Spoeddebat Gaza boot vanochtend

Om tien uur begint het spoeddebat in de Tweede Kamer over de Flottila naar Gaza. (Kijk hier). Minister Rosenthal heeft al in een brief laten weten geen voorstander te zijn van de boot naar Gaza, maar die ook niet te kunnen verbieden.
Harry van Bommel gaat zijn best doen, want uiteraard is hij het niet met Rosenthal eens.

Harry:
Morgen debatteert de Tweede Kamer over de vloot naar Gaza. Dat is de wereld op zijn kop. We moeten niet debatteren over het gevolg maar over de oorzaak en dat is de illegale blokkade van Gaza waardoor zich daar een humanitaire ramp aftekent en mensen radeloos worden. Dat zal ook de kern van mijn inbreng zijn.

Hieronder het persbericht van de organisatie: Stichting Nederland-Gaza

PERSBERICHT – 28 april 2011

“Zonder blokkade zou Gazavloot niet nodig zijn”

Met zijn advies tegen deelname aan de Freedom Flotilla 2 sanctioneert minister Uri Rosenthal in feite de onwettige afsluiting van de Gazastrook door Israël. Met zijn uitlatingen gaat hij voorbij aan de aanleiding voor het vertrek van de Gazavloot, en het werkelijke probleem in de regio: de blokkade. Stichting Nederland-Gaza is verbaasd over de uitlatingen van de minister, aangezien de vloot als vorm van geweldloos verzet niet in strijd is met het internationale recht.

Door de jarenlange afsluiting door Israël is er in het gebied een groot tekort aan medicijnen, bouwmaterialen en andere goederen. De Freedom Flotilla 2 wil op geweldloze wijze de blokkade doorbreken en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen.

Daarnaast heeft de blokkade de economie nagenoeg lamgelegd en het gebied tot een openluchtgevangenis gemaakt. Export van (landbouw)goederen uit de Gazastrook en vrij verkeer van personen zijn verboden. Door de beperkte toegang tot de kustwateren worden circa 35.000 mensen die afhankelijk zijn van visvangst in hun bestaan bedreigd. De werkloosheid in de Gazastrook is ongeveer 45 procent. Tachtig procent van de inwoners is structureel afhankelijk van voedselhulp van de VN. De blokkade is een collectieve bestraffing van de burgerbevolking en daarom illegaal volgens Vierde Geneefse Conventie.

“Nederland is als medeondertekenaar van de conventie en, middels artikel 90 van de Grondwet gebonden aan het bevorderen van de internationale rechtsorde”, zegt Benji de Levie, woordvoerder van Stichting Nederland-Gaza, “maar laat na schendingen van internationaal recht door Israël aan de kaak te stellen. De Gazavloot komt op voor de positie van het internationaal recht, omdat Nederland dit niet doet. Zonder blokkade zou er geen Gazavloot nodig zijn.”

Dat de minister verwijst naar de Oslo-akkoorden, die onder meer Israël het recht zouden geven op bewaking op zee, is volgens de stichting Nederland-Gaza een voorbeeld van selectief winkelen. “De Levie: “ Ik hoor de minister nooit over schendingen van andere bepalingen. Want na het sluiten van de akkoorden is Israël bijvoorbeeld doorgegaan met de bouw van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. ‘Oslo’ mag Israël het recht geven, binnen de grenzen van het internationaal recht schepen te doorzoeken op verdachte lading, ‘Oslo’ verschaft Israël absoluut geen recht de bevolking van Gaza op te sluiten, naar willekeur te bestoken en een menswaardig bestaan te onthouden.”

Beweren dat deze vloot ‘alleen maar bedoeld is als een provocatie van Israël’, is in strijd met de feiten en zelfs een aperte omdraaiing van de werkelijkheid: de echte provocatie, namelijk die van het internationaal recht, is de afsluiting en de blokkade van Gaza door Israël.

