Homo’s in Iran

Dat rottige beeld van die twee jonge homo’s in Iran die werden opgehangen, dat zal in veel hoofden hebben gespookt, onder andere in het mijne.

Nu blijkt, NRC van gisteren, dat het toch een beetje anders ligt. Die twee jongens zijn veroordeeld wegens verkrachting, niet vanwege homoseksualiteit. Dat maakt het natuurlijk nog niet goed, als je zoals ik ontzettend tegen de doodstraf bent. Wat ze ook gedaan hebben, ik heb er geen goed woord voor over om jonge jongens op te hangen. Maar ik ben evengoed ook ontzettend tegen de doodstraf zoals die in het beschaafde Amerika wordt uitgevoerd.

Iraanse homoseksuelen zelf laten weten dat het leven voor hen er de laatste jaren een beetje op vooruit is gegaan. Openlijk voor je seksuele voorkeur uitkomen kan nog steeds niet, maar je kunt er wel redelijk mee leven zonder angst er voor vervolgd te worden. Er is dus nog een wereld te winnen.

Wat er dus weer eens is gebeurd is een te snel oordeel, een die past in het vijandbeeld. Ik denk dat het NRC met een overwogen en evenwichtig artikel het beeld zoals zich dat nu gevestigd heeft niet meer ongedaan kan maken, het zal wel blijven rondzingen. Maar het strekt dus wel tot aanbeveling om wat zorgvuldiger na te gaan wat er werkelijk is gebeurd in een ander land voordat we oordelen. Het strekt ook tot aanbeveling, blijkt steeds weer opnieuw, om de mensen die het zelf het beste weten aan het woord te laten.

16 gedachten over “Homo’s in Iran

 1. Doodstraf sowieso niet goed te praten, maar inderdaad maakt het wel een stuk minder erg als het bestraffing is van één van de meest verwerpelijke misdaden die maar denkbaar is, dan wanneer het om een bestraffing van een levensstijl waar niemand last van heeft gaat.

  Oh, Anja, over het ‘beschaafde’ Amerika gesproken (ik was er kort geleden); de daklozen in San Francisco behoren tot de vriendelijkste mensen die ik ooit ontmoet heb. Het is dan ook schrijnend om te bedenken dat uitgerekend zij veroordeeld zijn tot een leven op straat, terwijl de grootste hork van allemaal de miljoenen van allerlei kanten binnenhaalt en een mooit wit huis mag wonen op kosten van de staat…
  Ook in het ‘beschaafde’ Amerika worden homo’s gediscrimineerd. er staat weliswaar geen doodstraf op, maar buitensluiting van het leger (wat heel slecht staat op je CV aldaar) is nogsteeds een vanzelfsprekendheid waar niet aan getornd mag worden. Om nog maar te zwijgen over verbale en fysieke gay-bashings die daar aan de orde van de dag zijn. Slachtoffers van pot(t)enrammers hoeven ook geen moeite te nemen om aangifte te doen, omdat veel agenten het kennelijk niet als misdaad zien en niet bereid zijn werk van de zaak te maken.
  Op een schutting in San Francisco zag ik een heleboel anti-homo teksten: God hates Fags, God Hates Faggots, Jesus hates Fags, etc. met stift gekalkt, een hele rij aan haatuitingen.
  Wat dan wel weer leuk was om te zien, is dat er kennelijk ook nog leuke mensen in die stad wonen, die de nodige verbeteringen in de tekst hadden aangebracht. Nu stond er:
  God Loves Fags
  God Hates Biggots
  Jesus Loves You
  Altijd leuk om Amerika te betrappen op beschaving.

 2. Anja, ik betwijfel toch of deze jongens werkelijk verkrachting op hun geweten hebbben en het oordeel te snel was. Het is nl. algemeen bekend (daarover heb ik artikelen gelezen) dat de ayatollahs en consorten (zal ik maar zeggen) met zo’n soort beschuldiging komen, om hun brute handelwijze een schijn van rechtvaardiging te geven.
  Het artikel in NRC Handelsblad heb ik niet gelezenen (zal ik nog proberen te doen), maar ik houd dus mijn twijfels.
  En inderdaad: verkrachting is geen halsmisdaad en de doodstraf dient overal ter wereld te worden afgeschaft.

