Voor de geschiedenis

Een van de mantra’s die we zo vaak horen van de moslimbashers, is dat er nooit een ondubbelzinnige veroordeling is geweest vanuit de moslimgemeenschappen op de moord op Theo van Gogh. Nou vind ik het een volstrekt ongepaste reflex om bij alles wat een moslim heeft gedaan van alle moslims te eisen dat ze zich meteen gaan excuseren. Ik heb ook mijn excuses niet aangeboden voor de moord op Fortuyn, toen de kogel ‘van links’ kwam. Ik ga er van uit dat iedereen mag aannemen dat ik erg tegen moord ben op politieke tegenstanders of mensen waar je het niet mee eens bent, al vind je het nog zo erg wat ze zeggen. En ik ga er van uit dat mensen dat maar moeten geloven – tot het tegendeel blijkt.

Maar ondertussen is het helemaal niet waar dat de moslimorganisaties zich niet gedistantieerd zouden hebben. Ik ruimde een stapel papier op, en kwam bij de verklaring die al op dezelfde avond van 2 november 2004 de wereld in werd gestuurd. Ik herhaal die nog maar even, zodat ik naar dit weblog kan verwijzen als weer eens iemand beweert dat de moslimorganisaties niets gedaan hebben.

Gezamenlijke verklaring moord Theo van Gogh.
Vanmorgen is cineast, schrijver, columnist en programmamaker Theo van Gogh (47) vermoord. Ondergetekenden, vertegenwoordigers van moslimorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers van Nederland zijn geschokt en keuren deze daad volledig af.
Theo van Gogh uitte vaak harde kritiek op de multiculturele samenleving en stond kritisch ten opzichte van de islam. Hij nam daarbij geen blad voor de mond. Dat hem op gewelddadige wijze het zwijgen is opgelegd raakt iedereen in Nederland. De aanslag op Theo van Gogh is een ontoelaatbare aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijheid die voor ons allen in dit land het leven mogelijk maakt.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn zoon en de overige nabestaanden.

Volgt een hele lange lijst van ondertekenaars, waaronder vele organisaties, ik doe maar een greep:

Stichting Islamitische gemeenschap Amsterdam, Ulu Moskee Zeeburg, Stichting Islam en Burgerschap, Islamitische Universiteit Europa, Unie Marokkaans-Nederlandse Academici, Islamic Relief, Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiers, Marmoucha, Het Spiegelbeeld, Federatie van Marokkaanse Associaties, Lerarenopleiding Islam, Vereniging Ettaouhid, Moskeekoepelorganisatie Islamitische Stichting Nederland, Diyanet, Milli Gorus, Stichting Maimon voor Marokkaans-Joodse Cultuur, Ulamon Lahore Ahmadiyya Moslims, Nederlandse Moslim Omroep, Nederlandse Moslim Raad, Unie Marokkaanse Moskeeen in Amsterdam UMMAO, Stichting Moslimvrouwen Al Nisa, El Itihaad Chora, Stichting Platform Islamitische organisaties Rijnmond SPIOR, Islamitische Vereniging van Bosniacs, Contactorgaan Moslims en Overheid CMO, Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering Ihsan, en nog vele kleine organisaties en individuele mensen.

Voor de geschiedenis.

11 gedachten over “Voor de geschiedenis

 1. Dank je Anja, nu kan ik tenminste een weerwoord geven tegen die verwijten.
  Overigens stond er in de Veenendaalse Krant na de moord op Theo van Gogh ook een bericht dat de Stichting Marokkaanse Belangen Veenendaal, en de Stichting Annour (ook een plaatselijke moslimorganisatie) zich ook distantieerden van de moord. Overigens waren er meer lokale initiatieven door heel Nederland waarbij Moslimorganisaties zich distantieerden, maar dat waren allemaal eenling-acties. Dat er ook een grootschalig landelijk initiatief is geweest, was mij tot dusver onbekend.
  Nu maar hopen dat deze brief naar verloren gaat in de geschiedenis…

 2. Deze gezamenlijke verklaring herinner ik mij wel, en ze is ook enkele malen op TV genoemd. Maar door het “backlash”-geweld is deze kennelijk te veel ondergesneeuwd geraakt.

