De PVV wil geen vrede in het Midden-Oosten

Persbericht van Een Ander Joods Geluid:

PVV wil geen vrede in het Midden-Oosten

In haar deze week gepubliceerde verkiezingsprogramma pleit de PVV voor onvoorwaardelijke politieke steun door Nederland aan het Israëlische nederzettingenbeleid, omdat zij Jordanië als de ‘enige echte Palestijnse staat’ beschouwt. Een Ander Joods Geluid is verbijsterd door dit pleidooi dat geen enkele steun vindt in de geschiedenis van het Midden-Oosten.

Wie Jordanië de enige echte Palestijnse staat noemt zoekt aansluiting bij extreme Israëlische nationalisten. Hij miskent dat het internationale recht, noch de internationale gemeenschap, noch Jordanië noch de Palestijnen deze opvatting delen, en dat ook in Israël een meerderheid er weinig van wil weten. Deze opvatting doet elke kans op een duurzame vrede teniet. Een Ander Joods Geluid ziet hierin bewijs van de ware aard van de PVV, een partij die het niet te doen is om het welzijn van Israëli’s en Palestijnen maar slechts om het uitdragen van een ultranationalistische ideologie, die de bestaande problemen alleen zal vergroten en niets bijdraagt aan enige oplossing.

De PVV, die nota bene tot voor kort nog als gedoogpartner een sterk stempel drukte op het Nederlandse kabinetsbeleid ten opzichte van Israël en de Palestijnen, is het niet te doen om een twee-statenoplossing, een oplossing die in het grootste belang is van zowel Israëli’s als Palestijnen. Door voor de Westelijke Jordaanoever de Bijbelse benamingen ‘Judea en Samaria’ te gebruiken, niet anders dan de Israëlische kolonistenbeweging doet, en door Palestijnen tussen aanhalingstekens te zetten, negeert de PVV de diepe verbondenheid van het Palestijnse volk met het land, en sluit zij aan op de extreme opvattingen van de kolonistenbeweging en nationalistisch Rechts in Israël.

Het is zorgwekkend dat deze partij, met haar ten aanzien van het Midden-Oosten slechts door anti-islamitische denkbeelden ingegeven opvattingen, de afgelopen jaren zoveel invloed heeft kunnen uitoefenen op het Nederlandse buitenlandse beleid ten opzichte van Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

Een Ander Joods Geluid zou graag zien dat VVD en het CDA de oproep van de PVV om volledige politieke steun te geven aan de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet gebied nadrukkelijk verwerpen, als kolder uit de polder. Wat Palestijnen en Israëli’s kunnen missen als kiespijn, is een partij als de PVV die met haar opvattingen de Palestijnen uit de geschiedenisboeken gumt, en daarmee de basis aan een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict wegslaat.