* Doorbreek de blokkade, steun de Nederlandse boot naar Gaza*

Maak uw financiële bijdrage over naar bankrekening 395677858 t.n.v. stichting Nederland-Gaza te Gouda.
En bent u al lid van onze facebook-pagina: ‘Nederlandse boot naar Gaza!’?
Voor alle info: www.nederland-gaza.nl

5 gedachten over “Spoeddebat Gaza boot vanochtend

 1. Anja, misschien is dit onderwerp al duizend keer beantwoord, maar toch de vraag. Ik hoor Rosenthal deze twee dingen zeggen in het debat over Flotilla 2:
  1. Er is een “gewapend conflict” (Gaza-Israel) dus Israel heeft het recht (oorlogsrecht) een blokkade in te stellen,
  2. Hamas is een terroristische organisatie, en moet “geweld en terrorisme afzweren”.
  Maar als er een oorlogssituatie is, dan is gewapend verzet (door Hamas) toch toegestaan? Of is er een uitweg voor hem? Het gaat er mij niet om geweld mogelijk te maken, maar om de tegenspraak binnen Rosenthal’s verhaal aan te wijzen.

 2. Het is de vraag of er in het geval van Gaza-Israel sprake is van een gewapend conflict, want volgens mij kun je dat niet unilateraal uitroepen – het is Israel die besloten heeft Gaza tot vijand te verklaren en af te sluiten. Volgens mij is dat tegen het internationale recht, maar ik denk niet dat daar al een officiele uitspraak is, zoals er wel bij het Internationaal Strafhof bij het proces tegen de muur een uitspraak is gedaan dat de Westoever bezet is.

  Het ingewikkelde met Gaza is dat die bezetting een nieuwe vorm heeft, een vorm die nog geen precedent kent – het leger houdt het omsingeld en afgesloten. Ik weet niet of er al een officiele uitpraak over is gedaan, wel lijkt het mij dat dit valt onder collectieve bestraffing van een bevolking, en dat is tegen de Conventies van Geneve.

  En ja, Rosenthal gaat steeds maar uit van het recht van Israel om de eigen bevolking te beschermen en verdedigen, maar heeft het niet over de vraag of de Palestijnse bevolking dat dan niet zou hebben. Volgens mij heeft Gaza het recht zich te verdedigen tegen de Israelische bezetting, maar niet om burgers aan te vallen. Daar vallen de raketten natuurlijk wel onder, en dat moeten we met het recht in de hand dan ook afwijzen.

  Het zou eens goed uitgezocht moeten worden.

 3. Ik dacht dat de uitspraak van het Internationaal Hof in het Vredespaleis in 2004 als advies aan Algemene Vergadering van de VN gedaan is. Mij is alleen bekend dat dat hof alleen advies en arbitrage mag doen. Dat is dus zwakker dan een strafhof.

  Dat er geen politiek gebruik van gemaakt werd door de Palestijnse Authoriteit was al schokkend. Ik herinner mij een uitspraak in de richting van: “Wij zijn een regering, geen actiegroep”. Met de Palestine Papers erbij kunnen begrijpen wat er aan de hand was.

  Ik zie nog steeds alleen politiek op regerings- en partijniveau. Hoe wordt de bevolking bij het nieuwe akkoord betrokken. Beide partijen hebben eerder dit jaar protesten onderdrukt.

  Groeten

 4. De uitspraak van het Hof is volledig rechtsgeldig, en gaat dus veel verder dan een ‘advies’. Het punt is dat het Hof geen sancties kan uitvoeren, maar dat maakt de uitspraak op zich niet minder belangrijk.

  Het is duidelijk dat de bevolking het herstel van de banden tussen Fatah en Hamas toejuicht. Hoe zij er bij betrokken worden? Er moeten verkiezingen komen. En wacht even rustig af, de overeenkomst is nog niet eens getekend.

 5. @ Bob Pieterson (3):

  Het betreft dan ook niet een “strafhof”.
  De illegaliteit van de Israëlische muur is vastgesteld door het Internationale Gerechtshof/Internationale Hof van Justitie (1946). Dat is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de VN, zetelend in het Vredespaleis in Den Haag. Het behandelt geschillen tussen staten, die wel degelijk bindend zijn, en geeft daarnaast op verzoek adviezen.

  Het Internationale Strafhof (2002), dat evenals een aantal andere internationale tribunalen ook in Den Haag is gevestigd, is een geheel ander gerecht dat de taak heeft personen te berechten die ervan verdacht worden zich schuldig te hebben gemaakt aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid en/of oorlogsmisdaden.
  Tot nu toe hebben ruim 100 landen het Statuut hiervan geratificeerd, maar o.a. nog niet de VS, Rusland, Iran en Israël.

Reacties zijn gesloten.