Zorg dat het foute Veolia niet de buslijnen in Den Haag gaat exploiteren!


De door Veolia geëxploiteerde light rail in Jeruzalem op weg naar de nederzetting (wijk) Pisgat Zeëv. (Oren Hirsch)

Een Ander Joods Geluid heeft, in samenwerking met United Civilians for Peace (UCP), een feitendossier laten samenstellen over het doen en laten van Veolia in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Veolia is een Franse multinational die deelneemt aan de aanbestedingsprocedure voor het Openbaar Vervoer in de regio Den Haag en omstreken. Veolia maakt onderdeel uit van het consortium dat de Jerusalem Light Rail aanlegt en exploiteert. Deze lightrail loopt deels over bezet gebied in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en verbindt een aantal nederzettingen met West-Jeruzalem.

Activiteiten van Veolia in Israël en de bezette Palestijnse gebieden zijn zo uitputtend mogelijk in kaart gebracht en beschreven in het feitendossier Veolia, met toevoeging van een drietal bijlagen: kaart Oost-Jeruzalem, schematische kaart van geplande routes van de sneltram en kaart Tovlan stortplaats.

Deze activiteiten zijn omstreden, omdat ze bijdragen aan de bestendiging en verdieping van de onwettige bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever. Over de relatie tussen bedoelde activiteiten en het internationaal recht is een juridisch oordeel gevraagd: zie juridische opinie. De conclusie daaruit is, dat Veolia op grond van zijn activiteiten en de juridische implicaties daarvan, geen contractpartij zou mogen zijn voor de Nederlandse overheid. Deze opvatting is onder de aandacht gebracht van het Stadsgewest Haaglanden, een overheidslichaam dat het Openbaar Vervoer in de ‘regio Den Haag en omstreken’ aanbesteedt, op grond van Europese regelgeving en met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels.

Veolia zou volgens EAJG en UCP van de betreffende aanbestedingsprocedure uitgesloten moeten worden, en in geen geval de OV-concessie mogen verwerven.

Voor alle duidelijkheid: met een ‘boycot’ van ‘Israël’ heeft dit alles niets van doen. Het gaat om de met feiten en juridische argumenten onderbouwde opvatting dat een Franse multinational geen speler hoort te zijn in het proces van de door de Nederlandse overheid te verstrekken vergunning tot exploitatie van Nederlands Openbaar Vervoer op Nederlands grondgebied, waarmee ook Nederlands belastinggeld gemoeid kan zijn. De reden voor deze opvatting is gelegen in elders door Veolia ontplooide, krachtens internationaal recht onwettig te achten activiteiten. Wèl is de hoop en de verwachting van EAJG en andere betrokken partijen, dat het risico om uitgesloten te worden van opdrachten zoals die voor het exploiteren van het OV Haaglanden, multinationals zich zal doen bezinnen op hun rol bij mogelijke schendingen van het internationale recht in de bezette Palestijnse gebieden, met als mogelijke uitkomst dat deze schendingen in ernst, omvang en duur afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Kijk voor meer informatie hier.

En hier Abu Pessoptimist:

Het zou een schandaal zijn als Veolia in Den Haag zou gaan rijden – uitgerekend Den Haag, de stad van het internationale recht waar het Internationaal Hof van Justitie en het Internationaal Strafhof zijn gevestigd. Veolia maakt zich namelijk schuldig aan wetsovertredingen. Het exploiteert:
– buslijnen alleen voor Joden op de westelijke Jordaanoever,
– de Jerusalem Light Rail (het maakte verleden jaar bekend zich te zullen terugtrekken, maar heeft dat tot op dit moment nog niet gedaan) en
– een afvaldump en vuilverwerkingsbedrijf op de Westoever.
Alle drie zijn volstrekt in strijd met het internationale recht. Veolia wordt daarom ook op diverse plaatsen ter wereld al geboycot. Vanzelfsprekend dient dat ook in Den Haag – de stad van het internationale recht – te gebeuren. Nederland heeft ten slotte niet voor niets in de grondwet (art. 90) opgenomen dat het meehelpt de internationale rechtsorde te bevorderen. Toch?

Hele artikel, hier.