En nu Syrië..

In de afgelopen dagen veel doden in Syrië. Ik volg het, maar ik weet te weinig van de landen waar we nu opeens zoveel van horen: Eerst Tunesië, toen Egypte, Libië, nu Syrië.

Wat ik kan doen: doorgeven waar je informatie en commentaar kunt krijgen waar je van op aan kunt. De engelstalige blog van Abu Pessoptimist, bijvoorbeeld. Hier

Iemand die heel veel weet over de Arabische landen is professor Juan Cole, op zijn weblog vind je niet alleen het laatste nieuws, maar ook de filmpjes en uitleg. Cole is de schrijver van Engaging the Muslim World. Website hier.

En natuurlijk Al Jazeera-English. Hier.

25 gedachten over “En nu Syrië..

 1. Mevrouw Meulenbelt, ook IK weet weinig van Syrië af, en dat terwijl ik in buurland Israel woonachtig ben. Dat neemt niet weg dat ik – ervan uitgaande dat de bronnen betrouwbaar zijn – vernomen heb dat er veel demonstranten gedood zijn door het leger. Mijn gebrek aan kennis omtrent Syrië weerhoudt me er niet van om deze acties van het leger fel te veroordelen. Waar blijft u eigenlijk?

 2. Het is natuurlijk voor een regime als dat van Bashar Assad van geen enkel belang de opstandige menigte en de wereldopinie nog méér tegen zich in het harnas te jagen.want dat zou wel eens tot interventie kunnen leiden. Dat is nu juist het geval met die sluipschutters die telkens weer op de menigte inschieten,niet alleen bij demonstraties maar ook bij begrafenissen.Wat er werkelijk achter deze sluipschutters zit kunt u lezen in het artikel The Sniper Syndrome van Tony Cartalucci,april 25 op de website Information Clearing House.Deze website heeft ook goede artikelen over de oorlog in Lybië.Achter al deze zogenaamde “spontane” gebeurtenissen(“color revolutions”),zitten GLOBALISTEN waaronder we op z’n minst de sinistere Georg Soros moeten rekenen.Overigens volgens Cartalucci liegt al-Jazeera net zozeer als de andere Main Stream Media.

 3. !) Wie mijn weblog regelmatig volgt weet dat ik altijd aan de kant van burgers sta, aan de kant van mensen die die vechten voor hun vrijheid, en dat het altijd erg is als daar mensen bij gedood worden, meneer van Dijk. Ik zou elke dag een felle veroordeling op mijn weblog kunnen zetten, en als dat zou helpen zou ik dat vast wel doen.
  Maar nu dit: u als Israeli denkt mij de les te kunnen lezen? Had u zelf niet nog wat felle veroordelinkjes liggen die nu misschien maar eens geuit moeten worden? Ten slotte heb ik part nog deel aan het doden van burgers in Syrie, maar u bent een inwoner van een land dat een lange lijst van burgerdoden op zijn geweten heeft. Zou hand in eigen boezem u niet beter staan?

 4. Ik heb het artikel gelezen Ryckaert, en ik geloof niet in de samenzweringstheorieen van de schrijver. De ‘globalisten’in zijn verhaal lijken verdorie wel de nieuwe ‘Wijzen van Sion’!

 5. Maakt inwoner zijn van een land je per definitie schuldig aan de excessen van het regime? Ik zie niet in waarom iemand die in Israël puur op grond daarvan wordt uitgesloten van een discussie over burgerrechten.

  On-topic: ik ben heel benieuwd, en ook wel een beetje bezorgd, hoe deze revoluties gaan uitpakken. De Islamitische revolutie in Iran vond in beginsel ook in samenwerking met communistische studenten plaats, maar die zijn al snel weggezuiverd door de conservatief-Islamitiche machthebbers.

  Laten we hopen dat de interpretatie van Islam zoals die in Iran wordt beleden, vooral daar blijft.

