Nakba herdenking


(Palestijnen proberen op vissersboten te vluchten bij de aanval op Jaffa)

Op zaterdagmiddag 14 mei organiseert het Nederlands Palestina Komitee in
Amsterdam een openbare bijeenkomst.

Aanleiding is de herdenking van de Nakba – de Catastrofe van 1948, het
centrale thema luidt:
‘Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Arabische Revolte (de Arabische
Lente) voor de positie en de strijd van het Palestijnse volk ?’


Sinds medio januari is er heel veel gezegd en geschreven over de revolte die
– begonnen in Tunesië – zich nadien over de gehele Arabische Wereld heeft
verspreid. Vanzelfsprekend zullen daarvan ook effecten uitgaan richting de
Palestijnen. Maar welke? Zal de revolte voor de Palestijnen bijdragen tot
een politieke doorbraak?

Hoofdgast is dr. Daud Abdullah – Palestijn, wonend en werkend in Londen,
waar hij directeur is van de website Middle East Monitor. Tevens is hij
verbonden aan het Palestinian Return Center.

Het Palestinian Return Center behartigt de politieke belangen van de
Palestijnse vluchtelingen, in het bijzonder hun recht op terugkeer naar de
gebieden waaruit zij in 1948 en nadien door Israel verdreven dan wel
gevlucht zijn.

Twee co-referenten – Jan den Hertog en Stan van Houcke – zullen op de
voordracht van de heer Abdullah te reageren, waarna ook de zaal bij de
discussie zal worden betrokken.

David Cronin – auteur van Europe’s Alliance with Israel: Aiding the
Occupation (London: Pluto Press, 2011) – zal in een column zijn visie geven
op de reactie van Europa op de recente ontwikkelingen in de Arabische
Wereld.

Vooraf zal Midden-Oostenspecialist Robert Soeterik een korte beschouwing
over de Nakba geven.

Wij nodigen u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen en hopen u daar te
kunnen verwelkomen.

datum: zaterdagmiddag 14 mei

plaats: Singelkerk, Singel 452, Amsterdam-Centrum

aanvang: 14.00 u.

voor nadere informatie: npk@xs4all.nl of 06 – 28916795