Bedankt, “christenen”!

Bedankt, zogenaamde christenen, bedankt zogenaamde dissidenten, bedankt alle schijnheiligen. Dat er van jullie laatste elf zetels er niet een meer over mag blijven.

18 gedachten over “Bedankt, “christenen”!

 1. O ja, was het CDA niet de partij voor de bescherming van het gezin, zijnde “de hoeksteen van de samenleving”? Nu wordt in strijd met artikel 8 van het EVRM een gezin kapot gemaakt.

  Als een persoon -door wat voor reden ook- op jonge leeftijd in Nederland komt, meer dan de helft van zijn leven hier doorbrengt, geheel “geïntegreerd” is in de Nederlandse cultuur en taal, en een gezinsleven heeft ontwikkeld (dat in internationale verdragen wordt beschermd), ja dán vind ik het inderdaad “schrijnend” als zo’n persoon het land wordt uitgezet en het maar moet uitzoeken in een land waarmee hij geen binding (meer) heeft en waarvan hij niet (meer) de taal spreekt. Schrijnend voor hemzelf én zijn familieleden hier.
  (Afgelopen zaterdag was ik bij het Beatrixgebouw in Utrecht waar het CDA-congres plaatsvond. Daar heb ik o.a. de grootouders (van moederszijde) van Mauro gesproken. Duidelijk genoeg: schrijnend in het kwadraat).
  De mate van schrijnendheid -een term die nu eenmaal door justitie zélf in het beleid wordt gehanteerd- kan alleen telkens opnieuw in concreto worden bepaald. Mauro’s situatie is -gelukkig volgens heel veel mensen- schrijnend genoeg om een uitzetting met alle mogelijke middelen tegen te houden!

 2. Verschrikkelijk voor Mauro, zijn familie en vrienden!
  Verschrikkelijk ook voor alle goed willende en rechtvaardige mensen die er nu achterkomen dat er minder mensen en meer wezens in de 2e kamer zitten dan zij voor mogelijk hadden gehouden.
  Zelf die twee waarvan je toch verwachten zou dat…..!! Nou ja, die kun je in het vervolg ook niet meer op hun woord vertrouwen!

  Een groet voor jou Mauro en mijn excuus dat je meer wezens dan mensen tegen kwam bij je poging om hier te mogen blijven.
  Wat mij betreft ben je van harte welkom!!!

  Gerrie

 3. By the way: Geert Wilders heeft vanmiddag dreigend gezegd dat de gang van zaken bij het CDA in deze kwestie “niet voor herhaling vatbaar” is!

  Zo, gaat Wilders tegenwoordig ook over interne kwesties van het CDA?
  In elk geval blijkt weer eens wie de hond aan de lijn heeft!

 4. Zoals Jan Blokker – naar ik meen – eens in de Volkskrant schreef:
  “CDA = Houten Christen Hondekoppen”.
  Waarom blijft van Agt in godsnaam nog in het CDA.
  Waar blijven de zo geroemde mastodonten met een gebaar, een besluit of een antwoord? En wat zijn die twee zgn. dissidenten weer moedig van leer gegaan. Volkomen onberekenbaar.
  Het is allemaal zo onmenselijk en te walgelijk voor woorden.

  Jan.N

 5. Ik schaam me om Nederlandse te zijn!! Waar is de tolerantie gebleven waar Nederland zo prat voor stond??
  Het CDA is helemaal in de greep van Wilders – EN – het CDA is macht-geil – ten koste van een jong mens!! Een studiebeurs voor Mauro? En daarna wordt hij fijn uitgezet!! We hebben onze handen dan lekker schoon!?
  Wat een schijnheiligheid van de twee CDA-‘dissidenten’ – ik ben woest van deze schijnvertoning, van deze hypocrisie!!
  Isabel Schnabel

 6. De Farizeeers hebben gesproken. En Ferrier en Koppejan hebben dit begrip nog weer een heel nieuwe dimensie gegeven. Van Koppejan met zijn Hedwigepolder gekonkel verwachtte ik al niet beter, maar Ferrier heeft nu definitief ook haar laatste restje geloofwaardigheid verloren. Wat nou dissidenten.

  Ik ben het overigens geheel met Wilders eens dat de gang van zaken niet voor herhaling vatbaar is, maar om andere redenen dan hij vindt. Maar wellicht dat het ook niet hoeft als er straks verkiezingen zijn. Alleen moet iemand even de stop eruit trekken.