  Niet-verlichte Islamitische regimes in Egypte, Tunesië en andere landen waar het rommelt, zou de burgervrijheden, vooral die van vrouwen, weinig goed doen.

 6. Aardig dat je de regering van Israel een ‘regime’ noemt, Dirk. Nee, in een dictatuur kun je een inwoner natuurlijk niet verantwoordelijk stellen voor de ‘excessen’ van het regime. Maar Israel heet een democratie te zijn, en het ‘regime’ is door de burgers gekozen. Daarmee zijn ze medeplichtig aan de daden van die regering, ook als dat oorlogsmisdaden zijn.

  Verder sluit ik niemand uit van een discussie over burgerrechten, maar dat is niet wat meneer van Dijk hier kwam doen. Lees nog maar eens na.

  En over hoe de revoluties uitpakken, daar heb ik je net een paar prima bronnen voor aangeleverd. De geijkte reactie, dat het waarschijnlijk wel richting Iran gaat is in ieder geval niet erg waarschijnlijk, lees daarover wat hier al eerder heeft gestaan.

  En lief altijd weer, hoe rechtse autochtone mannen zich zorgen maken over de vrouwen elders, maar zich kennelijk geen moment interesseren voor de vrouwenbewegingen in die landen. Lees er eens een goed boek over, Dirk, Rob Vreeken, Baas in eigen boerka. Of zijn artikel, hier. Dan weet je echt veel meer wat er in de verschillende landen speelt.

 7. Wat een kul (3)
  De dodenlijst Israëlische zijde staat in geen enkel contrast met dat van ALLE andere omliggende landen.
  Overigens: nu ze in de omgeving zo lekker bezig zijn:
  wanneer breekt de revolutie in Israël los?

 8. Wees even een beetje duidelijker, Christiaan. Wat exact is er kul volgens jou? Het aantal doden dat Israel op zijn geweten heeft staat niet in contrast of niet in verhouding – hoe bedoel je? Je weet toch dat de verhouding tussen de Israëlische doden en de Palestijnse doden tijdens de oorlog tegen Gaza staat op 1 staat tot 100?
  Wanneer de revolutie in Israel uitbreekt? Niet. De jonge generaties in Israel zijn niet zo geinteresseerd in democratie. Zie hier.

 9. Praat dat niet goed maar de mensenrechten in die omliggende landen is VELE MALEN slechter.
  Wat wordt er vele malen meer gemarteld en gemoord in omliggende landen.
  Steek je hoofd niet zo in het zand!
  Vandaar die revoluties.
  Kijk overigens maar bij Amnesty

 10. @ 6.

  Dank Anja, in tegenstelling tot wat jij denkt, ben ik geen fan van het beleid van Isräel. Als sociaal-liberaal wat jou betreft rechts is, tja dan ben ik inderdaad een rechtse autochtoon.

  Ik vind dat iedereen zijn eigen geluk mag en moet kunnen nastreven. De vergelijking met Iran gaat natuurlijk scheef, maar de starre interpretatie van Islam en de gevolgen daarvan voor de vrijheden van de bevolking zal ook in het Egypte waarin de Moslimbroederschap een grote rol gaat spelen, een issue zijn.

  Overigens heb ik oneindig veel respect voor de diverse vrouwenbewegingen aldaar. Ik hoop met heel mijn hart dat er ruimte zal zijn voor verlicht denken ten aanzien van Islam in het nieuwe Egypte. Mijn hart hoopt, mijn verstand zegt nee.

  p.s. jouw redenatie volgend, zijn wij beiden verantwoordelijk voor het huidige kabinet, brrr

