Geen godsdienstoorlog

Gelukkig, behalve de LPF was er geen Tweede Kamer fractie vóór het verbieden van hoofddoekjes. Het is ook zo’n onzinnig idee: juist door het te verbieden maak je er het politieke statement van waar je zegt tegen te zijn.

En er komt langzamerhand verzet tegen de wijze waarop de VVD, Hirsi Ali en Wilders voorop, een soort godsdienstoorlog zijn begonnen tegen alles wat met islam te maken heeft. Ook vanuit het CDA. Balkenende: “Er bestaat in Nederland vanuit de angst voor de islam een neiging de vrijheid van de moskee in het algemeen in te perken. Waar vrijheden worden misbruikt moet worden opgetreden, maar de vrijheid zelf mag er niet voor worden opgeofferd”.
Het AIVD heeft ook al gewaarschuwd dat het moslimvijandige klimaat dat ontstaat door de manier waarop het allochtonendebat wordt gevoerd bijdraagt aan de voedingbodem voor terreurorganisaties.
Hoe lang kun je mensen als een vijand behandelen voordat ze een vijand worden?

Marcel van Dam vanochtend in de Volkskrant vraagt zich af wat er met de VVD gebeurt, vroeger was het liberalisme toch gestoeld op de gedachte dat de overheid zich zo veel mogelijk diende te onthouden van inmenging in de onderlinge relaties van vrije burgers. Want burgers moeten zich vrij kunnen ontplooien. Maar ondertussen is de VVD bezig om mensen voor te schrijven hoe die ontplooiing er uit moet zien, en hoe ze hun individuele zelfbeschikkingsrecht toe moeten passen. Want als mensen, met name moslims, niet dezelfde keuze maken die de VVD juist vindt dan mag opeens de overheid wel een beslissing voor hen nemen – zo weet de VVD zeker dat een keuze van ouders om hun kind op een islamitische school te doen niet in het belang is van het kind. De migrantenouder wordt volgens van Dam dus als wilsonbekwaam gezien en niet in staat om gebruik te maken van het grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs. Maar is dat nog liberaal? Of is het gewoon repressief? De VRD?

Gaat ‘Edwin’ nu weer in een lange lap tekst uitleggen waarom ik het helemaal verkeerd zie?
Hup, Edwin!

6 gedachten over “Geen godsdienstoorlog

 1. Citaat
  “Gaat ‘Edwin’ nu weer in een lange lap tekst uitleggen waarom ik het helemaal verkeerd zie?
  Hup, Edwin!”

  Nou vooruit dan maar. U wilt zo graag en wie ben ik om een dame iets te weigeren?

  Overigens hoezo ‘Edwin’, vanwaar die haakjes? Deze naam draag ik toch echt mijn hele leven met me, met plezier trouwens.

  1.) Het gebruik van termen als “godsdienstoorlog” is een typisch voorbeeld van het politieke wapen dat links al dertig jaar hanteerde: taalmanipulatie.
  Dat houdt in dat iedereen die het waagt af te wijken in kwesties als migratie- , integratie- en veiligheidsbeleid, onmiddelijk met stigmatiserende kwalificaties om de oren geslagen wordt, waarmee andersdenkenden monddood gemaakt worden. Tot de moord op Pim Fortuyn gebeurde dat met termen als
  “extreemrechts”, “racistisch”, of “fascistisch”.

  Sinds de dood van Fortuyn zien de meeste politiek-correctelingen in dat deze geestelijke chantage niet meer werkt en zelfs als een boemerang werkt, dus werd het tijd voor nieuwe stigmatiserende begrippen: “godsdienstoorlog”, “verlichtingsfundamentalisme”, “xenofobie”. Speciaal voor de van allochtone afkomst zijnde opiniemakers worden etiketten gebezigd als “Uncle Toms”, “nestbevuilers” of “bounties”.
  Weinig verheffend allemaal.

  2.)
  Citaat
  “Het AIVD heeft ook al gewaarschuwd dat het moslimvijandige klimaat dat ontstaat door de manier waarop het allochtonendebat wordt gevoerd bijdraagt aan de voedingbodem voor terreurorganisaties.
  Hoe lang kun je mensen als een vijand behandelen voordat ze een vijand worden?”