 3. Toen ik de petitie tegen deze executie tekende, vond ik het al raar dat het zuiver om homofilie zou gaan. Onder druk van (internationale) mensenrechtenorganisaties worden homo’s in Iran namelijk al jaren niet meer geexecuteerd voor homofilie. Toch weten autoriteiten veel homo’s aan de strop te krijgen door hen valselijk te beschuldigen van drugsmisbruik, verkrachtingen of andere misdaden. Er bestaat een grote kans dat dat in dit geval ook is gebeurd. Dat het NRC in eerste instantie heeft nagelaten die voetnoot te plaatsen (en blijkbaar ook in tweede instantie?) betekent niet persé dat dit is gebeurd omdat zij een vijandbeeld zouden hebben van de islam.
  Ik zie mezelf als een ‘liefhebber’ van o.a. moslims en Iraniërs, juist daarom zie ik de autoriteiten in Iran die dit soort gruweldaden op hun geweten hebben als mijn vijand. Dat de NRC journalist heeft nagelaten uit te zoeken wat de reden was waarvoor de twee zijn opgehangen zie ik meer als een teken van nalatige journalistiek dan als teken dat de redactie anti-Islam zou zijn.
  Ik heb beide artikelen niet gelezen, maar durf wel te raden dat het tweede artikel geschreven is door Thomas Erdbrink. Klopt dat? 🙂

 4. Ik heb ook begrepen dat de jongens zijn opgehangen vanwege het feit dat ze homo’s waren. De doodsstraf is iets verschrikkelijks.
  Het is toch verschrikkelijk dat ze in Iran niet met hun seksuele voorkeur naar buiten kunnen en mogen komen.
  Ik heb daar totaal geen begrip voor. Ik kan niet oordelen of ze werkelijk aan verkrachting hebben gedaan die jonge jongens, omdat we alleen maar nieuws krijgen via de media.
  Doodstraf zou verboden moeten worden overal in de hele wereld.

 5. Over de vraag of die jongens werkelijk iemand verkracht hebben wil ik het niet hebben. Daar is het rechtstelsel in Iran inderdaad te onbetrouwbaar voor. Feit is wel dat de Sjaria homoseksualiteit weliswaar afkeurt, maar geen (dood)straf oplegt vanwege het enkele feit dat je homo bent. Inderdaad kan die alleen worden opgelegd na verkrachting (of openlijk homoseksuele gemeenschap hebben, waar vier betrouwbare mensen getuige van zijn geweest). Niemand die een serieuze relatie heeft bedrijft openlijk geslachtsgemeenschap, waarmee die ‘straf’ uitsluitend een morele boodschap heeft.

  Vroeger was ik ook een absoluut tegenstander van de doodstraf. Sinds ik moslim ben, ben ik daar toch anders over gaan denken. Er zijn mensen die een dermate gevaar voor hun omgeving zijn dat de dood de enige juiste oplossing is. Aangezien de dood onherroepelijk is, dient daar wel de UITERSTE zorgvuldigheid bij aan de dag gelegd te worden. Dus een absoluut eerlijk proces en absoluut betrouwbare getuigen en bewijzen. In alle andere gevallen levenslange opsluiting voor moordenaars en verkrachters.

  Anders dan Olav vind ik verkrachting wel degelijk een halsmisdaad. Het gaat om de integriteit van het lichaam van de ander en diens menselijke waardigheid. Een slachtoffer kan er haar (zijn) levenlang psychische stoornissen aan overhouden. De straffen die er in Nederland op staan zijn lachwekkend laag. Steeds weer hoor je van recidive tijdens tbs of daarna. Zelfs als je iemand van het leven berooft sta je ‘zo’ weer op straat (tenzij je Van Gogh of Fortuyn hebt gedood, maar dat zijn toch meer showprocessen omdat het om politieke figuren en de islam gaat). Ook de strijd tegen kinderporno faalt jammerlijk als docenten en officieren van justitie er ondanks onomstotelijk bewijs (zoiets komt niet vanzelf op je computer) met een uitbrander vanaf komen. Allen kei- en keihard aanpakken helpt tegen dit soort uitwassen.