 11. (9) Ik gaf je nog even de voordeel van de twijfel omdat het zo onduidelijk was wat je nou eigenlijk zei, Christiaan, maar het is kennelijk toch weer het bekende lulverhaal. Jij wilt niet weten wat Israel doet, aan schendingen van mensenrechten en internationaal recht, aan niet nakomen van verdragen en VN resoluties, aan het handhaven van een uitermate agressieve bezetting die al meer dan veertig jaar duurt, aan het doden van burgers, Palestijnen, Libanon. En om het voor jezelf goed te praten zeg je dat het in de omringende landen erger is. Nog afgezien van de vraag of dat waar is – geen van de omringende landen houdt een ander volk zo in de tang – is dat natuurlijk de foute vergelijking. Israel zegt een moderne westerse democratie te zijn – dan horen ze de normen aan te houden die voor beschaafde democratieen gewoon zijn. En dat doen ze niet.
  We zijn in Europa (en Nederland) een beetje laat met toegeven dat Israel het laatste koloniale project is, en dat het niet werkt, alle andere landen, op de VS na, erkennen dat Israel fout zit. En dat is nu langzaam maar zeker ook in Europa (en Nederland) aan het veranderen. Goddank zijn de mensen die zo denken als jij een slinkende minderheid.

 12. Anja (6) , Wat je hier schrijft kan toch nooit in “alle gevallen” zo zijn of zie ik dat verkeerd??? :::

  “Maar Israel heet een democratie te zijn, en het ‘regime’ is door de burgers gekozen. Daarmee zijn ze medeplichtig aan de daden van die regering, ook als dat oorlogsmisdaden zijn”.

  Ik bedoel dit zo: In Nederland hebben veel burgers gekozen voor een regering zonder de PVV.
  Het is dan toch verschrikkelijk te ervaren dat de PVV toch aan het mee-regeren is.
  Ik zou me als burger behoorlijk “in de wiek geschoten voelen” als iemand mij van medeplichtigheid zou betichten aan de o.a. discriminerende beslissingen van onze huidige regering.

  Ook in Israel hebben velen, helaas niet voldoende, anders gestemd dan op hun huidige regering.
  We mogen deze mensen dan toch niet medeplichtig noemen aan de beslissingen van hun regering die ze liever kwijt dat rijk zijn!!??

  Groet,
  Gerrie

 13. (10 ) Dirk, wat ik zie gebeuren in al die landen is dat het misschien nog wel mogelijk is om een dictator af te zetten, alhoewel, maar dat het proces erna heel moeizaam is. Waar nog geen langzaam opgebouwde civil society is, wordt het een onoverzichtelijk krachtenveld. En het oude systeem is met het verdwijnen van een dictator nog niet zomaar weg.
  Ik ben niet zo bang voor de invloed van de politieke islam. Wat in Nederland bijna niemand zich realiseert, is dat ook een politieke groepering als Hamas bereid is samen te werken, liever een politieke oplossing te vinden dan eindeloos in het geweld te blijven hangen.
  In Nederland weten de mensen veel te weinig af van al die verschillen tussen Al Qaida, Hamas, het Iraanse regime, en zien voornamelijk ‘Islam’.

 14. (12) Je hoeft niet elk mens individueel voor alles verantwoordelijk te stellen, Gerrie. Maar je kunt er niet omheen dat het ons in Nederland niet gelukt is om voldoende oppositie op te bouwen. In Israel is het nog erger, die hebben nauwelijks meer een oppositie. Neem alleen dit gegeven: geen van de grotere partijen in Israel heeft het beeindigen van de bezetting en het stoppen van de nederzettingenbouw in hun programma.
  Iedereen die niet luidkeels heeft geprotesteerd tegen de moordpartij die in hun naam in Gaza is gepleegd is voor mij medeplichtig. Net zo goed als we in Nederland medeplichtig waren aan de jodenvervolging door weg te kijken – inderdaad, op het verzet na.

 15. (13)

  Ik zie een gemene deler voor wat betreft (het gebrek aan) burgerrechten in landen als Iran, Afghanistan, Indonesië, Soedan, Saoedi-Arabië en zo kan ik nog wel even verder gaan.

  Die gemene deler is een archaische interpretatie van Islam.