 7. Het CDA lijkt wat mij betreft steeds meer op de NS te lijken: opheffen en opnieuw beginnen…. alleen over dat opnieuw beginnen heb ik ernstig mijn twijfels.

  Maar laten we ook niet vergeten dat de echte bruinhemden in de comfortabele gedoogfauteuils van de PVV zitten, zonder enige gewetenswroeging. En de VVD, van wie we niks anders verwachtten, en die vrolijk meestemmen met die rascistische bruinhemden. En ook zij blijven buiten schot. Damned was het is soms een kut/klote wereld….

  Het is een schaamteloze vertoning waar niets anders past dan schaamte…. diepe schaamte.

 8. Uiteraard moet Mauro blijven. Ik ben het met andere schrijvers eens dat zijn uitzetting de toets van het internationaal recht niet zal kunnen doorstaan. Fortiter in re suaviter in modo is niet alleen het motto voor de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor alle anderen in een “Mauro” situatie. Blijft wel de constatering dat er iets fundamenteels mis is met ons Vreemdelingenrecht. Economische vluchtelingen als Mauro zouden moeten worden teruggestuurd. Maar niet na geheel verNederlandst te zijn. Door vele jaren kansloos te procederen en tijd te rekken wordt deze verNederlandsing door simpel tijdsverloop mogelijk gemaakt. Maar nogmaals een redelijke belangenafweging zoals geboden in het internationale recht leidt er mijns inziens toe dat Mauro, als minderjarige, daar niet de dupe van mag worden ook al zijn de kansloze procedures en het tijdrekken namens hem geschiedt.

 9. We hebben het over een kind. Ik schaamde me plaatsvervangend voor alle hoop die dat kind kreeg door de hype die er ontstond. Dan denk je als kind, als zoveel mensen daar mee bezig zijn komt het wel goed. Valse hoop, arm kind.

 10. @11
  En arme ouders. Het is altijd al een probleem met pleegkinderen, dat je zo moet oppassen met hechting. Maar je kunt er alleen goed voor zorgen als je bevordert dat het kind zich aan je hecht en andersom. Ik heb ooit, lang geleden, voor Jeugdzorg anderhalf jaar voor een baby gezorgd en moest hem toen laten gaan omdat zijn moeder het weer zelf kon. Wat volgde was een rouwproces. Anders kan ik het niet noemen. Toen ze met een ander kind kwamen, heb ik nee gezegd. Ik wilde dat niet nog eens meemaken. Ik ben niet geschikt als pleegouder, dus.

  De vader van Mauro heeft wijselijk zijn vrouw het woord laten doen. Maar ik heb de afgelopen dagen naar hem gekeken. Razend is hij. Hij stikte er af en toe bijna in. En terecht.

  Nog helemaal los van het asielrecht: hier staan dus twee volwassenen die precies hebben gedaan wat het CDA al jaren predikt. Ik hoor het Balkenende nog galmen: we moeten er met elkaar allemaal samen gezamenlijk de schouders onder zetten. Nou heb je hier twee mensen die dat met veel liefde en plezier gedaan hebben en dan wordt het kind ze afgenomen. Die ouders van Mauro verdienen een bos bloemen en een lintje voor hun voorbeeldige inzet.

  Mauro is geen gevonden fiets of zo. Hoewel, als een gevonden fiets na een vastgestelde tijd niet door de rechtmatige eigenaar, in dit geval de overheid, wordt opgehaald, mag je hem houden. Dat zou in dit geval ook moeten gelden. Het zou me niets verbazen als het aantal aspirant-pleegouders na dit debacle met sprongen blijkt te zijn afgenomen. Tel uit je winst.

 11. Ook ergerlijk is de verzuchting van bepaalde kamerleden dat “we het hier natuurlijk niet over individuele gevallen moeten hebben”. Oh nee, waarom niet, als die gevallen duidelijk maken hoezeer die regels of de interpretatie daarvan aanpassing vereisen ? Omdat ze domweg niet in reeel voorkomende situaties voorzien ? Ik begrijp het wel, veel politici houden het graag zo abstract mogelijk, dan kun je fijn voor de vuist weg oreren zonder ooit met de onwelgevallige realiteit geconfronteerd te worden.

 12. Ja,dat zag ik Jan (15) het deed me plezier toen ik je naam zag staan.
  Jij stelt in iedergeval niet teleur!!!!
  Dat er nog velen mogen volgen!!!

  Groet,
  Gerrie

Reacties zijn gesloten.