Allerzielen

Allerzielen. Ode aan de doden. Het zijn er al zoveel.

Op de foto van mijn familie, vlak na de oorlog gemaakt, staat iedereen er bleek en mager op. Vier van de mensen leven nog, zeven niet meer.
En zoveel mensen staan niet op dit kleine gedenkaltaartje.
In stilte noem ik hun namen.