  Typisch weer zo’n omkering van oorzaak en gevolg waarin de linkse kerk in excellereert. De mentaliteit van een aantal moslims bewerkstelligde, voordat de ‘moslimvijandige’ discussie uitbarstte een flink aantal problemen voor de Nederlandse samenleving:
  1. De Rusdhie-affaire
  2. Incidenten met eerwraak
  3. Hoog criminaliteitscijfer en gigantisch beroep op uitkeringen, veroorzaakt door mislukte integratie van de islamitische bevolkingsgroep
  4. Grote stijging van anti-joodse incidenten
  5. Grote stijging van anti-homo incidenten
  6. Verstoring van 4 mei-ceremonie vorig jaar
  7. Nederlandse vrouwen die voor hoer worden uitgemaakt.
  8. Incidenten in zwembaden met Nederlandse meisjes als slachtoffer
  9. Verstoring van lessen over de holocaust
  10. Bedreigingen van moslimmeisjes zonder hoofddoek

  Problemen die stuk voor stuk te maken hebben met de (gedeeltelijk) onverenigbaarheid van de islamitische cultuur met de open, vrije westerse samenleving die niet bepaald ongevaarlijk zijn. Sinds mensen als Fortuyn, Bolkestein, Hirsi Ali, Boeazza, Ellian, kan men eindelijk een noodzakelijke discussie voeren over de uitwassen van de islamitische cultuur, zoals het hoort in een democratie, en wat krijgen we nu te horen? “Moslimvijandig klimaat”

  Zou de haat jegens joden, Israel en het westen niet vooral afkomstig kunnen zijn van moskee, internet en satellietschotel?
  Zou het niet vooral culturele en religieuze aspecten zijn die de sociaal-economische vooruitgang van moslims blokkeren?

  Nee, laten we elke discussie over de problematische aspecten van de islam maar vermijden. See no evil, hear no evil, say no evil.
  Laten we terugkeren naar het pre-Fortuyn-tijdperk, terug naar de progressieve geestelijke terreur van weleer, en dan lossen de problemen zich als vanzelf op.

 2. 1) Taalmanipulatie: Daar is rechts natuurlijk helemaal vrij van. Ik noem even een heel belangrijk voorbeeld van taalmanipulatie van rechts “lastenverlichting”. Hier wordt de suggestie gewekt dat belasting een kwaal is waarvan je `verlicht’ moet worden, i.p.v. dat belastingen nodig zijn om de samenleving op onze eisen in te richten. Rechts is zelfs zo succesvol met het manipuleren van taal, dat links het overneemt. Chappo! Zo ver heeft links het nooit gebracht.

  Zoals Wilders en Hirsi Ali het formuleren is het wel een godsdienstoorlog. Zij hebben het toch de hele tijd over een `liberale jihad’? Jihad=godsdienstoorlog. Ze zeggen het zelf! Bovendien is er volgens hen alleen maar een weg voor moslims om te moderniseren en dat is door hun geloof af te zweren. Immers, een ware moslim is een radicalski die de hele dag het liefst het vrije westen zou willen opblazen. Dat zegt links niet, dat zeggen ze zelf.. Deze houding betekent automatisch dat je de boel op scherp stelt, moslims hebben geen andere keus dan afzweren van hun geloof, en je zal op zijn minst moeten toegeven dat dat een grote stap is. Door de discussie zo scherp te stellen, stel je automatisch dat als je je geloof niet afzweert, dat je bij het kamp van de radicalen hoort. Want volgens Wilders en Hirsi Ali is er geen ander kamp, toch? En dan het maar raar vinden dat er steeds meer radicale geluiden komen…

  2) Goed we zullen ze stap voor stap langs gaan:

  1) Rushdie-affaire: Wat heeft dat nou met moslims in NL te maken? Hij is verketterd door Ayatollah Khomeini in Iran. Dat kan je toch niet serieus erbij halen.
  2) Je zegt het zelf, incidenten. En moet je niet proberen die problemen aan te pakken, dan om steeds te zeggen dat je dan maar geen moslim moet zijn. Eigenlijk zeg je dan ook nog tegen die vrouwen: Eigen schuld, dikke bult. Je kunt beter zorgen dat die vrouwen een toevlucht hebben en die mannen vervolgen. Dan weten ze vanzelf wel wat kan en niet kan in NL.
  3) Het grootste aantal uitkeringen onder allochtonen is nog altijd zowel Marokkanen als Antillianen, waarvan de laatste groep niet eens moslim is. Daarnaast doen Turken het weer vrij goed op de arbeidsmarkt, terwijl dat toch ook moslims zijn. Misschien moet je dus eens kijken wat Antillianen en Marokkanen gemeen hebben, en heeft dit niet zo gek veel met geloof te maken.
  4) Dat is verwerpelijk, maar nogmaals ook onder autochtonen is dat aan het vergroten. Daarnaast helpt de staat Israël ook niet bepaald, doordat ze alle kritiek op haar gelijkschakelt aan anti-semitisme. Daardoor wordt de scheiding tussen Joods-zijn en Israël voor veel mensen steeds moeilijker te maken. Nogmaals geen excuus, maar moeten voor de toename van geweld tegen Joden alle moslims hun geloof afzweren?
  5) Zie laatste gedeelte punt 4
  6) zie punt 4 en 5
  7) zie punt 4,5 en 6
  8) zie punt 4, 5, 6 en 7

  enz,.

  Kijk al deze incidenten moeten wel worden aangepakt, maar het lijkt me niet dat afzweren van het geloof op al deze gevallen een antwoord biedt. Voorlichting en consequent (dus in alle gevallen) aanpakken lijkt me daar veel effectiever in, dan iedereen maar op een grote hoop bij mekaar te vegen en iedere moslim er de de schuld van geven dat dit soort incidenten binnen hun groep voorkomen. Binnen de Jonge Fortuynisten is een hele groep die regelmatig allochtonen in mekaar beukt, moeten dan alle Fortuynisten maar geen aanhanger meer zijn omdat die groep daar tussen zit?

  Niemand zegt dat we de discussie moeten vermijden, maar je kunt wel wat meer oppassen voor gevaarlijke generalisaties. Ik zou heel erg beledigd zijn als men zou zeggen: `He jij bent een Nederlander, dan ben je zeker ook een oorlogszoekende hielenlikker van Bush.’ Generaliseren is de dood in de pot voor discussie, omdat die eigenlijk niet meer mogelijk zijn.

 3. Beste Nienke,

  1.) Waar het mij om ging wat betreft de taalmanipulatie bij links is het gegeven dat etiketten opgeplakt werden of worden als middel om geestelijke druk uit te oefenen, of om de discussie morsdood te maken. Dat gebeurde door andersdenkende personen met het Derde Rijk te verbinden, door zo’n iemand voor “fascist”, “racist”, “mussolini”, “Himmler” uit te maken, terwijl die persoon in werkelijkheid totaal geen sympathie had voor een dergelijk ideeengoed. Dat overkwam mensen als Renate Rubinstein en Pim fortuyn. Het gevolg is dat daardoor problemen niet ter sprake komen, daardoor niet onderkend worden, zodat dergelijke problemen alleen maar veel groter worden. Vandaar dat de integratie-problematiek flink uit de hand gelopen is. Daarom zitten we nu met verhoudingsgewijs zeer veel allochtonen die hetzij in de criminaliteit terechtkomen, hetzij door afhakelijkheid van uitkeringen de verzorgingsstaat onbetaalbaar maken. Het voorbeeld dat je noemde “lastenverlichting”, daar stigmatiseer je niemand mee.

  Ik heb nergens gelezen dat Hirshi en Wilder eisen van moslims dat ze hun geloof moeten afzweren. Ze leveren wel veel kritiek op de islam, wat legitiem is. Ook het christendom is vaak aangevallen in de westerse samenleving, ook daar bestond genoeg aanleiding voor. Wat betreft de islam hetzelfde laken een pak.

  2.)

  1.) Ook in Nederland zijn er mensen bedreigd door de Rushdie-affaire, bijvoorbeeld de uitgever van de Nederlandse vertaling van de “Duivelsverzen”
  2.) Het zijn echter wel erg regelmatig voorkomende incidenten, die cultuurgerelateerd zijn, dat wil zeggen: voor de grote immigratiegolven bestond het niet/nauwelijks in Nederland.
  3.) Antillianen hebben eveneens vaak een cultuur/mentaliteit dat vooruitgang in de weg staat. Een macho-cultuur bijvoorbeeld. Als men wereldwijd kijkt, dan doet de Arabisch-islamitische wereld het sociaal-economisch zeer slecht. Dezelfde soort achterstand ziet men in bepaalde wijken waar veel mensen van Arabische afkomst wonen. Dat is geen toeval.
  4.) Bij groepen van islamitische jongeren krijgt het steeds meer een systematisch karakter, vooral door de haatpropaganda van satellietzenders uit het Midden-Oosten. Islamieten hoeven niet hun geloof afzweren, maar bijvoorbeeld het treiteren van joodse medeleerlingen of het intimideren van joden met keppeltje in Amsterdam-West dient te stoppen.

