Subsidies voor politieke partijen

Ook in de Eerste Kamer ging het over geld. De partijen willen meer subsidie. De SP was gisteren als enige tegen. Het verslag van Ronald van Raak:

POLITIEKE PARTIJEN AAN HET FINANCIËLE INFUUS

De politieke partijen verhogen hun eigen subsidies met 50 procent, zo bleek gisteren in de Eerste Kamer bij de wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen. De SP stemde als enige partij tegen. In 1999 hebben de partijen hun subsidies al eens met 20 procent verhoogd en in 2002 nog eens met 50 procent. De belangrijkste reden voor de verhogingen zijn de klachten van een aantal partijvoorzitters, die kampen met financiële tekorten. SP-senator Ronald van Raak: ‘Maar daarop hebben politieke partijen niet het alleenrecht. Veel gesubsidieerde instellingen zitten krap bij kas, maar worden desondanks gekort.’

Als politieke partijen in tijden van bezuinigingen hun eigen inkomsten zó fors verhogen, dan moeten zij dit goed kunnen verantwoorden. Daarvan was tijdens dit debat echter geen sprake. Het ontbrak aan een heldere analyse waarom zoveel partijen het op dit moment niet goed doen en aan concrete plannen om het functioneren van partijen te verbeteren. Daardoor bleef onduidelijk waarom partijen zoveel meer subsidie nodig hebben.

Door ad hoc de overheidssubsidies zo fors te verhogen leggen partijen zichzelf aan een financieel infuus, aldus Van Raak: ‘Als we een kudde willen aansporen om op zoek te gaan naar nieuwe gronden, is het dan wijs om de dieren in een groene weide te zetten? Zullen, met andere woorden, de partijen, nu hun financiële zorgen voorlopig weer voorbij zijn, ledenwerving wél tot prioriteit maken?’

Van Raak hield de partijen het voorbeeld van de SP voor, die er wél in slaagt om mensen te enthousiasmeren voor de politiek: ‘Tegen de stroom in heeft de SP sinds haar entree in het parlement in 1994 haar ledental van 15.000 verdrievoudigd naar 45.000, waarmee we ondertussen met het CDA en de PvdA in de top drie zijn beland. Met één verschil: wij groeien, zij krimpen.’

De SP kon wél instemmen met de nieuwe verdeelsleutel voor de subsidiegelden, waarbij niet alleen het aantal Kamerzetels, maar ook het aantal leden gaat meewegen in de subsidieverdeling. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan een wens van de SP, die op deze manier partijen wil aansporen om alsnog meer leden te maken.

3 gedachten over “Subsidies voor politieke partijen

  1. Tsja… wanneer je op het geld zit kun je het je makkelijk toe eigenen.
    Als een grootkapitalist een graai doet uit de gelden van zijn bedrijf, ten gunste van zijn eigen portemonaie noemen wij dat corruptie.
    Maar als de aandeelhouders van het landsbestuur dit doen, is dat niet zo?

  2. Saida schrijft: De democratie wordt gekocht met subsidie?

    Nee, Saida, de democratie wordt ondersteund met gemeenschapsgeld.

    En ook Jan vind ik onnodig stemmingmaken en te kort door de bocht.

Reacties zijn gesloten.