  Voor wat betreft Hamas: ik vind inderdaad dat wij als Westen de verantwoordelijkheid hebben om te onderhandelen met Hamas. Wij drongen aan op democratie en hebben vervolgens toen de uitslag niet beviel Hamas en Fatah uit elkaar gedreven, waarna Hamas de macht heeft gegrepen. Toch zou ik er niet rouwig om zijn als zowel de (ultra)conservatieve krachten aan Israëlische zijde als Hamas aan Palestijnse zijde zouden verdwijnen teneinde de patstelling te doorbreken.

 16. Dat is enorm simplistisch, Dirk. De verschillen in die landen wat betreft mensenrechten (en vrouwenrechten) zijn heel groot, en het is erg kortzichtig om alles wat daar gebeurt op conto van het geloof te schuiven. Nog afgezien van het feit dat er ook onder andere godsdiensten bepaald niet overal democratie is, plus mensenrechten. Als je nou zoekt naar een gemene deler, alhoewel ik dat maar niet zou doen, dan zijn dat veel eerder de patriarchale verhoudingen die er al waren voor de islam en die een taai leven hebben en veel te maken hebben met agrarische samenlevingen. Veel van wat we nu aan de islam wijten hadden wij christenen een generatie of wat geleden ook. Orthodoxe joden leven ook heel patriarchaal. Kortom. Kijk een beetje verder. Lees dat boek van Vreeken nou maar eens.

  Afgezien van het feit dat Hamas niet verdwijnt zou het de patstelling niet doorbreken wanneer dat wel zou gebeuren. Er is namelijk geen patstelling. Israel wil niet, niet met Abbas, niet met Hamas, niet met de Palestijnen – welke dan ook. Dat heb ik nou ook al zo vaak gezegd, en in mijn boek uitvoerig onderbouwd. Dus als je toch naar de boekhandel gaat, neem Oorlog als er vrede dreigt ook maar even mee. Dan hoef ik niet steeds maar hetzelfde verhaal te vertellen.

 17. @Anja Wie mijn weblog regelmatig volgt weet dat ik altijd aan de kant van burgers sta.

  Behalve als dat burgers van Israel zijn!

 18. (17) Je begrijpt natuurlijk best dat ik het heb over burgers die worden bedreigd, vervolgd, onderdrukt, of onder bezetting moeten leven. De burgers die een regime ondersteunen of zelfs collaboreren met een bezetting die anderen onderdrukt hebben mijn steun niet nodig en verdienen die ook niet.

 19. (off topic) Ik zat in de klas bij een meisje dat Tal heette… mischien is het wel Mevrouw Van Dijk i.p.v. Meneer Van Dijk?

 20. En vooral niet blijven zeuren over hoe ik zou moeten reageren volgens u, meneer van Dijk. Gelukkig gaat u daar niet over.

 21. Typisch dat vrouwenrecht er vaak bij gehaald wordt als het om Islamitische landen gaat, terwijl er in onze eigen Westerse samenleving ruimte voor verbetering is, kijk naar de SGP in ons eigen land. En zo liggen ook b.v. de “Magdalene Laundry’s” nog maar slechts 15 jaar achter ons. Inderdaad misschien eerst hand in eigen boezem?

 22. En nog eens, van Dijk. Niet blijven zeuren. Nee, u heeft geen enkel ‘recht’ om hier bijdragen te plaatsen als ik die niet de moeite vind, of vind dat die al beantwoord zijn of vind dat het gaat om een herhaling. Dit is mijn persoonlijke weblog, en geen openbaar forum. Lees mijn spelregels, hier.

 23. (23) Het is een typische poging van islamofoob rechts om de gehele Arabische/islamitische wereld in diskrediet te brengen, het wordt ook vaak tegen mij ingezet, alsof ik nu anti-feministisch zou zijn omdat ik de islam niet afwijs. Het punt is dat de lui die dit argument gebruiken op geen enkele manier betrapt kunnen worden op enige sympathie voor vrouwen waar dan ook. Niet daar in landen waar ze het moeilijk hebben, en niet hier.

Reacties zijn gesloten.