  Het gaat mij dus niet om geloof afzweren, net zomin als het Hirshi Ali of Geert Wilder daarom gaat. Het gaat mij niet om het beschuldigen van een hele groep, maar als bepaald soort problemen verhoudingsgewijs verschrikkelijk vaak bij bepaalde bevolkingsgroepen voorkomen, dan is het onvermijdelijk dat een dergelijk gegeven aan de kaak gesteld wordt.

  Dan moet het niet daarbij blijven, inderdaad Nienke, voorlichting en consequent aanpakken, maar problemen aanpakken is niet goed mogelijk indien ze niet benoemd kunnen worden. Als bepaalde problemen cultuurgerelateerd zijn, dan is het zinvol dat vast te stellen, zodat het beter mogelijk is om die problemen op te lossen.

  Binnen de groep Fortuynisten een groep die regelmatig allochtonen in elkaar rost? Ik heb daar nog nooit van gehoord, en het is in ieder geval niet in de geest van Pim Fortuyn, die altijd de verbale discussie voorop had staan. In ieder geval neem ik afstand van dit soort gewelddadigheden.
  Ik heb wel gehoord van AFA, KAFKA, Internationale Socialisten en andere dubieuze linkse clubs die bijeenkomsten van andersdenkenden verstoren, of die andere vormen van intimidatie toepassen. Of wat dacht je van de ontstellende hoeveelheid geweldplegingen door milieu-extremisten de afgelopen twintig jaar? In dat verband raad ik je sterk aan de boeken van Peter Siebelt eens ter hand te nemen: “Eco Nostra” en “Rara, wie ben ik?” Zeer onthullend.

  Tenslotte: generalisaties kunnen gevaarlijk zijn, maar zijn in bepaalde gevallen onvermijdelijk. Natuurlijk zijn niet alle islamieten potentiele terroristen, maar niemand kan er de ogen voor sluiten dat de neiging tot gewelddadigheid binnen de islam tegenwoordig GEMIDDELD een stuk groter is dan bij andere religies, en dat heeft bepaalde oorzaken, en die oorzaken behoren besproken te kunnen worden, zonder de knoet van de politieke correctheid.

 4. “Het gevolg is dat daardoor problemen niet ter sprake komen, daardoor niet onderkend worden, zodat dergelijke problemen alleen maar veel groter worden. Vandaar dat de integratie-problematiek flink uit de hand gelopen is.”

  Je vergeet dat je dan nu tegen de verkeerde mensen praat, de SP is om deze reden verketterd in de jaren 80.

  “Of wat dacht je van de ontstellende hoeveelheid geweldplegingen door milieu-extremisten de afgelopen twintig jaar? In dat verband raad ik je sterk aan de boeken van Peter Siebelt eens ter hand te nemen: “Eco Nostra” en “Rara, wie ben ik?” Zeer onthullend.”

  Pieter Siebelt is een idioot. Ik heb Eco Nostra doorgekeken en er worden daar zulke gekke verbanden gelegd, dat is NIET normaal. Het boek is volkomen ongeloofwaardig.
  Ik ken mensen die erin genoemd worden, een daarvan, die erg TEGEN geweld is, is na verschijning bedreigd. Fijne lui, die het met praten proberen op te lossen, die Fortuinisten.

  De rest van de punten laat ik aan Nienke over. 😉

 5. “En er komt langzamerhand verzet tegen de wijze waarop de VVD, Hirsi Ali en Wilders voorop, een soort godsdienstoorlog zijn begonnen tegen alles wat met islam te maken heeft.”

  Och, dat verzet is een laatste stuiptrekking van de Linkse ratten-regenten die er de hoofdoorzaak van zijn dat Nederland in de afgelopen 30 jaar praktisch onleefbaar is geworden.

Reacties zijn gesloten.