 3. En dit is dus wat ik de media kwalijk neem: het niet voldoende belichten van dit soort zaken en wel van de kritiek, zodat het initiatief ondergesneeuwd raakt. Ik wist van de verklaring (onze organisatie heeft immers getekend) en verwees er wel eens naar in dit soort (zinloze) discussies, maar weet je wat mensen dan antwoorden op een verontwaardigde ‘ik geloof er niets van’ toon? “Nou IK heb dat anders nergens gelezen hoor!”

 4. Anja, je legt steeds weer zeer effectief bloot dat het niet om een feitelijke debat over integratie gaat, zoals de “moslimbashers” beweren, maar om een hetze tegen mensen van een andere oorsprong en vooral een andere huidkleur. Ga vooral zo mee door, uiteindelijk kunnen feiten niet genegeerd worden. Al zal je wel soms grote aantallen haat-emails krijgen van mensen die beweren dat ze “fel tegen racisme zijn, maar…”, dat “de anderen eigenlijk de racisten zijn”, “discriminatie in Nederland niet bestaat”, en zo maar door, en veel erger.

  Uit apartheid Zuid-Afrika herriner ik me dat de felste reacties van de blanke nationalisten uitgelokt werden als je met feiten en waarheden aankwam, je werd dan voor alles mogelike uitgemaakt: “kaffirboetie” (in Nederland anno 2005 is dat “moslimvriend(in)”, “veraaier” (= verrader), “communist stooge”, en zo maar door, en veel erger. Helaas vallen mensen terug op zulke taktieken als ze de feiten niet onder ogen willen zien.

  Dat bepaalde Nederlanders niets willen horen dat hun vijandsbeeld verstoort heb ik onlangs ervaren toen ik de artikel over Ayaan Hirsi Ali op wikipedia.nl (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hirsi_Ali) heb aangevuld met informatie over haar jeugd en vluchtverhaal die ze zelf o.a. in interviews aan de Engelstalige tijdschriften The New York Times en The Guardian heeft gegeven. Ik probeerde dit zo neutraal en feitelijk te doen, met duidelijke bronvermelding. Maar ik moest enkele dagen “strijd voeren” tegen anderen die de pagina steeds weer bijna onmiddelijk naar de oude, onvolledige versie terugzetten. Ik vrees dat voor sommigen geldt dat als de waarheid niet in de eigen “waarheid” past, dan moet deze per definitie “onwaarheid” zijn, of wordt er beweerd dat “de uitzondering de regel bevestigt” of een even onzinnige redenering bedacht. In dit geval, geloof ik dat men Ayaan Hirsi Ali vooral als “moslimslachtoffer” wil zien. Dat de echte Ayaan veel gecompliceerder is, en dus eigenlijk veel interessanter is, past niet in dat beeld.

  Wat ik vooral kwalijk vind, is dat de (serieuze) media en politici die het eigenlijk beter moeten weten, het “debat” aan de “moslimbashers” overlaten. Het voorbeeld van de verklaring boven, waarvan bijna niemand afweet, en waarover steeds het tegendeel beweerd wordt, spreekt boekdelen.

 5. Hallo Anja,

  De moorden van Theo van Gogh en Pim Fortuyn waren allebei verschrikkelijk. De enige persoon die een excuus naar de familie van de vermoorde Theo van Gogh en Pim Fortuyn moeten doen is de dader zelf. En de daders zijn veroordeeld. Maar zullen nooit hun excuus aanbieden aan de nabestaanden.
  Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wat voor verandering zou het teweeg hebben gebracht als Pim Foruyn nog geleefd had?
  Zou hij tot premier zijn gekozen?
  Ik was toendertijd een voorstander van Pim Fortuyn en we stonden stil aan de kant van de weg toen we het nieuws kregen dat hij vermoord was. We waren op dat moment naar onze vakantiebestemming toe een camping in ons land. We werden gebeld in de auto door mijn zus die ons het nieuws vertelden. We waren diep geschokt door het nieuws. En hebben meteen de radio aangezet om het nieuws te volgen.
  Ook de moord van Theo van Gogh heb ik verschrikkelijk gevonden terwijl ik die man helemaal niet gekent heb.

  De media geeft veel te vaak verkeerd nieuws door. Ik sta dan ook helemaal achter de woorden van Amna-Chebil Mengerink in haar reactie nummer 3. .

  Anja, ik vind het fijn dat je dit weer eens ter sprake brengt.
  Dank je hiervoor.

