Palestine Link


(Ghada Zeidan)

Wat heeft Nederland met Israël en Palestina te maken?
Nou, bijvoorbeeld dit:

Wist u dat………
……Nederland op verschillende wijze deelneemt aan de bezetting van Palestina
……Nederland Israël in Europa legitimiteit verschaft waardoor het van EU-subsidies en handelsvoordelen kan mee te profiteren
……Israël een speciale status heeft op Schiphol (ook voor wapendoorvoer)
……Nederlanders dienen in het Israëlische leger

……een Nederlandse-Israëlische nationaliteit geen thema is
……Israëliërs geen visum nodig hebben om Nederland binnen te komen
……daarentegen de slachtoffers van Israëlsche verdrukking zelfs met een Nederlands paspoort Israël niet inkomen en de Nederlandse overheid daar niets tegen onderneemt
……Palestijnen zelfs met familie in Nederland de grootste moeite hebben een visum te krijgen
……hier begrip voor Palestijnen wordt gezien als iets dat eigenlijk niet kan, of op z’n minst bijzonder is
……een Palestijn zelden iets kan zeggen in de media zonder dat een joodse (Israëlische) tegenstem moet worden gehoord
……het in de politiek gangbaar is te doen alsof dit een conflict is tussen twee militair aan elkaar gewaagde partijen
……een Palestijn moet liegen wanneer hij/zij zich laten registreren in Nederland omdat zijn/haar geboorteland niet in het Nederlands register staat
……Nederland verdient aan militaire handelsberekkingen met Israël
……Israëlische verdachten van oorlogsmisdaden Nederland zonder risico’s in en uit lopen
Wist u dat Nederland van Palestijnen het onmogelijke vraagt, namelijk hun land, geschiedenis, aspiraties, rechten en de toekomst van hun kinderen, kortweg vraagt hun eigenwaarde op te geven?

Er is een nieuwe organisatie, die binnenkort gelanceerd wordt, die Palestine Link heet. De oprichter is Ghada Zeidan, in Nederland woonachtige en hier getrouwde Palestijnse. Dit is het doel:

Palestine Link wil de mythes en sterotypes over de Palestijnen doorbreken en hen hun menselijk gezicht teruggeven. Palestine Link wil de Palestijnse geschiedenis heroveren op de gangbare geschiedsschrijving en media. Wij bieden u aan de Palestijnen en Palestina buiten het geweld van ‘het conflict’ te leren kennen – met hun culturele en politieke diversiteit, ondernemerszin en gastvrijheid.

De kwestie Palestina, zo wordt in Nederland gedacht, is een onoplosbaar en complex conflict dat al jaren voort sleept en waaraan weinig valt te doen. Nederland denkt part noch deel te hebben aan wat daar gebeurt. Maar Nederland speelt wel degelijk een rol in het voortduren van het gewapend conflict en de bezetting van Palestina door Israël. Nederland kiest partij tegen mensen die zij niet kent, de Palestijnen.

Juist vanwege de betrokkenheid van Nederland in dit militair conflict, is het van belang dat Nederlanders Palestijnen leren kennen zoals ze zijn, slachtoffers van de Europese geschiedenis, maar vooral mensen met een eigen geschiedenis cultuur en vreedzame aspiraties voor een betere toekomst.

Aanleiding
Iedereen heeft wel een mening over “Israël en de Palestijnen”. Het debat is sterk gepolariseerd. De Nederlandse regering geeft onvoorwaardelijke steun aan de partij die de oorspronkelijke bevolking militair bezet houdt. Schijnbaar ongeremd door internationale afspraken en mensenrechtenovereenkomsten lijkt de Nederlandse politiek haar lot te hebben verbonden aan het militaristische denken van Israël.

Zelfs de huidige omwentelingen in de omringende Arabische landen zijn geen aanleiding om haar kijk op de Israëlische bezetting van Palestina te herzien. Hoewel de laatste jaren ook pleitbezorgers van de Palestijnse zaak van zich laten horen en de publieke opinie kritischer is geworden ten opzichte van Israel, voeren de Israël aanhangers in het debat nog steeds de boventoon.

Opvallend is verder dat er mensen spreken voor, namens en over de Palestijnen, maar dat Palestijnen in Nederland nauwelijks deelnemen aan het debat. In de cruciale discussies ontbreekt hun visie en inbreng.

Doel
Palestine Link komt op voor de Palestijnse nationale en mensenrechten, en Palestijnse belangen. Daar en in Nederland. We willen een eerlijk beeld geven van het land en haar bevolking, zoals het was, nu is en wat het kan worden. Palestine Link slaat een brug voor mensen die elkaar daadwerkelijk willen ontmoeten.

Uitvoering
Palestine Link wil haar doel bereiken door een authentiek, sterke en onafhankelijke Palestijnse stem te laten horen, alsmede een professionele informatie- en dienstverlening aan te bieden middels:

Het debat over Palestina te verhelderen
Palestine Link wil deelnemen aan het debat om de vastgeroeste vooroordelen en ideeen die leven in de media, de politiek en in publieke discussies te weerleggen.

Palestina agenderen
Palestine Link wil pro-activief de relevante politieke agenda’s beinvloeden, zowel op Nederlands als op Europees niveau. Wij doen dit door een rechtenbenadering van de Palestijnse zaak te promoten en politici en maatschappelijke organisaties daarin te betrekken.

Branding Palestine
Palestine Link geeft een realistisch beeld van Palestina en de Palestijnen. Wij organiseren ontmoetingen tussen Nederlanders en Palestijnen. Palestine Link is een vraagbaak en makelaar voor academici, studenten, onderzoekers, zakenmensen, spirituele leiders, toeristen, professionals en andere groepen die geinteresseerd zijn hun collega’s te ontmoeten in Palestina, en vice versa.

Wie mee wil helpen om Palestine Link een goede start te geven, kan op het project stemmen op De wereld van morgen, een initiatief van de ASN Bank. Zie hier.

Het spreekt vanzelf dat ik dit initiatief van harte steun, en ik zal er ongetwijfeld meer over vertellen als het zover is.

Een gedachte over “Palestine Link

  1. Pingback: geweldloos verzet op palestijnse filmdag – 26 nov 2011 | jominee

Reacties zijn gesloten.