 6. Is het schrijven dat Iran jongens ophangt enkel omdat ze homo zijn, terwijl het (mogelijk) om verkraching gaat nu nalatige journalistiek of het opzettelijk in stand houden van een vijandbeeld? Ik houd het op het eerste, maar wel met de aantekening dat het om een zeer gevaarlijk soort van nalatigheid gaat. De journalist hoort: homo’s opgehangen, heeft geen zin om het uit te zoeken en gaat er geheel volgens het algemeen heersende vijandbeeld vanuit dat het wel zal zijn omdat ze homo zijn, waarmee hij tegelijkertijd ‘slachtoffer’ is van het vijanddenken, als het in stand houdt. Amnesty International heeft hetzelfde gedaan met die Nigeraanse die gedood zou worden: terwijl het doodvonnis van een lokale rechter aan een hogere rechtbank was voorgelegd organiseerde Amnesty een petitie tegen het doodvonnis, dat binnen enkele weken voltrokken zou worden. Er moest een lokale actiegroep voor vrouwenrechten aan te pas komen om Amnesty tot de orde te roepen. Amnesty in Engeland heeft gerectificeerd, Nederland bij mijn weten niet. Ik betrap Amnesty vaker op slordigheden als het om moslimlanden gaat. Dit soort ‘vergissingen’ is nog gevaarlijker dan de opzettelijke vijandigheid van extreem rechts omdat kranten als NRC en organisaties als Amnesty als betrouwbaar te boek staan. Ik kon de vergissing van Amnesty eerst ook niet geloven, tot ze het zelf toegaven in een reactie op vragen van mij.

 7. Wat Wouter Bos zou zeggen in deze kwestie…

  ‘Wen er maar aan’

  Als we zo door gaan is het over een paar jaar hier in NL ook aan de orde van de dag.

 8. @ Hebdrik Jan Bakker (5 en 6):

  “Geen misverstand” (zou Balkenende zeggen): verkrachting, en helemaal van kinderen, vind ik een ernstig delict, waar een zware straf op moet staan. Waar ik zeg dat het “geen halsmisdaad” is bedoel ik dat natuurlijk niet bij wijze van spreken (want dat zou inderdaad badinerend klinken), maar echt letterlijk: de doodstraf kan daarop niet staan. Reden: ik ben sowieso tegen de doodstraf (zeker waar het gaat om jongeren, als in dit geval in Iran!). Jij hebt het wel over “de uiterste zorgvuldigheid” wat betreft bewijsvoering, maar b.v. in de VS zijn velen onschuldig geëxecuteerd. Je onderschat het gegeven, dat een rechterlijke dwaling overal en te allen tijde voor kan komen, en zoals bekend ook in Nederland.

 9. Hendrik Jan,

  Ik vind de volgende zin interessant:
  ‘Vroeger was ik ook een absoluut tegenstander van de doodstraf. Sinds ik moslim ben, ben ik daar toch anders over gaan denken.’

  Je schrijft alsof het één een gevolg is van het ander, of is het toevallig dat die twee voor jou samengingen?
  Las je in de Koran passages die daarover gingen waardoor je dacht: ‘hey, daar zit wat in’ of besloot je nadat je bekeerd was alles in de Koran over te nemen?

 10. Hendrik Jan,

  Wat ik me ook afvroeg, is waarom je ondanks je bekering tot de Islam je naam niet hebt veranderd? Dat lijkt me juist een leuke bijkomstigheid! Wat vind je van Hendrik Jan Abu Bakr? 😉

 11. Dirk schrijft: Wat Wouter Bos zou zeggen in deze kwestie…
  ‘Wen er maar aan’

  Dirk, waar slaat dit in godsnaam op? Graag uitleg.

 12. Het is een soort traditie om je naam te veranderen. Vaak heb je daar niet eens inspraak in. Ik heb gekozen voor Yahya (met een aangeblazen H), Arabisch voor Johannes (Jan). Als nickname i.v.m. mijn eerste website heb ik Abu Bakker gebruikt. Toen ik de hadj deed vond iemand dat ik ook Muhammad moest heten, dus nu is het Muhammad Yahya en soms Abu Bakker. Maar omdat de Profeet alleen namen met een uitgesproken negatieve of polytheïstische associatie veranderde (Abd al Naar – dienaar van het vuur), is het aannemen van een ‘islamitische’ naam helemaal niet nodig. Ik ervaar mijn bekering ook niet als een breuk met mijn verleden. Dus blijft het Hendrik Jan.

