Active Stills fotografe: maak kennis

Ik kom de foto’s van Active Stills heel vaak tegen: een gemengd fotografencollectief dat zichzelf tot doel heeft gesteld om de bezetting te fotograferen, en getuigenis af te leggen van wat Israel met de Palestijnen doet. ‘Gemengd’ betekent in dit geval: joods-Israelische en Palestijnse fotografen. Actueel: Hier op Flickr, de foto’s van de demonstratie en de pogrom tegen Sudanese vluchtelingen in Israel. Een van de fotografen, Keren Manor, komt naar Nederland, en een expositie van Active Stills is binnenkort te zien in de Melkweg galerie.

UITNODIGING: IN GESPREK MET KEREN MANOR OP 7 JUNI

De beroepsvereniging voor fotografen GKf organiseert in samenwerking met de Melkweg Galerie en de organisatie SIVMO een avond over activisme en fotografie. Aanleiding is de tentoonstelling ‘We Never Finished 1948’ van het Israelische/Palestijnse fotografencollectief Activestills.
Op de avond zal er gesproken worden over werk standpunt je kunt innemen als fotojournalist. Wat deed deze groep fotografen besluiten om de positie van toeschouwer te verlaten en activist te worden. Wat waren de afwegingen? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de resultaten?
Speciale gast is de Israëlische fotografe Keren Manor, een van de initiatiefnemers van Activestills.
De presentatie van de avond is in handen van Andrea van Pol
Wanneer: donderdag 7 juni
Aanvang: 19.30 uur programma begint om 20.00 uur.
Waar: Mozeshuis, Waterlooplein 205 Amsterdam (naast de Mozes en Aäronkerk)
Aanmelden: info@gkf-fotografen.nl
Toegang: gratis
Nog niet zo lang geleden bestonden er ook in Nederland fotografencollectieven en waren er veel fotografen te vinden die met hun werk te wereld trachten te verbeteren. Wanneer men het had over fotografie viel het woord engagement regelmatig. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kwam er een kentering: ‘sociale fotografen’ werden kunstenaar en het woord betrokkenheid wordt nog zelden door hen uitgesproken, of het is met een vies gezicht. In Israël en Palestina is er een groep fotografen actief die zich die luxe niet kan permitteren, zij besloten niet toe te zien hoe mensenrechten in hun land werden geschonden en gingen hun werk inzetten als getuigenis van onrecht. Engagement is daar springlevend, ze zeggen geen keus te hebben.
Een van hen is de jonge Israëlische fotografe Keren Manor, zij komt begin juni naar Nederland om te spreken over haar werk en dat van haar collectief ActiveStills. In de Melkweg Galerie opent dan een expositie met werk van ActiveStill, waarover hieronder meer.

WE NEVER FINISHED 1948 
DISPLACEMENT IN ISRAEL / PALESTINE 
EEN TENTOONSTELLING VAN HET FOTOGRAFENCOLLECTIEF ACTIVESTILLS 
Donderdag 7 juni t/m zondag 1 juli 2012 – Melkweg Galerie Amsterdam
Marnixtraat 409, open: wo t/m zo van 13.00 tot 20.00, toegang vrij

Deze maand juni duurt de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden 45 jaar. Ter gelegenheid daarvan is in de Melkweg Galerie in Amsterdam een tentoonstelling te zien van het Israëlisch fotografencollectief ActiveStills. De fotografen brengen dagelijks in beeld wat onderdrukking en bezetting met mensen doet; ze documenteren ook dag in dag uit het verzet ertegen in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat doen ze nu al zeven jaar. Op Flickr.com heeft ActiveStills een stream waaraan elke dag nieuwe beelden worden toegevoegd.

Voor deze tentoonstelling is een selectie gemaakt van foto’s die de gedwongen verhuizingen en ontheemding van Palestijnen laat zien. Na de oprichting van de staat Israël, in 1948, en daarna zijn meer dan 500 Palestijnse dorpen, steden en buurten afgebroken. De afbraak van Arabische huizen in Israël gaat tot op de dag van vandaag langzaam, maar gestaag door. Op bezet gebied, buiten de erkende grenzen van Israël, zijn sinds 1967 – nu 45 jaar geleden – zo’n 25.000 huizen door Israël vernield. Hierdoor zijn meer dan 100 duizend mensen het dak boven hun hoofd kwijt geraakt. 

Op de tentoonstelling is ook het verzet tegen landroof en bezetting gedocumenteerd. Met foto’s dicht op de huid van soldaten en activisten toont ActiveStills  de wekelijkse veldslag van Palestijnen tegen het Israëlische leger in het dorp Nabi Saleh, op de Westelijke Jordaanoever. 

ActiveStills maakt een realiteit zichtbaar waarvan de Israëli’s liever wegkijken. 
Opgericht in 2005 als collectief bestaat ActiveStills nu uit tien Israëlische en internationale fotografen die in Israel/Palestina werken en zich richten op sociale en politieke reportages, publicaties en tentoonstellingen. ActiveStills maakt vaak gebruik van de openbare ruimte om de publieke opinie in Israël direct te beïnvloeden en sociale verandering te stimuleren. Ze plakken hun foto’s als posters op muren en in druk bezochte ruimtes, confronteren mensen met harde beelden en zo lokken zo discussie uit. 

gate48 – platform voor kritische Israëli’s die in Nederland leven – en SIVMO Steuncomité 
Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties zijn de initiatiefnemers en 
medeorganisatoren van de tentoonstelling.