium vergeleek. Religie wordt inderdaad gebruikt om de arbeiders aan de kant van het grote geld te houden.

 23. Beetje kletsika, Jorein. Het is waar dat het christendom door de kerken ook ingezet kon worden om arbeiders tevreden te houden met hun uitbuiting, want de beloning zou later komen, in het hiernamaals. Maar evenzogoed heb je ook in vele landen de priesters gehad die aan de kant van het volk stonden, bestond er een bevrijdingstheologie, heb je nu een kerk zoals de mijne die helemaal niet aan de kant van het kapitalisme staat. Als je een beetje teruggaat in de bijbel vindt je een uitgesproken standpunt voor de armen en tegen de rijken. Dus misschien kun je een beetje meer om je heen kijken in plaats van oude slogans te herhalen, Jorein.

  En behalve dat: godsdienst in het algemeen is hier niet het onderwerp.

Reacties zijn gesloten.