Ander Joods Geluid geeft college in september

Inschrijving colleges EAJG Verdieping

Zoals reeds eerder in onze Nieuwsbrief vermeld heeft EAJG een leerhuis onder de voorlopige naam EAJG Verdieping opgezet.

Het is de bedoeling dat binnen dit leerhuis colleges worden gegeven die informatie en verdieping bieden over het conflict en over de mogelijke oplossingen ter beëindiging van dit conflict, alsmede over de belemmeringen die een oplossing in de weg staan. Dit vanuit Israëlisch, Palestijns en internationaal perspectief.

De colleges worden gegeven op de Leliegracht 23 te Amsterdam.

eajgborrel-6-of-1.jpg
(Op de foto twee van de gastdocenten, links Andras Krahl, midden Maarten Jan Hijmans, ze kijken alletwee wel eens aardiger. Inez Polak had ik nog niet voor mijn camera.)

De eerste twee colleges gaan in september van start:

Constanten in de Israëlische politiek en de (on)mogelijkheden voor een vredesregeling.

Datum : 21 september

Tijd: 20.00 – 22.00 uur , zaal open om 19.30 uur

Docenten: Inez Polak en András Krahl

Inez Polak is een Nederlandse journaliste.

Inez Polak is journalist. Zij is redacteur buitenland bij het dagblad Trouw. Zij was sinds de jaren ´70 werkzaam als correspondent in Israel voor Trouw en andere media. Inez Polak geldt als kenner bij uitstek van de Israëlische samenleving en van het Israëlisch-Palestijns conflict

András Krahl is politicoloog.

Andras Krahl was actief in de zionistische jeugdbeweging Haboniem en heeft langdurig in Israël gewoond. Hij heeft zich intensief met het Israëlisch-Palestijns conflict beziggehouden, onder andere in het kader van Een Ander Joods Geluid en het Joods-Palestijnse Dialoog. Hij vindt het belangrijk betrokkenheid te combineren met een kritische analyse.

Kosten: € 5,- p.p. (inclusief les / infomateriaal en consumptie)

De strijd om Jeruzalem, de actuele situatie in Oost-Jeruzalem en haar achtergronden

Datum: 30 september

Tijd: 20.00 – 22.00 uur, zaal open om 19.30 uur

Docent: Maarten Jan Hijmans

Maarten Jan Hijmans schrijft over het Midden-Oosten sinds eind jaren ’70. Hij was redacteur van onder meer Het Parool en de Volkskrant, en was correspondent voor de Volkskrant en VARA en NCRV radio in Cairo van 1987 – 1992. Tegenwoordig is hij free lance journalist. Hij kan gevonden worden via zijn blog www.abu-pessoptimist.blogspot.com

Kosten: € 5,- p.p. (inclusief les / infomateriaal en consumptie)

U kunt zich voor deze colleges opgeven door een e-mail te sturen naar eajg@xs4all.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

De gevraagde kosten kunt u overmaken op rekeningnummer: 74 01 063 t.n.v. Een Ander Joods Geluid te Amsterdam, onder vermelding van datum en titel college.

Na het overmaken van het lesgeld krijgt u het bijbehorende informatiepakket toegestuurd.

Het maximum aantal deelnemers per college bedraagt 25 personen, derhalve verzoeken wij u om u uiterlijk voor 15 augustus op te geven.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Raymond Nethe, of Rick Meulensteen tel: 020-6795850 of via de email: eajg@xs4all.nl

Namens de voorbereidingscommissie van Een Ander Joods Geluid,

Raymond Nethe

Rick Meulensteen