 6. Die verklaring heeft een tijd op mijn site gestaan. De pers heeft er toen niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Het is een feit dat na iedere aanslag zelfs ‘orthodoxe’ moslimleiders, in het westen, maar ook in de islamitische wereld, hun afkeer ervan uitspreken en hun achterban laten weten dat dergelijk geweld onislamitisch is. Zie o.a. de links die ik toevoeg. Ook als dergelijke boodschappen niet via voor ons vertrouwde kanalen (persbureaus bijv.) worden verspreid, neem ik het de media kwalijk dat zij daar geen melding van maken. Journalisten zijn er immers in getraind om informatie te verzamelen, ook als die moeilijk traceerbaar is. Iedere krant heeft correspondenten in het Midden-Oosten die dit soort geluiden kunnen oppikken. Op deze manier worden de lezers misleid.

  http://www.lokum.nl/_forum/messages/1207/34264.html?1124381368
  http://www.selefiepublikaties.com/Artikelen/TheCondemnationOfTerrorism.pdf
  http://www.selefieforum.net/sf/index.php?showforum=18
  http://salafitalk.net/st/viewtopics.cfm?Forum=26

 7. Lezersreacties op stelling Brabants Dagblad: cultuurgebonden, nooit vernieuwd, totale onderwerping, doden van andersdenkenden: de islam in een notendop. Wanneer houdt het nou eens op? (hjb)

  23/08/2005, Brabants Dagblad
  De oproep van de paus aan de moslimleiders is een loze kreet

  Dinsdag 23 augustus 2005 – Slechts weinigen hebben bezwaar tegen een brede dialoog tussen christenen en moslims. De groep die denkt dat het iets uithaalt, vormt echter een minderheid.

  „De moslimleiders zien de paus niet als een gelijkwaardige partner. Hij zal niets bereiken“, vindt Liesbeth van de Wiel uit Vught.
  Volgens Tim Verzuijlen uit Veghel is het goed bedoeld van de paus, maar is hij al te naïef. „De islam is een zeer cultuur gebonden religie en heeft zich nooit vernieuwd. Nog steeds gelden de door de volgelingen van krijgsheer Mohammed opgetekende regels in de Koran. Het doel is totale onderwerping, zonodig ook het doden van alle andersdenkenden.“

  „Geen loze kreet“, is de stellige overtuiging van de heer Tans uit Tilburg. „Ik hoop dat alle niet-moslims zo veel mogelijk in contact blijven met de moslimleiders. Alleen al omdat het goed is dat zij tot het inzicht komen dat er ook nog ander gedachtengoed is in de wereld. Zij moeten ontdekken dat niet iedereen hoeft te zijn zoals de moslims.“

  J. van Boxtel ziet meer een taak weggelegd voor de katholieken aan de basis. „Laten we eerst eens op zo’n klein mogelijke schaal contact zoeken en vinden met elkaar. Ik zie wel wat initiatieven in Nederland, maar het kan nog veel beter en intensiever. Wat ik mis is een regie van de kerkelijke autoriteiten. Waar is kardinaal Simonis in deze discussie?“

  Anderen denken dat de redactie van het Brabants Dagblad deze stelling heeft geponeerd vanuit een zekere vooringenomenheid. Zowel de heer Handgraaf uit Drunen als de heer Simons uit Den Bosch denken dat de redactie hiermee de katholieke kerk in de hoek wil trappen.

 8. De slogan van de hedendaagse verlichte beschaving is:
  BEkrompen and damn proud of it!

  HEt vervelende is dat ik het niet van me kan loslaten.
  Als ik naar arabische muziek luister denk ik: volgens het beschaafde westen zij arabieren niet eens toe in staan om zoiets moois te maken.
  Als ik naar de MArokaanse televisie kijk naar een comedy of volklore of wat dan ook denk ik: Hmmz dit is nou antiwesterse haatzaaiende propaganda.
  tijdens een concert van Fatima Tabaamrant een sterke feministische zangeres die groot aanzien en respect geniet bij zowel mannen als vrouwen in MArokko dacht ik: Dit bestaat helemaal niet. Moslimvrouwen zijn doodsbang om hun mond open te doen.En moslimmannen haten vrouwen laat dat ze een vrouw zouden kunnen respecteren.
  Soms heb ik medelijden met moslimbashers omdat ze al die mooie dingen niet zien en gun ik ze hun haat en angst.
  Vorige week was ik bij een vriendin die net als ik veel van wereldmuziek houdt. We luisterden naar muziek uit Mali en Sudan en ze zei steeds voor de grap:Wat een achterlijk cultuur he?

  HEt is als gif dat je onbewust inademd.