  Ik ben inderdaad als gevolg van mijn moslim worden anders over de doodstraf gaan denken. Ik was tot mijn bekering ook absoluut pacifist. Door de islam ben ik anders tegen zelfverdediging aan gaan kijken. Uit mijn reacties op dit forum hebben jullie wel kunnen opmaken dat ik niet alles uit de Koran blindelings volg. Zo zie ik de hoofddoek niet als verplichting, maar als aanbeveling in situaties waarin het een bescherming voor de vrouw kan zijn. Dat is mij op kritiek van ‘echte’ moslims komen te staan.

  Inderdaad zijn gerechtelijke dwalingen altijd mogelijk en als je iemand levenslang geeft kan daar nog op teruggekomen worden. Daarom gebruikte ik het woord uiterste zorgvuldigheid, met ‘uiterste’ in hoofdletters. Jonge mensen zou je nooit ter dood moeten veroordelen, maar ze een kans geven zich te beteren, zeker als er sprake is van stoerdoenerij, groepsdwang en/of spijt. Dan is extra begeleiding zelfs meer op zijn plaats dan opsluiting. Maar ik denk dat er situaties zijn waarin de doodstraf zondermeer kan worden opgelegd (Mohammed en Volkert). Het systeem van Amerika heeft niet mijn instemming. Je zou de doodstraf als een soort uitzonderingsclausule moeten inbouwen in extreme gevallen.

  Na WO II zijn er landverraders ter dood gebracht (waarbij kennelijk ook klassejustitie is toegepast). Geen idee hoe dat nu zou gaan.

  Zoals het in sommige islamitische landen gaat: ongetrouwd zwanger, dus zondermeer dood, zonder dat de moeite genomen wordt de rol van de vader te onderzoeken, kan natuurlijk al helemaal niet. Dat is geen recht, ook geen sjari’a. Als er überhaupt doodstraf op overspel moet worden toegepast, draagt de man wat mij betreft de meeste verantwoordelijkheid.

 13. die zijn zo veel homos in iran dat die zelfmoord gepleegd van angst en verkrachting door geheimedienst in iran na dat het onderdruk dat moesten toegeven dat homoseksuell waren!!!in iraanse wet staat dat moet 4 mannen verklaring hebben dat iemand homoseksuelle contact heeft en daardoor om te dood zou beordeel worden en opgehangen maar in praktijk iraanse geheime dienst percies weet dat wie en waar homoseksuell is en daarvoor helemaal geen getuigens nodig is!!!Anja Meulenbelt je weet nooit dat hoe veel homos in iran alleen door geheime dienst zou gemaarteld worden en gedood zijn, in NRC heeft correspondent TOMAS Erdbrink een verhaaltje geschreven over de situatie van homos in iran. hij zit in iran met alle rust en met zijn VROUW dat toevallig een iraanees is!!!!in een sjeke huis en met paar vrienedn dat ook toevallig homoseksuelle gevoel hebben en die zouden informatie uitwissellen met een Nederlandse journalist die ook toevallig mag lange tijd in iran blijven en genieten van Iraanse situatie dat zo vereselijk is voor iraanse volk dat meer dan 25 jaar onder de druk van die Extreme religiuse rejim zijn,zo te zien alleen jourmalisten mogen in iran blijven dat heel goede beeld van iran zou geven onlangs dat iran nog islamitisch land blijft!!we weten allemaal dat 1 jaar geleden een Iran,Canadeese journalist (Zahra kazemi) in iran door de geheime dienst vermoord is ,die mordenaar loopt gewoon rond en hij heeft ook voor die afschuwlijke moord prijs gekrijgrn!!dus ik kan me heel goed voorstellen dat verslaggevers en correspondenten in iran zou nooit een slechte beeld van iran geven dat zijn of haar veiligheid en hun famillie in gevaar zou brengen!!!!

 14. ik heb een paar jaar in iran gewoond en wil zeggen dat ik deze regels van opgehangen te worden enzo.. belachelijk vond.

  en de twee jongens waren alleen maar homos en een misdaad zoals verkrachten was helemaal NIET waar.

Reacties zijn gesloten.