Appel aan VVD en CDA

061111eenland-138.jpg
(Hans Dijkstal)

Een paar jaar geleden besloot een groep (oud)politici – onder de bezielende leiding van Hans Dijkstal (vrede zij met hem) – een initiatief te beginnen onder de titel Eén land, één samenleving. Het bijzondere er aan is dat je zelden een politiek zo breed initiatief tegen zult komen, zulke verschillende mensen met één gedeelde visie: in ons land horen mensen van verschillende achtergronden en religies bij elkaar. Ook nu Dijkstal er niet is, en we missen hem, vond de groep het nodig om van zich te laten horen. Nog meer ‘oude olifanten’? Het zij zo. Laat het niet zo zijn dat we later het verwijt krijgen ons mond te hebben gehouden. Joris Voorhoeve en Gijs de Vries hebben de plaats ingenomen van Hans Dijkstal.

Het stuk verscheen vanochtend in Trouw.

Dringend appel aan de VVD en het CDA

Ondergetekenden maken zich – in het zicht van de vorming van een kabinet van VVD en CDA met ondersteuning van PVV- grote zorgen over de toekomst van Nederland vanwege de volgende gevaren:

Ten eerste: de verscherping van de tegenstellingen binnen de Nederlandse samenleving. Een kabinet dat mede gedragen wordt door een partij die als belangrijkste doelstelling heeft om een deel van de Nederlandse bevolking aan de kant zetten en uit te sluiten, zal er niet in slagen de broodnodige eenheid van de samenleving tot stand te brengen. Radicalisering, diepgaande verdeeldheid en maatschappelijke conflicten tussen bevolkingsgroepen kunnen Nederland uiteindelijk noodlottig worden.

Ten tweede: de aantasting van de Nederlandse rechtsstaat.
Belangrijke waarden van onze rechtstaat zijn het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Onthouding van deze rechten aan een deel van de Nederlandse bevolking vormt juist het kernprogramma van de PVV, de partij waarmee de VVD en het CDA willen samenwerken in een minderheidskabinet.
De daarmee dreigende uitholling van de Nederlandse grondwet (met name artikelen 1 en 6 en 23) zou leiden tot een onaanvaardbare aantasting van onze democratische rechtsstaat.

Ten derde: de verzwakking van de internationale positie van Nederland. Dankzij het in de afgelopen decennia opgebouwde respect en de ijver tot naleving van de mensenrechten en het volkenrecht, heeft Nederland zich kunnen ontwikkelen tot het juridische centrum voor het internationaal recht. Met een kabinet steunend op de PVV zal Nederland de opgebouwde geloofwaardigheid en het vertrouwen van de internationale gemeenschap op dit terrein kwijtraken.

In de regel onthouden we ons, als (oud) politici, van inmenging in het proces van een kabinetsformatie. Maar in het onderhavige geval, zijn kernwaarden van onze rechtsstaat in het geding. Dit gaat ons allen aan!

Wij hebben het CDA en de VVD, als belangrijke stromingen in de Nederlandse politiek, altijd beschouwd als partijen die opkomen voor de kernwaarden van onze rechtstaat zoals bovenvermeld. We vinden het daarom onze plicht om, in deze kwetsbare fase van onze geschiedenis, een dringend appel aan het CDA en de VVD te richten om hun historische verantwoordelijkheid te nemen en af te zien van een kabinet met gedoogsteun van de PVV.

Hedy D’Ancona (PvdA)
Bas de Gaay Fortman (PPR,Groen Links)
Jos van Kemenade (PvdA)
Tineke Lodders (CDA)
Anja Meulenbelt (SP)
Rinus Penninx( Hoogleraar UvA)
Mohamed Rabbae (Groen Links)
Jan Terlouw (D66)
Kars Veling (ChristenUnie)
Joris Voorhoeve (VVD)
Gijs de Vries (VVD)

8 gedachten over “Appel aan VVD en CDA

 1. Anja:
  Ik ben niet zo belangrijk als deze ondertekenaars. Ik ben ook geen politicus, laat staan op het niveau van deze mensen. In alle bescheidenheid wil ik zeggen, dat ik van harte met hun appél eens ben.
  Als weliswaar SPer, deed het me goed dat je de naam van Hans Dijkstal noemde. Een beetje sentimenteel? wel het zij zo. Ik denk overigens dat Hans van Mierloo ook zijn naam onder deze oproep gezet zou hebben. Politiek tegenstanders? ja, maar van een prima kwaliteit.

  Jan.N

 2. Beste Olav,
  ik begin nu toch echt nieuwschierig te worden: Om hoeveel flessen wijn heb je dan gewed dat dit kabinet er nooit zal komen? 🙂

  Overigens stond mijn man vanmoren al heel vroeg bij de radio om naar het nieuws te luisteren: Hij was van plan om de vlag uit te hangen als de onderhandelingen in elkaar storten. Nog even wachten dus maar we hopen er nog steeds op.

 3. Beste Olav,
  ik begin nu toch echt nieuwschierig te worden: Om hoeveel flessen wijn heb je dan gewed dat dit kabinet er nooit zal komen? 🙂

  Overigens stond mijn man vanmoren al heel vroeg bij de radio om naar het nieuws te luisteren: Hij was van plan om de vlag uit te hangen als de onderhandelingen in elkaar storten. Nog even wachten dus maar we hopen er nog steeds op.

 4. Ik had dan ook besloten de fles nog even dicht te laten, al kikkerde ik van Ab Klink reuze op, dat wel.
  Mochten ze godverhoede toch nog tot een soort van coalitie akkoord komen, dan is het zeer voorspelbaar dat die het niet lang zal houden. Maar wat een rotzooi krijg je dan nog. Dus we hopen nog even.

 5. @ Elizabeth of Elisabeth (4 en 5):

  Deze keer slechts drie. (Eén per persoon, meer doe ik niet uit principe). Heel wat anders dan b.v. weddenschappen in 1977: toen waren “andersdenkenden” dan ik zo overtuigd van hun zaak, dat veel weddenschappen werden gesloten en zowat een hele winkelwijnvoorraad op het spel stond! (Zoals ik had voorzien kwam het tweede kabinet-Den Uyl niet, al klapte de zaak pas toen al mensen werden gezocht voor de diverse bewindsliedenposten). Helaas deden slechts enkelen hun belofte gestand…..

  @ Jan Noort (6):

  Je ziet: rechtsom of linksom klapt het zaakje toch. Ik was daarvan zo zeker, omdat ik mij in mijn oordeelsvorming niet baseer op subjectieve uitspraken, wensen, enz. van deze of gene, maar op meer objectieve factoren. (Als ik zo onbescheiden mag zijn: een rationele analyse van feiten en ontwikkelingen, maar daarbij ook nog wat aanvulling door een soort -gemakshalve te noemen- (politiek) “zesde zintuig”).

Reacties zijn gesloten.