 9. Saida schrijft: HEt is als gif dat je onbewust inademd.

  Als ik jouw bijdrage hierboven lees, Saida, dan krijg ik hetzelfde loodzware gevoel dat ik vaak krijg als ik de krant lees: je zult maar altijd deel uitmaken van die groep die helemaal geen groep is maar voortdurend als groep ter discussie wordt gesteld. Negatief in beeld wordt gebracht. Dat moet doodvermoeiend zijn, omdat het altijd maar door lijkt te gaan en zoals jij ook zegt overal opduikt. Jij noemt het gif dat je onbewust inademt.

  Ik ben een beetje ongerust dat wat je in wezen aan het doen bent – volkomen logisch trouwens – is dat je naar de wereld kijkt met de ogen van wie jou veroordelen, luistert met hun oren, denkt met hun bevooroordeelde hersens. Alles wat van in diepste wezen van jou is bekijk je en beoordeel je met de ogen en oren van een ander, een volslagen buitenstaander. Kijken met de ogen van een ander kost heel veel energie en roept veel woede en chaos in jezelf op. Als ik het heel kort door de bocht zeg: jij neemt jezelf maar vast je vrijheid af, voordat ‘zij’ het kunnen doen. Klopt dat?

  Wat ik je toewens, is dat je gewoon voor jezelf je vrijheid opeist om met je eigen ogen, oren, hart en hersens naar jouw en mijn wereld te mogen kijken. Dat recht heeft iedereen, dus jij ook. Het recht om als je dingen ziet die jou niet bevallen, dat te zeggen. Hier, waar er altijd mensen luisteren, of gewoon op straat of tegen je vriendin. Als je ophoudt met de ogen van een ander te kijken, zie je beter wat je goed vindt en wat je afwijst. En als je dan twijfelt, weet je tenminste dat jij het zèlf bent die twijfelt, wat heel gezond is – niet dat je twijfelt of ‘zij’ misschien gelijk hebben.

  Dan kun je jezelf ook weer toestaan vrij te genieten van muziek die jij mooi vindt, dan kun je ook weer beter zien wat er wel goed is en trots zijn op wie je bent. Daar heb je volgens mij alle reden toe.

 10. dag anja,ik kan me best indenken wat er gebeurd is met theo niet leuk is , dat vind ik zelf persoonlijk niet menselijk ik ben een marokkanse jongen ben in nederland geboren en toen ik vijf was heeft me vader mij naar marokko gestuurd op het verschil tussen arm en te rijk te herkennen.het was moeilijk periode geweest,maar heb heel veel van geleerd. ik kwam toen elke zomer naar nederland naar me ouders op vakantie en zag dat nederland elke jaar ging veranderen van 1985 tot 1993,er was op de gegeven moment overal waar ik me draaiede een marokkanse winkel ,en ik kon me heel goed nog herineren hoe het vroeger was melk boer groete boer die zo gezellig een praatje maakt en alles was echt gewoon.ik ben zelf vorige jaar naar meka geweest met me moeder, en me vader is aan slokdarm ca overlijden.en ik werk in de zorg als verpk en heb het helemaal naar me zin maar ik zie helemaal geen verschiel tussen blance mensen en donkere.ik ben wie ik ben ik geloof op me eigen manier en ik hoef echt niet met een baard rond te gaan lopen om heilig te zijn ik hou van lol met me collegas.god heeft een mens leven gegeven om te geloven maar ook te genieten maar niet hoe andere denken. nog een punt ik vind wie durft of wil de regels in nederland te veranderen . dan zou hij een echt vent zijn als hij zij mond zo goed in ze aankomt land moet gaan trekken en laat nederland met rust.nederland is een land van vrade en heeft al heel veel mee gemaakt en geeft iedereen de kans maar ja dat word nooit gewardeerd.ik hoef het niet mee eens zijn maar doe het op een goede manier maar niet iemand zo maar dood schieten.dat zou je ook niet willen als het bij je kind of een familie lid zou gebeuren. wat ik doe is erbij neerleggen bijbesluiten waar ik het niet mee eens ben en kennis delen met me matschapij waar ik mee leef en hou rekening met het land want het is jou land niet .dit is khalid en ik hoop dat je me reactie leuk zuld vinden.ik scheer nooit de mensen over een kam.ik kan me best indenken dat dit rote dingen in jullie land gebeuren maar ja ik hoop dat het op een dan ophoud. groetje khalid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *