Mobiliseren voor de demonstratie tegen racisme op 22 maart

Gisteren een tussentijdse mobilisatievergadering voor de grote demonstratie tegen racisme op 22 maart.

Het is een hele klus om zo’n demonstratie op poten te zetten, dat is wel duidelijk. Ook om het met een hele lijst aan diverse organisaties onderling eens te worden – er zijn zwarte, migranten en vluchtelingenorganisaties betrokken, plus nog een hele zwik mensen. Het is gelukt om het over vijf eisen eens te worden, hoewel er altijd mensen zijn die dat anders hadden gewild. Maar ergens moet je de discussie stop zetten en zeggen: hier doen we het mee.

Dit zijn de vijf eisen:

1. Er moet een actiecampagne komen die discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegengaat. Bedrijven die discrimineren moeten worden beboet.

2. Alle discriminatiegronden moeten even serieus worden genomen. Naast homofobie, racisme en antisemitisme moet ook de islamofobie in Nederland in kaart worden gebracht en actief bestreden worden.

3. Er moet een onafhankelijk vervolgonderzoek komen op het rapport van Amnesty International over de politie. Etnisch profileren moet stoppen.

4. Dit kabinet moet de uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten opvolgen: alle vluchtelingen hebben recht op voedsel, onderdak en kleding. Geen vluchteling op straat of in de cel, laten we de mensenrechten weer respecteren!

5. De Sinterklaasoptocht moet dit jaar Zwarte Piet vrij worden. In het onderwijs moet er meer aandacht komen voor het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden.

De affiches en flyers zijn gedrukt en zien er prachtig uit. De onderhandelingen met de gemeente hebben in ieder geval tot gevolg dat duidelijk is dat de demonstratie doorgaat, en om 13.00 op 22 maart begint op het Museumplein, en loopt naar de Dokwerker. Omdat de Dokwerker niet voor iedereen dezelfde symbolische waarde heeft in de strijd tegen elke vorm van onderdrukking en uitsluiting, zullen er ook kransen gelegd worden bij het slavernijmonument, en dat van Kerwin Duinmeijer.

Er zijn nog steeds mensen nodig om al het werk te doen, de website van het comité 21 maart is spoedig in de lucht, op facebook kun je het al vinden; comité 21 maart. Wat vooral ook nodig is, is om mensen te mobiliseren. In Amsterdam Oost is er bijvoorbeeld al een initiatief gestart om met buurtbewoners zelf spandoeken te maken met de eigen slogans er op, en om de flyers te verspreiden om mensen op te roepen om mee te doen. Dat is wat nu echt zou helpen: groepen die vanuit hun buurt of organisatie zorgen dat er mensen worden opgetrommeld, spandoeken en borden worden gemaakt, en voor diegenen die van buiten Amsterdam komen vervoer wordt geregeld.

Patricia, Tayfun, Ramfis, Lonneke, Mustafa, Mercedes, en Abdou, en anderen, zetten zich in om iedereen enthousiast en actief te krijgen en te houden, en ook hier (weblog en feestboek) zal ik iedereen die mee wil doen op de hoogte houden.